.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 909 | Wyświetlono: 1-20

Udziałów w spółce z o.o. otrzymane w spadku

W jaki sposób podzielić udziały w spółce z o.o. po śmierci mojego męża? Udziałów jest 247, prawo do spadku mam ja, jako małżonka, syn i córka. Z mężem mieliśmy wspólnotę majątkową. Z tego, co wiem, na małżonka przypada 1/2 jako wspólnota majątkowa, a z drugiej połowy...

Rozwiązanie umowy najmu lokalu w trybie natychmiastowym z powodu problemu z parkingiem

Jestem najemczynią lokalu użytkowego, w którym prowadzę sklep. Mam podpisaną z wynajmującym umowę, w której, oprócz samego lokalu, jest określona powierzchnia parkingowa przeznaczona dla mnie i dla moim klientów. Jednak 1,5 miesiąca temu wynajmujący wynajął drugą część...

Ulga na start a nieopłacone składki po rozpoczęciu działalności

Mam pytanie odnośnie ulgi na start. Zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą 15 kwietnia*. Do wniosku CEIDG dołączyłem zgłoszenie ZUS ZZA. Jak rozumiem, do 10 maja powinienem był złożyć DRA oraz opłacić pierwszą składkę. Chciałem to zrobić, ale się nie...

Brak określenia w umowie o świadczeniu usług wynagrodzenia - czy umowa jest ważna?

Pomiędzy dwiema firmami funkcjonującymi jako jednoosobowe działalności gospodarcze świadczone są usługi biurowo-magazynowo-reklamowe. Oprócz tego takie same usługi są świadczone pomiędzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą, której właścicielem jest...

Budowa domu na sprzedaż jako wspólna inwestycja małżonków

Żona i ja jesteśmy właścicielami działki, na której chcielibyśmy wybudować nieruchomość mieszkalną (bliźniak) w stanie surowym, aby następie ją sprzedać. Żona prowadzi jednoosobową działalność (niezwiązaną z działalnością deweloperską), ja z kolei jestem zatrudniony...

Odejście z zarządu stowarzyszenia a odpowiedzialność za zobowiązania

Jestem członkiem czteroosobowego zarządu i jednocześnie jednym z dwóch przedstawicieli stowarzyszenia zwykłego (bez wpisu w KRS, jedynie dokumenty w starostwie). Podpisałem w imieniu stowarzyszenia umowy z osobami fizycznymi o budowę domków i dzierżawę ziemi na terenie naszego...

Wprowadzenie wspólników do firmy - przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, która generuje duże obroty i zyski. Chciałbym, wciągnąć członków rodziny do firmy, aby partycypowali w zyskach mojej firmy, tak jakby byli wspólnikami. Ponadto za kilka lat chciałbym sprzedać tę działalność. Czy muszę...

Świadczenie usług na rzecz spółki z o.o. przez wspólnika

Czy wspólnik w spółce z o.o., która świadczy usługi tłumaczenia, może wykonywać tłumaczenia na rzecz spółki na podstawie umowy spółki, która go do tego zobowiąże? Czy też musi zostać zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę?

Korekta daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Otworzyłem 3 lata temu jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie moim kontrahentem został, i nadal jest, zleceniodawca zagranicy. Zerknąłem ostatnio na łączący nas kontrakt i stwierdziłem, że daty się nie zgadzają. Wynika z nich, że działalność powinienem założyć...

Zmiana wspólnika w spółce jawnej

Spółka jawna ma dwóch wspólników. Chcą od 1 stycznia 2021 r. dokonać zmiany wspólnika, tak aby spółka nie uległa rozwiązaniu i zachowała ciągłość. Czy jeden wspólnik może wyjść ze spółki 31 grudnia, a nowy wejść 1 stycznia? Czy spółka dalej będzie...

Zatrudnienie w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych członka spółdzielni

Jestem członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, świadczę pracę na stanowisku głównej księgowej, jestem na emeryturze. Czy mogę podjąć dodatkową pracę w innej rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako księgowa, również jako członek spółdzielni? Jeśli tak, to czy...

Prowadzenie przedszkola i innej działalności gospodarczej

Prowadzę przedszkole niepubliczne bez wpisu do CEiDG. Posługuję się swoim NIP-em przy odprowadzaniu podatków. Czy jako osoba fizyczna mogę dodatkowa założyć działalność gospodarczą z wpisem do CEiDG o innym profilu, np. gastronomicznym?

Sprzedaż zdjęć w internecie a urząd skarbowy

Moim hobby jest fotografia i od jakiegoś czasu sprzedaję zdjęcia w internecie. Są to zdjęcia z aktami, które wystawiam na stronie e-Bay. Zdjęcia sprzedaję głównie w USA i Kanadzie, pieniądze wpłacane przez kupujących wpływają na konto PayPal. Zyski z tej sprzedaży są...

Wykreślenie działalności gospodarczej po latach

Sześć lat temu odwiesiłem zarejestrowaną przez siebie działalność gospodarcza. Jednakże nigdy tej działalności nie rozpocząłem, a od 4 lat mieszkam za granicą. Chciałbym wykreślić wpis o działalności gospodarczej. Czy w polu „Data trwałego zaprzestania działalności...

Przekazanie synowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Czy syn powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w chwili przekazania mu na mocy aktu notarialnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy może założyć działalność dopiero po otrzymaniu? Jak się to ma do odliczonego VAT?

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i przekazanie udziałów

Wspólnik zgłosił zamiar wystąpienia ze spółki jawnej, a swoje udziały chce przekazać w drodze darowizny swojej wnuczce. Czy na umowie darowizny należy wskazać wartość udziałów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wycenić udziały w spółce jawnej?

Zakończenie działalności spółki z o.o. która ma niespłacone wierzytelności i przeniesienie wierzytelności na wspólników

W sp. z o.o. jest 2 wspólników (osoby fizyczne) posiadających odpowiednio udziały 40 i 60%. Spółka chce zakończyć działalność. Pozostają niespłacone wierzytelności płatne w ratach, wynikające z zawartego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy można bezpłatnie cesją...

Przejęcie sklepu spożywczego od rodziny - załatwienie spraw z urzędem skarbowym

Pracowałem w sklepie spożywczo przemysłowym u rodziny, tzn. u cioci i teraz chciałbym go od niej przejąć. Z pewnym czasem rodzina stwierdziła, że nie chce mieć już interesu na głowie i chętnie by mi go przekazała. Tylko problem tkwi w tym, że nie wiadomo, jak to wszystko...

Sprzedaż monet w ramach działalności nierejestrowanej

Posiadam w kolekcji kilka tysięcy monet miedzianych po dziadku. Czy mogę je legalnie sprzedawać w ramach działalności nierejestrowanej zamiast korzystać ze sprzedaży okazjonalnej? Ze względu na ich dużą ilość, a także chcąc zachować ciągłość w sprzedaży, odpowiedniejsza...

Samochód w leasingu po śmierci leasingobiorcy

Mąż prowadził działalność gospodarczą, w ramach której 2 lata temu wziął w leasing samochód. Zmarł 3 miesiące temu. Chciałabym zatrzymać samochód, ale bank, który jest leasingodawcą, zamierza samochód sprzedać na wolnym rynku. Powinnam dodać, że o śmierci męża zaraz...

»Artykuły

Ilość: 159 | Wyświetlono: 1-20

Wyjście z szarej strefy w kilku krokach – czyli działalność nierejestrowana

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy uchwalone w ramach słynnej „Konstytucji Biznesu”, a wśród nich nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646, z późn. zm. — dalej: Pr. przed.), która zastąpiła...

Pułapka Konstytucji biznesu: zapłacisz ZUS za swojego kontrahenta

Pod koniec sierpnia media społecznościowe zelektryzowała informacja o „ukrytym ZUS-ie”, który pojawił się wraz z przyjęciem Konstytucji biznesu. Portal z branży księgowo-kadrowej opisał historię jednej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanej w lipcu...

Rolnik jako przedsiębiorca

Rolnik może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, pomimo że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności rolniczej w ewidencji działalności gospodarczej. Jedną z przesłanek do uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą będzie jej...

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w każdej chwili zmieniona w drodze uchwały wspólników. Pewne czynności, takie jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, mogą wręcz wymagać zmiany umowy. Zmiany w umowie spółki z o.o. dla swej...

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników...

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników...

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powoływane są najczęściej w spółkach kapitałowych, chociaż możliwość utworzenia rady nadzorczej Kodeks spółek handlowych przewiduje też dla spółki komandytowo-akcyjnej. Organy te sprawują stały nadzór nad...

Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, a ich funkcje wykonują wspólnicy spółki. Zadania przewidziane dla wspólników mogą jednak w pewnych przypadkach faktycznie wykonywać organy innych spółek.

Ciągłość zobowiązań po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie skutkuje utratą praw, które przysługiwały dotychczasowej spółce. Dotyczy to również zobowiązań, które spółka zaciągnęła. Z mocy prawa podmiotem tych zobowiązań jest nowo powstała spółka.

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, następuje w toku postępowania upadłościowego lub układowego. Pierwszym krokiem, którego powinien dokonać wierzyciel upadłego, jest zgłoszenie roszczeń do sądu, który ogłosił upadłość.

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Co do zasady możliwe jest połączenie dwóch spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo dużych spółek połączenie takie może wymagać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji...

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady przeprowadzenia likwidacji. Podczas postępowania likwidacyjnego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku...

Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Głosowanie nad uchwałami na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Kodeks spółek handlowych ustanawia jednak katalog spraw, w których głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym. Tajne głosowanie powinno być zarządzone...

Komplementariusz spółki komandytowej

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Likwidacja spółki komandytowej

Potrzeba likwidacji spółki komandytowej jest konsekwencją rozwiązania spółki. Likwidację przeprowadza się na analogicznych zasadach jak w przypadku likwidacji spółki jawnej. Likwidatorami spółki komandytowej są więc najczęściej sami wspólnicy spółki.

Głosowanie w sprawie absolutorium

Absolutorium członkom organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielane jest przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. Głosowanie w tej sprawie powinno być tajne, a sama uchwała zapada co do zasady bezwzględną większością głosów.

Działalność osoby pełniącej funkcje publiczne

Pełnienie funkcji publicznej, zwłaszcza jeżeli jest to funkcja kierownicza, ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłącza również możliwość uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego.

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Spółdzielnia pracy jest szczególnym rodzajem spółdzielni, która powoływana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę jej członków. W tym celu spółdzielnia pracy zawiera ze swoimi członkami spółdzielcze umowy o pracę.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton