.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1713 | Wyświetlono: 1-20

Wyjazd za granicę na dłuższy czas - co trzeba zgłosić w urzędach?

Niedługo wyjeżdżam na dłuższy czas z Polski do Londynu w celach zarobkowych na co najmniej dwa lata, najprawdopodobniej na stałe (efektywnie będę w związku z tym zmieniał rezydencję podatkową). Co i w jakim urzędzie powinienem zgłosić – US? ZUS? NFZ? aktualizacja...

Stała praca w Niemczech i dochody w Polsce - jak się rozliczać?

Od kilku lat jestem pracownikiem polskiej firmy. Z początkiem 2020 r. zawnioskowałem o urlop bezpłatny na okres 2 lat (do końca 2021). W tym czasie podjąłem pracę w Niemczech na umowę o pracę bezpośrednio z pracodawcą. Mieszkam i żyję tam, Polskę odwiedzam sporadycznie, są to...

Powrót na stałe do Polski, praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy, co z podatkami?

Jestem obywatelką Polski, przed 7 laty wyjechałam na studia do Irlandii i już tam zostałam. Od 2 lat pracuję na cały etat i płacę podatki. Za kilka miesięcy wychodzę za mąż za Irlandczyka, po ślubie chcę wrócić z mężem do Polski. Oboje mamy możliwość pracy zdalnej i...

Wykłady na uczelni a zwolnienie z VAT

Prowadzę działalność gospodarczą głownie związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ale również z edukacją (PKD 85.59.B). Jestem czynnym płatnikiem VAT. Przez ostatni semestr prowadziłem jako gościnny wykładowca zajęcia dla grupy studentów na studiach inżynierskich...

Podatek od sprzedaży części mieszkania

Jest mieszkanie, którego właścicielami jest teraz mój wujek i mój ojciec, każdy ma połowę mieszkania. Wujek zamierza zrobić darowiznę na mojego ojca swojej połowy mieszkania. Następnie ja zamierzam od taty odkupić pół mieszkania, a pół dostanę w darowiźnie. Podatek od...

Darowizna mieszkania od dalszej rodziny a podatek

Chciałabym uzyskać poradę w zakresie podatku od darowizny otrzymanej od dalszej rodziny, a konkretnie mieszkania. Mój stryj (brat cioteczny mamy, czyli dalsza rodzina spoza pierwszego kręgu) zamierza przekazać mi swoje mieszkanie w formie darowizny. W związku z tym chciałabym poznać...

Zmiana stawki podatku dla działalności edukacyjnej

Moje pytanie dotyczy kwalifikacji mojej zawodowej działalności edukacyjnej (nauczanie jeżyka angielskiego) do nowej formy opodatkowania. Do tej pory mam rozliczanie jako samodzielnie wykonywanej działalności na ogólnych zasadach opodatkowania. Obecna 8,5-procentowa stawka dla edukacji...

Przelewy w rodzinie - czy trzeba zgłosić darowiznę?

Sprawa dotyczy przelewów w najbliższej rodzinie, czy są to darowizny i czy trzeba zgłaszać je jako darowizny do urzędu skarbowego. Jesteśmy z żoną małżeństwem ponad 25 lat. Nabyliśmy w trakcie małżeństwa działkę, budowałem na niej dom. Ale dom zapisany był tylko na żonę...

Darowizna dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce od jego rodziny

Potrzebowałabym porady w kwestii darowizny. Jestem obcokrajowcem (obywatelstwo ukraińskie) i ostatnio dostałam darowiznę od swojej rodziny w postaci gotówki, która później została przeznaczona na wkład własny przy zakupie mieszkania na terenie Polski (kredyt hipoteczny). Darowizna...

Konsekwencje niezgłoszenia do urzędu skarbowego przelewów od ojca

Mieszkam w Anglii od 4 lat. Mój ojciec wysyła mi czasami przelewy pieniężne. Kwota od 2017 roku to 23 tysiące złotych, ja wysłałam mu 5 tysięcy. Niestety nie wiedzieliśmy, że należy to zgłosić do urzędu skarbowego. Chcemy to naprawić. Czy czekają nas jakieś konsekwencje? Czy...

Podatek od darowizny w przypadku cudzoziemców zamieszkałych w Polsce

Jestem cudzoziemcem, obywatelem Ukrainy, ale również posiadam obywatelstwo polskie (od marca 2020 r.). Przed otrzymaniem obywatelstwa, mając kartę pobytu stałego, otrzymałem od ojca (obywatela Ukrainy, który po raz pierwszy przyjechał do Polski) darowiznę w gotówce (na terytorium RP)...

Czy zadatek można zaliczyć jako wydatek mieszkaniowy?

Sprzedałam mieszkanie przed upływem 5 lat kalendarzowych od zakupu. Umowę przedwstępną sprzedaży podpisałam w lipcu, został mi wpłacony zadatek, który przeznaczyłam na na zakup innej nieruchomości we wrześniu. Umowa docelowa sprzedaży dotychczasowej nieruchomości nastąpiła w...

Darowizny od rodziny na zakup mieszkania - jak uniknąć podatku?

Sprawa dotyczy darowizn od rodziny na zakup mieszkania, tak aby uniknąć podatku? Wraz z żoną chcieliśmy zakupić mieszkanie. Koszt mieszkania to 400 000 zł. Ja otrzymuję od brata darowiznę w wysokości 200 000 zł, żona od rodziców 100 000 zł. Jesteśmy małżeństwem od 2 lat....

Sprzedaż nieruchomości za granicą - czy trzeba zapłacić podatek w Polsce?

Jestem obywatelem dwóch państw: Polski i Danii. W Danii mieszkałem niemal od urodzenia, w Polsce mieszkam od trzech lat. Przed 6 laty w Danii kupiłem mieszkanie, które sprzedałem na początku tego roku po to, aby kupić lokal w Polsce, gdyż jestem tu na stałe. Czy spoczywa na mniej...

Sprzedaż używanych części do telewizorów a zwolnienie z VAT

Chciałbym założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Mam zamiar sprzedawać przez internet części z telewizorów, które wcześniej zostaną odzyskane z uszkodzonych, używanych odbiorników, które często lądują na śmietniku, lub po prostu będę je skupował od osób...

Prowadzenie działalności gospodarczej w cudzym mieszkaniu - użyczenie lub wynajem

Chciałbym zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą w cudzym mieszkaniu, które będę wynajmować lub mieć użyczone. Między mną a właścicielem (mieszkanie jest własnością osoby fizycznej) nie istnieją powiązania rodzinne, jednak chciałbym poznać prawa i...

Dochód z różnicy kursu walut a wykazanie w zeznaniu PIT

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W 2008 roku zamieniłem w banku oszczędności w złotych na euro. W 2021 roku (po 13 latach) zamieniłem w banku oszczędności w euro na złote z przeznaczeniem na spłatę kredytu samochodowego. Sprzedaż waluty euro w 2021 roku...

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego podczas pobytu za granicą

Rok temu zmarł nasz tata. Po jego śmierci wraz z siostrą odziedziczyłam połowę wspólnego majątku rodziców. Część po mamie na mocy testamentu otrzymało moje dziecko. Mieszkam za granicą i z powodu pandemii nie mogłam przyjechać do Polski, a wiem, że muszę złożyć w US do 6...

Inwestycja w kryptowaluty pieniędzy ze sprzedaży działki a ulga mieszkaniowa

W zeszłym roku sprzedałem działkę budowlaną, którą 2 lata wcześniej otrzymałem w formie darowizny. Zaraz po transakcji uzyskane pieniądze oraz dodatkowo część swoich oszczędności zainwestowałem w kryptowaluty. Celem inwestycji jest planowany jeszcze w tym roku, lub w roku...

Podatek od nieruchomości, która spłonęła

Dwanaście lat temu zmarł mój ojciec, nie było podziału majątku między spadkobiercami. W 2013 r. spłonęła nieruchomość małżeńska – dom rodziców, gdzie mieszkała mama i opłacała podatek od nieruchomości. Później gmina zwolniła mamę z obowiązku płacenia tego...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton