.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.09.2009

W ostatnim miesiącu powstała spółka z o.o. w organizacji. Spółka nie została zgłoszona do KRS-u, nie wystąpiono także o nadanie numerów REGON i NIP. Spółka nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych, właściwie nie rozpoczęła działalności. Wspólnicy chcą rozwiązać obowiązującą umowę spółki, po czym zawiązać nową spółkę z o.o. o tej samej nazwie. Co powinni zrobić w tym celu? Oczywiście można poczekać pół roku, aż umowa spółki samoistnie wygaśnie. Czy wówczas możliwe byłoby zawarcie spółki o tej samej nazwie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji

 

Należy stwierdzić, że spółka z o.o. w organizacji może przestać istnieć także przed upływem wspomnianych 6 miesięcy (tzw. dobrowolne rozwiązanie umowy spółki).

Dobrowolne rozwiązanie umowy spółki

Dla dobrowolnego rozwiązania umowy spółki z o.o. w organizacji potrzebna jest uchwała wspólników, która żeby była skuteczna, musi zostać podjęta większością 2/3 głosów oddanych oraz musi zostać zaprotokołowana przez notariusza.

 

Następnie wspólnicy niezwłocznie muszą otrzymać zwrot wszystkich wniesionych wkładów niepieniężnych i wpłaconych sum oraz pokrycia wierzytelności osób trzecich (oczywiście jeśli takowe są). Jeżeli spółka nie jest w stanie dokonać tego zwrotu, wówczas zarząd zobowiązany jest dokonać likwidacji spółki (tzw. sformalizowane postępowanie likwidacyjne). Jeżeli spółka w organizacji nie ma zarządu, zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawiają dla spółki likwidatora. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidacyjnego.

 

Do likwidacji spółek w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki z o.o.

 

Tym samym, jeśli spółka nie ma trudności ze zwrotem wkładów oraz z zapłatą innych wierzytelności względem osób trzecich, to sformalizowanego postępowania likwidacyjnego się nie przeprowadza.

Przymusowe rozwiązanie umowy spółki

Niedochowanie sześciomiesięcznego terminu powoduje – i to z mocy samego prawa – rozwiązanie umowy spółki (tzw. przymusowe rozwiązanie umowy spółki). Wówczas zarząd ma obowiązek zwrócić wkłady niepieniężne i wpłacone sumy oraz rozliczyć się z ewentualnymi wierzycielami. Jeżeli jednak nie da się niezwłocznie zwrócić wszystkich wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, to likwidacja spółki w organizacji może przybrać także postać sformalizowaną na zasadach opisanych jak przy dobrowolnym rozwiązaniu umowy spółki.

 

Spółka w organizacji także w tym przypadku ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania likwidacyjnego.

 

Nie widzę przeszkód, by założyć nową spółkę o tej samej nazwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl