.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo handlowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 924 | Wyświetlono: 1-20

Limit wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych a ulga w PIT

Mam pytanie dotyczące wyższego limitu wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych. Poza działalnością pracuję także na umowę o pracę. Wydaje mi się, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej uprawnia mnie do wyższego limitu wpłat, niezależnie od zatrudnienia. Czy mam...

Samodzielne prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Mąż prowadzi działalność gospodarczą (sp. z o.o.). W związku z faktem, że jest to spółka kapitałowa, objęty jest pełną księgowością. Czy może samodzielnie prowadzić księgowość (nie ma wykształcenia)? Czy ja, żona, mogę prowadzić księgowość tej spółki (mam...

Sprzedaż olejów samochodowych i akumulatorów a wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży olejów i części samochodowych. Sprzedaję m.in. akumulatory i konfekcjonuję oleje z 1000-litrowych pojemników do używanych beczek 200-litrowych oraz pojemników plastikowych 30-, 20-litrowych. Czy obowiązuje mnie rejestracja w...

Kontrakt menedżerski - opodatkowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie kilku zagadnień dotyczących kontraktu menadżerskiego. Jakie skutki podatkowe niesie podpisanie umowy o zarządzanie? W szczególności: w jaki sposób naliczany jest podatek dochodowy (nie jest to umowa o pracę)? Czy taka umowa podlega opodatkowaniu VAT? Ponadto...

Zastrzeżenia co do przeprowadzenia przez syndyka przetargu ofertowego

Złożyłem ofertę w przetargu na zakup mieszkania od syndyka (przetarg ofertowy). Chciałem przyjść na otwarcie ofert, ale syndyk zabronił z powodu pandemii*, nie była też możliwa transmisja online z otwarcia ofert, bo ponoć jego kancelaria tego nie praktykuje. Poinformował, że o...

Wznowienie działalności gospodarczej która nie została formalnie zawieszona

Prowadziłem działalność gospodarczą do 2013 r. Ostatnia płatność za fakturę miała miejsce w kwietniu 2013. Następnie zaprzestałem działalności, ale niestety jej nie zawiesiłem. Od 2013 r. pracowałem w spółce z o.o., którą założyłem wraz z kolegą. Po dłuższym...

Zamknięcie spółki przez s24

Prosiłbym o pomoc w procesie zamknięcia spółki przez s24. Z tego, co rozumiem, to razem ze wspólnikiem (jest nas tylko dwójka, w zarządzie również zasiadamy tylko w dwójkę i w dwójkę jesteśmy likwidatorami). co robi się w jakiej kolejności aby zamknąć spółkę przez system...

Umowa o pracę z dominującym udziałowcem spółki z o.o.

Czy ZUS podważy zatrudnienie na umowę o pracę z dominującym udziałowcem spółki z o.o., który posiada 90% udziałów w spółce z o.o.? Spółka z o.o. miała jednego udziałowca ze 100% udziałów, ale rok temu ów udziałowiec sprzedał 10% swoich udziałów innej osobie, tym samym...

Pośrednictwo w sprzedaży towarów przez internet

Chcę otworzyć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep internetowy bez swoich produktów magazynu, nie posiadając ich fizycznie na stanie. Towar do klienta końcowego wysyłany jest bezpośrednio z hurtowni, moim zadaniem jest zbieranie zamówień i...

Wznowienie działalności gospodarczej po niepodjęciu jej przed laty

W 2008 r. otworzyłem jednoosobową działalność gospodarczą, ale trafiła mi się dobra praca za granicą i z dnia na dzień wyjechałem. Dokumenty firmowe zostawiłem księgowej i ustaliliśmy, że działalność zostanie zamknięta. W ciągu tych lat złożyłem 2 zeznania podatkowe,...

Rezygnacji z członkostwa w komisji w stowarzyszeniu

Jestem członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia rejestrowego (wpis w KRS). Poinformowałam e-mailowo zarząd stowarzyszenia o rezygnacji z członkostwa w tej komisji przed końcem kadencji i zwróciłam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków...

Jak zablokować otwarcie konkurencyjnej firmy przez wspólnika?

Prowadzę wraz ze wspólnikiem 2-osobową spółkę cywilną, w której mamy udziały po 50%. Wspólnik chce otworzyć spółkę o tym samym profilu tylko pod inną nazwą. Pytał mnie o zgodę, ale na tę chwilę odmówiłem. Widziałem jednak, że pismo z moją zgodą na otwarcie innej firmy...

Ustalenie wartości udziałów po śmierci prezesa i wspólnika spółki z o.o.

Kilka miesięcy temu zmarł prezes spółki z o. o., który był jej udziałowcem. Według zapisu aktu notarialnego spółki „wartość udziału zmarłego wspólnika zostaje ustalona według wartości rynkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez...

Firma zajmująca się kupnem, remontem i sprzedażą nieruchomości, czyli house flipping

Sprawa dotyczy założenia firmy która kupuje, remontuje i sprzedaje mieszkania i domy. Posiadam znaczne środki finansowe i chciałabym kupić kilka mieszkań, wyremontować je i następnie z zyskiem sprzedać. Proszę o wyjaśnienie, jak się zabrać za prowadzenie takiej firmy. Jestem...

Zakup sztabki złota na działalność gospodarczą - czy potrzebne jest zezwolenie?

Zakupiłem na działalność jednoosobową sztabkę złotą inwestycyjną o czystości 99,99. Czy żeby odsprzedać lub obracać złotem inwestycyjnemu, muszę posiadać jakieś zezwolenia? Czy jedynie trzeba wybrać i dodać odpowiednie PKD?

Udziały w spółce z o.o. otrzymane w spadku

W jaki sposób podzielić udziały w spółce z o.o. po śmierci mojego męża? Udziałów jest 247, prawo do spadku mam ja, jako małżonka, syn i córka. Z mężem mieliśmy wspólnotę majątkową. Z tego, co wiem, na małżonka przypada 1/2 jako wspólnota majątkowa, a z drugiej połowy...

Rozwiązanie umowy najmu lokalu w trybie natychmiastowym z powodu problemu z parkingiem

Jestem najemczynią lokalu użytkowego, w którym prowadzę sklep. Mam podpisaną z wynajmującym umowę, w której, oprócz samego lokalu, jest określona powierzchnia parkingowa przeznaczona dla mnie i dla moim klientów. Jednak 1,5 miesiąca temu wynajmujący wynajął drugą część...

Ulga na start a nieopłacone składki po rozpoczęciu działalności

Mam pytanie odnośnie ulgi na start. Zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą 15 kwietnia*. Do wniosku CEIDG dołączyłem zgłoszenie ZUS ZZA. Jak rozumiem, do 10 maja powinienem był złożyć DRA oraz opłacić pierwszą składkę. Chciałem to zrobić, ale się nie...

Brak określenia w umowie o świadczeniu usług wynagrodzenia - czy umowa jest ważna?

Pomiędzy dwiema firmami funkcjonującymi jako jednoosobowe działalności gospodarcze świadczone są usługi biurowo-magazynowo-reklamowe. Oprócz tego takie same usługi są świadczone pomiędzy spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą, której właścicielem jest...

Budowa domu na sprzedaż jako wspólna inwestycja małżonków

Żona i ja jesteśmy właścicielami działki, na której chcielibyśmy wybudować nieruchomość mieszkalną (bliźniak) w stanie surowym, aby następie ją sprzedać. Żona prowadzi jednoosobową działalność (niezwiązaną z działalnością deweloperską), ja z kolei jestem zatrudniony...

»Artykuły

Ilość: 159 | Wyświetlono: 1-20

Wyjście z szarej strefy w kilku krokach – czyli działalność nierejestrowana

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy uchwalone w ramach słynnej „Konstytucji Biznesu”, a wśród nich nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646, z późn. zm. — dalej: Pr. przed.), która zastąpiła...

Pułapka Konstytucji biznesu: zapłacisz ZUS za swojego kontrahenta

Pod koniec sierpnia media społecznościowe zelektryzowała informacja o „ukrytym ZUS-ie”, który pojawił się wraz z przyjęciem Konstytucji biznesu. Portal z branży księgowo-kadrowej opisał historię jednej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanej w lipcu...

Rolnik jako przedsiębiorca

Rolnik może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, pomimo że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności rolniczej w ewidencji działalności gospodarczej. Jedną z przesłanek do uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą będzie jej...

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w każdej chwili zmieniona w drodze uchwały wspólników. Pewne czynności, takie jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, mogą wręcz wymagać zmiany umowy. Zmiany w umowie spółki z o.o. dla swej...

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników...

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników...

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powoływane są najczęściej w spółkach kapitałowych, chociaż możliwość utworzenia rady nadzorczej Kodeks spółek handlowych przewiduje też dla spółki komandytowo-akcyjnej. Organy te sprawują stały nadzór nad...

Organy spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada organów takich jak zarząd czy rada nadzorcza, a ich funkcje wykonują wspólnicy spółki. Zadania przewidziane dla wspólników mogą jednak w pewnych przypadkach faktycznie wykonywać organy innych spółek.

Ciągłość zobowiązań po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie skutkuje utratą praw, które przysługiwały dotychczasowej spółce. Dotyczy to również zobowiązań, które spółka zaciągnęła. Z mocy prawa podmiotem tych zobowiązań jest nowo powstała spółka.

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, następuje w toku postępowania upadłościowego lub układowego. Pierwszym krokiem, którego powinien dokonać wierzyciel upadłego, jest zgłoszenie roszczeń do sądu, który ogłosił upadłość.

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Co do zasady możliwe jest połączenie dwóch spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Należy jednak pamiętać, że w przypadku bardzo dużych spółek połączenie takie może wymagać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji...

Likwidacja spółki z o.o.

Zakończenie bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady przeprowadzenia likwidacji. Podczas postępowania likwidacyjnego następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku...

Brak tajności głosowania a ważność uchwały spółki

Głosowanie nad uchwałami na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Kodeks spółek handlowych ustanawia jednak katalog spraw, w których głosowanie powinno odbyć się w trybie tajnym. Tajne głosowanie powinno być zarządzone...

Komplementariusz spółki komandytowej

Komplementariusz spółki komandytowej to wspólnik tej spółki, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Ma on jednak szerokie prawa, jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację.

Likwidacja spółki komandytowej

Potrzeba likwidacji spółki komandytowej jest konsekwencją rozwiązania spółki. Likwidację przeprowadza się na analogicznych zasadach jak w przypadku likwidacji spółki jawnej. Likwidatorami spółki komandytowej są więc najczęściej sami wspólnicy spółki.

Głosowanie w sprawie absolutorium

Absolutorium członkom organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielane jest przez zgromadzenie wspólników w drodze uchwały. Głosowanie w tej sprawie powinno być tajne, a sama uchwała zapada co do zasady bezwzględną większością głosów.

Działalność osoby pełniącej funkcje publiczne

Pełnienie funkcji publicznej, zwłaszcza jeżeli jest to funkcja kierownicza, ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłącza również możliwość uczestnictwa w organach spółek prawa handlowego.

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.

Zasady funkcjonowania spółdzielni pracy

Spółdzielnia pracy jest szczególnym rodzajem spółdzielni, która powoływana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę jej członków. W tym celu spółdzielnia pracy zawiera ze swoimi członkami spółdzielcze umowy o pracę.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl