.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1771 | Wyświetlono: 1-20

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego przez osobę niepełnosprawną

Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która jest właścicielem mieszkania, musi zgłaszać do urzędu skarbowego umowę najmu?

Wynajem miejsca postojowego w garażu podziemnym a podatek

We wrześniu kupiłam miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wynajmuję je za 250 zł za miesiąc. Płacę 156,62 zł wspólnocie za to miejsce. Jestem emerytką. Czy muszę zapłacić podatek od wynajmu?

Rozliczenie dochodów z prostytucji

Znajoma ma w planach jednorazową prostytucję za dużą sumę pieniędzy za granicą. Chciałaby dostać pieniądze na konto, wrócić do Polski i legalnie się z nich rozliczyć z urzędem skarbowym. W jaki sposób można to zrobić i czy dochód z prostytucji jest w ogóle legalny?

Darowizna wkładu mieszkaniowego ze spadku a zwolnienie z podatku

Ja i mój brat otrzymaliśmy odziedziczony po rodzicach zwrot wkładu mieszkaniowego ze spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej złożyliśmy w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2 o przyjęciu spadku. Brat postanowił oddać mi swoją część pieniędzy, czyli 70 tys. zł. Całość...

Cofnięcie rozdzielności majątkowej a wspólne rozliczenie podatku

W październiku starałem się o kredyt hipoteczny. Jestem w związku małżeńskim. Aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, zdecydowałem się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej z żoną (żona nie pracuje, nie ma żadnego dochodu). Niestety nie wiedziałem o tym, że przez to...

Rozliczenie podatkowe inwestycji w papiery wartościowe u zagranicznego brokera

Moje pytania dotyczą korzystania z usług zagranicznego brokera w celu zakupu papierów wartościowych. Przepisy nie zezwalają, aby broker przechowywał depozyty klientów, w związku z tym środki na inwestowanie trzymane są na funduszu pieniężnym. Chciałbym się dowiedzieć, jak w...

Opłaty za media opłacane z rachunku matki a urząd skarbowy

Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego jestem jedynym właścicielem. Razem ze mną mieszka moja matka i ojciec, którzy są zameldowani na stałe. Moje pytanie dotyczy opłat za media. Umowy z dostawcami – czy to prądu, czy gazu są podpisane tylko ze mną, ale te opłaty opłacane...

Umowa pożyczki w rodzinie a podatek

Zamierzam udzielić rodzinie (dokładnie synowi) pożyczki na budowę domu. Czy mogę ją udzielić na okres 10 lat? Nigdzie nie znalazłam określenia czasu takiej pożyczki. Czy umowa powinna zostać spisana pomiędzy mną i moim małżonkiem a synem i jego żoną? Czy mam obowiązek...

Spłata kredytu żony przez męża zaciągniętego przed ślubem a podatek

Kupiłam 9 lat temu mieszkanie na kredyt, który do tej pory spłacam. W międzyczasie wyjechałam za granicę i wyszłam za mąż. Teraz chcielibyśmy kredyt mieszkaniowy spłacić, tylko że praktycznie spłaciłby go mój mąż, ponieważ od pewnego czasu ja nie pracuję i jestem na jego...

Optymalna forma przekazania nieruchomości przez wujka - sprzedaż czy darowizna?

Wujek, brat mojej mamy, chce mi przepisać nieruchomość – mieszkanie, które niedługo nabędzie. Zastanawiamy się, w jakiej formie powinno to nastąpić, żeby uniknąć płacenia wysokich podatków. Jaki sposób byłby optymalny, darowizna, sprzedaż? Dodam, że możemy nabyć (z...

Instalacja pompy i fotowoltaiki jako cel mieszkaniowy

Czy wykonanie instalacji pompy ciepła wraz z fotowoltaiką można traktować jako cel mieszkaniowy w przypadku otrzymania darowizny? Zgłosiłam darowiznę, ale po terminie. Szukam sposobu na uniknięcie podatku.

Sprzedaż działki i zakup mieszkania a podatek

Posiadam działkę, która planuje sprzedać. Nie posiadam żadnej innej nieruchomości. Działka była darowizną w 2020 roku, a więc nie minął okres 5 lat podatkowych. Chciałabym całą kwotę przeznaczyć na zakup mieszkania. Wiem, że mogę tak zrobić i jeśli taki to cel, nie muszę...

Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić konta bankowe podatnika?

Mąż jest pełnomocnikiem do konta bankowego swojej mamy. W tamtym roku, na jej prośbę wybrał z tego konta 60 tys. zł i ona je trzymała. Teraz chciałaby pieniądze z powrotem wpłacić, bo trochę znowu z emerytury odłożyła i byłaby to obecnie większa kwota. Mamy jednak obawy, że...

Rolnik ryczałtowy prowadzący warsztaty i pokazy, co z podatkiem VAT?

Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo pasieczne, jesteśmy na KRUS-ie, zarejestrowani jako SB oraz RHD. Mamy propozycje prowadzenia odpłatnych warsztatów lub pokazów pszczelarskich. Czy możemy wystawiać faktury RR, gdzie w tytule będzie „pokaz pszczelarski”? Czy możemy w...

Darowizny w rodzinie, które skarbówka może uznać za podejrzane

Dwa lata temu przepisałem u notariusza mieszkanie w formie darowizny mojej córce. Następnie odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach. Chciałbym również przepisać to drugie mieszkanie w darowiźnie córce. Ona zaś przekazałaby pieniądze w darowiźnie, połowę wartości mieszkania...

Nieujawnione dochody z pracy na czarno i darowizny sprzed lat - konsekwencje podatkowe

Przez 7-8 lat, od 1997 r. pracowałem „na czarno” za granicą. Potem  mieszkałem z ojcem, który posiadał wysoką emeryturę, i w związku z tym, że się nim opiekowałem przez kilkanaście lat, przekazywał mi tę emeryturę do ręki. Zarobione pieniądze i te od ojca...

Usługi kosmetyczne w zamian za koszt kosmetyków a podatki

Rok temu zamknęłam jednoosobową działalność gospodarczą. W tym roku skończyłam kursy kosmetyczne i w ramach nauki chciałabym praktykować na modelkach. Ze względu na wysoki koszt produktów kosmetycznych chciałabym, aby modelki ten koszt same pokrywały. Nie ma możliwości,...

Działalność gospodarcza i praca na umowę a przejście na ryczałt

Prowadzę spółkę z o.o., jest to poradnia medycyny rodzinnej, w której zatrudniam moją żonę na 1/2 etatu jako kierownika podmiotu leczniczego. Dodatkowo żona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawia faktury na moją poradnię. Czy od stycznia żona może przejść na...

Najem prywatny lokalu wykonywany poza działalnością gospodarczą a zryczałtowany podatek dochodowy

Moje pytanie dotyczy zmiany w opodatkowaniu firmy i lokalu usługowego. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i płacę podatek liniowy. Zacząłem wpłacać 6 lat temu pieniądze na lokal usługowy od dewelopera. Półtora roku temu lokal został oddany do użytku...

Unieważnienie umowy kredytu we frankach - zrzeczenie się korzyści finansowych na rzecz jednego kredytobiorcy a podatek

Kilkanaście lat temu przez rodzinę został zakupiony na kredyt dom jednorodzinny – 20% nieruchomości należy do rodziców, a 80% do dorosłego syna. Na zakup został wzięty kredyt we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcami są rodzice wraz z synem. Obecnie składany jest pozew do...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl