.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1727 | Wyświetlono: 1-20

Rozliczenie przez firmę podróży pełnomocnika - podatek dochodowy, ZUS

Jestem pełnomocnikiem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem zatrudniony w tej firmie, pobieram emeryturę. Dla właściwego wykonywania funkcji pełnomocnika (pełnomocnictwo ogólne) konieczne są wyjazdy służbowe do kontrahentów przy...

Pieniądze ze spłaty nieruchomości a powstanie zobowiązania podatkowego

Mój mąż jest współwłaścicielem ze swoim bratem (po 1/2 części) nieruchomości przekazanej w formie darowizny przez ich ojca aktem notarialnym z kwietnia 2019 roku. Jest to nieruchomość zabudowana domem piętrowym: my mieszkamy na piętrze, a brat męża z rodziną na parterze...

Podatek od zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku

Sprawa dotyczy podatku od spadku. W maju 1996 r. zmarła moja matka, nie zostawiając testamentu. Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po niej uprawomocniło się w sierpniu 2008 roku, a w dniu 12 lipca 2011 r. zbyłam nieruchomość przed notariuszem. Czy okres 5 lat liczy się...

Praca zdalna za granicą na rzecz polskiego kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a podatki

Otworzyłam działalność gospodarczą w branży IT. Adres zamieszkania jest inny niż adres wykonywania działalności. Wkrótce zamierzam wyjechać na pół roku za granicę (do Hiszpanii) i tam mieszkać oraz pracować zdalnie na rzecz wyłącznie swojego polskiego kontrahenta. Czy w...

Wspólne konto a własność pieniędzy

Mam pytanie z zakresu prawa podatkowego. Chciałbym się dowiedzieć, czy muszę wykonać jakieś czynności prawnie i złożyć deklarację o darowiźnie w następującej sytuacji. W 2018 roku założyłem konto wspólne w banku z moją mamą. Mama jest wdową, a ja pozostaję we wspólnocie...

Darowizna od rodziców na budowę domu wspólnie z małżonkiem

Jestem żonaty od 8 lat. Obecnie wraz z żoną buduję dom – mamy wspólność majątkową. Moi rodzice chcą darować mi 100 tys. zł przelew na rachunek bankowy. Oczywiście zgłoszę tę darowiznę do US, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn. Na budowę domu mamy...

Pożyczka od rodziców dla syna i synowej

Rodzice męża chcą udzielić mężowi i mnie pożyczki, czyli synowi i synowej. Rodzice na stałe mieszkają w Polsce, my z mężem jesteśmy obywatelami polskimi, którzy mają miejsce zameldowania w Polsce, jednak na stałe mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Czy taka pożyczka podlega...

Sprzedaż gospodarstwa rolnego otrzymanego w spadku a podatek

W czerwcu ubiegłego roku na mocy zarejestrowanego aktu dziedziczenia otrzymałem w spadku po mamie gospodarstwo rolne o pow. 2 ha wraz z zabudowaniami. Mama była jego właścicielką od 1992 r. Jeszcze tego samego roku w grudniu, po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,...

Niezapłacony podatek po sprzedaży nieruchomości

Właśnie zostało zajęte moje konto bankowe z tytułu niezapłaconego podatku za 2016 r. w wysokości 47 tys. zł. Chodzi o sprzedaż domu, który był moją własnością. Uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyłam na wybudowanie innego domu. Jako że planowałam wyjazd na dłużej za...

Darowizna przekazana aktem notarialnym a złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym

Rzecz dotyczy darowizny z 2006 r., która teraz ma być sprzedana. Przy tej okazji zorientowaliśmy się, że nie złożyliśmy żadnej deklaracji do urzędu skarbowego i nie wiemy, jak teraz tym sobie poradzić. Wiem, że obecnie darowizna przekazana aktem notarialnym nie wymaga...

Posiadanie kilku nieruchomości a ulga mieszkaniowa

Sprzedałam w czerwcu 2021 r. mieszkanie, które zakupione było w marcu 2017 r. Jednocześnie jestem właścicielem innego mieszkania i współwłaścicielem domu. Chciałam skorzystać z ulgi mieszkaniowej i przeznaczyć fundusze na zakup kolejnego mieszkania, w którym zamieszkam....

Pomoc finansowa od rodziców a darowizna

Rodzice chcą przekazać w akcie darowizny działkę budowlaną swoim dzieciom (dwoje dzieci). Dzieci planują wybudować dom na tej działce, przy czym budowa domu finansowana będzie w różnym stopniu przez dzieci, w tym rodzice chcą pomóc finansowo. Czy pomoc finansowa rodziców będzie...

Darowizna od biologicznego rodzica - przekroczenie limitu i podatek

Jako nastolatka moja mama została adoptowana przez ciotkę i wujka, a dokładniej – przez siostrę jej biologicznej mamy i jej męża. Biologiczna mama wyemigrowała, ale kontakt rodziny został zachowany i trwa do dziś. Od pewnego czasu na konto mamy wpływają środki od jej...

Mała kwota zarobiona w Niemczech a rozliczenie podatkowe w Polsce

W 2021 r. pracowałem jakiś czas w Polsce, ale później wyjechałem do pracy do Niemiec. Zamieszkałem w hotelu pracowniczym, a brygadzista spisał moje dane do ubezpieczenia i wypłacał mi część pieniędzy w dniówkach, żebym mógł zrobić na miejscu zakupy. Po tygodniu stwierdziłem,...

Kupno prawa dzierżawy gruntu od dzierżawcy a podatek PCC

Znajomy dzierżawi 18 m 2 działki od urzędu miasta. Dzierżawa jest terminowa i przedłużana co jakiś czas. Nie jest to dzierżawa wieczysta. Płaci tylko za korzystanie z przedmiotu dzierżawy. Na tej działce postawił garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem....

Wyjazd za granicę na dłuższy czas - co trzeba zgłosić w urzędach?

Niedługo wyjeżdżam na dłuższy czas z Polski do Londynu w celach zarobkowych na co najmniej dwa lata, najprawdopodobniej na stałe (efektywnie będę w związku z tym zmieniał rezydencję podatkową). Co i w jakim urzędzie powinienem zgłosić – US? ZUS? NFZ? aktualizacja...

Stała praca w Niemczech i dochody w Polsce - jak się rozliczać?

Od kilku lat jestem pracownikiem polskiej firmy. Z początkiem 2020 r. zawnioskowałem o urlop bezpłatny na okres 2 lat (do końca 2021). W tym czasie podjąłem pracę w Niemczech na umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą. Mieszkam i żyję tam, Polskę odwiedzam sporadycznie, są to...

Powrót na stałe do Polski, praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy, co z podatkami?

Jestem obywatelką Polski, przed 7 laty wyjechałam na studia do Irlandii i już tam zostałam. Od 2 lat pracuję na cały etat i płacę podatki. Za kilka miesięcy wychodzę za mąż za Irlandczyka, po ślubie chcę wrócić z mężem do Polski. Oboje mamy możliwość pracy zdalnej i...

Wykłady na uczelni a zwolnienie z VAT

Prowadzę działalność gospodarczą głownie związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ale również z edukacją (PKD 85.59.B). Jestem czynnym płatnikiem VAT. Przez ostatni semestr prowadziłem jako gościnny wykładowca zajęcia dla grupy studentów na studiach inżynierskich...

Podatek od sprzedaży części mieszkania

Jest mieszkanie, którego właścicielami jest teraz mój wujek i mój ojciec, każdy ma połowę mieszkania. Wujek zamierza zrobić darowiznę na mojego ojca swojej połowy mieszkania. Następnie ja zamierzam od taty odkupić pół mieszkania, a pół dostanę w darowiźnie. Podatek od...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl