.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1050 | Wyświetlono: 1-20

Kara grzywny za nieszczepienie dzieci

Jestem mamą dwójki dzieci. Nie chcę ich zaszczepić ze względu na dużą liczbę przypadków powikłań poszczepiennych w naszym otoczeniu. Sanepid wezwał mnie do zaszczepienia dzieci. Jeśli tego nie zrobię, dostanę karę grzywny. Co zrobić w tej sytuacji? Czy mogę uniknąć kary?

Kto może wystawić świadectwo energetyczne i co powinno zawierać?

Wynajmuję mieszkanie w Waeszawie. Agent powiadomił mnie, że od 28 kwietnia zmieniła się ustawa energetyczna i lokale pod najem lub na sprzedaż muszą mieć świadectwo energetyczne. Mieszkanie ma 57 m 2 . Napisałam do spółdzielni i dostałam informację, że oni takiego...

Kara za rzekome odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

Zostałem ukarany przez przedsiębiorstwo usług komunalnych za rzekome odprowadzenie deszczówki do kanalizacji. Dwa razy pisałem pisma, w których nie zgadzałem się z opinią PUK. Na drugą korespondencję nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Teraz otrzymałem wezwanie do zapłaty wraz z...

Przepisanie nieruchomości na ojczyma a prawo do dziedziczenia

Jestem synem z pierwszego małżeństwa mamy. Po rozwodzie mama wyszła za mąż i z tego związku mam siostrę. Jakieś 30 lat temu mama z ojczymem kupili działkę, którą od razu przepisali na mnie i siostrę. Nie utrzymuję bliskich stosunków z mamą, podobnie z ojczymem. Jakiś miesiąc...

Jak sprawdzić jaka była forma umowy darowizny nieruchomości?

Moja teściowa jest właścicielką połowy posiadłości o znacznej wartości. Ma dwoje dzieci: syna i córkę. Swoją część przekazała synowi – nie wiadomo, jakim aktem (czy jest to umowa darowizny, czy też umowa dożywocia). Osoba obdarowana (syn) odmawia ujawnienia, na jakich...

Wyrejestrowanie odbiornika RTV po śmierci właściciela

Moja mama była zwolniona z płacenia abonamentu ze względu na wiek. Zmarła kilka lat temu. Ja zostałem prawnie właścicielem mieszkania po mamie. Mieszkanie stoi puste i nieużywane. Czy powinienem wyrejestrować odbiornik w mieszkaniu mamy? Czy może przerejestrować go na siebie?

Meldunek a prawo własności

Mój ojciec zameldował w domu rodzinnym swoją partnerkę z jej dziećmi. Kobieta nie ma pracy, a dzieci są niepełnoletnie. Ostatnio zaczęła twierdzić, że to jej dom. Jak mogę prawnie udowodnić, że w domu nic do niej nie należy? Czy można ją wymeldować bez jej zgody?

Nieaktualny wpis o wszczętym wywłaszczeniu, jak go wykreślić z księgi wieczystej?

Kupiłam kilka lat temu działkę i nie zauważyłam, że w księdze wieczystej jest wpis o wszczętym wywłaszczeniu na rzecz PKP. W 1975 r. PKP wszczęło wywłaszczenie z części działki na rzecz drogi, ale do przedsięwzięcia nie doszło. U wszystkich sąsiadów ten wpis z ksiąg...

Park rozrywki na działce zagrodowej

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą na terenie własnego gospodarstwa rolnego. Chodzi o zainstalowanie urządzeń rekreacji i sportu dla dzieci na świeżym powietrzu (dmuchańców, placu zabaw, parku linowego, zjeżdżalni). Czyli chodzi o uruchomienie w celach zarobkowych parku...

Zgłoszenie budowy domków letniskowych na działce

Jestem właścicielką działki rolnej o wielkości 1200 m 2 , na której postawiłam domek holenderski. Planuję dodatkowo wybudować na niej domek drewniany do 70 m 2 (niezwiązany trwale z gruntem). W jaki sposób uregulować prawnie przedmiotowe obiekty na działce?...

Wpływ orzeczenia lekarskiego na zawodowe prawo jazdy

Mam prawo jazdy zawodowe (kod 95) ważne przez 4,5 roku. Czy lekarz medycyny pracy może cofnąć moje uprawnienia?

Skorygowanie błędu geodety

Mój dom został wybudowany przed komasacją (1974 r.). Chciałam uzyskać pozwolenie na budowę. Okazało się, że budynek stoi na działce sąsiada (geodeci błędnie nanieśli granicę na mapę i błąd ten był powielany) i pozwolenie nie zostanie wydane do momentu sprostowania...

Jak uzyskać koncesję na handel bronią?

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby otrzymać koncesję na handel bronią (dokładnie wiatrówkami)? Chciałbym prowadzić tego typu działalność. Czy zakładanie firmy wygląda tak samo, jak w przypadku zwykłej działalności gospodarczej? Łatwiej założyć nową działalność czy...

Uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Czy kończąc studia podyplomowe w wymiarze 390 godzin (trzy semestry), nabywam uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Czy rolnik może prowadzić agroturystykę w innym rejonie Polski niż jego gospodarstwo?

Czy mogę założyć agroturystykę w innym rejonie Polski niż posiadane przeze mnie gospodarstwo rolne? Mam status rolnika i ziemię w gminie wiejskiej w centralnej Polsce. Obecnie kupuję dom z pokojami do wynajęcia w nadmorskiej miejscowości X, czy mogę zarejestrować tam...

Duplikat zagubionego świadectwa maturalnego

Zgubiłam świadectwo z liceum wraz z maturą. Złożyłam pismo do kuratorium oświaty o duplikat świadectw (dodam, że ta szkoła już nie istnieje). Odpowiedź jest taka, że nie ma możliwości wydania duplikatu ze względu brak dokumentów. Co można w tej sytuacji zrobić? Jaka jest...

Brak wyrejestrowania samochodu po złomowaniu, co robić?

3 lata temu mąż sprzedał samochód na złom. Mechanik polecił nam miejsce, gdzie można oddać pojazd do złomowania. Pan, który kupił od nas samochód, zobowiązał się go wyrejestrować. Aktualnie otrzymaliśmy pismo o zadłużeniu z powodu nieopłacenia składki ubezpieczeniowej za...

Droga gminna wytyczona w MPZP przez prywatną działkę - odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Otrzymałem z urzędu gminy pismo w sprawie wydzielenia drogi publicznej zgodnej z MPZP – z konkretnym terminem przekazania mojego stanowiska w sprawie. Działka obecnie w strefie projektowanej drogi nie ma zabudowy, jest jednak w całości ogrodzona. Nie jestem przeciwko powstaniu...

Problem z uzyskaniem aktu zgonu po członku rodziny

Złożyłam do USC wniosek o odpis aktu zgonu mojej cioci (siostra taty). Brat zmarłej, czyli mój tata, nie żyje. W celu przeprowadzenia postępowania sądowego potrzebuję aktu zgonu. Zmarła nie miała dzieci ani męża. Opisałam całą sytuację, sądząc, że odpowiednio...

Rura deszczowa przeszkodą w budowie domu

Przez moją działkę przebiega rura deszczowa o średnicy 600 mm na głębokości 4 metrów należąca do wodociągów miejskich. Chcę wybudować dom, zgodnie z planem posadowienia budynku ta rura wypadałaby centralnie pod jedną ze ścian szczytowych. Pierwszą propozycją...

»Artykuły

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Brak ważnego przeglądu? Oto możliwe konsekwencje

Zdarza się, że potrafimy zapomnieć o swoich podstawowych obowiązkach. Jednak nie w każdym wypadku musimy przez to borykać się z poważnymi konsekwencjami. Dlaczego nie warto zapominać o przeglądzie technicznym samochodu? Sprawdźmy, jakie czekają nas wtedy niemiłe następstwa.

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży alkoholu wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego potocznie „koncesją na sprzedaż alkoholu”. Zezwolenie takie, w zależności od tego czy przedsiębiorca chce prowadzić sprzedaż detaliczną, czy hurtową, wydaje organ...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl