.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 918 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 22.06.2024

Kara za brak OC po sprzedaży pojazdu

Sprzedałem pojazd na podstawie faktury VAT dla firmy na Litwie w 2023 r., zgłosiłem ten fakt do ubezpieczyciela, jednak nie zrobiłem tego w urzędzie. UFG chce nałożyć karę za brak polisy OC, która zakończyła się w grudniu 2023 r. i nie została wznowiona na kolejny okres. Czy ma...

Opublikowane: 19.06.2024

Spór o granice działek - co zrobić gdy sąsiad nie uznaje granicy wyznaczonej przez geodetę?

Spory o granice nieruchomości między sąsiadami są często skomplikowane i trudne do rozwiązania. W niniejszym artykule wyjaśnimy, co można zrobić w przypadku, gdy sąsiad nie uznaje granicy wytyczonej przez geodetę . Przedstawimy...

Opublikowane: 06.06.2024

Wywłaszczenie pod drogę - jak uratować działkę?

Współczesne planowanie przestrzenne stawia przed właścicielami nieruchomości wiele wyzwań, w tym potencjalną utratę części własności na rzecz realizacji projektów komunalnych, takich jak drogi czy inne inwestycje celu publicznego. Właściciele działek mogą nagle...

Opublikowane: 04.06.2024

Jak zrobić odbiór techniczny domu po latach?

Niekiedy zdarza się, że mimo zakończonej budowy dom nie został formalnie oddany do użytkowania. W niniejszym artykule wyjaśnimy, co należy zrobić, aby zalegalizować taki budynek. Omówimy przepisy Prawa budowlanego dotyczące tej kwestii. Jako przykład posłuży nam sprawa...

Opublikowane: 03.06.2024

Domek holenderski na działce rolnej - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Chcielibyśmy kupić małą działkę rolną pod lasem i postawić na niej domek letniskowy. Mam numer działki i próbowałam się dowiedzieć w gminie, jakie są na niej możliwości zabudowy. Urzędnik poinformował mnie, że działka jest rolna, ale miejscowy plan zagospodarowania...

Opublikowane: 21.05.2024

Altana ogrodowa z tarasem na działce ROD, czy łączna powierzchnia może przekroczyć 35 m2?

Chcemy na działce ROD postawić domek (altanę ogrodową). W naszym projekcie domek miałby przybudówkę narzędziową i łączną powierzchnię 18 m 2 , zaś taras 14 m 2 . Łączna powierzchnia wynosiłaby zatem 32 m 2 . Wiem, że można budować domek (altanę...

Opublikowane: 17.05.2024

Remont i ocieplenie domu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków

Jestem w trakcie ocieplania domu jednorodzinnego wolnostojącego, który nie przekracza 12 m wysokości, więc nie zgłaszałam nigdzie tego faktu. Ocieplona została do tej pory jedna z czterech ścian. Sąsiad zapytał w tym czasie, czy dom nie jest w wpisany do gminnej ewidencji zabytków....

Opublikowane: 14.05.2024

Jak podzielić dom na dwa mieszkania?

Posiadam działkę na terenie, gdzie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna. Buduję dom jednorodzinny dwulokalowy na sprzedaż. Jak przeprowadzić procedurę wydzielenia obydwu lokali, aby móc je sprzedać dwóm nabywcom? Załóżmy, że pojawił się jeden kupujący – jak ustala...

Opublikowane: 13.05.2024

Podział działki a decyzja o warunkach zabudowy

Doszło do podziału dużej działki na 6 mniejszych. Jeśli decyzja o warunkach zabudowy zapadła przed podziałem, czy działki po podziale mają te same prawa i przywileje co do warunków zabudowy? Decyzja zawiera pozwolenie na budowę 6 budynków jednorodzinnych. Czy nowi właściciele,...

Opublikowane: 10.05.2024

Zmiana nazwiska z dwuczłonowego na jednoczłonowe - jak to zrobić krok po kroku?

Przebywam w Wielkiej Brytanii od ponad 10 lat. Pół roku temu zawarłam związek małżeński z Brytyjczykiem w USC w Polsce. Wówczas postanowiłam, że moje nazwisko będzie dwuczłonowe. Jednak to nie był dobry pomysł, ponieważ na co dzień używam tylko nazwiska męża. Podpisując...

Opublikowane: 09.05.2024

Trawa na pasie zieleni - obowiązek gminy czy właściciela nieruchomości?

Temat: obowiązek koszenia trawy na pasie zieleni pomiędzy moją posesją a drogą gminną. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście odparł moje zarzuty o nieskoszenie trawy, powołując się na „jakieś” ustawy. W sieci znajduję opinie potwierdzające moje...

Opublikowane: 08.05.2024

Wycinka drzew bez zezwolenia - co robić?

Podczas mojej 2-dniowej nieobecności, przy działce, którą od wielu lat dzierżawię od gminy, zostały wycięte 30-letnie drzewa: kilka orzechów, modrzew, świerk, krzewy bzu. Wycięte drzewa zostały zabrane i teren uprzątnięto, a nawet przysypano pnie dla niepoznaki. Znalazłam konary...

Opublikowane: 29.04.2024

Jak sprawdzić czyjeś wykształcenie?

Próbuję potwierdzić wykształcenie pewnej osoby, która pojawia się w wywiadach telewizyjnych, radiu i prasie. Działa w kampanii wyborczej i w swoim oficjalnym CV potwierdza, że ukończyła uniwersytet. Uniwersytet niestety nie chce udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, zasłaniając...

Opublikowane: 24.04.2024

Agresywna osoba chora psychicznie, co zrobić i gdzie zgłosić?

Niekiedy osoba mająca zaburzenia psychiczne staje się zagrożeniem dla siebie i swojego otoczenia. Co należy zrobić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule wyjaśnimy tę kwestię. Omówimy również przepisy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego. Jako przykład...

Opublikowane: 18.04.2024

Odwołanie od opłaty dodatkowej za parkowanie

Jakiś czas temu zaparkowałam swój samochód na płatnym parkingu (niestrzeżonym). Wrzuciłam odpowiednią sumę do parkometru i odebrałam bilet. Zapłaciłam 25 zł za 2,5 godziny parkowania, czyli nawet w nadmiarze 2 złote (mam na to świadków). Teraz przyszedł mi nakaz...

Opublikowane: 16.04.2024

Zatrzymane prawo jazdy w Polsce a jazda za granicą

Utrata prawa jazdy w Polsce za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważna konsekwencja, która wykracza poza granice kraju, dotykając również możliwości kierowania pojazdem za granicą. Zgodnie z unijnymi regulacjami...

Opublikowane: 11.04.2024

Ocieplenie domu w granicy działki

Planuję izolację termiczną domu. Jedna ze ścian stoi na granicy działki, do której przylega ogród sąsiada. Ocieplenie domu w granicy musiałoby się wiązać z czasowym wejściem ekipy na teren sąsiada, na co ten za nic nie chce się zgodzić. Jak mogę zgodnie z...

Opublikowane: 11.04.2024

Powrót do nazwiska panieńskiego bez rozwodu

Mój mąż i ja wykonujemy podobne zawody. Pracujemy w innych firmach. Obawiam się, że nasi szefowie mogą negatywnie ocenić sytuację – mam na myśli ewentualny przepływ poufnych informacji. Oczywiście nic takiego nie miało i nie będzie nigdy miało miejsca. Mąż i ja jesteśmy...

Opublikowane: 06.04.2024

Zakup i sprzedaż auta bez przerejestrowania

Kupno i sprzedaż samochodu bez jego przerejestrowania to sytuacja, która może pociągnąć za sobą pewne konsekwencje prawne i podatkowe. Zgodnie z przepisami nabywca ma obowiązek zgłosić transakcję do urzędu skarbowego i zapłacić...

Opublikowane: 05.04.2024

Sprzedaż samochodu po śmierci współwłaściciela

Sprzedaż samochodu po śmierci jego współwłaściciela wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, aby doprowadzić taką transakcję do skutku. Kwestię tę omówimy na przykładzie sprawy pana Adriana.

»Artykuły

Ilość: 16 | Wyświetlono: wszystkie

Brak ważnego przeglądu? Oto możliwe konsekwencje

Zdarza się, że potrafimy zapomnieć o swoich podstawowych obowiązkach. Jednak nie w każdym wypadku musimy przez to borykać się z poważnymi konsekwencjami. Dlaczego nie warto zapominać o przeglądzie technicznym samochodu? Sprawdźmy, jakie czekają nas wtedy niemiłe następstwa.

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Dotacje unijne na agroturystykę

Środki unijne na prowadzenie działalności agroturystycznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ubezpieczeni w KRUS, jak i osoby rolnikami niebędące. Różne dla tych dwóch grup będą warunki, na jakich dotacje z Unii Europejskiej można otrzymać.

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze . Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Obowiązek rejestracji broni

Każda broń podlega rejestracji bez względu na to, czy posiada się na nią pozwolenie, czy też nie. Sprawdź, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie.

Dowody w postępowaniu administracyjnym

Artykuł omawia podstawowe zasady postępowania dowodowego oraz środki dowodowe w procedurze administracyjnej.

Pobyt tolerowany cudzoziemca

W artykule przedstawiono instytucję zgody na pobyt tolerowany cudzoziemców.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu