.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 957 | Wyświetlono: 1-20

Remont lokalu użyczonego do celów działalności gospodarczej - odliczenie kosztów

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuję się projektowaniem. Wspólnie z siostrą odziedziczyłyśmy po rodzicach mieszkanie. Siostra użyczyła mi swoją część. Chciałabym wynajęcie tego mieszkania wciągnąć do działalności. Przed wynajmem mieszkanie wymaga...

Działalność kosmetyczna w domu i jako usługi mobilne, jakie wymagania?

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w moim mieszkaniu? Kto musi udzielić zgody, czy tylko zarządca? Jeśli zgłoszę, że prowadzę usługi mobilne, czy nie będę musiała wskazywać miejsca, gdzie wykonuję zabiegi i będę mogła wykonywać je w mieszkaniu? Czy muszę zgłaszać...

Naprawa protez zębowych w formie działalności nierejestrowanej

Czy technik dentystyczny może rozpocząć działalność nierejestrowaną polegającą jedynie na naprawie protez dentystycznych? Polegałoby to na dostarczeniu przez klienta np. pękniętej protezy i odbiorze naprawionej – bez kontaktu technika z jamą ustną klienta.

Bezpłatne użyczenie lokalu firmie

Prowadzę salon sukien w budynku, którego jestem właścicielem. Współpracuję z producentem z Ukrainy, który w obecnej sytuacji potrzebuje magazynu w Polsce. Chcę mu udostępnić pomieszczenie w mojej firmie, w zamian dostanę towar, suknie pokazowe – wzory do salonu. Czy jako...

Okazjonalne wykonywanie grafik a konieczność założenia działalności gospodarczej

Załóżmy hipotetyczny scenariusz: prowadzenie działalności opierającej się na okazjonalnym tworzeniu unikalnych dzieł artystycznych (grafik) w medium cyfrowym. Grafiki wykonywałbym okazjonalnie w ramach indywidualnych zleceń klientów z różnych części świata. W skali roku liczba...

Samochody nie klientów na parkingu pod sklepem, co zrobić?

Jestem właścicielem sklepu z artykułami dla dzieci. Wynajmuję budynek wraz z przynależącym do niego parkingiem. Codziennie dużo kierowców, niebędących klientami mojego sklepu, zostawia samochody na parkingu, który wynajmuję razem z budynkiem. Skutkuje to tym, że moi klienci (w tym...

Wykonywanie masaży na działalności nierejestrowanej

Pracuję ponad 2 lata jako masażysta w gabinecie fizjoterapeutycznym. Po zmianie miasta zamieszkania chciałbym zacząć przyjmować pacjentów prywatnie na zasadzie działalności niezarejestrowanej, natomiast słyszałem różne głosy kto może na takich zasadach funkcjonować. Czy osoba,...

Odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, zwrot wpłaconych pieniędzy i odszkodowanie

Prawie rok temu podpisaliśmy umowę na wykonanie witryny internetowej. Miała być gotowa i w pełni funkcjonalna miesiąc temu - do dziś nie działa. Dostaliśmy tylko szablon. Nie działa główna funkcjonalność - wyświetlanie reklam. Jako firma ponieśliśmy już spore straty z tego...

Umowa o świadczenie usług uwzględniająca inflację oraz niestabilną sytuację gospodarczą

Prowadzimy catering żywienia zbiorowego, który świadczy usługi przygotowania i dostarczenia posiłków dla dzieci. W momencie podpisania umowy klient ma wskazaną cenę za wyżywienie. Jak powinniśmy skonstruować zapis w umowie, aby móc elastycznie podnosić ceny za posiłki, reagując...

Działalność lecznicza spółki z o.o. - współpraca podmiotów leczniczych czy indywidualna praktyka lekarska?

Jestem lekarzem. Założyłem spółkę z o.o. i oczekuję na wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jako podmiot leczniczy. Będę udzielał świadczeń w siedzibie mojego podmiotu leczniczego, ale również chciałbym udzielać świadczeń w innych...

Wynajem lokalu użytkowego za przysłowiową złotówkę, co na to skarbówka?

Czy mogę wynająć synowi lokal za przysłowiową złotówkę + VAT, nie narażając się na konsekwencje, czyli „nieprzychylne oko kontroli skarbowej”? Jestem właścicielem budynku, w którym wynajmuję lokale biurowe. Lokale z racji różnej powierzchni wynajmowane są za kwoty...

Jak długo pralnia ma obowiązek przechowywać nieodebrane przez klientów rzeczy?

Pytanie dotyczy rzeczy nieodebranych przez klientów z pralni chemicznej. Jak długo pralnia ma obowiązek takie rzeczy przechowywać i co można potem z nimi zrobić?

Przeprowadzka do wynajętego mieszkania, czy zmienić dane adresowe działalności gospodarczej bez stałego miejsca jej prowadzenia?

Jestem programistą pracującym na umowie B2B. Moja jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana bez stałego miejsca jej wykonywania, adres do korespondencji mam wynajęte tzw. wirtualne biuro, natomiast adres przechowywania dokumentacji mam po prostu w „domu”, w...

Gabinet psychoterapeutyczny w mieszkaniu

Jestem właścicielką lokalu mieszkaniowego, który przynależy do wspólnoty mieszkaniowej. Spłacam za ten lokal kredyt. W lokalu planuję prowadzić wyłącznie działalność gospodarczą w postaci gabinetu psychoterapii – nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych sprzętów...

Sprzedaż majątku gminnej spółdzielni

Jesteśmy gminną spółdzielnią. Tytuł prawny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mamy majątek, który podlega sprzedaży – są osoby zainteresowane kupnem. Rada nadzorcza, najwyższa władza spółdzielni podjęła decyzję o sprzedaży. Czy musi być ogłoszenie o...

Funkcjonowanie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej od dnia wyboru do dnia wpisu do KRS

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej zamierza przyjąć uchwałę o zmianie liczby członków rady nadzorczej z 9 osób na 6 osób. Projekt uchwały zawiera zapis: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Zgodnie z art. 12a § 3 Prawa spółdzielczego:...

Działalność nierejestrowana - na czym polega, wymagania, jak zacząć?

Chciałabym sprawdzić się z usług kosmetycznych. W tym celu chcę zacząć od prowadzenia działalności nierejestrowanej – na próbę. Chciałabym się dowiedzieć dokładnie, na czym ta działalność polega, jakie wymagania muszę spełniać i co zrobić, żeby móc zacząć...

Budowa restauracji na działce rolnej przy stawie

Wspólnie z mężem chcemy założyć niewielką restaurację, która będzie bazowała na lokalnym produkcie (karpiach i innych rybach słodkowodnych hodowanych w stawie, którego jesteśmy właścicielami). Do stawu przylega działka, która wg MPZM ma status R1. Wiemy, że jako rolnicy mamy...

Zakończenie leasingu maszyny i przekazanie jej członkowi rodziny

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, płacę podatek liniowy. Za miesiąc kończę spłacać leasing operacyjny na maszynę i chciałbym przekazać ją w darowiźnie synowi. Wiem, że zmieniły się przepisy, czy wobec tego muszę czekać 6 lat od daty wykupu maszyny z...

Zmiana kwot w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za poprzedni rok zostało sporządzone, zatwierdzone i złożone do KRS-u. Zysk netto spółki wyniósł załóżmy 6 mln zł. Zarząd przeznaczył kwotę netto 4 500 000 na wypłatę dywidend dla wspólników, a pozostałą kwotę na kapitał zapasowy....

»Artykuły

Ilość: 159 | Wyświetlono: 1-20

Wyjście z szarej strefy w kilku krokach – czyli działalność nierejestrowana

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy uchwalone w ramach słynnej „Konstytucji Biznesu”, a wśród nich nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646, z późn. zm. — dalej: Pr. przed.), która zastąpiła...

Pułapka Konstytucji biznesu: zapłacisz ZUS za swojego kontrahenta

Pod koniec sierpnia media społecznościowe zelektryzowała informacja o „ukrytym ZUS-ie”, który pojawił się wraz z przyjęciem Konstytucji biznesu. Portal z branży księgowo-kadrowej opisał historię jednej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanej w lipcu...

Rolnik jako przedsiębiorca

Rolnik może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, pomimo że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności rolniczej w ewidencji działalności gospodarczej. Jedną z przesłanek do uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą będzie jej...

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w każdej chwili zmieniona w drodze uchwały wspólników. Pewne czynności, takie jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, mogą wręcz wymagać zmiany umowy. Zmiany w umowie spółki z o.o. dla swej...

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników...

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników...

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powoływane są najczęściej w spółkach kapitałowych, chociaż możliwość utworzenia rady nadzorczej Kodeks spółek handlowych przewiduje też dla spółki komandytowo-akcyjnej. Organy te sprawują stały nadzór nad...

Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, a ich funkcje wykonują wspólnicy spółki. Zadania przewidziane dla wspólników mogą jednak w pewnych przypadkach faktycznie wykonywać organy innych spółek.

Ciągłość zobowiązań po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie skutkuje utratą praw, które przysługiwały dotychczasowej spółce. Dotyczy to również zobowiązań, które spółka zaciągnęła. Z mocy prawa podmiotem tych zobowiązań jest nowo powstała spółka.

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, następuje w toku postępowania upadłościowego lub układowego. Pierwszym krokiem, którego powinien dokonać wierzyciel upadłego, jest zgłoszenie roszczeń do sądu, który ogłosił upadłość.

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Co do zasady możliwe jest połączenie dwóch spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo dużych spółek połączenie takie może wymagać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji...

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady przeprowadzenia likwidacji. Podczas postępowania likwidacyjnego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku...

Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Głosowanie nad uchwałami na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Kodeks spółek handlowych ustanawia jednak katalog spraw, w których głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym. Tajne głosowanie powinno być zarządzone...

Komplementariusz spółki komandytowej

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Likwidacja spółki komandytowej

Potrzeba likwidacji spółki komandytowej jest konsekwencją rozwiązania spółki. Likwidację przeprowadza się na analogicznych zasadach jak w przypadku likwidacji spółki jawnej. Likwidatorami spółki komandytowej są więc najczęściej sami wspólnicy spółki.

Głosowanie w sprawie absolutorium

Absolutorium członkom organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielane jest przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. Głosowanie w tej sprawie powinno być tajne, a sama uchwała zapada co do zasady bezwzględną większością głosów.

Działalność osoby pełniącej funkcje publiczne

Pełnienie funkcji publicznej, zwłaszcza jeżeli jest to funkcja kierownicza, ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłącza również możliwość uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego.

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Spółdzielnia pracy jest szczególnym rodzajem spółdzielni, która powoływana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę jej członków. W tym celu spółdzielnia pracy zawiera ze swoimi członkami spółdzielcze umowy o pracę.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl