.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Egzekucja z mieszkania obciążonego hipoteką

Cztery lata temu kupiliśmy mieszkanie na kredyt. Później wzięliśmy kilka mniejszych kredytów. Nasza rodzinna firma jednak upadła w zeszłym roku, od wielu miesięcy mamy więc długi w spłacie rat. Doszło do tego, że ma być wszczęta egzekucja mieszkania. Czy komornik może wystawić na licytację mieszkanie obciążone hipoteką? Czy bank może przekazać komornikowi moje dane np. na temat miejsca pracy czy przebywania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że bank, który skredytował Panu kupno przedmiotowej nieruchomości, ustanowił na niej hipotekę. Tym samym nie ma wątpliwości, że ten bank może zaspokoić się z tej nieruchomości, i to z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Potwierdza to art. 12 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym „o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu”. Zatem nawet jeśli komornik z wniosku innego wierzyciela zlicytowałby nieruchomość, to i tak z pieniędzy uzyskanych z licytacji w pierwszej kolejności zaspokoiłby się wierzyciel. W zasadzie w takiej sytuacji inny niż wymieniony bank–wierzyciel nie powinien dążyć do przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, skoro wiadome jest, że i tak nie będzie miał szans zaspokojenia się z uzyskanej ze sprzedaży sumy. W ten sposób oddałby tylko temu bankowi przysługę, ponosząc koszty za opis i oszacowanie nieruchomości.

 

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to należy odwołać się do art. 761 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „organ egzekucyjny [komornik jest organem egzekucyjnym] może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji”.

 

Cytowanej regulacji odpowiada art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł ustawy Prawo bankowe, w myśl którego bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

 

Przez tajemnicę bankową należy rozumieć wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy (art. 104 ust. 1 Prawa bankowego).

 

Tym samym nie ma wątpliwości, iż bank i osoby w nim pracujące – na żądanie komornika prowadzącego przeciwko Panu egzekucję – zobowiązane są udzielić mu stosownych informacji, w tym informacje o miejscu Pana zatrudnienia czy pobytu. W tym przypadku nie obowiązuje tajemnica bankowa.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl