.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Windykacja

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 675 | Wyświetlono: 1-20

Udostępnienie konta bankowego w celu uniknięcia zajęcia przez komornika

Mój ojciec jest dłużnikiem (posiada wiele długów, między innymi nie spłaca alimentów) i prowadzone jest wobec niego postępowanie egzekucyjne przez komornika. Konta bankowe ojca są zajmowane przez komornika i z tego powodu ojciec poprosił mnie o założenie własnego konta bankowego...

Długi męża w rozdzielności majątkowej

Mam z mężem rozdzielność majątkową, którą podpisaliśmy przed zawarciem małżeństwa. W moim władaniu jest mieszkanie, samochód i wiele rzeczy w mieszkaniu. Mój mąż ma długi w wyniku problemów w firmie, którą prowadzi i nie ma płynności finansowej. Musi również płacić...

Wyzbywanie się majątku przez dłużnika na dzieci - skarga pauliańska wierzyciela

Były partner, ojciec moich dzieci, został skazany w Anglii, a wkrótce będzie się toczyć przeciwko niemu kolejna sprawa najprawdopodobniej o nałożenie kary pieniężnej. W Anglii nic nie ma, co mogliby mu zająć, natomiast w Polsce ma oszczędności na koncie bankowym i jest...

Wezwanie do zapłaty za usługi telekomunikacyjne zmarłego

Na adres mojego zameldowania przyszło zawiadomienie o cesji wierzytelności oraz ostrzeżenie o zamiarze wpisania do rejestru dłużników wraz z wezwaniem do zapłaty za niezapłacone usługi telekomunikacyjne. Pismo jest na nazwisko mojego zmarłego przed 12 laty ojca, który mieszkał pod...

Lokator po zakupie domu na licytacji

Kupiłem dom na licytacji komorniczej, wszystkie procedury dobiegły końca, jestem właścicielem. Wyrok się uprawomocnił, w księgach wieczystych figuruję jako jedyny właściciel. Dom stoi raczej pusty, być może od czasu do czasu wraca tam stary właściciel. Udało mi się wymeldować...

Czy komornik może wysłać wezwania do zapłaty do matki dłużnika?

Mój syn jest po rozwodzie, z powodu chorób stracił możliwość zarobkowania i nie może płacić byłej żonie. Ona zwróciła się do komornika o egzekucję tych pieniędzy. Jednak komornik nie mógł wysłać skutecznie wezwania do spłaty, bo syn nie przebywa pod adresem zameldowania....

Spadek a długi spadkobiercy

Sprawa dotyczy spadku i długów jednego ze spadkobierców. 5 lat temu zmarła mama. Nie pozostawiła testamentu. Spadkobiercami jest tata, ja i moja siostra. W skład majątku wchodzi mieszkanie własnościowe. Chcemy wystąpić do sądu o przeprowadzenie sprawy spadkowej i potem sprzedać...

Upadłość konsumencka a zawarcie małżeństwa

Za miesiąc zawieram związek małżeński. Ja (kobieta) nie mam żadnego majątku. Wręcz przeciwnie. W 2017 ogłosiłam upadłość konsumencka w Wielkiej Brytanii (wynik poprzedniego małżeństwa). Zasadniczo wszystkie polskie instytucje (ZUS, US, inne banki) zaaprobowały ten fakt, jednak...

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej - pytania i odpowiedzi

Chciałbym dokonać zakupu nieruchomości z licytacji komorniczej z wpisem w KW obciążonej hipoteką. Dowiedziałem, że są różne rodzaje hipotek (przymusowe, kaucyjne, łączne, umowne, z mocy prawa), ale nie wiem, jak wygląda sytuacja z nimi po wygraniu aukcji. Sędzina podczas pewnej...

Jak uratować nieruchomość wystawioną na licytację?

Mój tata wziął kredyt pod hipotekę i niestety go nie spłacał. Nieruchomość, nasz dom rodzinny, została wystawiona na licytację. Co mogę zrobić, żeby nie stracić nieruchomości? Chciałabym uratować nasz dom, spłacając ten kredyt. Czy mam szansę na ugodę z bankiem? Czy...

Dziedziczenie mieszkania z zadłużoną siostrą

Moja siostra mieszka za granicą, od kilkunastu lat leczy się psychiatrycznie. Niestety jest bardzo zadłużona w banku i nie daje rady tego spłacać. Nie rozumiem, na jakiej podstawie otrzymuje te pożyczki jedną po drugiej. Nikt nie chce jej ubezwłasnowolnić, ponieważ ja mieszkam za...

Odrzucenie spadku przez osobę, która ma komornika

Czy osoba, która ma komornika, może odrzucić spadek bez żadnych konsekwencji? Spadek to ułamkowa część nieruchomości oraz pieniądze w banku.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych - jedynego źródła dochodów

Mam w firmie pracownika, którego od 2 miesięcy zatrudniam na umowę-zleceniu w wymiarze 80 godz. ze stawką minimalną. Wcześniej, przez 4 miesiące pracował u mnie na umowie o dzieło i co miesiąc podpisywaliśmy osobne umowy. Do firmy przyszedł list od komornika sądowego informujący...

Spirala kredytowa - jak pomóc bratu wyjść z długów?

Poszukuję sposobu na pomoc bratu w wyjściu ze spirali zadłużenia. Obecnie zadłużenie już znacznie przekracza jego możliwości finansowe, a jest pracownikiem fizycznym, zatrudnionym na umowę o pracę. Obawiam się, że będzie dalej pogrążał się kolejnymi kredytami. W latach...

Sprzedaż samochodu na licytacji komorniczej poniżej jego wartości

Pojazd został nabyty na kredyt za kwotę 132 000 zł. 50% udziału we własności stanowiła własność banku. Kredyt przestał być spłacany i komornik wycenił samodzielnie wartość pojazdu na 60 000 zł. Ostatecznie udział kredytobiorcy w pojeździe został sprzedany na licytacji...

Kredyt dla innej osoby - jak domagać się zwrotu pieniędzy?

Mam problem z osobą, która od kilku miesięcy unika spłacania kredytu, który dla niej zaciągnęłam. Z powodu braku zdolności kredytowej tej osoby wzięłam w swoim banku kredyt na siebie. Niestety od lutego tego roku nie otrzymuję środków na jego spłatę. Jedyne „dowody”...

Wygórowane wymagania alimentacyjne

Mam córkę, która mieszka ze swoją matką w wynajmowanym mieszkaniu. Matka nie zarabia za wiele, a pracuje długo, dziecko często jest odbierane ze szkoły przez opiekunkę. Ja niestety nie mogę częściej zajmować się córką. Ona także jest uzdolniona, więc chodzi na różne płatne...

Brak spłaty rodzeństwa mimo zobowiązania

W 2005 roku rodzice aktem notarialnym darowali mojemu bratu gospodarstwo rolne z zabudowaniami, inwentarzem, maszynami rolniczymi. W akcie tym brat zobowiązał się do spłaty rodzeństwa w określonym terminie. Minęło już ponad 10 lat od tego terminu. W jaki sposób wyegzekwować...

Spłata starego długu z karty kredytowej

Otrzymałam wezwanie do spłaty starego długu z karty kredytowej sprzed ok. 20 lat. Proszę o poradę, co robić.

Środki z projektu z UE a zajęcie komornicze

Osoba ma zajęcie komornicze. Ma otrzymać środki za realizację zadania pochodzące z działań w projekcie z UE (na podstawie konkursu zgłaszający się został wyłoniony do świadczenia usługi w projekcie). Czy zatem środki mogą być zajęte przez komornika, czy nie podlegają...

»Artykuły

Ilość: 23 | Wyświetlono: 1-20

Prawo umieszczania firm w KRD

Prawo zamieszczania firm w tzw. „rejestrze długów” przysługuje osobom lub podmiotom, które zawarły odpowiednią umowę z wybranym biurem informacji gospodarczej. Do rejestru dłużników mogą być wpisane firmy, których zadłużenie wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500...

Dostęp do akt komorniczych

Prawo dostępu do akt komorniczych przysługuje stronom i uczestnikom postępowania egzekucyjnego na analogicznych zasadach, jak prawo dostępu do akt postępowania rozpoznawczego. Przeglądanie akt może odbywać się wyłącznie pod kontrolą komornika lub upoważnionej przez niego osoby.

Zawarcie ugody z wierzycielem

Ugoda jest czynnością prawną (a w przypadku ugody sądowej również czynnością procesową), przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w szczególności w celu zapewnienia wykonania wzajemnych roszczeń albo by uchylić istniejący spór. Ugoda może przybrać formę...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Artykuł omawia procedurę wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz instrumenty prawne, które mogą przyśpieszyć zaspokojenie dochodzonej wierzytelności.

Europejskie postępowanie nakazowe, czyli sposób na zagranicznych dłużników

Artykuł objaśnia, czym jest europejski nakaz zapłaty, jak go należy wnieść i tym samym przyśpieszyć ściągnięcie długów od zagranicznych dłużników.

Rewolucja w sądowym dochodzeniu roszczeń – elektroniczne postępowanie upominawcze

Nowy, szybki i tani sposób dochodzenia roszczeń (zapłaty długów). Zdobądź wyrok sądowy przez internet! Pomoże Ci w tym tryb elektronicznego postępowania upominawczego.

Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Artykuł omawia instytucję poręczenia jako możliwą formę zabezpieczenia wierzytelności.

Klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Artykuł omawia zagadnienia związane z uzyskaniem klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika, możliwości ich obrony, w tym ograniczenia odpowiedzialności.

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przejściem obowiązków na spadkobierców zmarłego dłużnika, wynikających z tego skutków dla postępowania egzekucyjnego oraz sposób prowadzenia egzekucji przeciwko spadkobiercom dłużnika.

Koszty postępowania egzekucyjnego

Artykuł opisuje zasady ponoszenia kosztów na etapie postępowania egzekucyjnego, rodzaju kosztów, które należy uznać za celowe w toku postępowania egzekucyjnego i których zwrot należy się wierzycielowi.

Koszty postępowania egzekucyjnego, którą stanowią opłaty egzekucyjne

Artykuł omawia najistotniejszą część kosztów postępowania egzekucyjnego, którą stanowią opłaty egzekucyjne. Są one wynagrodzeniem komornika za prowadzenie egzekucji, a ze względu na ich wysokość budzą najwięcej kontrowersji.

Postępowanie zabezpieczające przed wniesieniem pozwu

Artykuł zawiera obszerne wyjaśnienie, czym jest i czemu służy postępowanie zabezpieczające, w tym omówione w nim zostały sytuacje, w których warto rozważyć złożenie wniosku do sądu o udzielenie takiego zabezpieczenia i obowiązujące procedury.

Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji

Artykuł objaśnia, co dzieje się z tytułem wykonawczym po zakończeniu postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem dwóch wariantów: kiedy egzekucja okazała się w całości skuteczna i w sytuacji, gdy wierzyciel nie został w pełni zaspokojony.

Wyjawienie majątku dłużnika

Jak się powszechnie przyjmuje, wyjawienie majątku dłużnika jest pomocniczym sposobem egzekucji. Służy ono uzyskaniu przez wierzyciela informacji o składnikach majątku dłużnika, w celu skierowania do nich egzekucji.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W artykule tym zostały omówione zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego.

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

W pewnych sytuacjach organ egzekucyjny zobligowany jest do sporządzenia planu podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji, jakie to sytuacje oraz jak określił ustawodawca kolejność zaspokajania – o tym w artykule.

Jak pozbyć się niechcianego najemcy?

W artykule omówione zostały zasady rozwiązywania umowy najmu i postępowania na wypadek niewydania lokalu przez najemcę.

Co powinien zawierać wniosek egzekucyjny?

Uzyskaliśmy już tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności do egzekucji długu u naszego dłużnika, co powinniśmy następnie zrobić, aby szybko i sprawnie odzyskać nasze należności? – tego dowiemy się z poniższego artykułu, a w szczególności, co powinien zawierać wniosek...

Dalszy tytuł wykonawczy

Artykuł omawia aspekty prawne jakie towarzyszą wydaniu przez sąd dalszego tytułu wykonawczego oraz obowiązujące procedury.

Zażalenie na klauzulę wykonalności

W artykule omówione zostały okoliczności prawne, które towarzyszą składaniu przez wierzyciela albo dłużnika zażalenia na klauzulę wykonalności oraz procedury złożenia takiego zażalenia.

»Materiały

Ilość: 7 | Wyświetlono: wszystkie

Ochrona dłużnika

Ochrona dłużnika może być rozpatrywana w różnych aspektach – ochrona przez bank, przez różne podmioty, ochrona majątku dłużnika. Dłużnik, nawet jeśli nie wywiązuje się ze zobowiązań, podlega ochronie. Poczytaj więcej o ochronie dłużnika w naszym serwisie.

Co może komornik

Zastanawiasz się, co może komornik? Jaki jest zakres uprawnień komornika? Co może komornik i co należy robić, by uniknąć egzekucji i innych kontaktów z komornikiem - odpowiedzi na te i na inne pytania znajdziesz w naszym serwisie!

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest osobą, z którą nie chcemy mieć do czynienia. Bywa jednak tak, że popadamy w długi, z których nie jesteśmy w stanie wyjść, i niestety komornik sądowy pośredniczy w ściąganiu wierzytelności. Dowiedz się więcej o komornikach sądowych z naszego portalu!

Zwolnienie z długu

Zwolnienie z długu jest możliwe, jeśli nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna i dojdzie do ugody z wierzycielem. Czasami zwolnienie z długu, jest częściowe, warto jednak zawsze walczyć o zmniejszenie zadłużenia, jeśli nie mamy go z czego spłacić.

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę należy wystosować, gdy wyegzekwowanie należności od dłużnika sprawia problemy. Pozew o zapłatę wnosi się do sądu, który rozstrzyga sprawę i ma moc wydać nakaz zapłaty – wówczas dysponujemy środkami mającymi na celu egzekucję długu.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie upominawcze jest szybkim sposobem na uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w przypadku braku sporu z dłużnikiem. Dowiedz się więcej o tym typie postępowania.

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest z majątku dłużnika i wszczynane na wniosek wierzyciela, prokuratora bądź organizacji publicznej. Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, zwykle jednak należy liczyć się z tym, że dług zostanie wyegzekwowany.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl