.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo podatkowe

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1695 | Wyświetlono: 1-20

Inwestycja w kryptowaluty pieniędzy ze sprzedaży działki a ulga mieszkaniowa

W zeszłym roku sprzedałem działkę budowlaną, którą 2 lata wcześniej otrzymałem w formie darowizny. Zaraz po transakcji uzyskane pieniądze oraz dodatkowo część swoich oszczędności zainwestowałem w kryptowaluty. Celem inwestycji jest planowany jeszcze w tym roku, lub w roku...

Podatek od nieruchomości, która spłonęła

Dwanaście lat temu zmarł mój ojciec, nie było podziału majątku między spadkobiercami. W 2013 r. spłonęła nieruchomość małżeńska – dom rodziców, gdzie mieszkała mama i opłacała podatek od nieruchomości. Później gmina zwolniła mamę z obowiązku płacenia tego...

Konkretny cel darowizny a zgłoszenie darowizny do US i podatek

Przekazałam synowi darowiznę na zakup mieszkania jako przelew bankowy, jednak syn zapomniał w ciągu 6 miesięcy zgłosić fakt do US na druku SD-22. Przeczytam, że zgodnie z wyrokiem NSA z 2018 r., jeśli darowiznę przekazujemy na konkretny cel i jest to wpisane w poleceniu przelewu...

Niewielkie opóźnienie w wysyłce druku PCC-3 - jak uniknąć kary za to opóźnienie?

Kupiłam samochód. Przypadkowo doszło do niewielkiego opóźnienia w wysyłce druku PCC-3 do US, 4 dni. Podatek został zapłacony. Jak mogę uniknąć kary za to opóźnienie? Naczytałam się, że kary to nawet 45 tys. zł.

Dysponowanie środkami zmarłego przed jego śmiercią i po niej a obowiązek podatkowy

Kilka dni przed śmiercią brata mojej babci (będę nazywał go wujkiem) przelałem pieniądze z jego konta na swoje. Miałem od niego upoważnienie do konta, gdyż spodziewaliśmy się, że jego leczenie będzie wymagać pokrycia pewnych kosztów i wujek nie był w stanie prowadzić swoich...

Zakup części domu i sprzedaż całości a podatek

Ponad 20 lat temu otrzymałam spadek po babci, 3/4 domu, moja mama dostała 1/4 domu. W 2015 roku odkupiłam od mamy te 1/4 domu za 30 000 zł. W roku 2018 sprzedałam cały dom za 200 000 zł. W 2019 roku przesłaliśmy rozliczenie PIT 39, chcieliśmy skorzystać z ulgi podatkowej. Sumę 50...

Przelew na konto mamy - depozyt nieprawidłowy czy darowizna?

Zamknęłam polisolokatę i rok temu środki zostały przelane bezpośrednio z konta firmy ubezpieczeniowej na konto mojej mamy w dwóch transzach. Ja do tego konta nie mam upoważnienia ani nie jestem jego współwłaścicielką. Wykonałam taką operację, gdyż nie posiadam swojego konta w...

Sprzedaż mieszkania przez małżonków i zakup innego a wypełnienie PIT

Sprzedaliśmy z mężem mieszkanie. Moja część pochodziła z darowizny od rodziców, którzy zakupili mieszkanie na pół z moim narzeczonym. Darowizna miała miejsce w 2018 r., a sprzedaż mieszkania nastąpiła w 2020 r. Za pieniądze ze sprzedaży zakupiliśmy w grudniu mieszkanie z...

Usługi kosmetologiczne i medyczne a VAT

Gabinet medyczny, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, świadczy usługi kosmetologiczne: kwasy medyczne, oczyszczanie, mezoterapia igłowa; trychologia, podologia) oraz medyczne (lekarz chirurg); badania laboratoryjne. Pracownicy to dwie pielęgniarki i lekarz. W listopadzie...

Sprzedaż mieszkania po cenie niższej niż wartość rynkowa - co na to urząd skarbowy?

Rodzice kupili mieszkanie zakładowe w 2020 r. z 50% zniżką z myślą o przekazaniu go mnie i mojej żonie. Sami nie byli nim zainteresowani tym mieszkaniem, gdyż wymaga ono kapitalnego remontu. Chcielibyśmy teraz kupić od rodziców mieszkanie i zaznaczam, że nie jesteśmy zainteresowani...

Co można odliczyć od podatku od spadku?

Dzisiaj odbyła się sprawa spadkowa po moim wujku. Żyje żona, więc jest to 1/2 spadku. Czy jeżeli ja opłacam podatki i wszystkie świadczenia, to mogę je odliczyć od podatku od nabycia spadku? Czy są jeszcze inne możliwości odliczeń i jakie dokumenty muszę przedstawić w urzędzie...

Zapłata zaległego podatku od nieujawnionych dochodów

Od 5 lat prowadzę popularny kanał na jednym serwisie internetowym. Początkowo było to hobby, ale dość szybko stało się źródłem zarobku. Na początku dochody z reklam były niewielkie, ale z czasem stały się wyższe. Nigdy nie płaciłem podatku dochodowego, bo nie wiedziałam, że...

Pieniądze przesyłane z zagranicy przez męża - czy należy je zgłosić w urzędzie skarbowym?

Mój mąż jest cudzoziemcem, w Polsce nie ma meldunku ani stałego pobytu. Pracuje w Grecji i tam rozlicza podatki. Jesteśmy małżeństwem 15 lat, mamy wspólność majątkową, nigdy nie podpisywaliśmy intercyzy. Ja pracuję dopiero od 3 lat, wcześniej byłam bezrobotna i mą mnie...

Sprzedaż mieszkania spadkowego a podatek

W 2013 roku wraz z dwoma braćmi uzyskałem w spadku po mamie mieszkanie, każde po 1/3. W tym roku bracia dokonali darowizny swoich części na moją rzecz. W tej chwili sprzedaję mieszkanie i zamierzam zakupić inne, po niższej cenie, na rynku wtórnym. Nie wiem, jak wygląda sprawa...

Darowizna dla syna i jego żony a podatek

Moja teściowa ma kamienicę, której jest współwłaścicielem. Podczas podziału tej nieruchomości na konkretnych właścicieli, chciałaby od razu przepisać w formie darowizny swoją część na dwóch synów (jeden z nich jest moim mężem), dwa mieszkania. Wiem, że darowizna na rzecz...

Podjęcie pracy w Irlandii a rezydencja podatkowa

Podpisałem umowę o pracę w Irlandii w pełnym wymiarze godzin. Wkrótce wyjeżdżam wraz z żoną. Zawieszam działalność gospodarczą, którą prowadziłem w budynku należącym do moich rodziców, tam też jestem zameldowany. Nie planuję przebywać w Polsce dłużej niż 180 dni. Czy...

Darowizny pieniędzy od najbliższej rodziny

Chciałbym zapytać o możliwość wielokrotnej darowizny w rodzinie. Konkretnie – chcę otrzymać darowiznę od brata (około 350 tys. zł) oraz od rodziców (około 150 tys. zł). Już raz dostałem darowiznę od brata (kwota 200 tys. zł, w 2018 r.), był to przelew na konto, niestety...

Ulga mieszkaniowa przy zakupie działki rolno-budowlanej

Żona sprzedała odziedziczoną nieruchomość. Zamierzamy teraz kupić działkę i skorzystać z ulgi mieszkaniowej zwalniającej z podatku. Wiem, że działka powinna być budowlana bądź przekształcona w budowlaną w terminie do 3 lat od daty sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Co w...

Formularz SD-3 złożony po latach

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie...

Pobyt i zameldowanie za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Moja siostra mieszka od kilku lat we Włoszech. W Polsce posiada mieszkanie, które wynajmuje. We Włoszech planuje się zameldować, aby móc płacić tam ubezpieczenie zdrowotne. Czy zameldowanie na stałe we Włoszech może jakoś wpłynąć na fakt, że posiada i wynajmuje mieszkanie w...

»Artykuły

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Wiążąca interpretacja prawa

W polskim systemie prawnym do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest co do zasady wyłącznie organ, który wydał akt prawny. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i...

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do...

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe stypizowane są w jednej ustawie, a podstawowym kryterium ich rozróżnienia jest rodzaj kary, która grozi za popełnienie czynu.

Mandat za wykroczenie skarbowe

Podobnie jak w postępowaniu karnym, w postępowaniu karno-skarbowym możliwe jest pociągnięcie sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu. Można to zrobić jednak wyłącznie w przypadku, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia...

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Klasyfikacja usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług to klasyfikacja, która stosowana jest do określania przebiegu i opisu procesów gospodarczych, w szczególności w statystyce oraz rachunkowości. PKWiU jest jednak stosowana również do celów podatkowych, m.in. do określania wykazów sprzedaży...

Administracyjny tytuł wykonawczy na nieletniego

Osoba małoletnia może być zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zobowiązań podatkowych, które nabyła w drodze spadkobrania. Wiązać się to może z koniecznością wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie, wystawienia tytułu...

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję działalności gospodarczej, różniącą się od definicji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta używana jest jednak wyłącznie do określenia kręgu podatników w podatku od towarów i...

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Definicja organu podatkowego

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton