.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1677 | Wyświetlono: 1-20

Formularz SD-3 złożony po latach

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie...

Pobyt i zameldowanie za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Moja siostra mieszka od kilku lat we Włoszech. W Polsce posiada mieszkanie, które wynajmuje. We Włoszech planuje się zameldować, aby móc płacić tam ubezpieczenie zdrowotne. Czy zameldowanie na stałe we Włoszech może jakoś wpłynąć na fakt, że posiada i wynajmuje mieszkanie w...

Przechowanie na koncie pieniędzy brata w trakcie jego leczenia

Od 6 miesięcy wynagrodzenie mojego brata z tytułu działalności gospodarczej przelewane jest na moje konto, do którego brat ma pełnomocnictwo. Jego wynagrodzenie oscyluje w granicach od 5000 do 10 000 zł. Przyczyną przelewania pieniędzy na moje konto jest to, że brat od wielu lat...

Zwrot niechcianej darowizny pieniędzy a poinformowanie urzędu skarbowego

Dostałam od rodziców darowiznę pieniężną na zakup mieszkania przelewem na konto. Tytuł przelewu: „darowizna na zakup mieszkania”. Nie konsultowano tego ze mną i nie mam zbyt dobrych relacji z rodzicami, w związku z tym nie chce przyjąć tych pieniędzy. Jak mogę to...

Czy do darowizny pieniędzy potrzebna jest umowa?

Dostałam od ojca z USA darowiznę pieniężną przelewem, ale w tytule nie wpisał „darowizna”. Czy ojciec powinien spisać umowę darowizny przed datą wysłania pieniędzy? Czy może spisać taką umowę i mi ją przesłać pocztą? Czy na druku SD-Z2 pod datą nabycia i datą...

Użyczenie lokalu użytkowego i jego dalszy wynajem a podatki

Posiadam lokal użytkowy na parterze domu, w którym mieszkam. Chciałbym go nieodpłatnie użyczyć pewnej zaufanej osobie. Gdyby nadarzyła się taka możliwość, czy ta osoba mogłaby następnie ten lokal wynająć odpłatnie np. lekarzowi na gabinet lekarski? Jeśli tak, czy wynajmujący...

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży nieruchomości ze spadku

Ciocia zmarła w marcu 2014 r.* i moja mama otrzymała w spadku po swojej siostrze 1/4 udziału w dom oraz działki rolne – w lutym 2016 r. sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Mama zmarła w 2018 r., a ja zostałam jej jedyną spadkobierczynią na postawie sądowego...

Czy przelew na wspólne konto małżonków trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

W 1999 roku, po śmierci mojego ojca na podstawie prawomocnego wyroku sądu nabyłam w spadku 1/3 mieszkania. W 2019 roku aktem notarialnym zawarłam z moim bratem umowę sprzedaży mojego udziału w spadku. Kwotę z tytułu sprzedaży, o której mowa w akcie notarialnym, brat wpłacił na...

Pobyt na stałe w Anglii a zakup pod wynajem kamienicy w Polsce

Mieszkam wraz z rodziną w Anglii, mam wyłącznie polskie obywatelstwo. Pracuję na umowę o pracę, a ponadto mam jeszcze spółkę limited. Trafiła mi się okazja kupić w Polsce kamienicę, w skład której wchodzą 3 mieszkania pod wynajem osób prywatnych, a gdy obecny właściciel się...

Rozszerzenie działalności o usługi doradztwa a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z PKD wiodącym 85.59.B – prowadzę szkolenia. Jednak pasjonuję się od kilku lat prawem pracy, nawet podjęłam studia podyplomowe w tym kierunku, ponadto prowadzę na profilu firmowym w social mediach cykl wpisów poświęconych...

Wynajem lokalu spółce przez wspólnika a podatki

Kupiłam lokal użytkowy, który od 2 miesięcy wynajmuję spółce cywilnej, której jestem współwłaścicielem, na podstawie umowy najmu. Czy powinnam taką umowę zgłosić do urzędu skarbowego? Czy powinnam złożyć oświadczenie w US, w jakiej wysokości będę płacić podatek od...

Pieniądze na zakup mieszkania dla dziecka czy darowizna mieszkania po zakupie?

Chcemy kupić córce mieszkanie. Sporządziliśmy umowę wstępną, z której wynikało, że nabywcą mieszkania jest córka. Zaliczkę wpłaciliśmy my – z naszego konta. Resztę kwoty mamy zamiar przelać córce, by dokonała zakupu. Urzędnik stwierdził, że to niezgodne z...

Rozliczenie straty w działalności gospodarczej sprzed dwóch lat

Problem dotyczy podatku dochodowego. W 2019 r. była strata na działalności w wysokości 6700 zł. W roku 2020 nie została ona odliczona w PIT 36. Czy w 2021 r. w PIT-36 mogę rozliczyć stratę w całości, czy tylko 50%? Jak mam rozliczyć stratę za 2019, skoro nie była częściowo...

Sprzedaż mieszkania po tacie a podatek

W marcu 2020 r. została podpisana umowa darowizny i ustanowienie służebności (akt notarialny) pomiędzy tatą oraz mną i moim bratem na lokal zamieszkiwany przez tatę od 1967 r. Tata zmarł w kwietniu tamtego roku, a mieszkanie zostało sprzedane w lipcu 2020 r. W związku z tym moje...

Wezwanie do korekty PIT-36 i rozliczenie podatku przy braku PIT-11

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy za rok 2020. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. W deklaracji PIT-36 nie wypisywałam należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia korekty zeznania podatkowego, czy...

Jakie ulgi na dom energooszczędny?

W roku 2020 wybudowałem dom i czekam na jego „odebranie” przez starostwo. Czy w ramach budowy mogę skorzystać z jakichś ulg/zwrotów? W domu jest pompa ciepła oraz rekuperacja mechaniczna, budynek energooszczędny, całkowita powierzchnia budynku to 277 m 2 (budynek...

Darowizna samochodu w rodzinie a podatek

Poszukuję informacji na temat opodatkowania darowizny w rodzinie. Chodzi o samochód, który jest obecnie własnością mojego męża oraz teściowej po połowie udziałów. Z mężem mamy wspólność majątkową, auto zostało zakupione już po naszym ślubie, jego wartość to ok. 25 tys....

Sprzedaż mieszkania i kupno nowego a ulga podatkowa

Przed 6 laty nabyłem z żoną do wspólnego majątku mieszkanie za 200 tys. zł, finansując je częściowo z kredytu hipotecznego (150 tys. zł). W ubiegłym roku sprzedaliśmy to mieszkanie za 300 tys. zł, spłacając kredyt w wysokości 125 tys. W tym...

Brak podpisu współwłaściciela na umowie sprzedaży samochodu a ponowne złożenie deklaracji PCC-3

Po zakupnie auta w terminie uiściłem podatek i złożyłem deklarację PCC-3 oraz kopię umowy. Podczas późniejszej rejestracji pojazdu zauważyłem, że w umowie brakuje współwłaściciela. Poproszono mnie o przepisanie umowy i na tym temat zamknięto. Czy w skarbówce również należy...

Pobyt na stałe za granicą a dochody w Polsce

Kuzyn ma podwójne obywatelstwo i aktualnie (od wielu lat) przebywa na stałe za granicą i tam pracuje. W Polsce ma dom i na swojej posesji billboard, za który wcześniej pobierała opłatę jego mama, a teraz on jako jedyny spadkobierca. W Polsce nie mieszka, nie ma tu rachunku, kwota...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton