.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

»Lista wszystkich artykułów

Ilość: 870

Opublikowane: 13.09.2023
Czy etui ma wpływ na zasięg smartfona?
Opublikowane: 12.09.2023
Jaki prezent dla 6-latka?
Opublikowane: 31.07.2023
Odchudzanie krok po kroku
Opublikowane: 18.07.2023
Jak ergonomicznie urządzić kuchnię?
Opublikowane: 30.04.2022
Dziedziczenie po córce
Opublikowane: 22.05.2018
Jak wdrożyć RODO krok po kroku
Opublikowane: 15.02.2018
Kto jest kim w systemie RODO?
Opublikowane: 08.02.2018
Jak wdrożyć RODO?
Opublikowane: 11.01.2018
Kogo dotyczy RODO?
Opublikowane: 11.01.2018
Inspektor ochrony danych
Opublikowane: 17.10.2016
Rolnik jako przedsiębiorca
Opublikowane: 10.10.2016
Zmiany w umowie spółki z o.o.
Opublikowane: 06.10.2016
Wiążąca interpretacja prawa
Opublikowane: 20.09.2016
Zwolnienie chorobowe członka zarządu
Opublikowane: 12.09.2016
Uprawnienia z gwarancji
Opublikowane: 11.07.2016
Dziedziczenie testamentowe i z ustawy
Opublikowane: 28.06.2016
Ograniczenia i zakazy dotyczące reklam
Opublikowane: 24.06.2016
Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce
Opublikowane: 21.06.2016
Dziedziczenie roszczenia o zachowek
Opublikowane: 08.06.2016
Organy nadzoru w spółkach handlowych
Opublikowane: 06.06.2016
Prawa i obowiązki kuratora spadku
Opublikowane: 01.06.2016
Organy spółki komandytowej
Opublikowane: 28.04.2016
Chwila nabycia spadku
Opublikowane: 25.04.2016
Arbitraż przed sądem polubownym
Opublikowane: 30.03.2016
Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK
Opublikowane: 22.03.2016
Likwidacja spółki z o.o.
Opublikowane: 10.03.2016
Dział spadku – postępowanie
Opublikowane: 26.02.2016
Komplementariusz spółki komandytowej
Opublikowane: 25.02.2016
Likwidacja spółki komandytowej
Opublikowane: 22.02.2016
Licencja na transport drogowy
Opublikowane: 16.02.2016
Głosowanie w sprawie absolutorium
Opublikowane: 11.02.2016
Emeryt a działalność gospodarcza
Opublikowane: 08.02.2016
Głosowanie na zgromadzeniu wspólników
Opublikowane: 22.01.2016
Zmiana miejsca przechowywania ksiąg
Opublikowane: 28.12.2015
Emisja akcji
Opublikowane: 21.12.2015
Prawo umieszczania firm w KRD
Opublikowane: 16.12.2015
Ogólne zasady dziedziczenia
Opublikowane: 11.12.2015
Prowadzenie biura doradztwa prawnego
Opublikowane: 04.12.2015
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Opublikowane: 01.12.2015
Zapis i polecenie – różnice
Opublikowane: 12.11.2015
Zapis windykacyjny a zapis zwykły
Opublikowane: 06.11.2015
Właściwość miejscowa sądu spadku
Opublikowane: 03.11.2015
Zmiana postanowienia o nabyciu spadku
Opublikowane: 29.10.2015
Przestępstwo a wykroczenie skarbowe
Opublikowane: 26.10.2015
Mandat za wykroczenie skarbowe
Opublikowane: 21.10.2015
Zadania kuratora spadku
Opublikowane: 19.10.2015
Zachowek a zastosowanie art. 5 K.c.
Opublikowane: 15.10.2015
Jak pozbawić dziedziczenia?
Opublikowane: 12.10.2015
Żądanie odpisu testamentu
Opublikowane: 02.10.2015
Prywatny spis inwentarza spadku
Opublikowane: 21.09.2015
Obowiązek posiadania numeru REGON
Opublikowane: 18.09.2015
Koszt testamentu notarialnego
Opublikowane: 17.09.2015
Nieodebrany sprzęt z serwisu
Opublikowane: 02.09.2015
Nazwa spółki komandytowej
Opublikowane: 25.08.2015
Długi spółki komandytowej
Opublikowane: 21.08.2015
Kurator dla spółki z o.o.
Opublikowane: 17.08.2015
Definicja spółki z o.o. w organizacji
Opublikowane: 14.08.2015
Kapitał podstawowy a zapasowy
Opublikowane: 06.08.2015
Gdzie sprawdzić prezesa spółki?
Opublikowane: 03.08.2015
Klasyfikacja usług
Opublikowane: 21.07.2015
Dobrowolne umorzenie akcji
Opublikowane: 13.07.2015
Dzień dywidendy
Opublikowane: 06.07.2015
Firma spółki jawnej
Opublikowane: 02.07.2015
Firma spółki komandytowej
Opublikowane: 26.06.2015
Forma wydzierżawienia przedsiębiorstwa
Opublikowane: 08.06.2015
Działalność edukacyjna
Opublikowane: 18.05.2015
Powołanie rady fundacji
Opublikowane: 12.05.2015
Reklama treści erotycznych
Opublikowane: 04.05.2015
Prokura oddziałowa
Opublikowane: 24.04.2015
Działalność konkurencyjna
Opublikowane: 20.04.2015
Dostęp do akt komorniczych
Opublikowane: 17.04.2015
Charakter prawny art. 230 K.s.h.
Opublikowane: 15.04.2015
Czy dziedziczą dalsi krewni?
Opublikowane: 07.04.2015
Brak daty w testamencie własnoręcznym
Opublikowane: 03.04.2015
Domniemanie kompetencji zarządu
Opublikowane: 02.04.2015
Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku
Opublikowane: 25.03.2015
Zwrot opakowań zwrotnych
Opublikowane: 20.03.2015
Dziedziczenie a urząd skarbowy
Opublikowane: 16.03.2015
Definicja organu podatkowego
Opublikowane: 09.03.2015
Zakres podmiotowy orzeczenia UOKiK
Opublikowane: 03.03.2015
Forma działania klubów sportowych
Opublikowane: 26.02.2015
Szkolenia BHP dla praktykantów
Opublikowane: 25.02.2015
Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?
Opublikowane: 13.02.2015
Darowizna
Opublikowane: 10.02.2015
Formy działalności gospodarczej
Opublikowane: 05.02.2015
Zawarcie ugody z wierzycielem
Opublikowane: 29.01.2015
Dane na stronie internetowej firmy
Opublikowane: 16.01.2015
Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej
Opublikowane: 14.01.2015
Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie
Opublikowane: 12.01.2015
Oznakowanie towarów włókienniczych
Opublikowane: 19.12.2014
Zawiadomienie o wadzie
Opublikowane: 17.12.2014
Ważność wydziedziczenia
Opublikowane: 15.12.2014
Zasady opatentowania wynalazków
Opublikowane: 30.11.2014
Zakres przedmiotowy art. 206 § 1 K.s.h.
Opublikowane: 27.11.2014
Biuro zagranicznej firmy
Opublikowane: 20.11.2014
Definicja działalności pocztowej
Opublikowane: 19.11.2014
Masa spadkowa a koszty pogrzebu
Opublikowane: 09.11.2014
Dowód dziedziczenia nieruchomości
Opublikowane: 06.11.2014
Reklama kierowana do dzieci
Opublikowane: 28.10.2014
Wynagrodzenie według ustawy kominowej
Opublikowane: 27.10.2014
Dowód bycia spadkobiercą
Opublikowane: 20.10.2014
Co grozi za pomawianie przedsiębiorcy?
Opublikowane: 12.10.2014
Biuro a oddział spółki
Opublikowane: 27.09.2014
Wolny zawód
Opublikowane: 19.09.2014
Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
Opublikowane: 18.09.2014
Nowa ustawa o cenach
Opublikowane: 10.09.2014
Kontrola Inspekcji Handlowej
Opublikowane: 05.09.2014
Działalność pożytku publicznego
Opublikowane: 29.08.2014
Ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami
Opublikowane: 28.08.2014
Uzyskanie numeru NIP i REGON
Opublikowane: 25.08.2014
Dzierżawa majątkowych praw autorskich
Opublikowane: 20.08.2014
Wpis oddziału do KRS
Opublikowane: 14.08.2014
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
Opublikowane: 11.08.2014
Zawiadomienie o kontroli
Opublikowane: 01.08.2014
Zasady dostępu do informacji publicznej
Opublikowane: 14.07.2014
Kontrole w mikrofirmie
Opublikowane: 11.07.2014
Koncesja na sprzedaż alkoholu
Opublikowane: 04.07.2014
Cechy dozwolonej reklamy porównawczej
Opublikowane: 11.06.2014
Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy
Opublikowane: 10.06.2014
Zasób mieszkaniowy gminy
Opublikowane: 04.06.2014
Zasady podnajmowania lokalu
Opublikowane: 30.05.2014
Obowiązek wydania faktur VAT
Opublikowane: 28.05.2014
Zwrot zadatku – niedostarczenie towaru
Opublikowane: 07.05.2014
Ubezpieczenie społeczne rolników
Opublikowane: 06.05.2014
Sprzedaż alkoholu na telefon
Opublikowane: 24.04.2014
Tytuł magistra na pieczątce
Opublikowane: 23.04.2014
Wypowiedzenie umowy najmu
Opublikowane: 22.04.2014
Umowa o dzieło
Opublikowane: 15.04.2014
Prokurent a pełnomocnik
Opublikowane: 10.04.2014
Płatność między przedsiębiorcami
Opublikowane: 07.04.2014
Firma osoby prawnej
Opublikowane: 04.04.2014
Odmowa wpisu do CEiDG
Opublikowane: 02.04.2014
Postępowanie nakazowe a upominawcze
Opublikowane: 31.03.2014
Firma i nazwa osoby fizycznej
Opublikowane: 25.03.2014
Definicja działalności gospodarczej
Opublikowane: 20.03.2014
Grzywna za wysyłanie spamu
Opublikowane: 17.03.2014
Kiedy reklama jest nieuczciwa?
Opublikowane: 11.03.2014
Charakterystyka spółki komandytowej
Opublikowane: 10.03.2014
Definicja przedsiębiorstwa
Opublikowane: 05.03.2014
Czyn nieuczciwej konkurencji
Opublikowane: 26.02.2014
Cechy charakterystyczne spółki z o.o.
Opublikowane: 25.02.2014
Zgłoszenie do KRS
Opublikowane: 24.02.2014
Forma umowy najmu
Opublikowane: 21.02.2014
Definicje powierzchni użytkowej lokalu
Opublikowane: 20.02.2014
Numery PKD w umowie spółki z o.o.
Opublikowane: 18.02.2014
Bezpieczeństwo produktu
Opublikowane: 14.02.2014
Cel zakładania spółek cywilnych
Opublikowane: 07.02.2014
Brak aktualizacji adresu w KRS
Opublikowane: 28.01.2014
Dozwolony użytek w prawie autorskim
Opublikowane: 27.01.2014
Umowa sprzedaży serwisu internetowego
Opublikowane: 24.01.2014
Komu przysługuje mieszkanie komunalne?
Opublikowane: 23.01.2014
Oskarżyciel posiłkowy
Opublikowane: 16.01.2014
Udzielenie informacji publicznej
Opublikowane: 02.01.2014
Wygaśnięcie praw autorskich
Opublikowane: 30.12.2013
Zniewaga a zniesławienie
Opublikowane: 20.12.2013
Prywatny akt oskarżenia
Opublikowane: 16.12.2013
Prawo do odmowy zeznań
Opublikowane: 12.12.2013
Sądy polubowne (arbitraż)
Opublikowane: 10.12.2013
Licencja w prawie autorskim
Opublikowane: 06.12.2013
Umowa agencyjna
Opublikowane: 05.12.2013
Regulamin promocji
Opublikowane: 03.12.2013
Prawa i obowiązki małżonków
Opublikowane: 02.12.2013
Dyspozycja na wypadek śmierci
Opublikowane: 28.11.2013
Kurator spadku
Opublikowane: 27.11.2013
Niegodność dziedziczenia
Opublikowane: 27.11.2013
Jawność wynagrodzenia
Opublikowane: 22.11.2013
Indywidualny czas pracy
Opublikowane: 21.11.2013
Charakter prawny testamentu
Opublikowane: 13.11.2013
Dotacje unijne na agroturystykę
Opublikowane: 22.10.2013
Umowa użytkowania lokalu
Opublikowane: 21.10.2013
Odrzucenie a przyjęcie spadku
Opublikowane: 26.09.2013
Status prawny prokurenta
Opublikowane: 24.09.2013
Rejestracja działalności gospodarczej
Opublikowane: 18.09.2013
Podział spółdzielni
Opublikowane: 17.09.2013
Potwierdzenie nabycia spadku
Opublikowane: 30.08.2013
Umowa przedwstępna kupna mieszkania
Opublikowane: 29.08.2013
Kontrakt menedżerski w spółce z o.o.
Opublikowane: 21.08.2013
Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika
Opublikowane: 12.08.2013
Mieszkanie spółdzielcze w spadku
Opublikowane: 06.08.2013
Przerwa podczas pracy przy komputerze
Opublikowane: 02.08.2013
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Opublikowane: 01.08.2013
Polecenie testamentowe spadkodawcy
Opublikowane: 02.07.2013
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opublikowane: 28.06.2013
Pozwolenie na budowę – dokumenty
Opublikowane: 24.06.2013
Zalegalizowanie budowy
Opublikowane: 20.06.2013
Osobowość prawna
Opublikowane: 18.06.2013
Sposób głosowania w stowarzyszeniu
Opublikowane: 14.06.2013
Służebność mieszkania
Opublikowane: 14.06.2013
Definicja powierzchni użytkowej lokalu
Opublikowane: 04.06.2013
Apelacja w postępowaniu cywilnym
Opublikowane: 03.06.2013
Decydujący głos prezesa zarządu
Opublikowane: 28.05.2013
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Opublikowane: 27.05.2013
Zakup przez Internet od osoby prywatnej
Opublikowane: 24.05.2013
Przywrócenie terminu procesowego
Opublikowane: 20.05.2013
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku
Opublikowane: 16.05.2013
Informacja o upadłości spółki
Opublikowane: 07.05.2013
Kontrola działalności gospodarczej
Opublikowane: 30.04.2013
Kontrola UOKiK u przedsiębiorcy
Opublikowane: 09.04.2013
Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013
Opublikowane: 05.04.2013
Zasady w postępowaniu administracyjnym
Opublikowane: 04.04.2013
Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej
Opublikowane: 28.03.2013
50% koszty w umowie o dzieło
Opublikowane: 25.03.2013
Umowa zawarta na odległość
Opublikowane: 21.03.2013
Co to jest spółka z o.o.?
Opublikowane: 07.01.2013
Prokura
Opublikowane: 02.11.2012
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Opublikowane: 17.09.2012
Sposoby zniesienia współwłasności
Opublikowane: 22.08.2012
Brak aktualizacji danych w KRS
Opublikowane: 07.08.2012
Ograniczenia egzekucji cywilnej
Opublikowane: 03.08.2012
Powództwa przeciwegzekucyjne
Opublikowane: 30.07.2012
Ogłoszenie testamentu
Opublikowane: 23.07.2012
Przedmiot dziedziczenia
Opublikowane: 05.07.2012
Użyczenie rzeczy
Opublikowane: 02.07.2012
Wydziedziczenie spadkobiercy
Opublikowane: 25.06.2012
Prawo zatrzymania cudzej rzeczy
Opublikowane: 21.06.2012
Przedawnienie w polskim Kodeksie karnym
Opublikowane: 13.06.2012
Służebność przesyłu
Opublikowane: 13.06.2012
Stawka VAT na gotowe posiłki i dania
Opublikowane: 12.06.2012
Opodatkowanie odszkodowań
Opublikowane: 23.05.2012
Sposoby przekazania majątku dzieciom
Opublikowane: 22.05.2012
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Opublikowane: 11.05.2012
Możliwości prawne odwołania darowizny
Opublikowane: 04.05.2012
Umowa przedwstępna
Opublikowane: 28.04.2012
Obowiązek rejestracji broni
Opublikowane: 24.04.2012
Dowody w postępowaniu administracyjnym
Opublikowane: 11.04.2012
Wyzysk w prawie cywilnym
Opublikowane: 04.04.2012
Służebność drogi koniecznej
Opublikowane: 26.03.2012
Wyjawienie majątku dłużnika
Opublikowane: 23.03.2012
Przedawnienie roszczeń o zachowek
Opublikowane: 19.03.2012
Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie?
Opublikowane: 26.09.2011
Zastaw na znak towarowy
Opublikowane: 29.08.2011
Tryb rektyfikacji decyzji podatkowej
Opublikowane: 11.08.2011
Separacja w prawie kościelnym
Opublikowane: 22.06.2011
Prawa i obowiązki osoby eksmitowanej
Opublikowane: 07.06.2011
Sądowy podział spadku
Opublikowane: 16.05.2011
Pomoc prawna
Opublikowane: 03.03.2011
Zmiany w PIT w 2011 roku
Opublikowane: 25.01.2011
Repatriacja
Opublikowane: 11.01.2011
Wymiana zepsutej części zamiennej
Opublikowane: 23.12.2010
Czas pracy w Anglii
Opublikowane: 07.12.2010
Uprawnienia Służby Celnej
Opublikowane: 12.11.2010
Służba Celna - podstawowe informacje
Opublikowane: 21.10.2010
Zabezpieczenie długu celnego
Opublikowane: 13.10.2010
Zwrot należności celnych
Opublikowane: 06.10.2010
Orzeczenie rozwodu na terenie Niemiec
Opublikowane: 05.10.2010
Zawarcie małżeństwa konkordatowego
Opublikowane: 24.08.2010
Jakie prawa daje Ci patent?
Opublikowane: 20.08.2010
Co może być przedmiotem patentu?
Opublikowane: 01.06.2010
System podatkowy na Litwie
Opublikowane: 25.05.2010
Regulamin sprzedaży przez internet
Opublikowane: 03.12.2009
Koszty postępowania egzekucyjnego
Opublikowane: 26.11.2009
Definicja reklamy produktu leczniczego
Opublikowane: 14.11.2009
Oddanie budynku do użytkowania
Opublikowane: 05.10.2009
Wyjawienie majątku dłużnika
Opublikowane: 02.10.2009
Jaki VAT zapłacimy sprzedając e-booki?
Opublikowane: 02.09.2009
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Opublikowane: 29.08.2009
Płatnicy podatków
Opublikowane: 18.08.2009
Jak pozbyć się niechcianego najemcy?
Opublikowane: 29.07.2009
Akcje i ich rodzaje
Opublikowane: 27.07.2009
Dalszy tytuł wykonawczy
Opublikowane: 27.07.2009
Zażalenie na klauzulę wykonalności
Opublikowane: 11.07.2009
Gry a prawo autorskie
Opublikowane: 11.07.2009
Ponowny tytuł wykonawczy
Opublikowane: 07.06.2009
Lokal socjalny w praktyce
Opublikowane: 29.05.2009
Wykonanie kary grzywny
Opublikowane: 15.05.2009
Umowa franchisingu
Opublikowane: 13.05.2009
Odszkodowanie za holowanie
Opublikowane: 25.04.2009
Zwolnienia z opłaty skarbowej
Opublikowane: 24.04.2009
Obrót udziałami spółki z o.o.
Opublikowane: 25.03.2009
Jak napisać pozew o eksmisję?
Opublikowane: 22.03.2009
Status prawny piwnicy
Opublikowane: 15.03.2009
Rozwiązanie stosunku przysposobienia
Opublikowane: 14.03.2009
Znaczenie cen transferowych
Opublikowane: 22.02.2009
Azyl terytorialny
Opublikowane: 21.02.2009
Ochrona czasowa cudzoziemców
Opublikowane: 19.02.2009
Pogryzienie przez psa w aspekcie karnym
Opublikowane: 08.02.2009
Reklamacja rachunku telefonicznego
Opublikowane: 12.01.2009
Określenie przedmiotu umowy wydawniczej
Opublikowane: 30.10.2008
Zasada surogacji
Opublikowane: 09.07.2008
Fałszowanie palet EUR
Opublikowane: 08.06.2008
Umowny dział spadku
Opublikowane: 07.06.2008
Zbycie spadku lub udziału w spadku
Opublikowane: 05.06.2008
Sposoby ustalenia ojcostwa
Opublikowane: 10.04.2008
Definicja nieuczciwych praktyk rynkowych
Opublikowane: 21.03.2008
Uchylenie mandatu
Opublikowane: 13.03.2008
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Opublikowane: 11.03.2008
Odnowienie zobowiązania – nowacja
Opublikowane: 21.02.2008
Rodzaje kar w polskim kodeksie karnym
Opublikowane: 06.02.2008
Niedostatek a alimenty
Opublikowane: 06.02.2008
Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
Opublikowane: 31.01.2008
Kontakty dziadków z wnukami
Opublikowane: 28.01.2008
Wzór użytkowy i środki jego ochrony
Opublikowane: 28.12.2007
Pobyt tolerowany cudzoziemca
Opublikowane: 28.12.2007
Zdolność do czynności prawnych
Opublikowane: 28.12.2007
Zasady przyznawania statusu uchodźcy
Opublikowane: 27.12.2007
Cechy utworu a prawo autorskie
Opublikowane: 05.12.2007
Umowa leasingu
Opublikowane: 05.12.2007
Gwarancja jakości
Opublikowane: 04.12.2007
Skutki orzeczenia separacji
Opublikowane: 03.12.2007
Testament podróżny
Opublikowane: 03.12.2007
Rejestracja danych w KRS
Opublikowane: 03.12.2007
Prawa świadka
Opublikowane: 03.12.2007
Testament wojskowy
Opublikowane: 03.12.2007
Testament ustny
Opublikowane: 18.11.2007
Zadania rzecznika konsumentów
Opublikowane: 16.11.2007
Wzbudzenie uzasadnionej obawy
Opublikowane: 15.11.2007
Omówienie testamentu własnoręcznego
Opublikowane: 12.11.2007
Warunki pracy i płacy w Hiszpanii
Opublikowane: 24.10.2007
Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości
Opublikowane: 12.10.2007
Zasady dziedziczenia na podstawie ustawy
Opublikowane: 12.10.2007
Zagadnienia prawne związane z prokurą
Opublikowane: 12.10.2007
Formy zawierania umów
Opublikowane: 06.10.2007
Odpowiedzialność prowadzącego parking
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl