.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 163 | Wyświetlono: 1-20

Konsekwencje nielegalnego poboru wody

Jestem właścicielem pietra domku jednorodzinnego, a właścicielem parteru jest inna osoba. Koszty ogrzewania domku, zimnej wody i kanalizacji pokrywaliśmy po równo, bo jest tylko jeden licznik zimnej wody (nigdy nie płaciłem faktury za zimną wodę, tylko pokrywałem połowę kwoty). Od...

Likwidacja zbiorów bibliotecznych

Od wielu lat w księgach rachunkowych widnieje saldo na koncie 014. Saldo wynika z kiedyś istniejącej w jednostce biblioteki. Obecnie zbiory popakowane są i zamknięte pod kluczem. Czy należało dokonywać spisu (skontrum), pomimo iż nie posiadamy biblioteki, a jedynie zbiory po kiedyś...

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w pensjonacie

Moja żona prowadziła pensjonat, lecz z powodu pandemii z końcem miesiąca (październik 2020 r.) musiała zawiesić działalność. Dwa tygodnie wcześniej miała kontrolę odbiorników RTV. Kontrolerzy spotkali żonę, gdy z podjazdu wyjeżdżała do lekarza, gdyż jest przewlekle chora....

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Moja mama otrzymała pismo z poczty odnośnie wezwania do zapłaty za zaległy abonament RTV za okres 5 lat. Dodatkowo moja mama od 2015 r. pobiera emeryturę po przekroczeniu swoich 60 lat, w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Także kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty...

Naprawa zjazdu na posesję a zgłoszenie prac

Przed czterema dniami wykonałem prace polegające na naprawie wjazdu indywidualnego na teren posesji. W trakcie wykonywania prac nadjechała kontrola. Panowie z zarządu dróg mieli do mnie zastrzeżenia dotyczące braku zgłoszenia prac i zajęcia pasa drogowego. Przygotowałem do nich pismo...

Poszukiwanie zabytków skarbów przy pomocy wykrywacza metalu - uzyskanie pozwolenia

Ubiegam się o pozwolenie na poszukiwanie pamiątek przeszłości za pomocą wykrywacza metali w lasach państwowych oraz na terenach rolnych – takie nieprofesjonalne poszukiwanie skarbów. Jak można takie pozwolenie uzyskać, do kogo należy je skierować? Jak przygotować stosowny...

Jakie stanowiska może sprawować członek zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego?

Czy członek zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego może jednocześnie sprawować stanowisko prezesa okręgu, ewentualnie prezesa koła, czy tez być członkiem innych organów statutowych, takich jak komisja rewizyjna czy sąd koleżeński?

Likwidacja stanowiska zastępcy inspektora sanitarnego

Jestem zastępcą państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (PPIS) i jednocześnie zastępcą dyrektora powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej. PPIS i jego zastępcę powołuje i odwołuje starosta na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Czy dyrektor (PPIS) może...

Bonifikata za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej

Z mocy prawa jestem właścicielką mieszkania i z początkiem bieżącego roku moje prawo wieczystego użytkowania stało się prawem własności. Chciałabym uzyskać bonifikatę za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Od przyszłego miesiąca mam zamiar wynająć to mieszkanie...

Jak zmusić gminę do działań zapobiegających zalewaniu działki?

Przed dwoma laty gmina przejęła drogę osiedlową i przystąpiła do jej równania i utwardzania. Robiła to poprzez wysypywanie gruzu i utwardzanie walcem. W wyniku prowadzonych prac, mimo moich interwencji w urzędzie, podniosła poziom drogi i zwiększyła jej nachylenie w stronę mojej...

Składanie oświadczenia majątkowego

Z racji swojego stanowiska (wydaję decyzje administracyjne w imieniu wójta) jestem zobowiązany do składania oświadczenia majątkowego. Do tej pory składając oświadczenie majątkowe w poz. „Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub...

Nieodebranie pisma z MOPS-u

Czy nieodebranie pisma z MOPS-u jest równoznaczne z odebraniem tej przesyłki w dniu 14.? Domyślam się, że MOPS chce ode mnie pomocy dla rodziców, którzy w dzieciństwie bardzo mnie skrzywdzili.

Osiągnęłam wiek emerytalny - złożyć wypowiedzenie, czy czekać na odwołanie?

Sprawa dotyczy zmiany skarbnika w gminie. Pracuję w gminie 16 lat, od roku na stanowisku skarbnika gminy. Osiągnęłam wiek emerytalny. Dzisiaj zostałam poinformowana, że od stycznia będzie nowy skarbnik w gminie. Czy mam złożyć wypowiedzenie, czy czekać na odwołanie? Co jest dla...

Przekazanie działki na której jest droga na własność gminy

Mam pytanie dotyczące przejścia działki na własność gminy. Jako niewielka lokalna społeczność chcemy nieodpłatnie przekazać prywatną działkę (na której jest droga) na rzecz lokalnej gminy. Mamy jednak problem, ponieważ nie znamy wszystkich osób, które mają udziały w tej...

Wycinka drzew w lesie bez zezwolenia

Mój ojciec wyciął około 14 m 3 drzewa grubego bez zezwolenia w lesie należącym do mojego wujka (to nie jest las państwowy). Wujek pozwolił na tę wycinkę. Niestety leśniczy zgłosił sprawę na policję. Drewno zostało zatrzymane. Wiem, że ojcu grozi mandat 500 zł (na...

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

Czy zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem obowiązuje dla adresu czy numeru działki? Innymi słowy, czy jeśli przenosimy się do innego budynku, który ma dokładnie ten sam adres, ale jest już na innej działce budowlanej, należy wystąpić o nowe zezwolenia?

Niezgłoszenie się na ćwiczenia rezerwy

Syn otrzymał wezwanie na ćwiczenia rezerwy. Niestety grozi mu niezgłoszenie się na te ćwiczenia rezerwy. Co mu grozi?

Sprzedaż spółki cywilnej prowadzącej sklep a koncesja na alkohol

Spółka jawna prowadzi sklep, który ma koncesję na alkohol w lokalu wynajmowanym od miasta na podstawie bezterminowej umowy najmu. Czy kupując ten sklep czyli spółkę i „wyjściu” z niej jej dotychczasowych wspólników dalej będzie obowiązywała umowa najmu i koncesja na...

Absurdalna wycena za użytkowanie wieczyste gruntu

Jesteśmy jako firma (osoba fizyczna) użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym stoją budynki, w których prowadzimy działalność gospodarczą. Pięć lat temu podniesiono nam opłatę roczną o ogromną sumę. W tym roku złożyliśmy wniosek o wykup. Wycena jest niestety na...

Wymiana starego istniejącego przyłącza wodnego

Kilka dni temu miałem awarię przyłącza wodnego. Awaria została usunięta przez przedsiębiorstwo wodociągowe, lecz powiedziano mi, że teraz ta awaria została zrobiona gratis, lecz przyłącze jest w złej kondycji, należy je wymienić i zrobić to na mój, czyli odbiorcy koszt....

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Brak aktualizacji danych w KRS

Artykuł omawia podstawowe skutki prawne braku aktualizacji danych w KRS przez podmioty do tego obowiązane.

Pomoc prawna

W niniejszym artykule autor przybliża podstawowe zasady oraz instytucje związane z budowaniem świadomości prawnej oraz świadczeniem pomocy prawnej.

Definicja reklamy produktu leczniczego

W artykule opisane zostały podstawowe elementy definicji reklamy produktu leczniczego.

Organy władzy i administracji publicznej wobec reklamy

Reklama w urzędach, sądach i innych placówkach władzy i administracji publicznej – dopuszczalna czy zabroniona?

Warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuł omawia warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki...

Autorka omawia zagadnienia związane z uciążliwym zakłócaniem spokoju przez sąsiadów, wyjaśnia, jakie działania można podjąć, na co się powołać.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Artykuł omawia procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości, warunki uzyskania takiego zezwolenia oraz sankcje za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.

Ochrona danych osobowych umieszczanych w internecie

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych umieszczanych w internecie.

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Artykuł omawia instytucję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu

Artykuł omawia zagadnienia związane z poddaniem przymusowemu leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu.

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton