.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1753 | Wyświetlono: 1-20

VAT przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę firmę, jest to działalność usługowa. Mam wykupić samochód z leasingu operacyjnego. Jestem opodatkowany kartą podatkową i czynnym płatnikiem VAT. Chcę sprzedać wykupiony samochód, z jakimi konsekwencjami podatkowymi się to obecnie wiąże?

Sprzedaż udziału w nieruchomości otrzymanej w spadku i skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Pod koniec 2019 r. nabyłem w spadku udział w nieruchomości gruntowej. Chciałbym w roku 2022 sprzedać ten udział. Ponieważ nie minęło jeszcze 5 lat od sprzedaży, to prawdopodobnie będę musiał zapłacić 19% podatek od wzbogacenia. Jednakże mam zamiar przeznaczyć całość...

Odliczenie podatku na panele fotowoltaiczne a własność nieruchomości

W tamtym roku miałem zamontowane panele fotowoltaiczne , a w tym roku chciałbym od tego odliczyć podatek przy rozliczeniu rocznym , lecz okazuje się, że nie mogę, bo nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości , w którym mieszkam od 1971 r....

Zakup busa i przerobienie go na samochód osobowy

Nie jesteśmy firmą. Nabyliśmy samochód bus ciężarowy do 3,5 t, z salonu w Polsce (był to samochód demonstracyjny, z przebiegiem 2000 km), z zamiarem przerobienia go na samochód osobowy. W urzędzie skarbowym otrzymaliśmy dokument o odroczeniu zapłaty akcyzy. Firma zajmująca się...

Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży gruntów rolnych wraz z zabudowaniami

Od niespełna 4 lat jestem właścicielem zabudowań wraz z ziemią rolną o pow. powyżej 1 ha. Gospodarstwo otrzymałem na mocy umowy darowizny. Pół roku temu zakupiłem mieszkanie w mieście i do niego się wraz z córką przeniosłem. Mam kupca na całe gospodarstwo. Ta osoba sprzedaje...

Podatek od sprzedaży nieruchomości niezapłacony przez spadkodawcę - odpowiedzialność spadkobierców

Otrzymałam z urzędu skarbowego pismo o wszczęciu postępowania przeciwko spadkobiercy w sprawie niezapłaconego podatku za 2017 po mojej mamie zmarłej początkiem 2018 r. Pod koniec 2017 r. mama sprzedała z rodzeństwem dom po swoim bracie. Od momentu nabycia tego spadku nie minęło 5...

Jak obliczyć podatek od sprzedaży działki, która została wydzielona z większej zakupionej przed upływem 5 lat?

Przed 4 laty zakupiłem działkę o pow. 0,17 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym (w trakcie budowy) za 200 tys. zł, niedługo potem podzieliłem tę działkę na dwie mniejsze o pow. 0,09 ha i 0,8 ha, na której stoi wspomniany budynek, który teraz jest już...

Brak zgłoszenia najmu - jak załatwić sprawę?

Sprawa dotyczy braku zgłoszenia najmu pomieszczenie do urzędu skarbowego. Kilka lat temu firma męża za jego zgodą jedno pomieszczenie służbowe przeniosła do naszego domu, wynajęliśmy jedno. Później była kontrola i okazało się, że na najem nie ma żadnych dokumentów. Firma...

Garaż blaszany jako magazyn a podatek od nieruchomości

Czy garaż blaszany (wykorzystany jako magazyn) o powierzchni do 35 m 2 przeznaczony na działalność gospodarczą, nietrwale związany z gruntem (posadowiony na płycie betonem i przytwierdzony śrubami) należy opodatkować jako budowlę zgodnie z ustawą o podatku od...

Praca dla australijskiej firmy w Bangladeszu - gdzie płacić podatek dochodowy?

Zamierzam pracować dla firmy australijskiej z siedzibą w Australii, ale praca będzie wykonywana w Bangladeszu przez okres 16 miesięcy. Zarobki planuję otrzymywać na konto bankowe w dolarach australijskich. Jak będzie z podatkiem dochodowym od mojego wynagrodzenia? Czy będę miał...

Brak deklaracji podatkowej z przychodów z Forex - wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień

Odebrałem dzisiaj z urzędu skarbowego wezwanie do złożenia wyjaśnień co do przychodu uzyskanego od australijskiego płatnika. Rzeczywiście w 2018 r. otwarłem konto do handlu na rynku Forex u wymienionego w piśmie brokera (waluta rachunku to USD), ale nie przyniosło mi to żadnego...

Zapłata za samochód firmowy z konta synowej a podatek

Trzy tygodnie temu moja synowa ze swojego konta zapłaciła fakturę za samochód kupiony na moją firmę (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą) za kwotę ok. 60 tys. zł. Dzisiaj zorientowałam się, że to nie jest prawidłowe. Czy jest jakaś możliwość niezapłacenia 20%...

Jak rozliczyć najem mieszkania który nie był zgłoszony do urzędu skarbowego

Czy jeżeli w tamtym roku przez 10 miesięcy wynajmowałem mieszkanie za 600 zł miesięcznie, ale nie odprowadzałem podatku ani nie zgłosiłem najmu do urzędu skarbowego, to mogę jeszcze do końca lutego roku złożyć deklarację PIT-28 i wykazać te dochody oraz zapłacić podatek na...

Opodatkowanie odprawy i nagrody jubileuszowej

Sprawa dotyczy opodatkowania odprawy i nagrody jubileuszowej. Jestem tzw. seniorem, czyli ukończyłam 60 lat, nie pobieram emerytury, nadal pracuję. Styczeń jest ostatnim miesiącem mojej pracy. Pracuję do 31 stycznia i postanowiłam skorzystać z PIT-0, składając stosowne oświadczenie...

Rozliczanie ulgi na dziecko po rozwodzie rodziców

Od 4 lat jestem po rozwodzie. Z tego małżeństwa jest dwoje małoletnich dzieci, nad którymi opiekę mamy prawo sprawować oboje, ale sąd ustalił, że będą mieszkań ze mną – jestem ich matką. Eksmąż płaci alimenty po 750 zł miesięcznie na każde z dzieci. Kosztami...

Wysoki podatek od nieruchomości od odziedziczonej nieruchomości po rolniku

Sprawa dotyczy odziedziczonej po ojcu nieruchomości, tj. działki, na której znajduje się budynek mieszkalny i 3 duże budynki gospodarcze. Poza ww. nieruchomością posiadam również grunty rolne, ale łączna powierzchnia nie przekracza 1 ha. Ojciec był rolnikiem, więc nie płacił...

Zwolnienie z podatku dochodowego z działalności gospodarczej rencisty KRUS który osiągnął wiek emerytalny

Pytanie dotyczy rencisty pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS, który osiągnął wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury ani renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy taki rencista ma prawo...

Rozliczenie osoby niepełnosprawnej otrzymującej rentę po zmarłym ojcu

Od 8 miesięcy jestem wdową, mam dorosłe, głęboko niepełnosprawne dziecko, która do tej pory miało rentę socjalną, a teraz otrzymuje rentę po ojcu – na stałe, ze względu na stan zdrowia. Nie jest ubezwłasnowolniona, mam pełnomocnictwo notarialne do jej reprezentowania. Czy...

Zakup lokalu na wynajem i odliczenie podatku VAT

Prosiłbym o udzielenie mi informacji w kwestii zakupu lokalu na wynajem. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowana jest ryczałtem 8,5% oraz VAT-em. Mam zamiar kupić lokal na wynajem i zastanawiam się. którą opcję wybrać: jako osoba prywatna lub na działalność...

Podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania

Po śmierci matki odziedziczyłem mieszkania. Pierwszy lokal – 50% ja, a 50% moja siostra. Drugi lokal – 25% ja i 2%5 moja siostra. Doszliśmy do porozumienia, że za 10% pierwszego lokalu siostra oda mi swoje 25% drugiego lokalu. Podział wygląda tak: pierwszy lokal 40%, ja 60 %...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl