Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

»Lista wszystkich materiałów

Ilość: 693


Administracyjne postępowanie egzekucyjne
Administracyjne postępowanie egzekucyjne uregulowane jest w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. podatki, grzywny, kary pienieżne i wiele rodzajów należności. Poczytaj więcej o administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w naszym serwisie.

Akcyza samochód
Obecnie obowiązują podane niżej stawki akcyzy na samochody osobowe sprowadzane z zagranicy: • dla pojazdów z silnikiem o pojemności do 2000 ccm – 3,1% • dla pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2000 ccm – 18,6% Podkreślić należy, że wiek auta, rodzaj paliwa oraz normy emisji spalin nie mają znaczenia. Natomiast ma znaczenie wartość auta określona w umowie sprzedaży lub fakturze zakupu.

Alimenty bez rozwodu
Nie masz jeszcze rozwodu i chcesz jak najszybciej mieć alimenty bez rozwodu? Tutaj znajdziesz porady prawne na temat alimentów, ich wysokości oraz pozwu o alimenty. Zobacz, czy możliwe są alimenty bez rozwodu i jak je uzyskać.

Alimenty dla dziecka
Chcesz uzyskać alimenty od dziecka, ale nie wiesz, jak to zrobić? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak uzyskać alimenty dla dziecka od ojca dziecka, ile mogą wynosić alimenty dla dziecka i do kiedy trzeba płacić alimenty dla dziecka.

Alimenty na dzieci bez rozwodu
Chcesz uzyskać alimenty na dzieci bez rozwodu? Czy to w ogóle możliwe? Poznaj odpowiednie przepisy prawa i zobacz, jak otrzymać alimenty na dzieci bez rozwodu!

Alimenty od ojca
Chcesz się ubiegać o alimenty od ojca na swoje dziecko, ale nie wiesz, od czego zacząć? Przeczytaj poniższe porady prawne i dowiedz się, jak uzyskać alimenty od ojca oraz ile mogą wynosić alimenty od ojca na dziecko.

Amortyzacja budynku
Wielu przedsiębiorców decyduje się przeznaczyć część swojej nieruchomości na potrzeby prowadzonej firmy. Jest to często wydzielona część budynku mieszkalnego. Warto pamiętać, że wydatki związane z użytkowaniem części budynku na potrzeby firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja budynku wymaga na wstępie ustalenia jego wartości początkowej. Jeżeli do prowadzenia działalności wykorzystywana jest tylko część budynku, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości.

Amortyzacja komputera
Środek trwały, jakim jest również komputer, aby móc amortyzować, najpierw należy sklasyfikować według KŚT. Amortyzacja komputera, a dokładnie stawka amortyzacji wynosi 30%. A zatem trzeba cenę komputera wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami pomnożyć x 0,3 (w każdym roku) i otrzymaną wartość podzielić przez 12 (miesięcy). Od następnego miesiąca po zakupie do kosztów należy taką kwotę wliczyć jako koszt. Warto wiedzieć, że od 2007 ustawodawca wprowadził możliwość jednorazowej amortyzacji środka trwałego z KŚT od 3 do 8 (czyli również komputerów) do kwoty 50 000 euro. Z tych preferencyjnych warunków mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku zakupu środka trwałego, lub tzw. mali podatnicy.

Amortyzacja mieszkania
Często decydujemy się przeznaczyć część naszego mieszkania na potrzeby prowadzonej przez nas firmy. Warto pamiętać, że wydatki związane z użytkowaniem takiej wydzielonej części mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja mieszkania wymaga na wstępie ustalenia wartości początkowej mieszkania.

Amortyzacja nieruchomości
Amortyzacja nieruchomości dotyczy – z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością, stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok; wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Amortyzacja samochodu osobowego
Właściwie wszystkie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) zużywają się z czasem podczas użytkowania. Dotyczy to również samochodów osobowych. Zużywając się, środki trwałe tracą na wartości. Dlatego prezentowanie ich w bilansie w wartości początkowej zakłamywałoby poniekąd rzeczywisty stan majątku przedsiębiorstwa. Dlatego też środki trwałe się amortyzuje. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać wyłącznie od tych środków trwałych (także samochodów osobowych), które zostały ujęte w ewidencji środków trwałych danego przedsiębiorcy. Amortyzacja samochodu osobowego może odbywać się dwiema metodami: metodą liniową lub tzw. metodą indywidualnych stawek.

Aneks do umowy o pracę
Pod pojęciem aneksu do umowy o pracę rozumie się zgodne oświadczenia pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracodawca i pracownik w zamian za dotychczasowe wiążące obydwie strony warunki określają nowe zasady współpracy. W przypadku zmian korzystnych dla pracownika wystarczy sporządzić aneks do umowy o pracę, natomiast w przypadku zmian niekorzystnych należy zastosować porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające.

Apelacja o alimenty
Czy płacone przez Ciebie alimenty zostały podniesione i nie jesteś w stanie zapłacić? Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu będzie apelacja o alimenty.

Aport do spółki
Aport do spółki to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej. Aport do spółki ma na celu pokrycie kapitału zakładowego. Aport do spółki zawiera wartości niematerialne (prawa) lub rzeczy.

Artykuły prawne
Artykuły prawne to przepisy poszczególnych kodeksów, ustaw i uchwał. Artykuły prawne mają pewną hierarchię, którą należy stosować w odniesieniu do danych spraw i problemów. Artykuły prawne dostępne są coraz częściej w Internecie – także w naszym serwisie ePorady24.pl.

Auto bez OC
Czy nasze auto może nie mieć wykupionej polisy OC? Co się stanie, jeśli auto bez OC będzie uczestniczyć w wypadku? Na te i na inne pytania w kwestii auta bez OC pozwolą znaleźć odpowiedź materiały w naszym serwisie.

Autocasco
Co to jest autocasco? Autocasco (skrót AC) jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe dotyczące zniszczeń, uszkodzeń i kradzieży od pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie autocasco ma na celu rekompensatę finansową.

Bankructwo osoby fizycznej
Bankructwo osoby fizycznej ogłasza się, gdy osoba ta staje się niewypłacalna w obliczu długów, jakie ma. Bankructwo, które nazywamy także upadłością, pozwala osobie fizycznej ustabilizować swoją sytuację finansową.

Bez pozwolenia
Zastanawiasz się czy budowa bez pozwolenia jest możliwa? Są niektóre obiekty, które można budować bez pozwolenia. Czytając poniższy tekst dowiesz się czy potrzebujesz pozwolenia na budowę.

Bez VAT
Niektóre czynności są zwolnione z podatku od towarów i usług (bez VAT). Między innymi oznacza to, że osoba świadcząca czynności zwolnione w przeciwieństwie do tych, którzy świadczą usługi opodatkowane stawką 0%, nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego zapłaconego podczas świadczenia tych usług np. biegły lekarz w celu świadczenia usług wydawania orzeczeń (bez VAT), dokonał zakupu biurka. Przy zakupie biurka zapłacił 23% podatek. Ten podatek nie może zostać przez niego odliczony, gdyż świadcząc usługę wydania orzeczenia nie opodatkowuje jej – czyli nie jest od niej odprowadzany podatek, który lekarz miałby przekazać do urzędu skarbowego [źródło: Wikipedia].

Brak pozwolenia
Zastanawiasz się czy możesz coś zbudować mimo braku pozwolenia. Czy brak pozwolenia podlega karze?

Budowa bez pozwolenia
Co można zbudować bez pozwolenia a na co pozwolenie jest koniecznie. Więcej na temat budowa bez pozwolenia czytaj w artykule.

Budowanie bez pozwolenia
Sprawdź czy budowanie bez pozwolenia dotyczy wszystkich obiektów. W niektórych przypadkach pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, a w innych podlega karze.

Budynek bez pozwolenia
Zastanawiasz się czy można zbudować budynek bez pozwolenia czy jest to karalne i ile wynosi taka kara?

Budynek gospodarczy bez pozwolenia
Czy posiadasz budynek gospodarczy bez pozwolenia? Zastanawiasz się jak go zalegalizować. Sprawdź czy budynek gospodarczy bez pozwolenia wiąże się z konsekwencjami karnymi...

Co może komornik
Zastanawiasz się, co może komornik? Jaki jest zakres uprawnień komornika? Co może komornik i co należy robić, by uniknąć egzekucji i innych kontaktów z komornikiem - odpowiedzi na te i na inne pytania znajdziesz w naszym serwisie!

Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.
Umowa spółki z o.o. powinna zawierać ważne i znaczące dla spółki zapisy. Umowa spółki z o.o. musi zawierać pewną minimalną część, która obligatoryjnie musi się w niej znaleźć. Warto znać więcej szczegółów, zanim zacznie się spisywać umowę spółki z o.o.

Co to jest umowa o pracę
Każda umowa o prace ma na celu nawiązanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. W artykule znajdziesz kluczowe pojęcia związane z umową o pracę, rodzaje umów oraz sposoby ich zawarcia.

Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W artykule opisano m.in. kwestie dotyczące czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, obowiązków pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów odpoczynku.

Czas pracy kierowcy
Czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W artykule czytaj jak wyliczyć czas pracy kierowcy.

Czas pracy kierowcy nowe przepisy
Ustawodawca w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców szczegółowo określa czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku itp.Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

Czas pracy pracownika
Czas pracy pracownika to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Więcej na temat czas pracy pracownika czytaj w artykule.

Czas trwania kontroli urzędu skarbowego
Zgodnie z art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm.) czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli w jednym roku kalendarzowym u mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać 4 tygodni; zaś u pozostałych przedsiębiorców – 8 tygodni.

Czas wypowiedzenia
Czas wypowiedzenia jest to okres, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy. Więcej na temat czasu wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w artykule.

Czy firma ubezpieczeniowa
Czy firma ubezpieczeniowa powinna nam wypłacić odszkodowanie? Czy firma ubezpieczeniowa, w której chcemy się ubezpieczyć, jest rzetelna? Czy firma ubezpieczeniowa da nam poczucie bezpieczeństwa? Na te i na inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym serwisie.

Czy muszę zapłacić mandat?
Niestety, nadal często zdarza się nam – kierowcom niedopasować prędkości jazdy do obowiązujących ograniczeń, czego następstwem bywa niemiła niespodzianka: zdjęcie z fotoradaru, mandat za wykroczenie i… punkty karne. Zdjęcie z fotoradaru jest często słabej jakości, trudno na nim rozpoznać osobę siedzącą za kółkiem. Przychodzi wtedy do głowy: „Czy muszę zapłacić mandat? Przecież, aby kogoś ukarać za przekroczenie prędkości, trzeba wykazać mu winę”. Czy jednak opłaca się „pogrywać” z policją? Zanim przyjdzie nam to do głowy, dowiedzmy się, co o tym mówią przepisy prawa.

Czy odsetki od kredytu
Czy odsetki od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zostały wypłacone? Nie, aby odsetki od kredytu albo pożyczki zaliczyć do kosztów uzyskania, umowa pożyczki musi zostać wykonana. Czyli konieczne jest faktyczne wydanie pieniędzy pożyczkobiorcy.

Czy podatnik
Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu na mocy stosownych ustaw podatkowych. Czy podatnik zna swoje obowiązki i prawa? Lepiej aby znał, gdyż zgodnie ze starą maksymą: nieznajomość prawa szkodzi. Taką też zasadę wyznaje polski fiskus.

Czy podatnik VAT
Podatnikiem VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, oraz dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Czy podatnik VAT może odliczyć VAT, jeśli kontrahent go nie zapłacił, bo nie był do tego upoważniony? Odpowiedź na to i inne pytania uzyskają Państwo od naszych doradców podatkowych.

Czynny żal do urzędu skarbowego
Zdarza się, że podatnik musi złożyć czynny żal do urzędu skarbowego. Procedura ta nieraz pomaga uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej lub kontroli urzędowej. Warto znać zasady składania czynnego żalu do urzędu skarbowego.

Czynny żal jak napisać
Czynny żal czasami powinniśmy złożyć, by uniknąć problemów związanych z podatkami i karami. Jak napisać czynny żal? Dowiedz się z naszego serwisu lub zapytaj o to prawnika.

Czynny żal wzór
Bywa tak, że złożenie czynnego żalu pozwala na uniknięcie wszczęcia procedury mającej na celu wykrycie nieprawidłowości lub uniknięcie płacenia kar. Aby złożyć czynny żal, warto wiedzieć, jak to zrobić i jak wygląda wzór pisma. Dowiedz się więcej na ten temat z naszych porad.

Darowizna a podatek
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Najbardziej nas – obdarowanych interesuje kwestia: darowizna a podatek, czy będziemy zobowiązani do jego zapłaty. Otóż osoby, które otrzymają jakąś wartość materialną w formie darowizny będą zwolnione z podatku, po spełnieniu pewnych warunków, o ile należą do kręgu najbliższej rodziny.

Darowizna akcji
Czy darowizna akcji na rzecz dzieci niesie za sobą konieczność odprowadzenia podatku? Warto wiedzieć, że nie. Darowizna akcji na rzecz osoby bliskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu pod warunkiem zgłoszenia tej czynności we właściwym urzędzie skarbowym. Wynika to z faktu, że darowizna (a więc także darowizna akcji), jako nieodpłatne przekazanie rzeczy lub praw majątkowych, podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Nie wiąże się to jednak z koniecznością zapłaty podatku, gdyż zgodnie z art. 4a ustawy zwolnione są m.in. darowizny dokonywane na rzecz osób najbliższych. Aby skorzystać ze zwolnienia, osoba obdarowana musi zgłosić darowiznę akcji do urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia jej dokonania na formularzu SD-Z1.

Darowizna bez podatku
Podatek od darowizny ma obowiązek zapłacić osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. Czy miejsce miała będzie darowizna bez podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej należą darczyńca i obdarowany. Według stopnia pokrewieństwa ustalono 3 grupy podatkowe. Im dalsze pokrewieństwo, tym wyższy podatek. Darowizna dla najbliższych osób: małżonka, dzieci (pasierba), rodzeństwa, rodziców (ojczyma oraz macochy) jest zwolniona z podatku. Jednak aby te osoby uniknęły podatku, muszą zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Synowa, zięć i teściowie też nie zapłacą podatku od darowizny, ponieważ przysługuje im tzw. ulga mieszkaniowa. Gdy np. teściowie przekażą synowi i synowej mieszkanie, to synowa uniknie podatku, jeśli nie jest właścicielką lub najemcą innego mieszkania.

Darowizna dla dziecka
Często rodzice stają w obliczu decyzji o przekazaniu swego majątku swoim zstępnym, czyli dzieciom. Chcą w ten sposób zapewnić swym potomkom dostatnie życie, przekazać pieczę nad domem rodzinnym, albo też chcą zaoszczędzić im formalności po swojej śmierci. Mogą to uczynić w formie darowizny. Darowizny, jak wiadomo, objęte są opodatkowaniem podatkiem spadków i darowizn. Jednak darowizny między rodzicami i dziećmi są z podatku zwolnione. Zwolnienie to dotyczy również obdarowanych dziadków, pasierbów, sióstr, braci, ojczymów i macoch. Ważne, aby zachować wymagania formalne i terminy do zgłoszenia danej darowizny do organu podatkowego. Darowizna dla dziecka będzie całkowicie zwolniona od opodatkowania, jeśli obdarowany zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny. Jeżeli darowizna została stwierdzona aktem notarialnym, to te 6 miesięcy liczy się od dnia podpisania aktu.

Darowizna dla rodziców
Darowizny objęte są w świetle prawa podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od tego podatku w przypadku darowizny między najbliższą rodziną. Tak więc darowizna dla dzieci w postaci środków pieniężnych czy też darowizna dla rodziców np. nieruchomości będzie zwolniona z podatku, o ile zostaną zachowane wymagania formalne i terminy do zgłoszenia danej darowizny do organu podatkowego.

Darowizna kwota wolna
Dla najbliższej rodziny kwota wolna od podatku jest bez znaczenia, bo dla nich całe spadki i darowizny są wolne od podatku. Pozostali płacą, w zależności od tego do której grupy podatkowej należą. Podatek płaci się od nadwyżki spadku bądź darowizny ponad tzw. kwotę wolną od tego podatku. Kwota ta jest różna dla każdej grupy podatkowej. W ramach I grupy można w ciągu pięciu lat, licząc od pierwszej darowizny, przyjąć bez podatku 9637 zł. II grupa podatkowa – darowizna kwota wolna od podatku – 7276 zł. III grupa podatkowa – darowizna kwota wolna od podatku – 4902 zł.

Darowizna od ojca
Czy darowizna od ojca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz jak należy ją udokumentować i w jaki sposób zgłosić w urzędzie skarbowym? Czy jeśli darowizną są środki pieniężne, należy spisać umowę darowizny? A może wystarczy opisanie przelewu tytułem "darowizna od ojca"?

Darowizna pieniężna
W przedmiotowej sprawie darowizna pieniężna na rzecz córki, będącej polskim obywatelem, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Darowizna podatek
Świadomość obowiązków podatkowych u podatników podatku od spadków i darowizn przede wszystkim dzięki zasobom internetowym jest z roku na rok większa. Cięgle jednak wiodącym problemem jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

Darowizna pojazdu
Zmienienie własności pojazdu może odbyć się w drodze darowizny. Darowizna pojazdu powinna być potwierdzona aktem notarialnym oraz należy opłacić podatek od spadku i darowizn.

Darowizna samochodu
Przeniesienie własności samochodu można przeprowadzić w drodze darowizny. Darowizna samochodu, nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeśli samochód zostanie faktycznie wydany obdarowanemu. Wymaga się jednak, aby umowę darowizny samochodu sporządzić w formie pisemnej. Jest to konieczne choćby z powodu przerejestrowania samochodu.

Darowizna umowa
Darowizna – umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy (obdarowany) nie musi w żadnej formie płacić w zamian za darowiznę. Darowizna umowa – oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego, jednakże darowizna staje się ważna w momencie gdy obiecane świadczenie zostaje spełnione. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, wymóg spisania aktu notarialnego dotyczy obydwu stron umowy.

Darowizna w rodzinie
Darowizna w rodzinie to forma przekazania majątku lub jego części za życia darczyńcy. Często korzystają z tej możliwości członkowie najbliższej rodziny.Podatnicy, którzy są blisko spokrewnieni i przekazują sobie darowizny, skorzystają ze zwolnienia od podatku, jeśli spełnią określone warunki. Po pierwsze konieczne jest dokonanie w przewidzianym terminie zgłoszenia o darowiźnie w rodzinie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

Darowizna z zagranicy
Na nabywcy własności rzeczy czy praw majątkowych w drodze darowizny spoczywa obowiązek podatkowy. Oczywiście niektórzy mogą skorzystać ze zwolnienia. Bardziej jeszcze skomplikowana staje się ta kwestia, gdy jest to darowizna z zagranicy.

Darowizny w rodzinie
Najczęstszą formą przekazywania dóbr materialnych najbliższym są darowizny w rodzinie. Jeśli przekazujemy nieruchomość, darowizna musi zostać stwierdzona aktem notarialnym. Darowizny pieniędzy, cennych przedmiotów należy udokumentować spisaną umową darowizny. Jeśli chodzi o drobne darowizny w rodzinie, zwyczajowo przyjęte – nie wymagają one zachowania specjalnej formy.

Deklaracja podatkowa
Każdy podatnik oraz płatnik jest obowiązany, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, złożyć w ustalonych terminach deklarację podatkową (zeznanie, wykaz), która to stanowi informację dla celów podatkowych. Prościej mówiąc, deklaracja podatkowa to informacja o naszych dochodach składana w ustalonej formie w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Delegacja dieta
W artykule zamieszczono informacje o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu delegacji służbowej na obszarze kraju. Omówiono również jakie diety przysługują pracownikowi oraz jak ubiegać się o zwrot wydatków na podróż.

Delegacja diety
W artykule znajdziesz informacje na temat wysokości diety, jaka należy się pracownikowi z tytułu odbycia podróży służbowej za granicą. Tak więc oddelegowany pracownik powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej lub polskiej na niezbędne koszty podróży oraz pobytu za granicą. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Delegacja krajowa
Jak pokazuje praktyka, podróż służbową odbywają nie tylko osoby zatrudnione na etacie ale i osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie. W artykule znajdziesz więcej informacji na temat regulacji prawnej podróży służbowej oraz diet przysługujących oddelegowanym.

Delegacje służbowe
Każda delegacja służbowa musi zostać prawidłowo rozliczona przez pracodawce. Jest to tak samo ważne dla oddelegowanych pracowników, ponieważ dzięki temu mogą skorzystać z możliwości zwolnienia otrzymanych świadczeń z podatku dochodowego. Więcej na temat prawidłowego rozliczenia delegacji służbowych czytaj w artykule.

Delegacje stawki
W artykule znajdziesz informacje na temat stawek w delegacji, które należą się oddelegowanemu pracownikowi w związku z podróżą służbową za granicę. Jak obliczyć diety w delegacji? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Dieta delegacja
Pracownikowi, który został oddelegowany przez pracodawcę do odbycia podróży służbowej należy się dieta. Tak więc pracownik powinien otrzymać zaliczkę na niezbędne koszty delegacji. Więcej na temat diet delegacyjnych czytaj w artykule.

Dieta delegacja krajowa
Pracownikom, których przedsiębiorca oddelegował do odbycia podróży służbowej, przysługują diety. Jeśli podróż służbowa krajowa trwała od 8 do 12 godzin pracownikowi przysługuje połowa diety, a jeżeli ponad 12 godzin to dieta w pełnej wysokości. Więcej na temat diet za delegację krajową czytaj w artykule.

Dieta delegacji
Pracownikowi, którego pracodawca oddelegował do odbycia podróży służbowej, przysługuje dieta, tzw. dieta delegacyjna. Jej wysokość zależy od miejsca podróży oraz czasu jej trwania. Więcej na temat diet delegacyjnych czytaj w artykule.

Dieta w delegacji
Każdy pracownik oddelegowany przez pracodawcę do podróży służbowej poza granicami kraju powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej lub polskiej na niezbędne koszty podróży oraz pobytu za granicą. Na co przeznaczona jest dieta za podróż służbową zagraniczną czytaj w artykule.

Diety delegacja
W artykule znajdziesz podstawowe informacje na temat pojęcia terminu "delegacja diety". Jaka kwota diet należy się pracownikowi z tytułu odbycia delegacji służbowej. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Diety delegacje
W artykule znajdziesz więcej informacji na temat regulacji prawnej podróży służbowej oraz diet przysługujących oddelegowanym osobom zatrudnionych nie tylko na etacie ale i osobom wykonującym pracę na umowę zlecenie.

Diety krajowe
Dieta krajowa to ekwiwalent jaki pracodawca przekazuje pracownikowi odbywającemu na jego zlecenie podróż służbową w granicach kraju, ale poza miejscem pracy. Pokrycie kosztów podróży służbowej jest dla pracodawcy obowiązkiem. O zasadach wypłaty diet krajowych czytaj w artykule.

Diety pracownicze
Pracodawca ma obowiązek zwrotu wydatków, które pracownik poniósł w trakcie odbycia podróży służbowej. Wysokość diet pracowniczych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zmianami). Więcej na temat diet pracowniczych czytaj w artykule.

Diety w delegacji
Pracownikom, których pracodawca oddelegował do odbycia podróży zagranicznej, należą się diety delegacyjne. Stawki diet zależą od miejsca podróży oraz czasu jej trwania. Więcej na temat diet delegacyjnych czytaj w artykule.

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jednakże pracownicy nie korzystają z urlopów z różnych powodów (ciężka sytuacja w firmie, dużo obowiązków itp.). Jak i do kiedy wykorzystać zaległy urlop? Czytaj w poniższym artykule.

Do kogo skarga
Chcesz złożyć skargę bądź zażalenie, ale nie wiesz do kogo ani gdzie? Sprawdź to, czytając poniższe treści.

Dobrowolne ubezpieczenie
Ubiegasz się o objęcie przez dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Musisz okazać dokument tożsamości i dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia.

Dochód a przychód
Przy obliczaniu podatku dochodowego niezwykle ważne jest rozróżnienie: dochód a przychód. Dochód to to co zostaje w naszej kieszeni po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania, czyli tzw. czysty zysk.

Dochód brutto
Dochód brutto to dochód, który stanowi podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jeśli chodzi o dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ustala się go w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dochód z akcji
Dochody z udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z akcji) traktowane są jako odrębne źródło przychodów zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog przychodów uznawanych jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych został określony w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 3 marca 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Katalog ten nie jest jednak katalogiem zamkniętym.

Dochód zwolniony od podatku
Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można podzielić na następujące grupy: • o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów, stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie); • o charakterze odszkodowawczym i z tytułu ubezpieczeń gospodarczych (np. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin); • niektóre przychody związane z pracą (np. wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych); • niektóre przychody związane ze sprzedażą (np. przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego); • niektóre przychody rencistów i emerytów (np. dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny); • związane z dietami (np. podróż służbowa pracownika); • niektóre przychody z kapitałów i praw majątkowych; • niektóre przejawy działalności gospodarczej; • zwolnienia niektórych dochodów osiąganych za granicą (np. dochody pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy) [źródło: wikipedia.org].

Dochody z pracy
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT podatnik, który jest polskim rezydentem, obowiązany jest opodatkować w Polsce wszystkie uzyskane przez siebie dochody, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Dochody z zagranicy
Coraz więcej osób podejmuje pracę zdalną, zamiast emigrować do krajów „starej Unii Europejskiej”, pozostając w kraju, świadczą pracę na rzecz zagranicznych pracodawców. W praktyce często osoby tak świadczące pracę mają problem, jak właściwie opodatkować osiągane wynagrodzenie (czyli dochody z zagranicy), gdzie płacić składki na ubezpieczenie?

Dochodzenie odszkodowań
Dochodzenie odszkodowań jest czasami dużym problemem dla ubezpieczonego. Firma ubezpieczeniowa, mimo że oferuje poczucie bezpieczeństwa, często zwleka z wypłatą należnego świadczenia bądź zasłania się przepisami czy regulaminami. Dla własnego komfortu warto więc wiedzieć więcej o dochodzeniu odszkodowań.

Dodatek rodzinny
Dodatek rodzinny przysługuje w pewnych okolicznościach finansowych i osobistych osób, których dodatek rodzinny ma dotyczyć. Poczytaj więcej o tym, jak starać się o dodatek rodzinny, jakie złożyć dokumenty i na jaką wysokość dodatku rodzinnego możesz liczyć.

Dodatek za pracę w nocy
Każdemu pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą wykonaną godzinę pracy w nocy. Wysokość dodatku za pracę w nocy jest uzależniona od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Dodatkowy dochód
Artykuł 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi: „Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która posiada na terytorium naszego kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Dodatkowy dochód z pracy za granicą będzie trzeba opodatkować w Polsce, jeśli nadal pozostaje się rezydentem polskim. Przy obliczaniu należnego podatku bierze się pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodatkowy urlop macierzyński
Zgodnie z Kodeksem Pracy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest okresem ochronnym dla pracownika. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje matce, która korzystała już z urlopu macierzyńskiego oraz ojcu wychowującemu dziecko, który korzystał z urlopu macierzyńskiego. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Dofinansowanie z UE
Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, otrzymała m.in. prawa do dofinansowania z UE. Dofinansowanie z UE może dotyczyć np. osób zakładających swoją działalność, inwestujących miast, budowy dróg itd. Dofinansowanie z UE ma szeroki zakres.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi nieraz dla osób fizycznych, przedsiębiorców, miast i wsi dużą szansę rozwoju. Warto orientować się, jakie dofinansowanie Unia Europejska proponuje w naszej sytuacji i – jeśli to możliwe – skorzystać z funduszy unijnych.

Dokumenty do pozwolenia na budowę
Zastanawiasz się jakie są potrzebne dokumenty do pozwolenia na budowę? Potrzebne są: cztery egzemplarze projektu budowlanego (zawarte tam uzgodnienia, opisy, pozwolenia oraz inne dokumenty), oświadczenie dotyczące posiadanego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ważna jest również decyzja o warunkach zabudowy.

dożywotnia służebność
Dożywotnia służebność polega na obciążeniu nieruchomości, za zgodą jej właściciela, prawem zamieszkiwania w niej przez osobę uprawnioną. Ustanowienie dożywotniej służebności jest więc rodzajem umowy. Czym cechuje się dożywotnia służebność, na co warto zwrócić uwagę? Dowiedz się tego z naszego serwisu bądź zadaj pytanie prawnikowi.

Dożywotnia służebność mieszkania
Dożywotnia służebność mieszkania ma na celu przeniesienie własności lokalu na nabywcę, jak i zobowiązaniu się do zapewnienia zbywcy owej nieruchomości (dożywotniego mieszkania oraz utrzymania).

Dom bez pozwolenia
Czy Twój dom został wybudowany bez pozwolenia? Zastanawiasz się jak zalegalizować samowolę budowlaną? Przeczytaj poniższe teksty dot. tematu dom bez pozwolenia.

Domowy budżet
Czy jest domowy budżet? Już tłumaczę, więc domowy budżet są to wszystkie dobra pieniężne jakie posiada dana rodzina.

Domy bez pozwolenia
Budowa domu bez pozwolenia wymaga zalegalizowania samowoli budowlanej.

Dopłata
Tekst porusza sprawy różnego rodzaju dopłat np. dopłata do kapitału spółki z.o.o., dopłata na mieszkanie i inne.

Dotacje z Unii Europejskiej
Dotacje z Unii Europejskiej mogą być szansą na niezły start dla młodych naukowców czy osób zakładających własną firmę. Dotacje z Unii Europejskiej to jednak także pomoc dla miast i wsi; wspieranie budżetu przeznaczonego na renowację zabytków, budowę infrastruktury czy wspomaganie rolnictwa.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia
Kiedy zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien złożyć wypowiedzenie oraz kiedy pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Więcej na ten temat znajdziesz w artykule.

Dyscyplinarne zwolnienie
O czym pracodawca powinien pamiętać przy zwolnieniu dyscyplinarnym? Czytaj więcej na ten temat w artykule.

Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza to forma samozatrudnienia. Działalność gospodarcza pozwala na pracę na własny rachunek, ale wiąże się z prowadzeniem księgowości i opłatami na ZUS. Obecnie dość łatwo założyć własną działalność gospodarczą dzięki tzw. formalnością w jednym okienku.

Działalność gospodarcza formy opodatkowania
Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może wybrać spośród pięciu form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową albo podatek tonażowy.

Działalność gospodarcza ZUS
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z uiszczaniem różnych opłat, m.in. do ZUS. Ich wysokość zależy np. od tego, czy poza działalnością gospodarczą pracujemy też na etat.

Dziecko po rozwodzie
Bierzecie rozwód i zastanawiasz się, kto weźmie Wasze dziecko po rozwodzie? Czy dziecko po rozwodzie może otrzymać ojciec? Jakie prawa ma dziecko po rozwodzie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Dziedziczenie emerytury
W polskim systemie prawnym dziedziczenie emerytury zależy od tego, skąd świadczenie pochodzi. W dziedziczeniu świadczeń pochodzących z obowiązkowych składek emerytalnych rozróżnić należy, że środki zebrane w I filarze nie podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego. Jeżeli jednak współmałżonek zmarłego nie pracuje i ukończył 50 lat, otrzyma rentę rodzinną. Rentę rodzinną otrzymują również dzieci zmarłego – do czasu ukończenia nauki. Sytuacja wygląda inaczej gdy chodzi o drugi filar – tu wpłacone składki są dziedziczone, po śmierci ubezpieczonego 50 procent zgromadzonych środków jest przekazywanych osobom do tego uprawnionym.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych
Wiele wątpliwości rodzi dotąd dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niejednoznaczność przepisów. W wyroku z 31 stycznia 2001 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy dotyczące ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych tracą moc ze względu na ich niekonstytucyjny charakter. Jednocześnie Trybunał zaznaczył, iż wcześniej wydane na ich podstawie orzeczenia nie będą wzruszane. Od 14 lutego 2001 roku spadki, których przedmiotem są gospodarstwa rolne, podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, zaś co do spadków otwartych przed tą datą nadal zastosowanie będą miały szczególne przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Chodzi oczywiście o ustawowe dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Dziedziczenie przez najstarszego
Tradycyjnie w Polsce po ojcu gospodarstwo dziedziczył najstarszy syn. Dziedziczenie przez najstarszego syna nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach o dziedziczeniu.

Dziedziczenie spadku
Według prawa polskiego dziedziczenie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie spadku może odbywać się wyłącznie na podstawie ustawy lub na mocy testamentu.

Dziedziczenie testamentowe
Dziedziczenie testamentowe to dziedziczenie na podstawie testamentu. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, czyli na podstawie ustawy.

Dzierżawa a najem
Umowa najmu tak samo, jak umowa dzierżawy daje prawo na użytkowanie cudzej rzeczy. Jeśli chodzi o różnice dzierżawa a najem: dzierżawa pozwala na pobieranie pożytków z używania rzeczy oraz może dotyczyć także praw. Zarówno zasady najmu, jak i dzierżawy określa Kodeks cywilny.

Dzierżawa gruntów
Dzierżawa gruntów jest korzystnym stosunkiem dla dzierżawców, którzy często przy stosunkowo niskich opłatach czynszowych mogą czerpań korzyści z uprawianej ziemi. Dzierżawa gruntów jest więc opłacalna zarówno dla właściciela gruntów, jak i dla dzierżawcy.

Dzierżawa gruntu
Dzierżawa gruntu jest typem stosunku najmu. Przy dzierżawie gruntu dzierżawiec może używać nieruchomości i pobierać z niej pożytki w zamian za zapłatę czynszu właścicielowi. Dzierżawa gruntu jest długotrwałym (wieloletnim) stosunkiem prawnym.

Dzierżawa gruntu rolnego
Dzierżawa gruntu rolnego jest specyficznym stosunkiem najmu łączącym dwie strony umowy. Dzierżawa gruntu rolnego zakłada korzystanie z pożytków gruntu rolnego (uprawianie ziemi i zbieranie zbiorów). Dzierżawa gruntu rolnego ponadto podpisywana jest najczęściej na kilkadziesiąt lat.

Dzierżawa samochodu
Dzierżawa samochodu dotyczy zwykle firmy, która dany pojazd dzierżawi. Dobrze wiedzieć, na jakich warunkach i w jakich okolicznościach możliwa jest dzierżawa samochodu – dowiedz się więc więcej o dzierżawie samochodu, możesz nam też zadać pytanie na ten temat.

Dzierżawa ziemi rolnej
Dzierżawa ziemi rolnej jest swoistym stosunkiem najmu, który obejmuje nie tylko dzierżawienie, czyli wynajmowanie ziemi rolnej, ale także czerpanie z niej zysków, czyli zbiory. Dzierżawa ziemi rolnej zwykle ustalana jest na okres kilkudziesięciu lat.

Ewidencja środków trwałych
Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić ewidencję środków trwałych, do tego zobowiązuje ich ustawa o rachunkowości. Ewidencja środków trwałych powinna zawierać opis majątku trwałego firmy, czyli wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych oraz nieruchomości, których okres użyteczności jest dłuższy niż rok.

Firma ubezpieczeniowa
Firma ubezpieczeniowa zajmuje się ubezpieczeniami różnego typu: na życie, od wypadków, pojazdów itp. Firma ubezpieczeniowa powinna zawsze dokładnie precyzować warunki danego ubezpieczenia. W naszym serwisie przeczytasz, na co należy zwrócić uwagę, decydując się na podpisanie umowy z daną firmą ubezpieczeniową.

Firmy ubezpieczeniowe
Firmy ubezpieczeniowe działają na Polskim rynku i jest wiele takich, które oferują ubezpieczenia dla osób indywidualnych oraz firm.

Fundusze unijne
Fundusze unijne mogą pomóc osobom fizycznym, firmom i instytucją w bardzo wielu sytuacjach. Polska należy do Unii Europejskiej, dlatego także naszemu krajowi są przydzielane fundusze unijne. Warto wiedzieć więcej na temat funduszy unijnych i zorientować się, czy moglibyśmy z nich skorzystać.

Funkcje Skarbu Państwa
Interesuje Cię, jakie są funkcje Skarbu Państwa? Może np. dzierżawisz nieruchomość należącą do Skarbu Państwa albo występujesz z roszczeniem do Skarbu Państwa? Poznaj funkcje Skarbu Państwa.

Garaż blaszany pozwolenie
Budowa garażu blaszanego wymaga pozwolenia na budowę.

Gdzie zapłacić mandat?
Zostałeś ukarany mandatem karnym? Nie wiesz gdzie zapłacić mandat? Mandat karny można zapłacić na poczcie w banku lub przelewem wpisując w tytule płatności numer mandatu oraz nazwisko i imię osoby ukaranej.

Godziny nadliczbowe
W artykule omówiono problematykę dotycząca pojęcia "godziny nadliczbowe", czyli godziny pracy wykonane przez pracownika ponad obowiązujące normy czasu pracy oraz udzielania przez pracodawcę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Godziny pracy kierowcy
Godziny pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W artykule dowiesz się m.in. jak wyliczyć czas pracy kierowcy.

Ile kosztuje rozwód?
Zastanawiasz się, ile kosztuje rozwód? Dzięki poniższym poradom prawnym dowiesz się, ile kosztuje rozwód, jak uzyskać rozwód i co powinien zawierać pozew o rozwód.

Ile wynosi składka?
Są różne rodzaje składek np. składka zdrowotna to obowiązkowy wydatek każdego ubezpieczonego. Zastanawiasz się ile wynosi składka?

Ile wynosi zasiłek rodzinny?
Zastanawiasz się ile wynosi zasiłek rodzinny? Chcesz się dowiedzieć coś o zasiłku rodzinnym? Czytając poniższe teksty poszerzysz swoją wiedzę na temat zasiłku rodzinnego.

Ile za urlop
Ile należy pracownikowi urlopu oraz jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule.

Ilość dni urlopu
Jak obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego? Jego wymiar jest zależny od Twojego okresu zatrudnienia. Więcej na temat czytaj w artykule.

Ilość urlopu
Nie wiesz jaka ilość urlopu Ci przysługuje? Jak prawidłowo obliczyć urlop? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

Jak liczyć okres wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia umowy o pracę określone w kodeksie pracy uzależnione są od rodzaju umowy i czasu jej trwania. Okresy te mogą być uzależnione również od długości zatrudnienia, od długości okresu próbnego lub od celu zawarcia umowy. O tym jak liczyć okres wypowiedzenia czytaj w artykule.

Jak napisać odwołanie
Jeśli zastanawiasz się, jak napisać odwołanie, dobrze trafiłeś. Nasz serwis posiada bazę materiałów dotyczących problemów z napisaniem odwołania. Poza tym nasi prawnicy profesjonalnie, szybko i skutecznie udzielą Ci porady, jak napisać odwołanie, albo przygotują dla Ciebie odwołanie. Przekonaj się!

Jak napisać pozew
Interesuje Cię, jak napisać pozew? Chcesz wnieść sprawę np. o rozwód, o odszkodowanie czy o podział majątku, a nie wiesz, jak napisać pozew do sądu? Poczytaj nasze porady i inne artykuły, które pomogą Ci napisać pozew lub zwróć się z tym problemem do naszego prawnika.

Jak napisać pozew o alimenty?
Zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty? W pozwie o alimenty należy zawrzeć: Miejsce, data - (w górnym lewym rogu) podajemy miejscowość oraz datę. Dane powódki - wpisujemy pod datą imię i nazwisko dziecka oraz swoje dane z adresem. Taki pozew składamy w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka. Adres sądu - (zlokalizowany w prawnym górnym rogu) piszemy adres sądu rejonowego, gdzie kierujemy pozew o alimenty. Dane pozwanego - Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania pozwanego ojca dziecka wpisujemy pod swoimi danymi. Początek pozwu - Na środku umieszczamy tytuł, czyli ,,Pozew o alimenty". Najpierw zamieszczamy informacje, jakiej miesięcznej kwoty alimentów żądamy i w jaki sposób pozwany ojciec będzie dokonywał płatności ( podajemy dzień miesiąca do którego ojciec ma wpłacić pieniądze i w jaki sposób mają być dostarczone np. przelew). Uzasadnienie - podajemy argumenty. Załączniki - dokumenty dołączone do pozwu. Dowody - czyli odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza, rachunki za zajęcia pozalekcyjne dziecka. Podpis - musi być odręczny.

Jak napisać pozew o rozwód?
Zastanawiasz się, jak napisać pozew o rozwód? Poniższe informacje prawne zawierają wskazówki, jak napisać pozew o rozwód. Jeśli nadal nie będziesz w stanie samemu napisać pozwu, pamiętaj, że możemy Ci pomóc!

Jak napisać pozew rozwodowy
Nie wiesz, jak napisać pozew rozwodowy? Zobacz porady prawne, które pokażą Ci, jak napisać pozew rozwodowy. A jeśli sam nie dasz rady napisać pozwu - możemy go przygotować dla Ciebie.

Jak napisać wniosek o alimenty?
Masz zamiar złożyć wniosek o alimentów, ale nie wiesz, jak napisać wniosek o alimenty? Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak powinien wyglądać wniosek o alimenty.

Jak napisać wypowiedzenie
Umowa o pracę zostaje rozwiązana po upływie czasu ściśle określonego w wypowiedzeniu. Kiedy i w jakich przypadkach można wypowiedzieć stosunek pracy oraz jak napisać stosowne wypowiedzenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule.

Jak napisać wypowiedzenie o pracę
Wypowiedzenie o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Niniejszy artykuł wyjaśnia jak napisać stosowne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika albo pracodawcę.

Jak napisać wypowiedzenie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Niniejszy artykuł prezentuje jak napisać stosowne wypowiedzenie umowy przez pracownika albo pracodawcę.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Wypowiedzenie umowy o pracę jest pisemnym oświadczeniem pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Z omawianego artykułu, dowiesz się jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy
Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Jak prawidłowo napisać stosowne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika albo pracodawcę - czytaj w artykule.

Jak obliczyć podatek dochodowy
Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy
Ile należy się urlopu oraz jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Jak pisać wniosek
Zadajesz sobie pytanie, jak pisać wniosek w swojej sprawie? Szukasz porad na temat tego, jak pisać wniosek? A może po prostu nie wiesz, jak pisać wniosek, i chcesz komuś to zlecić? Jeśli któreś pytanie Ciebie dotyczy – trafiłeś w dobre miejsce.

Jak płacić mniejszy ZUS
Bywa tak, że nasze składki na ZUS są dość wysokie – np. gdy prowadzimy własną działalność. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak płacić mniejszy ZUS. Sprawdź, czy to możliwe.

Jak przeprowadzić rozwód?
Małżonek lub małżonka nie chce zgodzić się na rozwód. Zastanawiasz się jak przeprowadzić rozwód? Nie ważne czy mieszkasz za granicą czy w Polsce, bo znajdziesz tu oba takie tematy.

Jak rozwiązać umowę o pracę
Jak rozwiązać umowę o pracę oraz prawidłowo napisać stosowne podanie. Te pytania nurtują wielu pracowników. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w artykule.

Jak uzyskać separację?
Separację najłatwiej jest uzyskać w sądzie. Jak uzyskać separację? Trzeba wykazać, że rozkład pożycia jest zupełny.

Jak wypełnić PIT 37
Jak wypełnić PIT 37? Na wstępie należy się upewnić, że właśnie ten formularz będzie dla nas odpowiedni. Jest on właściwy dla podatników, którzy przychody osiągnęli wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. A zatem chodzi o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, stypendia, umowy-zlecenia i umowy o dzieło. W PIT 37 podatnik wybiera opcję sposobu rozliczenia – indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Oprócz tego podatnik może skorzystać z ulg podatkowych, ale to wymaga dołączenia odpowiedniego załącznika. Dla przykładu – załącznik PIT/D wybierany jest przez podatników, którzy odliczają wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego; innymi załącznikami dla druku PIT 37 są – PIT/O i PIT/2K.

Jak wypowiedzieć umowę
Bardzo często zawieramy różnego typu umowy – najmu, kredytową, ubezpieczenia itd. Często jednak zdarza się, że z różnych przyczyn musimy lub chcemy wypowiedzieć umowę wcześniej. Dowiedz się, jak skutecznie i bezproblemowo wypowiedzieć umowę.

Jak wypowiedzieć umowę OC
Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę OC? Przeczytaj nasze porady, a w razie dalszych wątpliwości zadaj pytanie prawnikowi!

Jak wziąć kredyt?
Zastanawiasz się jak wziąć kredyt?

Jak założyć firmę
Chcesz dowiedzieć się, jak założyć firmę? Jak przebrnąć przez urzędowe formalności? Nasze artykuły i porady zawierają wiele informacji na temat tego, jak założyć firmę. A jeśli wciąż masz pytania – zadaj je naszemu prawnikowi!

Jak zapłacić mandat?
Zastanawiasz się jak zapłacić mandat? Otóż, mandat karny można zapłacić np. poprzez przelew lub na poczcie.

Jak złożyć pozew o rozwód?
Chcesz rozwodu, ale nie wiesz, jak złożyć pozew o rozwód i co w nim napisać? Zobacz, jak złożyć pozew o rozwód i jak prawidłowo opracować pozew o rozwód, by szybko i tanio rozstać się ze współmałżonkiem!

Jak złożyć pozew rozwodowy?
Planujesz rozwód, ale nie wiesz, jak złożyć pozew rozwodowy? Tutaj dowiedz się, jak napisać pozew rozwodowy, gdzie go złożyć, ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego i jak wygląda sprawa rozwodowa.

Jak zmienić nazwisko
Jeśli zastanawiasz się, jak zmienić nazwisko, dobrze trafiłeś. Zmiana nazwiska podlega państwowej procedurze administracyjnej i jest możliwa w uzasadnionych przypadkach. Poczytaj więcej o tym, jak zmienić nazwisko.

Jak zmienić umowę na czas określony
W razie zmiany treści umowy na czas określony pracodawca zobowiązany jest przestrzegać określone procedury prawne. Niniejszy artykuł prezentuje jak poprawnie zmienić umowę na czas określony.

Jak zmienić umowę najmu
Przepisy o najmie lokali znajdują się w Kodeksie Cywilnym. W artykule omówiono pojęcia umowy najmu lokalu, jej zmiany oraz prawa i obowiązki stron zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jak zmienić umowę o pracę
W razie zamiaru zmiany treści umowy o prace pracodawca zobowiązany jest przestrzegać określone procedury prawne i przeprowadzić konsultacje z pracownikiem. Pracodawca może to zrobić albo poprzez wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego albo zawierając z nim porozumienie stron.

Jak zwolnić pracownika
Kodeks pracy określa przesłanki, które muszą zostać spełnione przez pracodawcę oraz pracownika, aby rozwiązanie umowy o pracę było skuteczne. Czytaj dalej na temat jak właściwie zwolnić pracownika.

Jaka stawka podatku
Jaka stawka podatku VAT obowiązuje w 2011 r.? Zmiany w VAT obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. W tym okresie podstawowa stawka podatku 22% wynosi 23%, natomiast obniżona stawka podatku to 8%. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (chodzi o zwrot rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7%. Dla świadczących usługi taksówkarskie (PKWiU 60.22.11-00.00) stawka ryczałtu wynosi 4%.

Jaki jest okres wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia uzależniony jest m.in. od długości trwania zatrudnienia w danym zakładzie pracy, do którego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia pracownika. Więcej na temat długości okresu wypowiedzenia czytaj w artykule.

Jaki okres wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia to czas, jaki mija pomiędzy złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do czasu jej rozwiązania. Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia czytaj w artykule.

Jazda bez dokumentów
Jakie są kary dla kierowców, jeśli jazda bez dokumentów zostanie zauważona przez policję? Otóż taka jazda bez dokumentów może surowo kosztować, ponieważ przewidziana jest kara w wysokości 500zł.

Jazda bez przeglądu
Czy zapomniałeś o badaniu technicznym samochodu? Jazda bez przeglądu została dostrzeżona przez policje?

Jazda bez uprawnień
Jeżeli decydujesz się na jazdę bez uprawnień, nie zapomnij o konsekwencjach karnych. Albowiem jazda bez uprawnień może skończyć się mandatem lub gorszą karą.

Jazda na gazie
Według polskiego prawa ,,jazda na gazie" jest wykroczeniem, które występuje w dwóch postaciach. Brany jest pod uwagę rodzaju prowadzonego pojazdu.

Jazda po pijaku
Wypiłeś 2-3 drinki, chcesz wracać do domu, zanim jednak siądziesz za kierownicą po alkoholu, pomyśl: możesz zabić siebie albo innego człowieka, możesz mieć na sumieniu życie bliskiej ci osoby. Nawet jeśli uda Ci się uniknąć wypadku, to jazda po pijaku pociąga za sobą również poważne konsekwencje karne i finansowe. Warto pamiętać, że prawo i towarzystwa ubezpieczeniowe są bezwzględne dla pijanych kierowców.

Jazda samochodem po alkoholu
W Polsce jazda samochodem po alkoholu niesie za sobą określone konsekwencje karne.

Jednoosobowa spółka
Jednoosobowa spółka może przybrać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spotyka się także jednoosobową spółkę skarbu państwa, która jest tworzona jako efekt w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Kapitał początkowy
Kapitał początkowy jest podstawą obliczenia wysokości emerytury. Kapitał początkowy liczy się według określonych zasad. Wysokość kapitału początkowego przekłada się zatem na wysokość emerytury.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy to inaczej kapitał podstawowy spółki. Kapitał zakładowy to wkład założycieli spółki. Kapitał zakładowy ma pewne minimalne wartości, inne w każdym kraju.

Kary za jazdę po pijanemu
Jazda w stanie nietrzeźwości czy też potocznie mówiąc ,,jazda po pijanemu" podlega różnym karą. Czytając poniższy tekst dowiesz się jakie są kary za jazdę po pijanemu...

Kasa fiskalna dla lekarzy
Kasa fiskalna dla lekarzy jest obecnie obowiązkiem, ale z obowiązku jej posiadania są zwolnieni podatnicy, którzy wykazują bardzo małe obroty (wielkość obrotów z tytułu działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w okresie rocznym kwoty 40 000 zł).

Kiedy umowa na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas określony jest terminową umową, zawieraną na z góry określony czas. Ustawodawca w Kodeksie pracy nie określił ani dolnej, ani górnej granicy okresu czasu, na jaki umowa może być zawarta.

Kiedy złożyć wypowiedzenie
Kiedy pracownik powinien złożyć wypowiedzenie oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika zgodnie Kodeksu pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Kierowca praca
Kwestie dotyczące pracy kierowców regulowane są przez różne przepisy prawne m.in. przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92 poz. 879 z późn. zm.). Więcej na temat regulacji prawnych dotyczących pracy kierowców czytaj w artykule.

Klasyfikacja środków trwałych
W Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może to być więc: budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt obiektu zbiorczego, którym może być np. zespół komputerowy itp. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie środki trwałe wymienione w Klasyfikacji Środków Trwałych są środkami trwałymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Kodek pracy
Kodex, Kodek czy Kodeks pracy? O terminach i pojęciu Kodeksu pracy przeczytaj w artykule.

Kodeks pracy chorobowe
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik młodociany ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za każdy dzień objęty zwolnieniem lekarskim. Więcej na temat chorobowego w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy ciąża
Kodeks pracy zapewnia szczególne prawa kobietom w ciąży, jak również w okresie bezpośrednio po ciąży. O prawach kobiet w ciąży zamieszczonych w Kodeksie pracy czytaj w artykule

Kodeks Pracy kobieta w ciąży
Ustawodawca w Kodeksie pracy zapewnił szczególne prawa kobietom w ciąży, jak również w okresie bezpośrednio po ciąży. Dotyczą one jednak tych kobiet, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. O prawach kobiet w ciąży zamieszczonych w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy nadgodziny
Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za nadgodziny przypadające w nocy, w niedziele i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy. O regulacji nadgodzin w Kodeksie pracy, czytaj w artykule.

Kodeks pracy nadgodziny
Kodeks pracy przewiduje dodatek pieniężny lub odpoczynek dla pracowników za pracę w nadgodzinach. Więcej na temat rekompensaty za nadgodziny czytaj w artykule.

Kodeks pracy odprawa
Odprawa to świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w określonych sytuacjach, wynikających zarówno z Kodeksu Pracy, jak i z innych ustaw. O szczegółach regulacji odpraw w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy okres wypowiedzenia
Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę uregulowane są w Kodeksie pracy. Jaki okres obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy, jakie prawa mają pracodawca i pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę czytaj w artykule.

Kodeks pracy urlop
Kodeks pracy każdemu pracownikowi zapewnia prawo do urlopu. Przepisy Kodeksu Pracy regulują czas pracy, dni wolne od pracy oraz urlop wypoczynkowy. Więcej na temat urlopów w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy urlop macierzyński
Zgodnie z przypisami Kodeksu pracy urlop macierzyński jest prawem każdego pracownika i przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu macierzyńskiego, a pracownik nie ma możliwości rezygnacji z urlopu macierzyńskiego. O szczegółach czytaj w artykule.

Kodeks pracy urlop wypoczynkowy
W Kodeksie pracy uregulowano Ile należy się urlopu oraz jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodeks Pracy urlopy
Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają mu przepisy Kodeksu Pracy mówiące o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. O regulacji urlopów w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy wypowiedzenie
Zgodnie z Kodeksem pracy każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny albo czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodeks pracy zwolnienia
Kodeks pracy określa przesłanki, które muszą zostać spełnione przez pracownika, aby pracodawca mógł skutecznie zwolnić pracownika z pracy. Czytaj w artykule jak szybko i skutecznie zwolnić pracownika.

Kodeks pracy zwolnienie dyscyplinarne
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodeks pracy zwolnienie lekarskie
Pracownik ma nie tylko prawo ale i obowiązek nie wykonywać swej pracy z powodu choroby na podstawie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (zwane powszechnie zwolnieniem lekarskim). Zwolnienia lekarskie są wydane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodex pracy
Kodex czy Kodeks pracy? O terminach i pojęciu Kodeksu czytaj w artykule.

Komornik sądowy
Komornik sądowy jest osobą, z którą nie chcemy mieć do czynienia. Bywa jednak tak, że popadamy w długi, z których nie jesteśmy w stanie wyjść, i niestety komornik sądowy pośredniczy w ściąganiu wierzytelności. Dowiedz się więcej o komornikach sądowych z naszego portalu!

Konkubent
Mieszkasz z konkubentem (partnerem) i macie problemy? Zobacz, jakie prawa ma konkubent, kim jest konkubent w świetle polskiego prawa, czym jest konkubinat i do czego ma prawo konkubent.

Konkubina
Zastanawiasz się, jakie prawa ma konkubina? Czy konkubina dziedziczy po swoim konkubencie? Czy konkubinat jest w ogóle uregulowane w prawie i jakie ryzyko wiąże się z życiem w konkubinacie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z konkubinatem znajdziesz poniżej.

Konto bankowe
Konto bankowe posiada obecnie większość dorosłych obywateli Polski. Konto bankowe jest często wirtualnym portfelem, który pozwala na przyjmowanie pensji, dokonywanie opłat itp. Dzięki prostym przelewom konto bankowe służy nam na co dzień. Zakładając konto bankowe, warto jednak znać nie tylko regulamin banku, ale także ogóle przepisy prawa dotyczące kont bankowych.

Kontrola celna
Organy celne mają prawo przeprowadzania kontroli. Kontrola celna polega na wykonaniu odpowiednich czynności przez uprawniony organ, które mają na celu zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów celnych oraz przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego. Podstawą prawną do przeprowadzania czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz konstytuującą obowiązki kontrolowanych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323).

Kontrola czasu pracy
Jak obliczyć czas pracy oraz jak kontrolować czas pracy pracownika?" - to pytanie zadaje sobie wielu pracodawców odpowiedzialnych za obliczanie i kontrole czasu pracy pracowników. Na ten temat czytaj w artykule.

Kontrola finansowa
Kontrola finansowa to szczególny rodzaj kontroli, której przedmiotem są zjawiska i procesy finansowe, dotyczące głównie finansów publicznych.

Kontrola pracownika
Umiejętność kontroli pracownika w pracy jest potrzebna dla każdego pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników. Wykonywanie przez pracownika albo pracowników czynności niezgodnych z wykonywaną pracą uznać należy za bezprawne naruszenie porządku i organizacji pracy.

Kontrola pracowników
Kontrola pracowników w pracy jest niezbędna dla każdego pracodawcy. Pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków w pracy przez pracowników. Więcej o kontroli pracowników czytaj w artykule.

Kontrola urząd skarbowy
Kiedy zawita do naszej firmy urzędnik z urzędu skarbowego w celu kontroli naszej działalności, pamiętajmy nie tylko o naszych obowiązkach, ale i o przysługujących nam prawach. Przebieg kontroli urzędnik dokumentuje w protokole, który po zakończeniu kontroli jest obowiązany nam doręczyć. Jeżeli nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole, możemy w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Jeżeli w wyniku kontroli organ wyda decyzję, mamy oczywiście prawo do wniesienia odwołania na warunkach zwykłych w terminie 14 dni.

Kontrola w firmie
Kontrola w firmie może mieć różny charakter – kontrola skarbowa, kontrola PIP, kontrola sanitarna. Kontrola w firmie to zawsze jednak sytuacja stresująca i niecodzienna. Warto dobrze przygotować się do kontroli w firmie.

Kontrola ZUS
Kontrola ZUS może być przeprowadzona w firmie, wówczas sprawdza się, czy płacone składki odpowiadają stanowi faktycznemu. Kontrola ZUS może też dotyczyć osoby, która podejrzanie długo przebywa na zwolnieniu lekarskim. Każdy płatnik składek powenien więc liczyć się z kontrolą ZUS.

Kontrola zwolnienia lekarskiego
Pracownicy oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest płatnikiem dla pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, upoważnieni są do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich osób zatrudnionych u pracodawcy zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. O szczegółowym trybie i zasadach przeprowadzania kontroli dotyczącej wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeczytasz w artykule.

Kontrolowanie
Teksty dotyczące różnego rodzaju kontrolowania np. kontrola pracownika, spółki cywilnej tudzież współpracy w niej, kontrola przez PIP, kontrola z urzędu skarbowego oraz kontrola drogowa.

Korekta zeznania podatkowego
Jeśli zdarzy nam się popełnić błąd w deklaracji podatkowej, możemy go oczywiście poprawić, o ile nie przekazaliśmy już deklaracji do urzędu skarbowego. Wystarczy wtedy wziąć nowy formularz i wypełniasz go poprawnie. Jeśli jednak zorientowaliśmy się, że w zeznaniu podatkowym zrobiliśmy błąd już po przesłaniu formularza do urzędu, wówczas pozostaje nam – zgodnie z przepisami prawa podatkowego – korekta zeznania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że tylko wówczas nasza korekta wywoła skutek prawny, jeśli w stosunku do danego elementu deklaracji, który korygujemy, nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Koszty bezpośrednie
Koszty uzyskania przychodu możemy podzielić na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie). Podatnicy muszą samodzielnie klasyfikować koszty w oparciu o specyfikę prowadzonej działalności i rzeczywistość w jakiej funkcjonuje firma. Zatem to przedsiębiorca musi sam zdecydować, czy poniesione koszty są kosztami bezpośrednimi czy pośrednimi uzyskania przychodów. Jeżeli dane wydatki odnoszą się do konkretnego przychodu, należy uznać, że stanowią one koszty bezpośrednie uzyskania przychodów.

Koszty delegacji
Wyjazd pracownika w podróż służbową wiąże się dla pracodawcy z koniecznością pokrycia określonych wydatków, np. diet i kosztów noclegów. Wysokość oraz warunki zwrotu kosztów delegacji krajowej pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. Wysokość należności dla pozostałych pracowników określane są w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, a jeżeli takie nie obowiązują - w umowie o pracę.

Koszty delegacji zagranicznej
Koszty delegacji zagranicznej przeznaczone są głównie na wyżywienie oraz drobne wydatki pracownika. W przypadku gdy pracodawca nie określił w wewnętrznym regulaminie stawek diet zagranicznych a także jeżeli pracodawca jest ze sfery budżetowej, należy stosować wysokości diet określone dla każdego z państw odrębnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej
Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Polski regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Zanim zdecydujemy się otworzyć firmę, warto wstępnie wyliczyć oczekiwane zyski i uwzględnić koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty rozwodu
Planujesz rozwód i zastanawiasz się, ile wyniosą Cię koszty rozwodu? Poniżej znajdziesz porady prawne i dowiesz, ile kosztuje rozwód, jakie są najniższe koszty rozwodu i kto ponosi koszty rozwodu.

Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie
Zleceniobiorcy, których łączy ze zleceniodawcą umowa zlecenie, są objęci 20% kosztami ryczałtowymi. Wobec nich nie stosuje się kosztów obniżonych ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Koszty 20% wylicza się od kwoty przychodu po obniżeniu ich wcześniej o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jesteśmy w stanie udokumentować koszty w kwocie wyższej niż 20%, możemy je wliczyć, ale pamiętajmy, że to na nas – podatnikach ciąży obowiązek posiadania dowodów na poniesienie tych dodatkowych kosztów. Zlecenie wykonane w ramach działalności – rozlicza się na zasadach właściwych dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Koszty w firmie
Warto pamiętać, że płacenie podatku dochodowego od działalności gospodarczej daje możliwość pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, czyli koszty w firmie. Podstawę opodatkowania stanowi dochód, który jest różnicą między przychodami a wydatkami stanowiącymi koszt podatkowy. Zatem osiąganie nawet bardzo wysokich przychodów nie musi być jednoznaczne z płaceniem wysokich podatków. Wystarczy, że podatnik ma wysokie koszty w firmie, a podstawa opodatkowania będzie mniejsza.

Kredyty pod zastaw
Czym są kredyty pod zastaw? Są to oferty dla osób posiadających zabezpieczenie w postaci samochodu lub mieszkania oraz potrzebują pożyczyć określoną ilość gotówki.

KRUS składki
Składki KRUS opłacają rolnicy i ich najbliżsi. Opłacanie składek KRUS wyklucza płacenie składek ZUS. Dowiedz się więcej o składkach KRUS w naszym serwisie!

Księgi wieczyste
Chcesz się dowiedzieć jaki jest twój stan prawny nieruchomości, jeśli jesteś wpisany w księgi wieczyste? Dowiedz się komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości zgodnie z wpisami do księgi wieczystej. Jeśli jesteś za granicą nie zapomnij, iż ustrój księgi wieczystej znacząco się różni od naszego polskiego.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?
Zastanawiasz się kto wydaje pozwolenie na budowę? Pozwolenie na budowę wydaje starosta, ale można się od tego odwołać do wojewody.

Kwota delegacji
Jaką kwotę delegacji ma wypłacić pracodawca pracownikowi tytułem delegacji służbowej? Więcej szczegółowych informacji na temat diet oraz kwot delegacji czytaj w artykule.

Kwota wolna od podatku
Najpierw należy ustalić, co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i co nie jest zwolnione z tego podatku, następnie trzeba ustalić jaka jest obowiązująca w danym przypadku kwota wolna od podatku. Kwota ta jest bowiem inna w zależności od tego, do której grupy podatkowej należy zainteresowana osoba.

Likwidacja firmy
Likwidacja firmy zwykle jest skutkiem problemów finansowych. Należy jednak pamiętać, że likwidacja firmy wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba załatwić m.in. w urzędzie skarbowym i ZUS. Warto także znać swoje prawa jako pracownika, którego spotyka likwidacja firmy pracodawcy.

Likwidacja zadłużonej spółki
Zakładając spółkę, nastawiamy się na rozwój i zyski, jednak czasem dobre prognozy zawodzą i stajemy w obliczu niewypłacalności. Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem niepowodzenia, a w konsekwencji również likwidacją firmy. Przy najbardziej optymistycznych prognozach warto znać ustawowe podstawy ogłoszenia upadłości, a także procedury likwidacji zadłużonej spółki. Po części może nas to uchronić przed sankcjami finansowymi, jak równie przed odpowiedzialnością karną wspólników (w przypadku spółek osobowych) lub członków organów zarządzających (w przypadku spółek kapitałowych).

Środki trwałe w budowie
Środki trwale w budowie to całość kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem, nabyciem oraz adaptacją środków trwałych. Termin ten dotyczy środków, które są w trakcie budowy, montażu albo ulepszania. Mogą to być dla przykładu koszty nabycia gruntów i związanych z tym prac budowlanych czy montażowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestycyjnego itp. Może to być również zakup gotowych środków trwałych wraz z robotami budowlano-montażowymi.

Macierzyńskie
Dowiedz się ile trwają urlopy macierzyńskie oraz sprawdź inne informacje na ten temat czytając poniższe teksty.

Mandat za brak dokumentów
Zastanawiasz się jakie kary są dla kierowców za jazdę bez prawa jazdy itp.? Cóż prawdopodobnie zostanie wypisany mandat za brak dokumentów.

Mandat za parkowanie
Dostałeś/dostałaś mandat za parkowanie? Poczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Pamiętaj, że mandat za parkowanie przedawnia się dopiero po 5 latach.

Mandat za przekroczenie prędkości
Dostałeś/aś mandat za przekroczenie prędkości? Tutaj dowiesz się ile trzeba zapłacić zgodnie z nową ustawą oraz o przypadkach, gdzie mandat za przekroczenie prędkości nie został zapłacony i konsekwencjach tego czynu.

Mandat za złe parkowanie
Nieprawidłowe zaparkowanie samochodu może nas wiele kosztować. Po pierwsze mandat za złe parkowanie, po drugie – punkty karne. Możemy zostać ukarani przez policję lub straż miejską. Jeżeli będziemy w samochodzie, to otrzymamy mandat do ręki, w przeciwnym wypadku możemy zastać kartkę za wycieraczką samochodu i blokadę na kołach. Wówczas trzeba zgłosić się we wskazane miejsce. Na zapłatę mandatu mamy tydzień.

Mandaty za prędkość
Mandaty za prędkość idą w górę. Trzeba słono zapłacić za przekroczenie prędkości. Chcesz wiedzieć co się dzieje,gdy mandaty za prędkość nie zostają zapłacone lub gdy nie widać kierowcy pojazdu?

Metoda amortyzacji
Podatnik przed rozpoczęciem amortyzacji danego środka trwałego może wybrać jedną z metod amortyzacji. Następnie stosuje ją do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Raz wybrana metoda amortyzacji musi być stosowana do pełnego zamortyzowania, nie można jej już zmienić. W ramach stawek podwyższonych i obniżonych możliwe są jednak zmiany stawek.

Metody amortyzacji
Podatnik może wybrać jedną z metod amortyzacji określonych w ustawie. Musi jednak pamiętać, że metodę amortyzacji wybiera się tylko raz. Pokrótce wymieniając, mogą to być następujące metody amortyzacji środków trwałych: metoda liniowa; metoda degresywna; metoda 30% (dotyczy fabrycznie nowych środków trwałych); metoda według stawek indywidualnych.

Międzynarodowe postępowanie cywilne
Międzynarodowe postępowanie cywilne jest uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego i stanowi specyficzne postępowanie, toczące się – jak nazwa wskazuje – na arenie międzynarodowej.

Miejsce zameldowania
Miejsce zameldowania określa miejsce naszego stałego pobytu. Zameldowanie nie daje żadnych praw do danego lokalu, jednak osoba zameldowana może przebywać pod tym adresem i nie tak łatwo doprowadzić do jej eksmisji. Miejsce zameldowania nie musi jednak zgadzać się z miejscem zamieszkania.

Miejsce zamieszkania
Artykuł 25 Kodeksu cywilnego określa, że miejsce zamieszkania danej osoby to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania nie są tożsame. Należy rozróżnić pojęcie miejsca zamieszkania jako pojęcie cywilistyczne od pojęcia zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego jako czynność z zakresu prawa administracyjnego.

Miejsce zamieszkania podatnika
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało z kraju i niewątpliwie ma dużo problemów zwłaszcza z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. U podstaw problemu leży kwestia miejsca zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania podatnika, jego określenie dla potrzeb organów podatkowych jest niezwykle istotne, bo decyduje, czy dana osoba podlega w ogóle obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czy też nie.

Mieszkanie spółdzielcze
Jak szybko i tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze? Jak prawidłowo napisać wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w odrębną własność lub w mieszkanie własnościowe? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Ministerstwo finansów
Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym [źródło: wikipedia.org].

nabycie nieruchomości przez zasiedzenie
Zasiedzenie jest jednym ze sposobów stania się właścicielem danej nieruchomości. Aby jednak do tego doszło, przyszły właściciel musi m.in. opłacać należne podatki i opiekować się nieruchomością. Należy więc poznać warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie i zastanowić się, czy w naszym przypadku jest to możliwe.

Nabycie udziałów
Nabycie udziałów zwykle odbywa się przez zakup udziałów przez osobę zainteresowaną. Przy nabyciu udziałów należy jednak zachować ostrożność i dobrze znać przepisy prawa odnoszące się do nabycia udziałów w spółce.

Nadgodziny Kodeks Pracy
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za nadgodziny przypadające w nocy, w niedziele i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy. Jak obliczyć nadgodziny, czytaj dalej.

Najem i dzierżawa
Najem i dzierżawa to dwa różne stosunki prawne dotyczące używania nieruchomości. W obu przypadkach musimy właścicielowi płacić umówiony czynsz. Warto wiedzieć, co oznacza najem i dzierżawa.

Najnowszy Kodeks pracy
Autor w artykule omawia najnowsze normatywne zmiany w Kodeksie pracy za 2011 rok. Więcej na ten temat przeczytaj w artykule.

Naliczanie urlopu
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Czytaj w artykule jak oblicza się długość urlopu i jakie są zasady jego udzielania.

Naliczanie wynagrodzenia
Kwestia naliczania wynagrodzenia nasuwa wiele pytań i wątpliwości nie tylko u pracownika ale również u pracodawcy. Przyczyną tego stanu jest to, że naliczanie wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowane w przepisach prawa pracy. Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie, czytaj w artykule.

Nie przyjęcie mandatu
Kiedy nie przyjęcie mandatu jest słuszne? Masz możliwość nie przyjęcia mandatu, jednak musisz pamiętać, że w takim przypadku sprawa zostanie przekazana do sądu i nie w każdym wypadku warto tak postępować.

Nierzetelny wykonawca
Nierzetelny wykonawca zwykle wstępnie oferuje świetne warunki współpracy, ale potem okazuje się, że to były tylko puste słowa. Jeżeli mamy do czynienia z nierzetelnym wykonawcą, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, powinniśmy go pociągnąć do odpowiedzialności.

Nieuczciwy wykonawca
Jeśli dajemy zlecenie na wykonanie jakiejś pracy, powinniśmy starać się zweryfikować kompetencje przyszłego pracownika. Może się jednak zdarzyć nieuczciwy wykonawca, który wykona zlecenie niefachowo lub nas oszuka w inny sposób. Poczytaj o tym, jak postępować, gdy trafi Ci się nieuczciwy wykonawca.

Nieważność decyzji
Stwierdzenie nieważności decyzji jest często dla osoby zainteresowanej szansą na brak konsekwencji. Nieważność decyzji nie jest jednak łatwa do udowodnienia, ponieważ decyzja musi być obarczona jakimiś błędami, do których zwykle instytucje i inne podmioty starają się nie dopuszczać.

Nieważność małżeństwa
Chcesz unieważnić małżeństwo? Przeczytaj poniższe porady prawne i dowiedz się, czym jest nieważność małżeństwa i jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd mógł orzec nieważność małżeństwa.

Nieznajomość prawa szkodzi
„Ignorantia iuris nocet”, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością norm prawnych. Dlatego warto korzystać z serwisu eporady24.pl, ponieważ dzięki temu możesz uniknąć przekonania się na własnej skórze, iż nieznajomość prawa szkodzi. Nasi specjaliści są zawsze chętni do pomocy. Poniżej znajdziesz parę artykułów itp. nawiązujących do zasady: nieznajomość prawa szkodzi.

Nowe prawo pracy
O najnowszych zmianach w Kodeksie pracy, wiadomościach oraz inne ciekawych i ważnych informacjach dotyczących tematu nowe prawo pracy dowiesz się z artykułu.

Nowelizacja Kodeksu pracy
Czasami zachodzi konieczność nowelizacji jakiegoś aktu prawnego (zwykle ustawy) poprzez częściową jego zmianę porzez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej. Kodeks pracy niewątpliwie jest aktem prawnym który podlega częstej nowelizacji.

Oblicz wynagrodzenie
Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? To pytanie interesuje zarówno pracodawców jak i pracowników. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki, dzięki którym samodzielnie obliczysz swoje wynagrodzenie.

Obliczanie chorobowego
Na pewno każdy pracownik zastanawiał się nad tym, czy ZUS lub zakład pracy (jesli zatrudnia powyżej 20 pracowników) w sposób prawidłowy i rzetelny wyliczył mu odpowiednią sumę pieniężną zasiłku chorobowego i czy otrzymywany zasiłek chorobowy jest w odpowiedniej wysokości. O obliczeniu chorobowego czytaj w artykule.

Obliczanie wynagrodzenia
Kwestie dotyczące obliczania wynagrodzenia interesują zarówno pracodawców jak i pracowników. Jak samodzielnie i prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule.

Obliczanie wypłaty
W artykule opisano jak obliczyć wartość otrzymywanej przez pracownika wypłaty netto, czyli po potrąceniu podatków i składek emerytalnych.

Obliczenie pensji
Jak obliczyć wartość netto pensji pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracownika oraz pracodawcę? Czytaj dalej w artykule.

Obliczenie wynagrodzenia
Obliczenie miesięcznego wynagrodzenie pracownika może być skomplikowane. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące obliczenia wynagrodzenia pracowników.

Obniżenie alimentów
Chcesz obniżyć alimenty? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, kiedy możliwe jest obniżenie alimentów i co musisz zrobić, by obniżenie alimentów było możliwe również w Twojej sytuacji!

Obowiązek podatkowy
Według Ordynacji podatkowej obowiązek podatkowy to zaistnienie zdarzenia określonego w ustawach, które rodzi powinność zapłaty świadczenia pieniężnego. Do takich zdarzeń należy np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku, sprzedaż nieruchomości. W przepisach ustaw podatkowych, które normują poszczególne podatki, określono, kiedy i w jakich sytuacjach powstaje obowiązek podatkowy. Warto dodać, że obowiązek ten ma charakter osobisty.

Obowiązek prawny
Obowiązek prawny to nakaz albo zakaz danego zachowania, nakładany przez prawo. Obowiązkiem prawnym może być np. zgłoszenie, zaniechanie czy kontynuowanie jakiś działań, zgodnie z prawem. Naruszenie obowiązku prawnego pociąga sankcje.

Obowiązki dziecka
Zastanawiasz się, jakie są obowiązki dziecka? Tutaj znajdziesz przepisy prawa, które regulują obowiązki dziecka wobec rodziców, rodzeństwa i nie tylko.

Obowiązki i prawa pracownika
W tym artykule znajdziesz profesjonalnie opracowane zagadnienia dotyczące praw i obowiązków pracownika. Dowiedz się więcej o swoich prawach oraz obowiązkach jako pracownika.

Obowiązki kierownika
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. O obowiązkach kierownika czytaj w artykule.

Obowiązki kierownika budowy
Czytając poniższy tekst dowiesz się jakie są obowiązki kierownika budowy. Jednym z obowiązków kierownika budowy jest np. stosownie zabezpieczeń terenu budowy i wiele innych.

Obowiązki małżonków
Małżeństwo, także w świetle prawa, zakłada istnienie obowiązków małżoków. Od momentu zawarcia związku malżeńskiego małżonkowie mają zarówno nowe prawa, jak i obowiązki. Niezależnie od tego, czy jesteś obobą stanu wolnego, czy już po ślubie – warto poznać obowiązki małżonków.

Obowiązki pracodawcy
Zgodnie z treścią Kodeksu pracy pracodawca ma szereg obowiązków, których wykonania oprócz pracownika pilnuje również kilkanaście instytucji państwowych. Czytaj w artykule o obowiązkach pracodawcy wobec pracownika.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Obowiązki pracownika
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne i dokładne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub treścią umowy o pracę. O innych obowiązkach pracownika czytaj w artykule.

Obowiązki pracownika bhp
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki pracownika bhp wynikają z Kodeksu pracy, a głównie z działu “Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Obowiązki pracownika i pracodawcy
Na obowiązki pracownika i pracodawcy składa się ogół zasad dotyczących wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulaminach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy zamieszczono zasady dotyczące obowiązków pracodawców i pracowników od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę aż do momentu jego rozwiązania.

Obowiązki właściciela nieruchomości
Obowiązki właściciela nieruchomości nie stanowią zamkniętego katalogu; są zależne często od sytuacji: typu posiadanej nieruchomości, jej statusu, umów właściciela z innymi podmiotami itp. Warto wiedzieć jednak jak najwięcej o obowiązkach właściciela nieruchomości.

Ochrona dłużnika
Ochrona dłużnika może być rozpatrywana w różnych aspektach – ochrona przez bank, przez różne podmioty, ochrona majątku dłużnika. Dłużnik, nawet jeśli nie wywiązuje się ze zobowiązań, podlega ochronie. Poczytaj więcej o ochronie dłużnika w naszym serwisie.

Od czego zależy wysokość alimentów?
Zastanawiasz się, od czego zależy wysokość alimentów? Na wysokość alimentów wpływa wiele czynników. Poniższe porady prawne pokażą Ci, od czego zależy wysokość alimentów w głównej mierze.

Odliczenie na dziecko
Zastanawiasz się ile wynosi odliczenie na dziecko? Jesteś samotnie wychowującym rodzicem? Chcesz wiedzieć czy w Twojej sytuacji odliczenie na dziecko jest możliwe? Przeczytaj poniższe teksty, w których znajdziesz informacje dot. ulgi na dziecko. W przypadku, gdy nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zadaj je naszym specjalistą, którzy w przystępny sposób ułatwią Ci rozwiązanie Twojego problemu.

Odliczenie składki zdrowotnej
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe np. w sytuacji gdy prowadzimy własną firmę. Więszka część skadki podlega wtedy odliczeniu od podatku (nie od dochodu). Warto wiedzieć więcej o kryteriach i okolicznościach pozwalających na odliczenie składki zdrowotnej.

Odpis z KRS
Odpis z KRS od 1 stycznia 2012 r. można uzyskać przez Internet. Aktualne dane z KRS są dostępne w sieci, bez większych problemów można więc zdobyć odpis z KRS, posiadając w tym interes prawny. Chcesz wiedzieć więcej na temat odpisu z KRS? Zadaj pytanie naszemu prawnikowi!

Odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak wiadomo, podlegają amortyzacji. Można również amortyzować inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie oraz inne składniki majątku niestanowiące własności podatnika, ale spełniające przesłanki do uważania ich za środki trwałe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu. Amortyzowanie rozpoczyna się nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, w miesiącu następującym po miesiącu wpisania do ewidencji, a kończy się z chwilą zrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub postawieniem środka trwałego w stan likwidacji, jego sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Odpowiedź na pozew o alimenty
Małżonek domaga się alimentów i nie wiesz, jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty? Zastanawiasz się, czy w ogóle można złożyć jakąkolwiek odpowiedź na pozew o alimenty? Przeczytaj poniższe przepisy prawne i dowiedz się, co robić dalej w tej sytuacji.

Odpowiedź na pozew o rozwód
Współmałżonek złożył pozew o rozwód? Zapoznaj się z poniższymi poradami prawnymi, by dowiedzieć się, kiedy wymagana jest odpowiedź na pozew o rozwód i jak sformułować skuteczną odpowiedź na pozew o rozwód.

Odpowiedź na pozew rozwodowy
Nie wiesz, jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy współmałżonka? Czy w ogóle trzeba pisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Zobacz poniższe porady prawne, a znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania prawne.

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna dotyczy negatywnych konsekwencji czynów zabronionych bądź niedopełnienia zobowiązań. Odpowiedzialność cywilna często łączy się z długiem, brakiem spłaty itp.

Odpowiedzialność karna
Treści dotycząca różnych przypadków odpowiedzialności karnej. Czym tak naprawdę jest odpowiedzialność karna? Definiuje się ją jako powinność poniesienia przez określoną osobę danych konsekwencji w prawie karnym za konkretne przestępstwo.

Odpowiedzialność materialna
Odpowiedzialność materialna może dotyczyć m.in. pracowników czy też może być związana z odpowiedzialnością za powierzone mienie. Odpowiedzialność materialna polega na pociągnięciu do odpowiedzialności osoby, która np. wyrządziła szkodę materialną czy też niewystarczająco zadbała o powierzone przedmioty.

Odpowiedzialność materialna pracownika
Odpowiedzialność materialna pracownika ma na celu umożliwienie pracodawcy uzyskania od pracownika odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził pracodawcę na szkodę. O odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej oraz szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej, czytaj w artykule.

Odpowiedzialność pracownika
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność według zasad określonych w Kodeksie pracy. O szczegółach na temat odpowiedzialności pracownika czytaj w artykule.

Odpowiedzialność w spółce
Każda forma działalności gospodarczej obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Z różnych powodów firma może popaść w zadłużenie. W przypadku małych firm za zobowiązania odpowiada wprost przedsiębiorca. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jeśli chodzi o odpowiedzialność w spółce. Krąg osób odpowiedzialnych za zobowiązania spółki został określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Art. 299 § 1 mówi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.
Odpowiedzialność w spółce z o.o., w tym odpowiedzialność cywilnoprawną członków organów spółki oraz innych osób odpowiedzialnych za wyrządzoną spółce szkodę regulują art. 291-299 Kodeksu spółek handlowych. Szczególna odpowiedzialność w spółce z o.o. spoczywa na członkach zarządu i likwidatorach spółki. Jest to odpowiedzialność subsydiarna (posiłkowa) za zobowiązania takiej spółki, co oznacza, że członkowie zarządu, zgodnie z art. 299 § 1 K.s.h., odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko niej prowadzona przez wierzycieli spółki okaże się bezskuteczna.

Odprowadzanie podatku
Wśród pytań zadawanych naszym specjalistom podatkowym wiele dotyczy odprowadzania podatku, a dokładniej procedur, deklaracji i momentu powstania obowiązku podatkowego. Pytanie te najczęściej dotyczą podatku dochodowego, ale także podatku od spadków i darowizn i podatku VAT. Poniższe teksty w dużej mierze wyjaśniają te zagadnienia.

Odroczenie kary
Skazany, w niektórych okolicznościach, może starać się o odroczenie kary. Jest to możliwe, jeśli skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary. Aby uzyskać odroczenie kary, należy złożyć wniosek o odroczenie kary.

Odroczenie wykonania kary
Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary.

Odsetki od kredytu
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają przychody uzyskane z umów najmu. Osoby, które zarabiają na najmie i rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli płacą podatek według skali PIT, mogą uwzględniać koszty uzyskania przychodów. Jednym z takich kosztów mogą być odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania lub domu.

Odstąpienie od umowy kupna
Odstąpienie od umowy kupna jest możliwe w pewnych sytuacjach. Aby dowiedzieć się więcej o odstąpieniu od umowy kupna, poczytaj nasze porady lub zadaj pytanie prawnikowi.

Odszkodowania powypadkowe
Chcesz się dowiedzieć czegoś na temat odszkodowania powypadkowego? Sprawdź, czy możesz uzyskać odszkodowanie w swoim przypadku.

Odszkodowania wypadek
Odniosłeś uszczerbek na zdrowiu? Chcesz się dowiedzieć, czy należy Ci się odszkodowanie powypadkowe? Przeczytaj poniższe teksty, a jeśli masz problem, który nie jest w nich zawarty to zadaj pytanie naszym serwisie. Nasi prawnicy odpowiedzą Ci szybko i zrozumiale.

Odszkodowania za wypadek
Zastanawiasz się czy w Twojej sytuacji należy Ci się odszkodowanie za wypadek? Przeczytaj poniższe artykuły na temat ,,odszkodowania za wypadek". Jeśli masz jakieś pytanie zawsze możesz napisać do jednego z naszych prawników, którzy szybko i dokładnie udzielą Ci odpowiedzi.

Odszkodowanie OC
Odszkodowanie OC może zwolnić nas z kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku, który spowodowaliśmy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dzięki czemu mamy pewność, że także my otrzymamy środki konieczne na naprawę pojazdu, czyli odszkodowanie OC, jeśli będziemy uczestniczyć w kolizji.

Odszkodowanie po wypadku
Wypadek w miejscu pracy, wypadek samochodowy itp. Z takich tytułów można domagać się odszkodowania. Czytając poniższe teksty dowiesz się paru rzeczy, które przybliżą Ci temat ,,odszkodowanie po wypadku".

Odszkodowanie powypadkowe
Odszkodowanie powypadkowe może nam przysługiwać z ZUS, z PZU czy też z innych źródeł, jeżeli posiadamy dodatkowe ubezpieczenia (np. w miejscu pracy). Warto znać swoje prawa, gdy staramy się o odszkodowanie powypadkowe.

Odszkodowanie wypadek
Miałeś/miałaś wypadek w miejscu pracy lub wypadek samochodowy? Chcesz się dowiedzieć coś na temat odszkodowania od wypadku? Przeczytaj poniższe teksty.

Odszkodowanie z OC
Odszkodowanie z OC może zwolnić nas z kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku, który spowodowaliśmy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dzięki czemu mamy pewność, że także my otrzymamy środki konieczne na naprawę pojazdu, jeśli będziemy uczestniczyć w kolizji.

Odszkodowanie z ZUS
Odszkodowanie z ZUS może należeć się nam po wypadku. Zdarza się też jednak zupełnie inna sytuacja, jeśli np. ZUS zwlekał z przekazaniem dokumentów innemu organowi, przez co ponieśliśmy straty. Walka o odszkodowanie z ZUS nie jest jednak zwykle łatwa. Sprawdź jednak, czy należy Ci się odszkodowanie z ZUS.

Odwołanie do sądu
Odwołanie do sądu piszemy, gdy nie zgadzamy się z wydanym wyrokiem. Należy pamiętać, że odwołanie do sądu, jako pismo oficjalne i dokument, powinno mieć odpowiednią formę. Warto dowiedzieć się więcej na temat zasad i okoliczności składania odwołania do sądu.

Odwołanie do Sądu Pracy
Zgodnie z Kodeksem pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do Sądu Pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę – w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub wygaśnięciu umowy o pracę. Co powinien wiedzieć każdy pracownik zamierzający odwołać się do sądu pracy czytaj w artykule.

Odwołanie od decyzji sądu
Odwołanie od decyzji sądu powinniśmy rozważyć, gdy wyrok jest dla nas niekorzystny. W takiej sytuacji sąd II instancji może ponownie rozpatrzyć sprawę, co daje szansę na zmianę orzeczenia. Warto wiedzieć, jak i kiedy złożyć odwołanie od decyzji sądu.

Odwołanie od mandatu
Odwołanie od mandatu następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu karnego.

Odwołanie od wypowiedzenia
Każdy pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu przez pracodawcę wypowiedzeniem umowy o pracę, ma prawo odwołać się do Sądu pracy. Co trzeba wiedzieć przy odwołując się od wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w tym artykule.

Odwrócona hipoteka
Przy odwróconej hipotece bank wypłaca comiesięczną rentę w zamian za zrzeczenie się przez klienta prawa do lokalu po swojej śmierci. Odwrócona hipoteka to oferta kierowana przede wszystkim do osób, które osiągnęły już stabilizację życiową, chcą podreperować swój budżet, ale nie zależy im na kwestii przekazania w spadku swojego majątku.

Odzyskaj podatek
„Bywa tak, że podatnicy z różnych powodów wpłacają większą kwotę podatku niż powinni, co sprawia, że pojawia się tzw. nadpłata. Zagadnienia związane z nadpłatą uregulował ustawodawca w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w art. 75 i następnych. (...) Podatnik winien sam ubiegać się o zwrot nadpłaty, jest to jego uprawnienie”. A zatem o odzyskanie podatku musimy postarać się sami, albo skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur doradczych.

Ogłoszenie upadłości spółki
Ogłoszenie upadłości spółki to zarówno obowiązek spółki mającej duże problemy finansowe, jak i często jedyne rozwiązanie, pozwalające zakończyć działalność firmy zgodnie z prawem. Ogłoszenie upadłości spółki wiąże się z szeregiem czynności formalnych, o których warto dowiedzieć się zawczasu.

Ograniczony obowiązek podatkowy
Podstawowym kryterium (ale nie jedynym) decydującym o zaistnieniu ograniczonego obowiązku podatkowego jest brak miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Osoby fizyczne, jeśli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Polski.

Ogródki działkowe
Ogródki działkowe często użytkują mieszkańcy miast. Często nie wiemy, czy ogródki działkowe są naszą własnością, czy możemy taki ogródek sprzedać bądź komuś podarować. Poczytaj więc więcej o aspektach prawnych związanych z ogródkami działkowymi.

Okres wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem. O tym jak ustalić okres wypowiedzenia, czytaj w artykule.

Okres wypowiedzenia pracy
Okres wypowiedzenia stosunku pracy jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę albo pracownika o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy między stronami. Więcej na temat okresu wypowiedzenia stosunku pracy czytaj w artykule.g

Okres wypowiedzenia umowy
Zgodnie z Kodeksem Pracy umowę o pracę rozwiązuje się między innymi przez stosowne oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Obecnie wypowiedzenie umowy o pracę jest powszechną formą rozwiązania stosunku pracy. O wypowiedzeniu oraz obliczaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę czytaj w artykule.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę
Z kwestiami dotyczącymi wypowiedzenia umowy o pracę spotkało się lub spotka w przyszłości wielu pracowników. W niniejszym artykule omówione zostały okoliczności pozostawania w okresie wypowiedzenia jak również zagadnienia uprawnienia pracownika do wolnych dni na poszukiwanie pracy, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, jak również problemy związane z zastosowaniem krótszego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia
Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia najczęściej uregulowany jest w zapisach tejże umowy. Czasami możliwy jest okres wypowiedzenia umow-zlecenia właściwie z dnia na dzień, jednak te kwestie lepiej wcześniej ustalić z pracodawcą. Poczytaj więcej o okresie wypowiedzenia umowy-zlecenia.

Okres wypowiedzenia z pracy
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika polega na złożeniu pisemnego wypowiedzenia w ściśle określonym prawem terminie. Jaki termin obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy, czytaj w artykule.

Okresy wypowiedzenia
W artykule omówiono problematykę okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz zawartą na czas nieokreślony. Scharakteryzowano pojęcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz wyjaśniono kwestię jaki termin obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy. O szczegółach czytaj w artykule.

Oświadczenia woli
Oświadczenia woli to przejawy ludzkiej woli, którezmierzają do wywołania skutku prawnego. Oświadczenia woli mogą mieć formę pisemną, ustną, ale mogą też być dorozumiane. Dowedz się więcej o oświadczeniach woli.

Opłata skarbowa
Opłata skarbowa to forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

Opłaty OC
Według prawa każdy obywatel będący właścicielem samochodu, którym jeździ po polskich drogach musi mieć ubezpieczenie OC. Opłaty OC są zróżnicowane oraz zależą od wielu czynników.

Opłaty za użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste otrzymuje osoba cywilna lub prawna np. od państwa czy gminy. Użytkowanie wieczyste obejmuje użytkowanie nieruchomością gruntową przez daną osobę na 99 lat (sporadycznie rzadziej). Poczytaj więcej o opłatach za użytkowanie wieczyste i o samym tym prawie podmiotowym.

Opodatkowanie darowizny
Opodatkowanie darowizny obliguje każdego obdarowanego do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednak darowizny między rodzicami i dziećmi zostały z tego obowiązku prawnie zwolnione. Co więcej, zwolnienie to dotyczy również dziadków, pasierbów, sióstr, braci, ojczymów i macoch, którzy przyjęli darowiznę. Pamiętać jednak należy o zgłoszeniu w odpowiednim terminie otrzymanej darowizny do właściwego urzędu skarbowego.

Orzeczenia Sądu Najwyższego
Orzeczenia Sądu Najwyższego stanowią często dla sądów niższych instancji wskazówki dotyczące wydania wyroku zwłaszcza w sprawach problematycznych i niecodziennych. Co więcej, strona także może powoływać się na dane orzeczenia Sądu Najwyższego, próbując przekonać sędziego do własnych racji.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego często stanowi wskazówkę dla podejmujących decyzje sądów niższych instancji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego daje także szansę na wygranie sprawy stronie, jeśli dane postępowanie jest skomplikowane lub niecodzienne.

Osoba prawna
Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobą prawną jest jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 KC).

Pełnomocnictwo notarialne
Pełnomocnictwo notarialne jest potrzebne w niektórych sytuacjach, gdy przepisy wymagają notarialnego potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z obrotem nieruchomościami. Poczytaj więcej o pełnomocnictwie notarialnym.

Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo ogólne zakłada umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne wymaga formy pisemnej. Posiadając pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnik może np. pobierać czynsz, ale nie może dysponować nieruchomością.

Pełnomocnictwo procesowe
Pełnomocnictwo procesowe to szczególny typ pełnomocnictwa, w którym umocowanie dotyczy określonych czynności procesowych. Pełnomocnictwo procesowe upoważnia pełnomocnika do występowania przed sądami powszechnymi.

Pełnomocnictwo szczególne
Pełnomocnictwo szczególne dotyczy umocowania do konkretnej czynności prawnej, czym różni się od pełnomocnictwa ogólnego czy procesowego, które dotyczą wielu czynności. Pełnomocnictwo szczególne może wiązać się np. z przeniesieniem praw do nieruchomości.

Pełnomocnictwo wzór
W wielu sytuacjach udzielamy pełnomocnictwa – np. gdy wyjeżdżamy na dłużej i ktoś ma dbać o naszą nieruchomość czy gdy uprawniamy kogoś do danej czynności prawnej. Wzór pełnomocnictwa może być przydatnym dokumentem, na którym oprzemy swoje pełnomocnictwo.

Pieniądze na dziecko
Jesteś po rozwodzie i chcesz otrzymać pieniądze na dziecko od ojca? O tym, jak często i jak duże pieniądze na dziecko powinien płacić współmałżonek po rozwodzie dowiesz się z poniższych porad.

PIP kontrola
Kontrola PIP zwykle nie jest niespodziewana, jednak i tak może zaskoczyć przedsiębiorcę. Warto wiedzieć, co kontrola PIP może sprawdzać w naszej firmie, jak się przygotować do kontroli PIP.

Pismo do sądu
Czym jest pismo do sądu? Nazwa pisma, które wnosimy do sądu, jak np. pozew, wniosek o podział majątku, apelacja, zażalenie, skarga itp.

Płaca za nadgodziny
Ile zapłacić pracownikowi za nadgodziny? Więcej na temat płaca za nadgodziny czytaj w artykule.

Płacenie alimentów
Płacenie alimentów dla jednych jest niemałym obciążeniem finansowym, dla innych - nieodzowną pomocą dla domowego budżetu. Do kiedy trwa płacenie alimentów? Czy płacenie alimentów po 18. roku życia dziecka jest uzasadnione? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższych poradach prawnych.

Podanie o adopcję
Chcesz adoptować dziecko, ale nie wiesz, jak napisać podanie o adopcję? Poniżej znajdziesz porady prawne dotyczące adopcji dziecka, w tym porady, jak napisać podanie o adopcję.

Podanie o alimenty
Chcesz złożyć podanie o alimenty (pozew o alimenty) i otrzymać alimenty dla siebie lub dla swoich dzieci? Dzięki poniższym poradom dowiesz się wszystkiego o alimentach, w tym jak napisać podanie o alimenty. A jeśli samemu nie zdołasz napisać odpowiedniego pisma - pamiętaj, że możemy Ci pomóc.

Podanie o rozwód
Chcesz napisać podanie o rozwód i nie wiesz od czego należy zacząć? Nie martw się, bo znajdziesz tu potrzebne Ci informacje na temat podania o rozwód.

Podanie o rozwiązanie umowy
Chcesz zwolnić się z pracy i masz problem z napisaniem podania o rozwiązanie umowy? O tym jak prawidłowo napisać wniosek o rozwiązanie umowy o pracę czytaj w artykule.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę
Nie wiesz jak prawidłowo zwolnić się z pracy? Masz problem z napisaniem podania o rozwiązanie umowy o pracę? Na ten temat więcej czytaj w artykule.

Podanie o zwolnienie
Nie wiesz jak najkorzystniej zwolnić się z pracy, jakie masz prawa oraz obowiązki przy zwolnieniu oraz jak prawidłowo napisać podanie o zwolnienie? W artykule omówiono kwestie związane z procedurą zwolnienia się z pracy.

Podanie o zwolnienie z pracy
Nie każdy pracownika wie jak najkorzystniej zwolnić się z pracy, jakie ma prawa oraz obowiązki przy zwolnieniu oraz jak prawidłowo napisać podanie o zwolnienie z pracy? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Podatek Belki
Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych. Wzięła się ona stąd, że przepisy dotyczące podatku od dochodów kapitałowych zostały wprowadzone w 2001 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zyski z obligacji, lokat, akcji oraz kont oszczędnościowych jest obciążony tym właśnie 19-procentowym podatkiem Belki.

Podatek darowizna
Kiedy płacimy podatek od darowizny? Podatek od spadku i darowizny płacimy, wtedy gdy otrzymamy ze spadku lub darowizny jakiś określony majątek (np.nieruchomości). Podatek zarówno od darowizny, jak i spadku jest podatkiem bezpośrednim.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek PCC płacimy od zawieranych czynności cywilnoprawnych. Zatem podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje przy umowach kupna-sprzedaży, pożyczki i innych o podobnym charakterze.

Podatek od darowizny nieruchomości
Chociaż otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku, jednak w pewnych przypadkach osoba obdarowana może być zwolniona z tego obowiązku. Zwolnienie może dotyczyć tak darowizny nieruchomości jak i na przykład środków pieniężnych. Zwolnienie od podatku od darowizny ma miejsce, gdy darczyńca i osoba obdarowana należą do kręgu najbliższej rodziny.

Podatek od darowizny w rodzinie
Najbliższa rodzina może uniknąć podatku od darowizn. Musi jedynie spełnić kilka warunków, których niedotrzymanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednak na wstępie należy sprawdzić, kto należy do I grupy podatkowej, bo na przykład kuzynostwo już nie jest do niej zaliczane i te osoby będą zobowiązane zapłacić podatek od darowizny w rodzinie.

Podatek od dochodu
Podatek od dochodu to podatek, który właściwie każda zarabiająca osoba musi zapłacić. Podatek od dochodu można obliczać na różne sposoby, np. prowadząc własną działalność. Podatek od dochodu to obowiązkowa "danina" dla państwa.

Podatek od spadku i darowizn 2011
Podatek od spadku i darowizn 2011 – podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Minimum wolne od opodatkowania to w 2011 – 9637 zł

Podatek od sprzedaży auta
Przy sprzedaży prywatnego samochodu w określonych sytuacjach podatnik uzyskuje przychód, od którego należy uiścić podatek od sprzedaży auta. Przychód uzyskany ze sprzedaży auta powstaje wyłącznie wówczas, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu.

Podatek przy sprzedaży mieszkania
Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (według reguł, jakie obowiązują w dniu nabycia nieruchomości). Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodów. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131. Przepis ten stanowi, że zwalnia się z opodatkowania dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Podatek ryczałt
Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Podatek ryczałtowy
Podatek ryczałtowy jest to metoda, dzięki której można wymierzyć i pobrać należności podatkowe. Metoda ta nie wymaga ustalania konkretnej podstawy do obliczenia podatku, ale uwzględnia ona rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej. Zwraca też uwagę na pewne kryteria, jakimi jest np. liczba mieszkańców miejscowości (w tym procent, jaki stanowią osoby zatrudnione), w której działalność jest wykonywana. Podatek ryczałtowy został w prawie polskim uregulowany w ustawie z dnia 2 listopada 1998 roku o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatek VAT 2011
Podatek VAT 2011 – najważniejsze zmiany to podniesienie stawek podatku VAT do 23% i 8% oraz ustalenie stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych oraz książek i czasopism specjalistycznych na 5%.

Podatek VAT naliczony
W momencie dokonywania transakcji zakupu towaru albo usługi podatnik otrzymuje od sprzedającego fakturę zakupu, z niej to wynika podatek VAT naliczony. Inaczej mówiąc, podatek naliczony w danej fazie jest to podatek zapłacony w poprzedniej fazie, który pomniejsza podatek należny.

Podatek ze sprzedaży nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat rodzi konieczność odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (według reguł, jakie obowiązują w dniu nabycia nieruchomości). Można jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku ze sprzedaży nieruchomości określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131. Przepis ten stanowi, że zwalnia się z opodatkowania dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Podatki darowizna
Podatki od spadków i darowizn jesteśmy obowiązani zapłacić, gdy otrzymamy w spadku lub w drodze darowizny jakiś majątek np. w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych itp. W zależności od zaliczenia podatnika do poszczególnych grup podatkowych wysokość stawki podatku oraz kwoty wolnej od podatku będzie zróżnicowana. Możliwe jest też całkowite zwolnienie z tego podatku.

Podatki od darowizn
Podatki od darowizn płacimy, gdy otrzymamy w drodze darowizny jakiś majątek (może to być nieruchomości, ruchomość, wartość pieniężna, prawa majątkowe itp.). W zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należy obdarowany podatnik wysokość stawki podatku oraz kwoty wolnej od podatku będzie inna.

Podatki od nieruchomości
Nabywając nieruchomość – czy to w formie nieruchomości gruntowej, czy lokalu użytkowego – stajemy się podmiotami podatku od nieruchomości, który reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnicy podatku od nieruchomości muszą dopełnić formalności zgłoszeniowych. Przede wszystkim należy złożyć informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia nabycia, na druku określonym przez organ podatkowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Formularz należy wypełnić i złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Podatki od nieruchomości należy zacząć opłacać od następnego miesiąca, ale właściwie podatki płacimy dopiero po otrzymaniu decyzji ustalającej jego wysokość.

Podatki progi
W 2012 roku nadal mamy dwa progi podatkowe: – pierwszy próg: stawka 18%, gdy dochody nie przekroczą 85,528 zł; – drugi próg: 32%, gdy dochody przekroczą 85,528 zł.

Podróż służbowa
Pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Tak więc pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot wydatków na przejazdy, noclegi, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, inne udokumentowane wydatki. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

Podróże służbowe
Każdą podróż służbową należy prawidłowo rozliczyć. Jest to tak samo ważne dla pracowników, ponieważ mogą skorzystać z możliwości zwolnienia otrzymanych świadczeń od podatku dochodowego, jak również dla pracodawców i właścicieli firm.

Podstawa wynagrodzenia
Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia za czas choroby pracownika? Więcej na temat podstawa wynagrodzenia czytaj w artykule.

Podstawowe obowiązki pracownika
Pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracownika z zakresem jego pracy, podstawowymi uprawnieniami oraz obowiązkami. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest wykonywanie swojej pracy zgodnie z treścią umowy o pracę. O innych podstawowych obowiązkach pracownika czytaj w artykule.

Podstawowe prawa pracownika
Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracowniku przysługują pewne podstawowe prawa, takie jak wynagrodzenie za pracę, prawa dotyczące wymiaru czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona przed dyskryminacją itp. W artykule dowiesz się, jakie podstawowe prawa przysługują pracownikowi.

Podwójne opodatkowanie
Za niekorzystne dla podatników należy uznać zjawisko – związane z samą konstrukcją systemu podatkowego – jakim jest podwójne opodatkowanie. Charakteryzuje się ono dwukrotnym opodatkowaniem tego samego dochodu, majątku albo konsumpcji. Najczęściej spowodowane jest ono uzyskiwaniem dochodów za granicą. Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana jest do uiszczenia podatków od tego samego przedmioty i w tym samym okresie, w co najmniej dwu krajach. Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów, podpisywane są przez kraje. W umowach zawartych przez Polskę stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją, metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Podwyższenie alimentów
Otrzymujesz za niskie alimenty? Zobacz, jak starać się o podwyższenie alimentów i kiedy jest szansa na to, że sąd zgodzi się na podwyższenie alimentów.

Podwyższenie kapitału spółki
Działające na rynku spółki dla dalszego rozwoju decydują się często na pozyskanie nowych środków poprzez podwyższenie kapitału spółki. Takie działanie niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi: nowe inwestycje, zwiększenie wiarygodności spółki, umocnienie pozycji rynkowej, a także poprawę zdolności kredytowej. W jaki sposób należy przeprowadzić podwyższenie kapitału spółki, czyli kapitału zakładowego? – o tym w naszych poradach.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu
Niezależnie od rodzaju umowy jaka łączy strony, jeżeli świadczenie będące jej przedmiotem można uznać za utwór, czyli będzie ono miało związek z korzystaniem albo rozporządzaniem przez twórcę lub wykonawcę prawami autorskimi lub pokrewnymi – jest możliwość skorzystania z 50-procentowych czyli podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Podział majątku przy rozwodzie
Planujecie rozwód i macie zamiar przeprowadzić podział majątku przy rozwodzie? Poniżej znajdują się wybrane porady prawne, które wyjaśnią Wam, jak przeprowadzić podział majątku przy rozwodzie.

Podział zysku
Podział zysku po sprzedaży spółki zależy od wielu czynników, m.in. od ustaleń wspólników. Podział zysku należy jednak przeprowadzić sprawiedliwie i zgodnie z prawem. Jeśli masz pytania dotyczące podziału zysku, skorzystaj z pomocy naszych prawników.

Polisa OC
Polisa OC musi być wykupiona przez każdego właściciela samochodu, ponieważ to ubezpieczenie jest obowiązkowe. Dzięki polisie OC możemy jednak liczyć na zwrot kosztów naprawy naszego pojazdu, jeśli braliśmy udział w wypadku.

Pożyczki od ręki
Zastanawiasz się czy pożyczki od ręki są opodatkowane? Czytając poniższe teksty dowiesz się jak jest z pożyczkami od ręki.

Porozumienie stron wzór
Zawarcie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem jest jednym z najmniej stresogennych sposobów rozwiązania każdego problemu w pracy. Na mocy porozumienia stron można zmienić warunki umowy oraz ją rozwiązać, skrócić okres wypowiedzenia itp. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne wiąże się ze sprawami różnego typu, a jego zasady reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Być może jesteś lub będziesz stroną postępowania administracyjnego – dowiedz się więc o nim więcej.

Postępowanie arbitrażowe
Postępowanie arbitrażowe, czyli polubowne, jest szansą na rozstrzygnięcie sporu bez składania pozwu do sądu powszechnego. Sąd arbitrażowy często doprowadza do ugody między stronami, przez co można uniknąć zwykłego postępowania. Sprawdź, jakie korzyści niesie postępowanie arbitrażowe.

Postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne czy też inaczej proces cywilny to czynności związane z postępowaniem w sprawach cywilnych. Postępowanie cywilne może być: procesowe, nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne i inne. Dowiedz się więcej o postępowaniu cywilnym z naszego serwisu.

Postępowanie dyscyplinarne
Wiadomo, iż postępowanie dyscyplinarne wiąże się dla pracownika z wielkim stresem i wyzwaniem. Postępowanie dyscyplinarne ma na celu uświadomienie pracownikowi, że jego zachowanie albo praca nie jest zgodnie z ustalonymi wymogami. Informację podane w artykule to jedynie zarys regulacji dotyczących postępowania dyscyplinarnego.

Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest z majątku dłużnika i wszczynane na wniosek wierzyciela, prokuratora bądź organizacji publicznej. Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, zwykle jednak należy liczyć się z tym, że dług zostanie wyegzekwowany.

Postępowanie gospodarcze
Postępowanie gospodarcze to postępowanie między dwoma firmami. Postępowanie gospodarcze jest regulowane odrębnymi przepisami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu gospodarczym, zadaj pytanie naszym prawnikom.

Postępowanie mandatowe
Zapewne zastanawiasz się czym jest postępowanie mandatowe. Otóż, postępowanie mandatowe jest uregulowane w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (jedno z trzech postępowań szczególnych). W sprawach o wykroczenia najbardziej uproszczonym trybem jest powyżej wspomniane - postępowanie mandatowe.

Postępowanie mediacyjne
Postępowanie mediacyjne często pozwala uniknąć toczącej się nieraz latami sprawy sądowej. Zanim więc złożymy pozew, zastanówmy się, czy rozwiązaniem nie mogłoby być postępowanie mediacyjne. Aby się więcej o nim dowiedzieć – poczytaj materiały w naszym serwisie.

Postępowanie nakazowe
Postępowanie nakazowe może dotyczyć procesu karnego lub procesu cywilnego. Wyrok nakazowy nakłada na oskarżonego karę grzywny lub inny nakaz zapłaty. Dowiedz się więcej o postępowaniu nakazowym.

Postępowanie naprawcze
Postępowanie naprawcze to postępowanie, które ma na celu uchronienie przedsiębiorcy przed ogłoszeniem upadłości. Postępowanie naprawcze stosuje się, jeżeli firmie grozi niewypłacalność.

Postępowanie nieprocesowe
Postępowanie nieprocesowe jest trybem cywilnego sądowego postępowania rozpoznawczego. Postępowanie nieprocesowe nie zawsze może być zastosowane; zwykle ma miejsce w sprawach, w których duże znaczenie ma interes publiczny.

Postępowanie procesowe
W postępowaniu procesowym występują strony, które mają sprzeczne interesy. Postępowanie procesowe wiąże się z koniecznością zeznawania na rozprawie i oczekiwania na wyrok sądu. Dowiedz się więcej o tym trybie postępowania, jakim jest postępowanie procesowe.

Postępowanie przygotowawcze
Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym etapem postępowania karnego. W postępowaniu przygotowawczym ustala się, czy został popełniony czyn zabroniony, a także – czy (i jakim) jest on przestępstwem. Postępowanie przygotowawcze może przybrać formę śledztwa lub dochodzenia.

Postępowanie rozwodowe
Nie wiesz, jak wygląda postępowanie rozwodowe? Ile trwa i ile kosztuje postępowanie rozwodowe? Poniżej znajdziesz porady prawne dotyczące postępowania rozwodowego w sądzie.

Postępowanie sądowe
Postępowanie sądowe to postępowanie odbywające się przed niezawisłymi i niezależnymi organami, czyli sądami. Postępowanie sądowe może być cywilne, karne lub sądowoadministracyjne. Bywa więc tak, że postępowanie sądowe odbywa się z naszej inicjatywy lub przeciwnie, jesteśmy zmuszeni w nim uczestniczyć.

Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem sądowym, które toczy się przed sądem administracyjnym i dotyczy kontroli administracji publicznej. Poczytaj więcej o postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Postępowanie spadkowe
Kiedy wymagane jest postępowanie spadkowe w przypadku śmierci członka rodziny i jakie formy może ono przybrać.

Postępowanie sprawdzające
Postępowanie sprawdzające ma na celu sprawdzenie, czy dana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy państwowej lub tajemnicy służbowej. Postępowanie sprawdzające może być zwykłe, poszerzone lub specjalne. Dowiedz się więcej o postępowaniu sprawdzającym.

Postępowanie upadłościowe
Postępowanie upadłościowe musi być przeprowadzone w firmie, która straciła płynność finansową, ma długi, a przyszłość nie wygląda kolorowo. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się zgodnie z określonymi zasadami.

Postępowanie upominawcze
Postępowanie upominawcze regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie upominawcze jest szybkim sposobem na uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w przypadku braku sporu z dłużnikiem. Dowiedz się więcej o tym typie postępowania.

Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe jest postępowaniem na którym rozpatrywane są sprawy na posiedzeniu niejawnym

Postępowanie wyjaśniające
Czy wszczęto wobec Ciebie lub członka twojej rodziny postępowanie wyjaśniające i chcesz się dowiedzieć co to oznacza? Jedną z faz postępowania administracyjnego jest postępowanie wyjaśniające. W jakiej formie może się ono odbyć? Otóż postępowanie wyjaśniające może odbyć się w formie rozprawy lub postępowania gabinetowego. Postępowanie wyjaśniające ma jednak swój główny cel, którym jest zebranie i ocena materiałów dowodowych.

Powołanie zarządu
Powołanie zarządu w spółce z o.o. przebiega w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, a doprecyzowane powinno zostać w umowie spółki. Zarząd spółki na ogół powołuje Zgromadzenie Wspólników. Szczegółowe opracowania na temat powoływania zarządu, odpowiedzialności w spółce, umowach spółki znajdą Państwo w naszym serwisie.

Pozew do sądu
Pozew do sądu składamy w różnych sprawach. Zawsze jednak pozew do sądu powinien mieć odpowiednią formę, ponieważ stanowi ważny dokument. Warto wiedzieć, jak napisać pozew do sądu lub zlecić napisanie pozwu do sądu profesjonaliście – np. z serwisu ePorady24.pl.

Pozew do sądu pracy
Jeśli pracodawca naruszył prawa pracownika, które mieszczą się w Kodeksie pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę, bezzasadna kara dyscyplinarną, niewypłacanie należnego wynagrodzenia itd.), pracownikowi ma możliwość walki o swoje prawa przed sądem pracy. Z artykułu dowiesz się kiedy i jak wnieść pozew do sądu pracy.

Pozew o odszkodowanie
Pozew o odszkodowanie możemy wytoczyć, jeśli uważamy, że dany podmiot w związku z wyrządzoną szkodą powinien wypłacić nam stosowne odszkodowanie. Pozew o odszkodowanie można także wytoczyć zbiorowo. Poczytaj więcej o ty, jak złożyć pozew o odszkodowanie.

Pozew o odszkodowanie wzór
Pozew o odszkodowanie – wzór takiego pozwu można znaleźć w Internecie, ale lepiej skorzystać z rady doświadczonego prawnika. Wzór pozwu o odszkodowanie możemy także stworzyć dla Ciebie – wystarczy kliknięcie, my zajmiemy się profesjonalnie Twoją sprawą, przygotowując wzór pozwu o odszkodowanie.

Pozew o podział majątku
Planujesz złożyć pozew o podział majątku i zastanawiasz się, jak powinien wyglądać taki pozew? Zobacz, jak napisać pozew o podział majątku, do jakiego sądu złożyć taki pozew i co powinien zawierać pozew o podział majątku.

Pozew o rozwód
Pozew o rozwód może być z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. Aby złożyć pozew o rozwód, należy wiedzieć jakie dokumenty są potrzebne: pozew o rozwód wraz z uzasadnieniem, dołączyć należy dowody na poparcie zawartych w pozwie okoliczności, akt małżeństwa - tzw. akt zupełny, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli dzieci są małoletnie, akty urodzenia dzieci małoletnich oraz odpis pozwu wraz z odpisami załączników

Pozew o rozwód bez orzekania o winie
Zależy Ci na szybkim rozwodzie i chcesz złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie? Zobacz, jakie są zalety i wady takiego rozwodu, i dowiedz się, jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie
Planujesz rozwód i chcesz złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka? Zobacz, co daje rozwód z orzeczeniem o winie i jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, by był zgodny z prawem, a przede wszystkim skuteczny.

Pozew o separację
Pozew o separację - Zastanawiasz się nad separacją? Tutaj dowiesz się, jak napisać pozew o separację, co zawrzeć w pozwie o separację i gdzie złożyć pozew o separację

Pozew o zapłatę
Pozew o zapłatę należy wystosować, gdy wyegzekwowanie należności od dłużnika sprawia problemy. Pozew o zapłatę wnosi się do sądu, który rozstrzyga sprawę i ma moc wydać nakaz zapłaty – wówczas dysponujemy środkami mającymi na celu egzekucję długu.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Myślisz o szybkim rozwodzie i chcesz złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Sprawdź wady i zalety takiego rozwodu.

Pozew rozwodowy wzór
Potrzebny Ci pozew rozwodowy i jego wzór? Tutaj znajdziesz porady prawne, jak napisać pozew rozwodowy i znajdziesz wzór.

Pozew sądowy wzór
Jeśli musimy wnieść pozew sądowy, często szukamy odpowiedniego wzoru. Materiały w naszym serwisie mogą pomóc samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wzór powinien mieć dany pozew sądowy. W razie potrzeby nasi prawnicy odpoweidzą na pytanie lub przygotują wór pozwu sądowego (a nawet gotowy pozew).

Pozwolenie budowlane
Jakie warunki muszą być spełnione, oby mogło być wydane pozwolenie budowlane. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Pozwolenie czasowe
Pozwolenie czasowe wydaje się w kilku przypadkach, gdy wydanie normalnego dowodu rejestracyjnego jest pozbawione sensu. Pozwolenie czasowe dostaniemy np. jeżeli chcemy wywieźć pojazd za granicę lub kupujemy auto sprowadzone z zagranicy.

Pozwolenie na broń palną
Interesuje Cię, jak zdobyć pozwolenie na broń palną? Pozwolenie takie wydawane jest na wniosek zainteresowanego, jeśli ten spełnia warunki określone w ustawie o broni i amunicji. Poczytaj więcej o pozwoleniu na broń palną w naszym serwisie.

Pozwolenie na budowę - dokumenty
Zastanawiasz się jak uzyskać pozwolenie na budowę? Jakie dokumenty są potrzebne?

Pozwolenie na budowę domu
Jeśli planujesz budować dom jednorodzinny musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Więcej na temat pozwolenie na budowę domu czytaj w artykule.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia
Czy pozwolenie na budowę ogrodzenia jest konieczne? Nie, jednak w niektórych przypadkach należy zgłosić to u starostwa.

Pozwolenie na handel
Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub inną wymagającą pozwolenia na handel? Pozwolenie na handel jest bardzo obszernym tematem, w zależności od rodzaju handlu. Tutaj dowiesz się o niektórych przypadkach.

Pozwolenie na ogrodzenie
Pozwolenie na ogrodzenie zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego nie jest wymagane. Aczkolwiek są pewne ograniczenia dotyczące budowy ogrodzenia.

Pozwolenie na użytkowanie
pozwolenie na użytkowanie wydawane jest przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Jest to zwykle powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Inwestor musi się liczyć z kontrolą i dokładnym zbadaniem budowy, jeśli stara się o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie zintegrowane jest ogólnym pozwoleniem przyznawanym działalnościom przemysłowym, które dotyczy wszystkich oddziaływań na środowisko. Pozwolenie zintegrowane jest więc nowoczesnym pozwoleniem, które na grunt prawa polskiego trafiło z prawa Unii Europejskiej.

Praca
Praca może być świadczona w wielu formach. Obecnie dużą popularność zyskała praca sezonowa, telepraca, praca nocna, praca za granicą itp. O szczegółach czytaj w artykule.

Praca chałupnicza
Praca nakładcza albo potocznie «praca chałupnicza, chałupnictwo» jest odrębną formą zatrudniania pracowników, która jest regulowana nie Kodeksem pracy a odrębnymi przepisami prawa. Zaletami pracy chałupniczej jest miejsce wykonywania pracy (najczęściej dom pracownika), a także elastyczne godziny pracy.

Praca dodatkowa
Bardzo wiele osób spośród nas szuka pracy dodatkowej. Na dzień dzisiejszy praca dodatkowa, zarówno, jako praca tymczasowa oraz praca dorywcza, są ważnymi źródłami dochodu. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące regulacji prawnej dotyczącej pracy dodatkowej.

Praca dorywcza
Praca dorywcza jest popularną formą zatrudniania pracowników. Zaletami pracy dorywczej jest miejsce wykonywania pracy (najczęściej dom pracownika), a także elastyczne godziny pracy.

Praca i nauka za granicą
Chcesz wyjechać za granicę w celu podjęcia studiów oraz znalezienia pracy? Więcej na temat prawnych aspektów na jakie warto zwrócić uwagę przy planowaniu wyjazdu i pracy za granicą znajdziesz w artykule.

Praca kierowca
O regulacji pracy kierowcy, jego prawach i obowiązkach, czasie pracy oraz odpowiedzialności kierowców czytaj w artykule.

Praca na wakacje 2011
Praca na wakacjach jest popularną formą zatrudniania wśród młodych ludzi. Zaletami pracy wakacyjnej jest czas wykonywania tej pracy, a także elastyczne godziny pracy. Więcej na temat regulacji dotyczących pracy wakacyjnej 2011 zawartych w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Praca Niemcy od zaraz
Na wielu portalach z pracą zamieszczane są oferty "praca Niemcy od zaraz". Co warto wiedzieć o pracy w Niemczech oraz jak legalnie pracować w tym kraju czytaj w artykule.

Praca od zaraz
Co warto wiedzieć na temat praca od zaraz? O regulacji w Kodeksie pracy praca od zaraz czytaj w artykule.

Praca sezonowa 2011
Wielu młodych ludzi, studentów jest zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej. Jakie prawa przysługują sezonowemu pracownikowi i na jakie rodzaje umów może liczyć dowiesz się w artykule.

Praca sezonowa za granicą
Pracownik sezonowy to według przepisów wspólnotowych osoba wykonująca na terytorium państwa członkowskiego, innego niż to, na którego terytorium zamieszkuje, pracę o charakterze sezonowym, której okres wykonywania nie może przekroczyć ośmiu miesięcy, pracę zależną od następstw pór roku i powtarzającą się każdego roku.

Praca w Niemczech 2011
Na wielu portalach społecznościowych zamieszczane są oferty pracy w Niemczech na rok 2011. Jak legalnie pracować w Niemczech oraz co warto wiedzieć o pracy w tym kraju czytaj w artykule.

Praca wakacje 2011
Praca wakacyjna jest coraz popularniejszą formą zatrudniania wśród młodych ludzi. Wiąże się to z zaletami tego typu pracy, jakimi są czas wykonywania pracy, elastyczne godziny pracy itd.. Więcej na temat regulacji dotyczących pracy wakacyjnej zawartych w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Praca za granicą
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele osób wyjechało z Polski do pracy za granicę. Więcej na temat praw i obowiązków pracownika za granicą czytaj w artykule.

Praca za granicą 2011
W ciągu ostatnich lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele osób wyjechało z Polski do pracy za granicą. Więcej na temat pracy za granicą 2011 oraz praw i obowiązków pracowników czytaj w artykule.

Praca za granicą na wakacje
Chcesz wyjechać za granicę na wakacje w celu podjęcia albo znalezienia pracy? Więcej na temat prawnych aspektów pracy za granicą oraz szczegółów na jakie warto zwrócić uwagę przed wyjazdem czytaj w artykule.

Praca za granicą od zaraz
Polacy mogą podejmować pracę za granicą od zaraz na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi bądź zawieranych za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji. Więcej na temat pracy za granicą czytaj w artykule.

Prace za granicą
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prace podejmowane za granicą stały się popularne. Jednak nie każdy pracownik, który wyjechał za granicę w celu podjęcia pracy zna swoje prawa i obowiązki. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Prawa i obowiązki pracodawcy
Prawa i obowiązki pracodawcy są bardzo trudne do interpretacji tak więc nie każdy pracodawca zna swoje prawa i obowiązki zamieszczone w Kodeksie pracy. W artykule postarano się o wyjaśnienie najbardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących praw i obowiązków pracodawcy.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
W Kodeksie pracy zostały zawarte zasady dotyczące praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę aż do momentu jej rozwiązania. Nie każdy pracownik oraz pracodawca zna swoje prawa i obowiązki, które wiążą się z wykonywaną przez niego pracą. Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy znajdziesz w artykule.

Prawa i obowiązki pracownika
Nie każdy pracownik zna swoje prawa i obowiązki, które wiążą się z wykonywaną przez niego pracą. Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków jakie posiadasz będą pracownikiem znajdziesz w artykule.

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy dotyczące zasad wykonywania pracy zostały zawarte w przepisach Kodeksu pracy oraz w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w danym zakładzie pracy. Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków jakie posiadają pracownicy i pracodawca znajdziesz w artykule.

Prawa konsumentów
Prawa konsumentów obejmują prawo do reklamacji produktu, serwisu gwarancyjnego czy możliwość zwrotu zakupu. Prawa konsumentów często są jednak łamane, zwłaszcza że wielu konsumentów nie zna tych praw.

Prawa małżonków
Prawa małżonków, obok obowiązków, stanowią zbiór zasad, których w świetle prawa powinni trzymać się małżonkowe. Prawa małżonków dotyczą m.in. kwestii finansowych, współdecydowania, spraw związanych z dziećmi.

Prawa ojca alimenty
Płacisz alimenty na dziecko i zastanawiasz się, jakie są prawa ojca w przypadku płacenia alimentów? Zobacz poniższe porady o tym, jakie prawa ojca są nienaruszalne, od czego zależy wysokość alimentów i kiedy możesz starać się o ich zmniejszenie.

Prawa pracodawcy
Prawa pracodawcy w dalszym ciągu są trudne do interpretacji, a przede wszystkim niekorzystne. W artykule postarano się o wyjaśnienie najbardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących praw pracodawcy.

Prawa pracownika
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownikom przysługuje szereg uprawnień począwszy od prawa do wynagrodzenia, premii czy nagrody na urlopie wypoczynkowym czy macierzyńskim kończąc. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się owymi prawami, by w przyszłości móc uniknąć niepotrzebnych niedomówień i problemów z pracodawcą.

Prawa pracownika i pracodawcy
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikom oraz pracodawcom przysługuje szereg uprawnień oraz obowiązków. O prawach i obowiązkach o których powinien pamiętać każdy pracownik oraz pracodawca czytaj w artykule.

Prawa rodzicielskie
Odebrane prawa rodzicielskie podczas rozwodu mogą powodować w przyszłości duże problemy dotyczące kontaktów z dzieckiem.

Prawo do nabycia spadku
Nie zawsze wiadomo, komu przysługuje prawo do nabycia spadku po zmarłym członku rodziny. Kwestie te reguluje Kodeks cywilny, w którym zostało uregulowane dziedziczenie na mocy testamentu jak i dziedziczenie ustawowe. Czasem trzeba głęboko zagłębić się w koligacje rodzinne, a nawet skorzystać z pomocy prawnej, aby rozstrzygnąć, kto ma prawo do nabycia spadku.

Prawo jazdy po alkoholu
Kierowco! Dowiedź się, co stanie się z Twoim prawem jazdy, gdy prowadzisz samochód po alkoholu.

Prawomocny wyrok sądu
Wyrok sądu staje się prawomocny, gdy minął już termin wniesienia zażalenia. Często więc z ewentualnymi skargami musimy się pospieszyć, aby wyrok się nie uprawomocnił. Dowiedz się więcej na temat prawomocnego wyroku sądowego.

Problem z urzędem skarbowym
Nikt nie lubi problemów, szczególnie gdy chodzi o problem z urzędem skarbowym. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy bezsilni wobec urzędu – jako podatnicy mamy prawo do obrony swoich interesów poprzez złożenie odwołania od decyzji wydanej przez organ podatkowy. Od takiej decyzji wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji, a właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Gdy otrzymamy decyzję, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, decyzja ta zawierać winna pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi.

Progi podatkowe
W 2011 r. obowiązuje ta sama skala podatkowa podatku dochodowego (progi podatkowe) oraz te same koszty uzyskania przychodu co w 2010 r. Obowiązujące dwie stawki podatkowe: 18 proc. i 32 proc. z progiem 85 528 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Warto wiedzieć, że możliwe jest przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Trzeba oczywiście spełnić odpowiednie warunki. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie – poczytaj materiały w naszym serwisie lub zadaj pytanie.

Przepisy spadkowe
Przepisy spadkowe zawarte są w Kodeksie cywilnym. Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Przepisy spadkowe regulują dziedziczenie ustawowe jak i na podstawie testamentu.

Przewlekłe postępowanie
Przewlekłe postępowanie to zmora wielu osób, które uczestniczą w sprawach sądowych. Różne są przyczyny przewlekłości postępowania – trudności z ustaleniem faktów, dostarczeniem dokumentów, powołaniem świadków itp. Poczytaj więcej o tym, co zrobić, jeśli postępowanie jest przewlekłe.

Przychód a dochód
Podatek dochodowy płacimy od uzyskanego zysku, czyli dochodu. Dla obliczenia dochodu niezwykle ważne są dwa pojęcia: przychód i koszty uzyskania przychodu. Trzeba rozumieć różnicę między pojęciami: przychód a dochód. Przychód to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto w danym okresie rozliczeniowym. Koszty uzyskania przychodu to, najprościej mówiąc, wydatki niezbędne do zarabiania. Po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania przychodu otrzymujemy dochód.

Przychód ze sprzedaży
W przypadku sprzedaży „wtórnych” nieruchomości podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży tych nieruchomości. Możemy ją pomniejszyć o koszty np. notarialne, opłatę skarbową, opłatę sądową, wynagrodzenie pośrednika nieruchomości w wysokości, jaką rzeczywiście ponieśliśmy. Warto wiedzieć, że podatek zapłacimy nawet wtedy, gdy transakcja odbędzie sie dla nas ze stratą. Podstawy opodatkowania nie zmniejszają koszty remontu itp.

Rejestracja firmy
Rejestracja firmy obecnie nie jest procesem bardzo skomplikowanym. Aby dokonać rejestracji firmy, należy wypełnić formularz CEIDG i złożyć go w urzędzie. Następnie rejestracja firmy jest potwierdzona przez nadanie numeru REGON. Dowiedz się więcej o rejestracji firmy na ePorady24!

Rejestracja spółki akcyjnej
Opis wariantów i sposobów przekształcenia i rejestracji spółki jawnej w spółkę akcyjną.

Rodzina na swoim
Rodzina na swoim to program, w którym oferowane są preferencyjne kredyty dla rodzin. Małżeństwa, rodzice z dzieckiem lub samotnie wychowujący potomstwo mają szansę na uzyskanie pożyczki „Rodzina na swoim” – dzięki temu otrzymają wsparcie finansowe ze strony państwa. Póki program „Rodzina na swoim” trwa, warto zastanowić się nad kupnem własnego mieszkania.

Rozliczenia roczne
Podatnicy podatku dochodowego w Polsce mają obowiązek dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym. Rozliczenia roczne mogą być sporządzone przez samych podatników lub przez ich płatników (czyli np. przez pracodawcę).

Rozliczenie z urzędem skarbowym
Kiedy zbliża się zakończenie roku podatkowego, wielu z nas pochłania rozliczenie z urzędem skarbowym. Jak prawidłowo się rozliczyć? – to pytanie pojawia się zawsze. Niektórzy załatwiają to sami, często popełniając liczne błędy; inni zostawiają rozliczenie specjalistom. Lektura proponowanych tekstów może pozwoli znaleźć odpowiedź na niektóre pytania.

Rozstanie z mężem
Rozstanie z mężem jest dla żony zwykle momentem bolesnym, nawet jeśli dochodzi do niego z winy małżonka czy na wniosek kobiety. Rozstanie z mężem to zarówno separacja, jak i rozwód, czasami poprzedzone nieformalną rozłąką. Dowiedz się więcej o stronie prawnej rozstania z mężem.

Rozstanie z partnerem
Musisz płacić wysokie alimenty, a powodem jest rozstanie z partnerem, który teraz wychowuje wasze dziecko? A może sytuacja jest odwrotna?

Rozwód kościelny
Chcesz wziąć rozwód kościelny? Tutaj znajdziesz porady prawne dotyczące tego, jak wziąć rozwód kościelny i kiedy jest możliwy rozwód kościelny.

Rozwód podział majątku
Bierzecie rozwód i chcecie przeprowadzić podział majątku? Przeczytaj poniższe porady prawne i zobacz, jak łatwo i szybko przeprowadzić podział majątku.

Rozwód pozew
„Rozwód pozew” – jeśli tego szukasz, tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje: jak wziąć rozwód, jak napisać pozew, gdzie złożyć pozew i ile kosztuje rozwód. Przeczytaj poniższe porady prawne!

Rozwód z orzekaniem o winie
Chcesz wziąć rozwód z orzekaniem o winie męża lub żony? Zastanawiasz się, jakie konsekwencje niesie za sobą rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Rozwody
Rozwody w Polsce, jak i za granicą można uzyskać na podstawie odpowiednich argumentów i dowodów.

Rozwody w Polsce
Zastanawiasz się czy rozwody w Polsce są możliwe, jeśli jesteś w związku z obcokrajowcem lub po prostu chcesz wiedzieć coś na temat rozwodów w Polsce?

Samowola budowlana kary
Organ nadzoru budowlanego może orzec o rozbiórce obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jeśli nie zachodzą przesłanki pozwalające na jego legalizację. Więcej na temat kary za samowolę budowlaną czytaj w artykule.

Samowola budowlana przedawnienie
Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Więcej na temat przedawnienie samowoli budowlanej czytaj w artykule.

Separacja a rozwód
Separacja a rozwód - Zastanawiasz się, co jest lepsze? Na co się zdecydować? Z czym wiąże się orzeczenie separacji, a z czym orzeczenie rozwodu? Poniżej znajdziesz porady prawne dotyczące tego, czym jest separacja, a czym jest rozwód. A jeśli nadal będziesz miał wątpliwości, co jest lepsze w Twojej sytuacji - możesz nas się poradzić.

Skarb Państwa
Skarb Państwa to podmiot cywilnoprawnych praw państwa, z reguły występuje jako osoba prawna reprezentująca interesy państwa jako właściciela majątku. Skarb Państwa jest właścicielem licznych majątków, które są m.in. oddane w dzierżawę czy wieczyste użytkowanie.

Składka AC
Składka na ubezpieczenie AC, czyli autocasco, dotyczy ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenia AC nie są obowiązkowe, ale warto rozważyć zakup takiego ubezpieczenia.

Składka na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenia społeczne obejmuje: ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie w czasie choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie w razie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Składka na ubezpieczenie
Składka na ubezpieczenie jest obowiązkową składką dla każdego mieszkańca naszego kraju, który chce podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składkę odprowadza do ZUS pracodawca lub też sama osoba zainteresowana (jeżeli nie jest np. zatrudniona na etat). Składka na ubezpieczenie może też dotyczyć prywatnych zakładów ubezpieczających.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa dla każdej osoby, która chce być ubezpieczona na terenie Polski.

składka na ubezpieczenie zdrowotne 2011
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 roku dotyczy wszystkich tych osób, które chcą być ubezpieczone i korzystać ze świadczeń NFZ. Opłacanie składki jest zatem obowiązkowe dla pracowników i osób niepracujących, które chcą bezpłatnie korzystać z pomocy lekarskiej.

Składka OC
Składka OC jest zobowiązaniem, które musi uiścić każdy właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że składkę OC należy opłacać nawet wtedy, jeśli nasz samochód (bądź inny pojazd) nie jest używany, tylko np. stoi na parkingu. Zdobądź więcej praktycznych informacji o składce OC.

Składka zdrowotna 2011
Składka zdrowotna to obowiązkowy wydatek każdego ubezpieczonego. Dzięki opłacaniu składki zdrwotnej możemy bezpłatnie korzystać z pomocy lekarskiej. Chcesz dowiedzieć się więcej o składce zdrowotnej w 2011 roku? Przeczytaj o tym w naszym serwisie.

Składka zdrowotna ZUS
Składka zdrowotna ZUS to obowiązkowa składka każdego pracownika lub innej osoby, która chce podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Dzięki składce zdrowotnej ZUS możemy korzystać z pomocy lekarskiej i otrzymywać recepty z refundacją, a także bezpłatnie przebywać w szpitalu.

Składka ZUS
Zastanawiasz do kiedy płaci się składki ZUS? Do 10 dnia następnego miesiąca muszą składki ZUS muszą opłacić przedsiębiorcy zaangażowani w działalność gospodarczą. Natomiast do 15 dnia, kiedy płacą składki ZUS również za pozostałe osoby tzn. pracowników czy zleceniobiorców.

Składka ZUS za pracownika
Każdy pracodawca jest co do zasady zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS za pracownika. W jaki sposób powinien to robić? Czytaj dalej.

Składki dla zus
Masz zaległe składki dla zus lub w ogóle nie zapłacone? A może chcesz się dowiedzieć się czegoś na temat składek dla zus? Czytając poniższe teksty dowiesz się czegoś więcej.

Składki do ZUS
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę czy też na umowę-zlecenie (nieposiadająca statusu studenta) ma opłacane składki do ZUS. Składki do ZUS są wpłacane na poczet przyszłej emerytury. Poczytaj więcej składkach do ZUS.

Składki emerytalne
Składki emerytalne płaci zwykle nasz pracodawca. W ten sposób składki emerytalne tworzą naszą przyszłą emeryturę. Składki emerytalne są więc naszym zabezpieczeniem na przyszłość. Dowiedz się więcej o składkach emerytalnych w naszym serwisie.

Składki na ubezpieczenie
Składki na ubezpieczenie dotyczą większości z nas. Płacimy je, bo chcemy móc spokojnie korzystać z opieki służby zdrowia i czuć się bezpiecznie. Poczytaj więcej o składkach na ubezpieczenie w naszym serwisie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne są obowiązkowym wydatkiem każdej osoby, która chce być w Polsce ubezpieczona. Dzięki opłacaniu skłądek na ubezpieczenie zdrowotne możemy jednak swobodnie korzystać z opieki medycznej na terenie całego kraju.

Składki OC
Składki OC musi opłacać każdy posiadać pojazdu mechanicznego. Składki OC mają różną wartość, która zależy m.in. od modelu pojazdu (np. pojemność silnika), wieku kierowcy, stażu ubezpieczeniowego. Składki OC są różne także u różnych ubezpieczycieli.

Składki ZUS pracownika
Każdy pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego, jeżeli opłaca ZUS tylko za siebie. Jeżeli pracodawca opłaca ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Służebność gruntowa
Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które obciąża nieruchomość służebną dla zwiększenia użyteczności nieruchomości władnącej. Innymi słowy, służebność gruntowa może zakładać np. prawo przejazdu przez działkę sąsiada. Dowiedz się więcej o służebności gruntowej.

Służebność przejazdu
Służebność przejazdu jest jedną ze służebności. Warto dowiedzieć się więcej na jej temat, by uniknąć np. niemożności wjazdu na własną posesję usytuowaną za nieruchomością sąsiada. Poczytaj więcej o służebności pojazdu w naszym serwisie.

Służebność przesyłu
Służebność przesyłu dotyczy wielu właścicieli nieruchomości, którzy borykają się z zakładami energetycznymi. Często zastanawiamy się, czy faktycznie na naszej działce jest ustanowiona służebność przesyłu i czy przypadkiem nie jesteśmy oszukiwani. Dowiedz się więcej na temat służebności przesyłu lub zadaj pytanie naszym prawnikom.

Spadki darowizny testamenty
Przepisy prawa regulują losy majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Podstawowym źródłem prawa regulującego spadki darowizny testamenty są przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego oraz w odpowiednim zakresie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Spadki i darowizny
Chociaż spadki i darowizny w kontekście obowiązków podatkowych nadal przysparzają kłopotów, świadomość tych obowiązków u podatników podatku od spadków i darowizn, przede wszystkim dzięki zasobom internetowym, jest z roku na rok większa. Cięgle jednak wiodącym problemem jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

Spółka celowa
Spółka celowa powstaje jako niezależny podmiot prawa handlowego, który zawiera umowy niezbędne do zrealizowania projektu.

Spółka komandytowo-akcyjna
Czym jest spółka komandytowo-akcyjna i dla jakich przedsiębiorców ta forma działalności może okazać się atrakcyjna? Zacząć można od tego, że spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie zarówno cechy spółki akcyjnej jak i spółki komandytowej. Do zalet takiej działalności z pewnością należy możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, a i nie bez znaczenia dla jej akcjonariuszy jest fakt wyłączenia wobec nich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wadą, a raczej cezurą, jest wysoki kapitał zakładowy i koszty prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka prawa handlowego
Spółka prawa handlowego może mieć charakter osobowy (np. spółka jawna czy komandytowa) lub kapitałowy (np. spółka akcyjna). Spółka prawa handlowego regulowana jest przepisami Kodeksu spółek handlowych. Spółka prawa handlowego powinna być wpisana do rejestru handlowego.

Sprawca wypadku
Jeśli dojdzie do kolizji drogowej, za wynikłe szkody odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku, pokrywając je ze swojego ubezpieczenia OC. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, nie znaczy to, że poszkodowany nie może ubiegać się o odszkodowanie. Artykuł 34 & 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.

Sprawy rozwodowe
Sprawy rozwodowe - Czeka Cię rozwód? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak wyglądają najczęstsze sprawy rozwodowe i jakie problemy się z nimi wiążą.

Sprawy spadkowe
Jak załatwić sprawy spadkowe w sądzie? Często przecież kwestie dziedziczenia po zmarłym członku rodziny nie są jasne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli sprawy spadkowe np. po rodzicach nie są skomplikowane, czyli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, wszystkie formalności można obecnie załatwić u notariusza.

Sprzeciw od wyroku sądowego
Bywa tak, że wyrok sądu jest dla nas niepomyślny albo się z nim po prostu nie zgadzamy. W takiej sytuacji warto wiedzieć, czy i jak można wnieść sprzeciw od wyroku sądowego. Dowiedz się więcej i świadomie złóż sprzeciw od wyroku sądowego.

Sprzedaż domu podatek
Jak wiadomo sprzedaż domu czy też innej nieruchomości niesie ze sobą obowiązek rozliczenia w urzędzie skarbowym. Podatnik musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od zarobionych na sprzedaży domu lub mieszkania pieniędzy. Sposób rozliczeń, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości zależą od momentu, w którym sprzedawana nieruchomość została nabyta. Wynika to z dwóch zmian przepisów ustawy o PIT. Pierwsza weszła w życie 1 stycznia 2007 r., druga obowiązują od 1 stycznia 2009 r.

Sprzedaż środka trwałego
Jeżeli dany środek trwały przestaje być wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma dwa wyjścia: może dokonać likwidacji środka trwałego (jeśli środek nie jest zdatny do użytku ani do sprzedaży) lub sprzedać środek trwały, jeżeli znajdzie się nabywca. Oba te zdarzenia w sensie księgowym są bardzo podobnie, ale różni je to, że sprzedaż środka trwałego w odróżnieniu od likwidacji powoduje po stronie przedsiębiorstwa przychód z tytułu zbycia środka.

Statut spółki
W przedstawionym materiale opisany jest statut spółki.

Stawka amortyzacji
Stawka amortyzacji jest inna w zależności od tego, o jaki środek trwały chodzi. O wysokości stawki decyduje grupa w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Klasyfikacja ta uwzględnia postęp techniczny, który w odniesieniu do jednych grup środków trwałych jest bardziej intensywny niż w wypadku innych. Stawki amortyzacji można znaleźć w Wykazie rocznych stawek amortyzacji, zawartym w załączniku do ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1179).

Stawka amortyzacyjna
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz ten zawiera podstawowe stawki amortyzacji, stosowane w różnych metodach amortyzacji.

Stawki amortyzacji
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa klasyfikacja KŚT 2011, powiązana z PKWiU z 2008. Oznaczenia "*" przy symbolach PKWiU oznaczają tyle samo, co "ex" (czyli część danego grupowania), natomiast "-" oznacza, że przypisanie konkretnego symbolu PKWiU nie było możliwe. Warto zapoznać się z różnicami w stosunku do roku ubiegłego jeśli chodzi o stawki amortyzacyjne.

stwierdzenie zasiedzenia
Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznacza nabycie prawa własności. Aby jednak doszło do stwierdzenia zasiedzenia, posiadacz samoistny od wielu lat musi opiekować się (czyli m.in. płacić podatki) daną nieruchomością. Warto sprwadzić, czy mamy szansę na stwierdzenie zasiedzenia.

Termin wypowiedzenia
Termin wypowiedzenia umowy o pracę określa Kodeks pracy. Termin wypowiedzenia jest zależny od czasu, jaki pracownik przepracował w danej firmie, a także ewentualnie od typu umowy. Dowiedz się więc, jaki termin wypowiedzenia obowiązuje w Twojej sytuacji – przeczytaj o tym w naszych materiałach lub zadaj pytanie prawnikowi.

Testament czy darowizna
W ciągu życia gromadzimy różne dobra, ale nie jesteśmy wieczni. Dlatego w pewnym momencie zastanawiamy się, jak je podzielić pomiędzy naszych najbliższych. Co będzie lepsze: testament czy darowizna jeszcze za życia? Nie ma najlepszego rozwiązania, trzeba zawsze dokładnie zastanowić się nad konsekwencjami każdej z tych czynności prawnych.

Towarzystwo ubezpieczeń
Towarzystwo ubezpieczeń oferuje swoim klientom zwykle nie tylko ubezpieczenia, ale często także plany oszczędnościowe, budujące zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Towarzystwo ubezpieczeń pozwala nam spać spokojnie, ale przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeń powinniśmy się dowiedzieć więcej na jego temat.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest typem zakładu ubezpieczeń. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oferuje różnego typu ubezpieczenia i polisy. Dowiedz się więcej o towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, a w razie potrzeby zadaj pytanie prawnikowi.

Towarzystwo ubezpieczeniowe
Towarzystwo ubezpieczeniowe zachęca nas często do płacenia składek, które stanowią zabezpieczenie na wypadek śmierci czy różnych zdarzeń losowych. Często towarzystwo ubezpieczeniowe ma ciekawą i korzystną ofertę, którą warto rozważyć.

Trwały zarząd
Zgodnie z artykułem 43 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną”. Tę formę gospodarowania gruntami czy budynkami nadal często obiera Skarb Państwa jak i samorządowe jednostki organizacyjne. Czym charakteryzuje się trwały zarząd w kontekście władztwa nieruchomością – o tym w naszym serwisie.

Ubezpieczenia AC
Ubezpieczenia AC, czyli autocasco, dotyczą ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Ubezpieczenia AC nie są obowiązkowe, ale warto rozważyć zakup takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia indywidualne
Ubezpieczenia indywidualne proponują nam liczne firmy zajmujące się ubezpieczeniami i polisami. Często zadajemy sobie pytanie, jakie ubezpieczenia indywidualne warto wybrać – czy warunki ubezpieczenia są w porządku, czy stać nas na opłacanie składek itp. Warto rozpatrzyć wybór ubezpieczenia indywidualnego z punktu widzenia prawa.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Jednym z ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych jest ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenia KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (ubezpieczenia KRUS) prowadzi ubezpieczenia dla rolników tj. emerytalno-rentowe, chorobowe, macierzyńskie oraz od wypadków.

Ubezpieczenie auta
Każdy właściciel samochodu musi pamiętać o obowiązku ubezpieczenia auta. Ubezpieczenie auta może dotyczyć różnych aspektó (OC, AC). Warto wiedzieć więcej na temat ubezpieczenia auta.

Ubezpieczenie autocasco
Ubezpieczenie autocasco, czyli w skrócie AC, to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Warto je opłacić, co pozwoli nam spokojnie spać w nocy. Przeczytaj o ubezpieczeniu autocasco w naszym serwisie.

Ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie chorobowe jest jednym z ubezpieczeń społecznych w ramach ZUS. Ubezpieczenie chorobowe jest opłacane przez pracodawcę osoby zatrudnionej na umowę o pracę, ale ubezpieczenie chorobowe np. w przypadku umowy-zlecenia opłaca sam zleceniobiorca.

Ubezpieczenie KRUS
Ubezpieczenie KRUS dotyczy przede wszystkim rolników (ale także ich domowników). W ramach ubezpieczenia KRUS dostępne jest ubezpieczenie KRUS: emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Dowiedz się, kto i na jakich warunkach może podlegać pod ubezpieczenie KRUS.

Ubezpieczenie samochodu
Zastanawiasz się czy ubezpieczenie samochodu jest potrzebne? Co się stanie jeśli brak ubezpieczenia samochodu?

Ulga na dziecko 2011
W tym roku również będziemy mieli możliwość odliczyć od podatku tak zwaną ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko 2011 – pełna wysokość ulgi wynosi 1112,04 zł na każde dziecko, za każdy pełny miesiąc wychowywania dziecka będzie można odliczyć 92,67 zł. Ulga na dziecko 2011 przysługuje, tak jak w latach poprzednich, od miesiąca, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad małoletnim dzieckiem. Odliczenia mogą dokonać łącznie obydwoje rodzice, opiekunowie prawni dziecka oraz rodzice zastępczy pozostający w związku małżeńskim. Z ulgi na dziecko mogą skorzystać osoby płacące podatek według stawek 18 i 32 proc. Niestety również i teraz prawa do odpisu nie mają ani osoby płacące 19 proc. podatek według stawki liniowej, ani podatek ryczałtowy od dochodów ewidencjonowanych.

Ulga prorodzinna
W tym roku ulga prorodzinna wynosi 1112,04 zł na każde dziecko, czyli za każdy pełny miesiąc wychowywania dziecka można odliczyć 92,67 zł. Z ulgi tej mogą skorzystać łącznie obydwoje rodzice, a także opiekunowie prawni dziecka oraz rodzice zastępczy.

Ulga rodzinna
Zastanawiasz się w jakim przypadku przysługuje ulga rodzinna (prorodzinna)? Czy ulga rodzinna należy się samotnej matce? W poniższych tekstach znajdziesz odpowiedź na te pytania.

Użytkowanie wieczyste gruntu
Użytkowanie wieczyste gruntu to prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, która jest oddana w użytkowanie na czas określony osobie fizycznej lub prawnej. Użytkowanie wieczyste gruntu jest zbliżone do prawa własności.

umowa cywilnoprawna
Umowa cywilnoprawna dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników zatrudnianych na określonych zasadach, jednak ten typ umowy wiąże się także z innymi dziedzinami prawa. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych zawiera więc Kodeks cywilny. Dowiedz się więcej o umowie cywilnoprawnej lub zadaj pytanie na ten temat.

Umowa darowizny auta
Jedną z popularnych form przeniesienia własności pomiędzy członkami rodziny jest umowa darowizny. W taki sposób można przekazać na przykład dziecku pieniądze czy samochód. Do przekazania nieruchomości konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, a na przykład przy przekazaniu auta wystarczy umowa darowizny auta w formie pisemnej.

Umowa darowizny pieniędzy
Wśród członków najbliższej rodziny najczęstszą formą przekazania dóbr materialnych jest darowizna, gdyż osoby należące do I grupy podatkowej zwolnione są z podatku od spadków i darowizn. Należy pamiętać, że taka darowizna powinna być udokumentowana umową. Umowa darowizny pieniędzy nie wymaga formy aktu notarialnego.

Umowa darowizny pieniężnej
Nie ma obowiązku, aby umowa darowizny pieniężnej była sporządzana w formie aktu notarialnego, ale pod rygorem nieważności powinna mieć formę pisemną. Jednakże nawet jeśli umowa darowizny pieniężnej nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, będzie ważna, jeżeli spełnione zostanie przyrzeczone świadczenie.

Umowa darowizny samochodu
Prawdopodobnie najpopularniejszą formą przeniesienia własności między członkami rodziny jest umowa darowizny. W taki sposób rodzice mogą przekazać dziecku środki pieniężne czy samochód. Umowa darowizny samochodu pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.

Umowa darowizny wzór
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeśli umowa darowizny nie dotyczy nieruchomości, nie musi ona być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny wzór – jeśli darowizna dotyczy środków pieniężnych, a zależy nam, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, należy pamiętać o potwierdzeniu przekazania pieniędzy czy był to przelew bankowy czy przekaz pocztowy.

Umowa najmu mieszkania
Zapoznaj się jak w polskim prawie cywilnym jest opisana umowa najmu mieszkania.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży jest bardzo przydatnym typem umowy. Zatwierdzenie jej u notariusza da nam poczucie bezpieczeństwa. Warto zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży – zwłaszcza nieruchomości. Poczytaj o tym w naszym serwisie.

Umowa spółki jawnej
Umowa spółki jawnej powinna zawierać obligatoryjnie pewne stwierdzenia i przepisy. Możliwa jest oczywiście późniejsza zmiana umowy spółki jawnej, jednak po spełnieniu określonych warunków.

Umowa spółki z o.o.
Umowa spółki z o.o. może być zaczerpnięta z odpowiedniego wzoru umowy spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. jest koniecznym elementem zalegalizowania takiej spółki. Należy więc wiedzieć, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie spółki z o.o.

Umowa sprzedaży domu
Nie wiesz co powinna zawierać umowa sprzedaży domu? Czytaj w artykule na temat umowy sprzedaży domu oraz jakie podatki i opłaty się z tym wiążą.

Umowa sprzedaży mieszkania
Nie wiesz co powinna zawierać umowa sprzedaży mieszkania? Czytaj w artykule na temat umowy sprzedaży mieszkania oraz jakie podatki i opłaty się z tym wiążą.

Umowa wynajmu lokalu
W artykule omówiono kwestie związane z podpisaniem umowy wynajmu lokalu. Co warto wiedzieć na temat umowy wynajmu lokalu - czytaj w artykule.

Umowa wypowiedzenia
Chcesz zwolnić się z pracy? Nie wiesz jak właściwie wypowiedzieć umowę o pracę oraz jakie prawa i obowiązki przysługują Ci w związku z wypowiedzeniem? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w artykule.

Umowa zamiany
Umowa zamiany jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej. Według niej obie strony zobowiązują się do przeniesienia własności rzeczy.

Upadłość osoby fizycznej
Upadłość osoby fizycznej jest czasami najlepszym wyjściem z problemów finansowych. Ogłoszenie upadłości oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów osoby fizycznej, pozwala jednak na legalne rozliczenie się z podmiotami, wobec których osoba fizyczna jest zadłużona.

Upadłość spółki
Upadłość spółki bywa jedynym rozwiązaniem dla spółki, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość spółki o nie tylko nieraz najlepsza opcja, ale to także kilkuetapowa procedura. Dowiedz się w naszym serwisie, jak ogłosić upadłość spółki.

Upadłość spółki cywilnej
Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, w gruncie rzeczy jest umową cywilnoprawną, a nie podmiotem praw i obowiązków. Podmiotowość prawną posiadają tylko i wyłącznie jej wspólnicy i to oni występują w obrocie prawnym. Zdolność do czynności prawnych w wypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustaje wraz z chwilą ich likwidacji lub upadłości. Z ważnych powodów spółka cywilna może zostać rozwiązana przez sąd na żądanie każdego ze wspólników. Wówczas spółka cywilna ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Urlop macierzyński
Zgodnie z Kodeksem pracy urlop macierzyński jest prawem pracownika i przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy. Jak długo trwa urlop macierzyński oraz komu przysługuje? O szczegółach czytaj w artykule.

Urlop zaległy
Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległy urlop najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Więcej na temat urlopów zaległych oraz zasad ich udzielania czytaj w artykule.

Urząd skarbowy czynny żal
Złożenie tzw. czynnego żalu do urzędu skarbowego częsta pozwala na uniknięcie płacenia kary lub wszczynania postępowania karnoskarbowego. Podatnik powinien jednak złożyć do urzędu skarbowego czynny żal jak najszybciej, jeśli chce uniknąć przykrych procedur. Przeczytaj więcej o składaniu czynnego żalu do urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy kontrola
Urzędnik urzędu skarbowego, który przeprowadza w naszej firmie kontrolę, po przeprowadzeniu wszystkich czynności sprawdzających sporządza protokół kontroli. Protokół ten to jedynie zbiór ustalonych faktów. A zatem nie będzie zawierał oceny prawnej, czyli nie będzie wskazywał, czy urzędnik jest zdania, że popełniliśmy wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Pamiętajmy, że jeśli nie zgadzamy się z przedstawionymi w protokole faktami, możemy w ciągu 14 dni wnieść zastrzeżenia. Powinny być one poparte odpowiednimi dowodami.

Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych precyzuje i szczegółowo wskazuje zakres ochrony danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych stanowi wskazówkę np. dla organizatorów różnego typu ankiet, konkursów czy rekrutacji, w jaki sposób chronić dane osobowe uczestników.

Ustawa o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny określa status prawny pracowników samorządowych. Więcej o ustawie czytaj w artykule.

Ustawa ordynacji podatkowej
Ustawa Ordynacja podatkowa reguluje polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, a także określa organy podatkowe i ich właściwość oraz zawiera normy prawa karnego skarbowego.

Ważność dowodu osobistego
Zastanawiasz się, jaka jest ważność dowodu osobistego? Ciekawi Cię, od czego zależy ważność dowodu osobistego? Poczytaj więcej na ten temat w naszym serwisie!

Ważność mandatu
Zapewne zastanawiasz się ile trwa ważność mandatu, otóż termin ważności mandatu upływa, w momencie, gdy staje się od przedawniony. Przedawnienie następuje po 3 latach. Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. § 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia. § 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Ważność paszportu
Ważność paszportu jest często wyznacznikiem możliwości odbycia podróży za granicę. Paszport jest wydawany na pewien czas, należy więc pilnować terminu jego ważności. Ważność paszport może też stracić w innych okolicznościach, np. przy zmianie obywatelstwa.

Ważność prawa jazdy
Posiadając prawo jazdy czasowe, należy zwracać uwagę na termin jego ważności. Dokument ten być może co jakiś czas będziemy zmuszeni zamienić na nowy. Prawo jazdy może też stracić ważność w innych sytuacjacg, gdy np. tracimy uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wartość środka trwałego
Jeśli zakupiliśmy środek trwały do firmy, to wartość środka trwałego, a dokładniej jego wartość początkowa będzie stanowić cena nabycia. Cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości nie materialnych i prawnych do używania.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Warunkowe przedterminowe zwolnienia na zasadach szczególnych tutaj podamy parę przykładów. Jeśli członek Twojej rodziny lub znajomy jest w więzieniu i jego postawa uległa poprawie lub odbył co najmniej 6 miesięcy kary, to może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Wieczyste użytkowanie
Wieczyste użytkowanie to prawo podmiotowe dotyczące własności gruntu. Wieczyste użytkowanie zachodzi, gdy osoba fizyczna lub prawna użytkuje grunt należący do skarbu państwa, województwa itp. na 99 lat (najczęściej). Dowiedz się więcej o wieczystym użytkowaniu w naszym serwisie.

Własność a użytkowanie wieczyste
Prawo własności jest najszerszym prawem rzeczowym, natomiast użytkowanie wieczyste – jest ograniczonym

własność przez zasiedzenie
Zasiedzenie to jeden ze sposobów na uzyskanie prawa własności danej nieruchomości. Własność przez zasiedzenie możemy jednak osiągnąć tylko, jeśli spełniamy pewne wymogi (m.in. od wielu lat władamy nieruchomością). Warto więc wiedzieć, w jakich okolicznościach można nabyć własność przez zasiedzenie.

Wniosek o alimenty
Wniosek o alimenty (pozew o alimenty) - Nie wiesz, jak napisać wniosek o alimenty? Tutaj znajdziesz porady prawne, które pomogą Ci napisać wniosek o alimenty. Jeśli mimo to nie wiesz, jak napisać wniosek o alimenty, możemy go przygotować dla Ciebie.

Wniosek o alimenty uzasadnienie
Chcesz złożyć wniosek o alimenty, ale uzasadnienie wniosku sprawia Ci problem? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak napisać wniosek o alimenty oraz jego uzasadnienie. A jeśli nadal będziesz miał kłopoty - zwróć się do nas, z przyjemnością Ci pomożemy.

Wniosek o eksmisję
Masz problem z lokatorem? Nie wiesz jak prawidłowo napisać wniosek o eksmisje? Czytaj więcej na ten temat w artykule.

Wniosek o nabycie spadku
Warto złożyć wniosek o nabycie spadku do sądu, mimo że nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania o nabycie spadku, a to z tego względu że tylko posiadając prawomocne orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku (akt notarialnego poświadczenia dziedziczenia), spadkobierca jest w stanie wykazać, iż stał się właścicielem rzeczy należących do zmarłego spadkodawcy.

Wniosek o niekaralności
Wniosek o niekaralności musimy złożyć, jeśli chcemy otrzymać oświadczenie o niekaralności. Oświadczenie to bywa potrzebne, jeśli chcemy podjąć pracę lub działalność społeczną różnego rodzaju. Poczytaj więcej o składaniu wniosku o niekaralności.

Wniosek o odszkodowanie
Jeżeli ulegliśmy wypadkowi bądź wydarzyło się coś, co obejmuje nasze ubezpieczenie (np. wybuch pożaru w domu, zalanie mieszkania przez sąsiadów), musimy złożyć wniosek o odszkodowanie. Wniosek o odszkodowanie składamy do ubezpieczyciela. Poczytaj więcej o wniosku o odszkodowanie.

Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich
Chcesz złożyć wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Przeczytaj poniższe porady prawne i zobacz, kiedy jest możliwie ograniczenie władzy rodzicielskiej, a w szczególności – co powinien zawierać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich?

Wniosek o paszport
Wniosek o paszport składamy, jeśli po raz pierwszy występujemy o ten dokument lub jeśli nasz obecny paszport wkrótce straci ważność. Wniosek o paszport składa się na urzędowym formularzu, który uwzględnia podanie danych osobowych.

Wniosek o podwyższenie alimentów
Masz zamiar złożyć wniosek o podwyższenie alimentów, ale nie wiesz, co w nim napisać? Tutaj znajdziesz porady prawne o tym, jak powinien wyglądać wniosek o podwyższenie alimentów, gdzie go złożyć i na ile wyższe alimenty możesz liczyć.

Wniosek o podział majątku
Chcesz złożyć wniosek o podział majątku, ale nie wiesz, jak go napisać? Tutaj znajdziesz porady prawne dotyczące tego, jak napisać wniosek o podział majątku, jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku i gdzie złożyć taki wniosek.

Wniosek o podział majątku wzór
Piszesz wniosek o podział majątku i potrzebny Ci wzór? Tutaj znajdziesz porady prawne, które wyjaśnią Ci, jak napisać wniosek o podział majątek i czy istnieje wzór takiego wniosku. Pamiętaj też, że jeśli nadal będziesz miał problemy z napisaniem wniosku o podział majątku - możesz zwrócić się do nas! Pomożemy Ci napisać wniosek o podział majątku.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Chcesz złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Zobacz, jak powinien wyglądać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej i kiedy można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej.

Wniosek o pozwolenie na budowę
Starosta albo wojewoda odpowiednio do przepisów prawa budowlanego po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wydaje stosowne pozwolenie. Więcej na temat formalnych wymogów dotyczących napisania oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czytaj w artykule.

Wniosek o rejestrację pojazdu
Jeśli kupiliśmy samochód, musimy wnieść wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji. Wniosek o rejestracje pojazdu ma wzór, który możemy pobrać w urzędzie. Poczytaj nasze materiały i dowiedz się więcej o wniosku o rejestrację pojazdu.

Wniosek o rozłożenie na raty
Każdy musi płacić podatki w terminie. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których podatnik nie jest w stanie wywiązać się z tego. W takich sytuacjach należy np. złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Wniosek o rozwód
Wniosek o rozwód - Planujesz rozwód i chcesz złożyć wniosek o rozwód (pozew o rozwód)? Tutaj dowiesz się, jak napisać wniosek o rozwód (pozew o rozwód) i co w nim zawrzeć, żeby otrzymać rozwód szybko i bez problemów.

Wniosek o separację
Chcesz złożyć wniosek o separację, ale nie wiesz, jak go napisać? Tutaj znajdziesz porady prawne, które wyjaśniają, kiedy można żądać orzeczenia separacji, czym się różni separacja od rozwodu oraz jak napisać wniosek o separację.

Wniosek o spadek
Pierwszym krokiem do przejęcia spadku jest ustalenie, czy spadkodawca pozostawił testament. Od tego zależy bowiem dalszy tryb postępowania, a w tym treść wniosku o spadek kierowanego do sądu oraz to, kto będzie dziedziczył. Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym (wniosku o spadek) ma każdy ze spadkobierców należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Od niedawna wniosek o spadek obok sądu rozpatrzyć może także notariusz. Zatem są dwie możliwości: u notariusza uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia albo złożyć wniosek o spadek w sądzie.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Nie wiesz jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie!

Wniosek o ukaranie
Art. 27 § 2 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 § 2”. W poniższych tekstach znajdziesz odpowiedź na pytanie: Co powinien zawierać wniosek o ukaranie?

Wniosek o upadłość
Wniosek o upadłość firma może złożyć w razie problemów finansowych. Wniosek o upadłość jest często jedynym ratunkiem dla upadającego przedsiębiorstwa. Dzięki wnioskowi o upadłość i ogłoszeniu upadłości firma może zminimalizować swoje długi i inne koszty.

Wniosek o urlop bezpłatny
Zgodnie z Kodeksem pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Wniosek o ustalenie ojcostwa
Chcesz ustalić ojcostwo? Poniżej znajdziesz porady prawne na ten temat i dowiesz się, jak napisać wniosek o ustalenie ojcostwa i kto ma prawo złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Wniosek o wpis w księdze wieczystej składa się, jeżeli zmianie uległa własność danej nieruchomości. Wniosek o wpis w księdze wieczystej można złożyć np. gdy kupujemy mieszkanie bądź przepisujemy na kogoś część naszego domu.

Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o wycięcie drzewa składamy, jeżeli chcemy drzewo lub krzew usunąć z nieruchomości. Zwykle jest to formalność, ale bywa, że wniosek o wycięcie drzewa jest rozpatrywany ze skutkiem negatywnym. By mieć jak największe szanse na otrzymanie pozwolenia na wycinkę, poczytaj więcej o wniosku na wycięcie drzewa.

Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie paszportu składamy wtedy, gdy nasz obecny dokument wkróce straci ważność lub jeżeli istotne dane osobowe uległy zmianie. Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wraz z powierdzeniem wniesienia stosownej opłaty.

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie prawa jazdy? Otóż wniosek o wydanie prawa jazdy koniecznie musi być wydrukowany (w całości na kartce A4 po obu stronach). Trzeba wziąć pod uwagę, iż z powodu niewielkich marginesów formularza, wydruk może być niemożliwy na niektórych drukarkach.

Wniosek o wydanie wyroku
Chcesz dowiedzieć się, jak poprawnie napisać wniosek o wydanie wyroku? Nie wiesz, do kogo złożyć wniosek o wydanie wyroku? Chciałbyś może po prostu wiedzieć więcej o wniosku o wydanie wyroku? Poczytaj nasze porady i artykuły.

Wniosek o zachowek
Jeśli spadkobierca ustawowy zostanie pominięty w testamencie, należał będzie mu się zachowek. Często spadkobierca dobrowolnie nie chce spełnić tego roszczenia, wówczas należy sporządzić wniosek o zachowek i skierować go do sądu spadku.

Wniosek o założenie księgi wieczystej
W przypadku gdy nabyliśmy odrębną własność lokalu na drodze sądowe albo jeśli sami mamy zamiar założyć księgę wieczystą dla mieszkania własnościowego, wtedy musimy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o założenie księgi? (formularze KW, zaświadczenie dotyczące położenia i powierzchni lokalu, postanowienie sądu znoszące współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokalu).

wniosek o zasiedzenie
Czasami zdarza się, że jesteśmy już od wielu lat samoistnym posiadaczem danej nieruchomości. Jeśli spełniamy przesłanki do nabycia prawa własności, należy złożyć odpowiedni wniosek o zasiedzenie. Podpowiadamy, co taki wniosek powinien zawierać i gdzie go należy złożyć. Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj pytanie naszym prawnikom.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Jeśli mamy trudną sytuację finansową i osobistą podczas postępowania sądowego możemy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki często jest rozpatrywany na korzyść strony, warto więc pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wniosek rozwodowy
Chcesz złożyć wniosek rozwodowy (pozew rozwodowy) i zastanawiasz się, co w nim napisać? Tutaj dowiesz się, jak skonstruować wniosek rozwodowy (pozew rozwodowy), by był skuteczny i zgodny z prawem.

Wnioski sądowe
Jeżeli czeka nas jakaś sprawa w sądzie, musimy wcześniej zorientować się, jakie wnioski sądowe będą nas obowiązywać. Wnioski sądowe mają bardzo często wzory, z których można korzystać. Jest wiele rodzajów wniosków sądowych o różnym przeznaczeniu; warto dowiedzieć się o nich więcej.

wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Każdy, kto jest zainteresowany założeniem własnej firmy, powinien także mieć na uwadze wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który jest konieczny do zarejestrowania działalności. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, by nie dać się zaskoczyć w urzędzie.

Wpis do KRS
Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS, zbiera najważniejsze informacje o spółkach, stowarzyszeniach i związkach. Wpis do KRS to więc nie tylko obowiązek, ale także zapewnienie rzetelnej informacji dla każdego poszukującego. Dowiedz się więcej o wpisie do KRS.

Wpływ alkoholu na prawo jazdy
Alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, często jest przyczyną przemocy w rodzinie i innych przestępstw, prowadzi do demoralizacji dzieci. Jaki jest wpływ alkoholu na prawo jazdy – wie każdy kierowca: odebranie dokumentu na kilka lat. To i tak dobre zakończenie, przecież pijani kierowcy narażają siebie i innych na utratę życia albo zdrowia. Mimo to statystyki mówią, że wciąż wielu z nas decyduje się na prowadzenie pojazdu „na gazie”. Czy nam, Polakom brak wyobraźni?

Wspólne rozliczenie małżonków
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 6 ust. 2 i 2a reguluje wspólne rozliczenie małżonków. Zgodnie z tym przepisem małżonkowie pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych.

Wspólnota mieszkaniowa
Wspólnota mieszkaniowa to termin uregulowany w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903), który określa, że „wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości”. Powstaje ona z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu, jeśli jego właścicielem zostaje inna osoba niż dotychczasowy właściciel nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa prawo
Wspólnota mieszkaniowa podlega określonym prawą.

Wycena środków trwałych
Wycena środków trwałych ma na celu określenie wartości przedmiotu. Wartość początkową, ustaloną według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego, powiększają koszty jego ulepszenia i powodujące wzrost jego wartości użytkowej.

Wydatki gospodarstwa domowego
Wydatki gospodarstwa domowego - Żona lub mąż nie dokłada się do wydatków gospodarstwa domowego? Zobacz porady prawne na temat, jak powinny kształtować się w rodzinie wydatki gospodarstwa domowego i jakie są konsekwencje niedokładania się do tych wydatków.

Wydziedziczenie ze spadku
Na czym polega wydziedziczenie ze spadku? Warto zapoznać się z warunkami pozbawienia potencjalnego spadkobiercy wszelkich praw do należnego mu udziału w spadku.

Wykorzystanie zdjęć
Bezprawne wykorzystanie zdjęć bez zgody autora może skończyć się odpowiedzialnością karną.

Wykup gruntu
Wykup gruntu może dotyczyć wykupu nieruchomości np. od Skarbu Państwa. Użytkownik wieczysty w wielu przypadkach może dokonać wykupu gruntu z bonifikatą. Sprawdź, kiedy wykup gruntu jest możliwy!

Wypłata odszkodowania OC
W jakich okolicznościach należy nam się wypłata odszkodowania OC? Do kogo i jak zwrócić się o wypłatę odszkodowania OC? Dowiedz się więcej o wypłacie odszkodowania OC, które należy Ci się, jeśli nie ze swojej winy uczestniczyłeś w wypadku drogowym.

Wypowiedzenie umowy OC
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi opłacać każdy właściciel samochodu. W pewnych przypadkach jednak jest możliwe lub konieczne wypowiedzenie umowy OC - np. gdy sprzedamy nasz pojazd albo chcemy zmienić ubezpieczyciela.

Wypowiedzenie umowy OC wzór
W niektórych sytuacjach właściciel samochodu jest zmuszony lub też chce wypowiedzieć ubezpieczycielowi umowę OC. Warto w takich sytuacjach znaleźć dobry wzór wypowiedzenia umowy OC. Pomożemy Ci w tym!

Wyrok sądu administracyjnego
Sądy administracyjne w Polsce to wojewódzkie sądy administracyjne orzekające w pierwszej instancji i Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok sądu administracyjnego może zmieniać zaskarżone orzeczenie sądu niższej instancji.

Wyrok sądu okręgowego
Sąd okręgowy wydaje wyroki w różnych sprawach, czasami działając jako sąd I instancji, czasami jako sąd II instancji. Od wyroku sądu okręgowego przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego.

Wysokość odszkodowania
Jest wiele czynników, od których zależy wysokość odszkodowania. Jeśli mówimy o odszkodowaniu z OC (wypadek komunikacyjny), należy przede wszystkim przeanalizować stopień uszkodzenia pojazdu i koszty naprawy. Przy innych ubezpieczeniach i zdarzeniach, wysokość odszkodowania zależy m.in. od okoliczności i skutków wypadku.

Wysokość składek
Wysokość składek na ubezpieczenie często jest nieznana pracownikom, choć warto wiedzieć, ile wynosi wysokość składek. Te informacje są jednak naprawdę potrzebne osobom prowadzącym swoją działalność czy też osobom ubezpieczającym się indywidualnie. Sprawdź zatem, ile wynosi wysokość składek.

Wysokość składek na ubezpieczenie
Zastanawiasz się jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub inne? Upewnij się czy poprawnie obliczyłeś wysokość składek na ubezpieczenie.

Wysokość składek ZUS
Wysokość składek ZUS to kwota, którą każdy przedsiębiorca lub pracodawca musi uiścić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość składek ZUS zwykle określana jest na początku roku. Dobrze jest orientować się, jaka jest wysokość składek ZUS, by np. dobrze zaplanować wydatki swojej firmy.

Wystawienie faktury
Często zdarza się, że faktury zawierają błędy, na szczęście można je korygować. Koryguje się je również przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). Wówczas podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Wystawienie faktury korygującej ma miejsce również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wzór pozwu o rozwód
Potrzebny Ci wzór pozwu o rozwód? Zobacz poniższe porady prawne i dowiedz się, jak samemu napisać pozew o rozwód.

Wzór umowy darowizny
Aby umowa darowizny w wypadku nieruchomości była ważna, należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego. W wypadku darowizny samochodu albo środków pieniężnych możemy obejść się bez notariusza i spisać umowę samodzielnie, opierając się o dostępny wzór umowy darowizny.

Wzór wniosku o alimenty
Zapewne zastanawiasz się co powinien zawierać wniosek o alimenty, dlatego przedstawiam Ci wzór wniosku o alimenty, gdzie należy umieścić: Miejscowość oraz datę zamieszczamy w górnym lewym rogu. Następnie podajemy imię i nazwisko dziecka oraz swoje dane z adresem. W prawym górnym rogu zamieszczamy adres sądu. Potem piszemy dane pozwanego. Przechodzimy do wniosku o alimenty. Na środku umieszczamy tytuł, piszemy jakiej wysokości alimentów chcesz na miesiąc oraz określasz sposób oraz inne informacje. Podajemy uzasadnienie, dodajemy załączniki i dowody oraz umieszczamy odręczny podpis.

Zakładanie spółki
Zakładanie spółki ma kilka etapów, które lepiej poznać zawczasu. Zakładanie spółki nie jest bardzo skomplikowane, ale należy orientować się w odpowiednich przepisach. Jeżeli potrzebujesz porady na temat zakładania spółki, zadaj pytanie naszemu prawnikowi.

Zakup działki rolnej
Zakup działki rolnej wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący działkę rolną musi mieć świadomość, że na działce tego typu nie może wybudować domu, może ją jednak uprawiać (na różnych warunkach). Zakup nieruchomości zawsze jednak wymaga rozwagi.

Zakup tytoniu
Należy mieć świadomość, że zakup nielegalnego tytoniu (nie tylko jego sprzedaż) może być karany. Zgodnie z art. 65 & 2 Kodeksu karnego skarbowego: „Kto nabywa, przechowuje lub przewozi wyroby akcyzowe, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63-64, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, jeśli rodzaj, ilość lub wartość wskazują na ich przeznaczenie do działalności gospodarczej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

Zakup udziałów
Zakup udziałów w spółkach, podmiotach gospodarczych i itp.

Zaległości podatkowe
Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem, że dane przedsięwzięcie nie przyniesie spodziewanych zysków. Wówczas czasem pojawiają się zaległości podatkowe. Jeśli trudno jest na bieżąco spłacić, czy grozi za to kara? Czy zaleganie z podatkiem jest wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym? Warto wiedzieć, że przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli Kodeks tak stanowi, a gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach Kodeksu, przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W takim wypadku sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy przewidują zagrożenia takie same – na podstawie przepisu, którego znamiona najpełniej charakteryzują czyn sprawcy.

Zaległości w ZUS
Zaległości w ZUS mogą nam się przydarzyć z powodu kłopotów finansowych lub nieuwagi – gdy przypadkowo nie opłacimy składek, o których powinniśmy pamiętać. Zaległości w ZUS można jednak często rozłożyć na raty lub starać się o częściowe umorzenie. Jeśli dotyczy Cię problem zaległości w ZUS, poczytaj o tym w naszym serwisie.

Zaległy podatek
Działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko, które przedsiębiorcy muszą podejmować, by funkcjonować na rynku. Niekiedy na skutek zdarzeń gospodarczych niezależnych od przedsiębiorcy, czy w ogóle podatnika, pojawiają się trudności finansowe, które uniemożliwiają terminowe uiszczenie należności publicznoprawnych. Podatnik nie musi czekać na ruch organu podatkowego, czy wręcz wizytę komornika, może sam zacząć działać, wnosząc o udzielenie ulgi w spłacie swoich zobowiązań.

Zaległy urlop wypoczynkowy
Niewykorzystanie zaległego urlopu bywa skutkiem zarówno zachowania pracodawcy, który z różnych przyczyn nie chce wysłać pracownika w określonym czasie na urlop, jak i pracownika, dla którego wskazany przez pracodawcę termin może nie być atrakcyjny na odbycie urlopu wypoczynkowego. Więcej na temat zaległego urlopu wypoczynkowego czytaj w artykule.

Założenie spółki
Założenie spółki wiąże się z wieloma formalnościami. Przy zakładaniu spółki dobrze znać przepisy Kodeksu spółek handlowych, by wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem. Dowiedz się, jakie inni mieli problemy i wątpliwości związane z założeniem spółki.

Założenie spółki cywilnej
Założenie spółki cywilnej wiąże się z szeregiem czynności formalnych. Przy założeniu spółki cywilnej należy spisać umowę spółki, dokonać wpisu wspólników do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrować spółkę w pozostałych urzędach. Dowiedz się więcej o założeniu spółki cywilnej.

Zarabianie na zdjęciach
Umieszczenie w internecie zdjęcia czy grafiki przez osobę niebędącą jej autorem, nie pozbawia tego dzieła ochrony prawnoautorskiej. Utworu „zawieszonego” w sieci, ale nieznajdującego się w żadnej „publicznej domenie” zezwalającej na korzystanie z niego, w tym przerabianie go (czy też jakakolwiek inna forma zarabiania na zdjęciach) – nie można wykorzystywać według własnego uznania. Uzyskanie zezwolenia twórcy jest konieczne.

Zarząd spółki
Zarząd spółki jest organem wykonawczym. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Funkcje zarządu spółki określa Kodeks spółek handlowch oraz umowa lub statut danej firmy.

Zasadność skargi
Zasadność skargi jest podstawową przesłanką uwzględnienia skargi np. przez sąd. Musimy mieć powody, by skarżona przez nas decyzja czy orzeczenie była przeanalizowana przez odpowiedni organ. Dowiedz się więcej o tym czym jest zasadność skargi.

zasiedzenie drogi
Zasiedzenie drogi jest swoistym sposobem nabycia prawa własności danej drogi (najczęściej dojazdowej lub przebiegającej wzdłuż granicy działki). Podobnie jak w przypadku zasiedzenia innych nieruchomości, tak i przy zasiedzeniu drogi należy spełnić określone przesłanki. Dowiedz się więcej o tych warunkach.

Zasiedzenie gruntu
Zasiedzenie gruntu jest drogą do objęcia prawa własności zasiedzianej nieruchomości. Należy jednak spełnić pewne warunki, by w świetle prawa uznano, że doszło do zasiedzenia gruntu. Dowiedz się więcej na temat zasiedzenia, zorientuj się, czy masz szansę zostać właścicielem nieruchomości, którą się opiekujesz od lat.

Zdrada żony
Zdrada żony może doprowadzić do rozwodu. Dowiedz się o zapisach prawnych dotyczących tematu, jakim jest zdrada żony.

Zdrada małżeńska
Zdrada małżeńska jest jednym z najczęstszych powodów do rozwodu.

Zdrada męża
Z badań socjologicznych wynika, że nadal jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów jest zdrada męża lub żony. Rozwód orzeczony z winy małżonka, który dopuścił się zdrady, nakłada na stronę wyłącznie winną obciążenia na rzecz małżonka niewinnego. Zdrada męża czy żony – nawet jednorazowa – może stać się wystarczającym powodem orzeczenia rozwodu, jeśli pomiędzy małżonkami z tego powodu doszło do rozpadu pożycia.

Zdrada partnera
Często spotykanym powodem rozwodu jest zdrada partnera. Jeśli zdrada partnera nastąpiła z winy Twojego współmałżonka / Twojej współmałżonki, dowiedz się jak uzyskać rozwód.

Zdrada w związku
W dzisiejszych czasach często spotykana jest zdrada w związku. Chcesz dowiedzieć się czy zdrada w związku jest dobrym powodem do rozwodu?

Zerwanie umowy-zlecenia
Zerwanie umowy-zlecenia może wiązać się dla pracownika (lub pracodawcy) z różnymi konsekwencjami. Wiele zależy od zapisów w umowie-zleceniu, która określa m.in. warunki złożenia wypowiedzenia.

Zeznanie podatkowe
Każda osoba osiągająca jakiś dochód w Polsce musi złożyć zeznanie podatkowe (czyli dokument nazywany popularnie formularzem PIT) we właściwym co do miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. W zeznaniu podatkowym wpisujemy przychód, koszty uzyskania przychodu i dochód.

Zezwolenie na broń
Zezwolenie na broń musi zdobyć każdy, kto chce np. przechowywać czy używać broni. Posiadanie i korzystanie z broni palnej bez odpowiedniego zezwolenia może mieć konsekwencje, dlatego warto postarać się o zezwolenie na broń.

Zezwolenie na budowę
Nie wiesz jak zdobyć zezwolenie na budowę? O szczegółach czytaj w artykule.

Zmiana miejsca zameldowania
Zmiana miejsca zameldowania jest czynnością konieczną, gdy w nowym miejscu przebywamy dłużej i zamierzamy pozostać. Meldunek jest obowiązkiem każdej osoby, wiąże się z ewidencją ludności. Zmiana miejsca zameldowania pociąga jednak za sobą konieczność zmiany niektórych dokumentów.

Zmiana pracy
Wielu z nas zastanawia się lub będzie się zastanawiać nad zmianą obecnej pracy? Jak zmienić pracę na lepszą i jakich błędów nie popełnić przy poszukiwaniu nowej pracy.

Zmiana statutu spółki
Zmiana statutu spółki wymagana jest w określonych sytuacjach, w których następują zmiany w spółce. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Potrzebujesz więcej informacji o zmianie statutu spółki – zgłoś się do naszych prawników.

Zmiana w statucie
Zmiana w statucie spółki wymaga specjalnych formalności. Zmiana w statucie powinna być zgłoszona odpowiednim organom. Dowiedz się więcej, jak dokonać legalnie i zgodnie z prawem zmiany w statucie.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa
Zorganizowana część przedsiębiorstwa to określony zespół składników majątkowych spółki. By uznać część firmy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi ona spełniać określone warunki. W naszym serwisie dowiesz się więcej na ten temat.

ZUS a odprawa pośmiertna
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat ZUS i odprawy pośmiertnej, poczytaj materiały w naszym serwisie. Dowiedz się, m.in. komu i w jakiej wysokości przysługuje odprawa pośmiertna po zmarłej osobie.

ZUS składka zdrowotna
Większość z nas płaci składkę zdrowotną do ZUS, dzięki czemu możemy czuć się bezpieczni jako osoby ubezpieczone i mogące korzystać z usług służby zdrowia. Przeczytaj więcej o składce zdrowotnej ZUS.

ZUS zasiłki chorobowe
Jeśli chodzi o zasiłki chorobowe z ZUS - ubezpieczony nabywa prawo do takiego zasiłku, ale jeśli upłynie okres oczekiwania zależny od charakteru ubezpieczenia. Chcesz wiedzieć więcej na temat ,,ZUS zasiłki chorobowe"? Lektura poniższego tekstu powinna Ci przybliżyć ten temat.

ZUS zwolnienie lekarskie
Jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, musimy liczyć się z tym, że ZUS może skontrolować nasz stan (zwłaszcza jeśli nasze zwolnienie trwa już dłuższy czas). Zwolnienie lekarskie jest dla ZUS dowodem, że pracownik jest chory i przebywa w domu (lub w szpitalu).

Związek z rozwodnikiem
Czy związek z rozwodnikiem niesie za sobą jakieś konsekwencje prawne czy tylko dotyczy to w sfery duchowej?

Zwolnienie na dziecko
Osobie zatrudnionej, która wychowuje dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub dzieci wzięte na wychowanie przysługuje prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pracę), pod warunkiem, że co najmniej jedno dziecko nie przekroczyło wieku 14 lat.

Zwolnienie na wypowiedzeniu
Jednym ze sposobów zwolnienia pracownika jest wypowiedzenie umowy o pracę. Takie wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie i doręczone pracownikowi aby mógł zapoznać się z jego treścią. Więcej na temat zwolnienia na wypowiedzeniu czytaj w artykule.

Zwolnienie podatkowe
Zwolnienie podatkowe przysługuje w różnych sytuacjach i może dotyczyć praktycznie każdego rodzaju podatku. Warto orientować się, czy w naszej sytuacji przysługuje zwolnienie podatkowe, bowiem dzięki temu możemy uniknąć płacenia części kosztów.

Zwolnienie w ciąży
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownica podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania). Wedle zasady ogólnej pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowy o pracę. Jednakże od tej zasady są również wyjątki, o których czytaj w artykule.

Zwolnienie z długu
Zwolnienie z długu jest możliwe, jeśli nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna i dojdzie do ugody z wierzycielem. Czasami zwolnienie z długu, jest częściowe, warto jednak zawsze walczyć o zmniejszenie zadłużenia, jeśli nie mamy go z czego spłacić.

Zwolnienie ZUS
Kogo dotyczy zwolnienie ZUS? Kiedy może nam przysługiwać zwolnienie ZUS? Jak się ubiegać o zwolnienie ZUS? Na te i na inne pytania pomaga znaleźć odpowiedź serws ePorady24.pl!

Zwolniony
Nawet pracownikowi, który został zwolniony z pracy, przysługują pewne uprawnienia. W artykule omówiono obowiązki pracodawcy, jeśli zdecyduje się rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Czytaj dalej jakie prawa ma zwolniony pracownik.

Zwrot podatku 2011
W 2011 roku obowiązują ulgi jak w roku ubiegłym. Warto więc i w tym roku zgromadzić stosowne dokumenty, aby uzyskać zwrot podatku. W 2011 roku nadal możemy skorzystać z ulgi budowlanej. Przypomnijmy, że zwrot podatku VAT wynika z faktu, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej większość materiałów budowlanych była objęta 7% podatkiem VAT. Po przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej VAT na materiały budowlane wzrósł do 22%. A zatem tę 15% różnicę można odzyskać, jeśli spełni się przewidziane przez prawo warunki. Aby ubiegać się o zwrot podatku 2011 należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Rolnicy nadal mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2011 roku. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Zwrot podatku VAT
W przypadkach ściśle określonych przepisami podatnik może wykazywać VAT (w szczególności nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym) do zwrotu na rachunek bankowy. Termin zwrotu podatku VAT zależy od konkretnego przypadku i wynosi 25, 60 lub 180 dni (oraz w szczególnych przypadkach – 45 dni oraz 6 miesięcy).

Zwrot podatku z Anglii
Każda osoba pracująca w Anglii ma potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Taka osoba, po powrocie do Polski, może ubiegać się o zwrot podatku z Anglii, który został tam nadpłacony. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) zeznanie podatkowe uwzględniające wszystkich pracodawców.

Zwrot podatku z zagranicy
Warto wiedzieć, że przy legalnym zatrudnieniu za granicą, występuje często nadpłacony podatek, który można odzyskać. Zwrot podatku z zagranicy jest możliwy, jeśli dysponujemy wymaganymi w danym państwie dokumentami poświadczającymi zatrudnienie.

Zysk ze sprzedaży
Każda osoba handlująca jakimś towarem oblicza zysk ze sprzedaży. W dużym uproszczeniu obliczenie to przedstawia się następująco: od kwoty przychodu (cena towaru bez VAT) odejmujemy całość kosztów (też bez VAT) i otrzymujemy zysk brutto. Od zysku brutto odejmujemy podatek i w ten sposób uzyskujemy zysk netto.

Zyski
Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. Zysk jest wartością ekstensywną (sł. obfitą ilościowo, lecz ubogą jakościowo) i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania lub inwestowania. Wartością określającą efektywność gospodarowania i inwestowania jest rentowność [Wikipedia].

Zyski z giełdy
Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży akcji. Ogólnie mówiąc – uzyskiwać zyski z giełdy. Przyjmuje się co do zasady, że koszty zakupu i dochód uzyskany ze sprzedaży akcji rozliczane są tak jak koszty i dochody w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Na ogół działalność taka rejestrowana jest jako „pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” (65.23.Z).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »