.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1810 | Wyświetlono: 1-20

Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły a umowa użyczenia mieszkania

Od niedawna jestem dyrektorem szkoły. Mam pytanie co do mojego oświadczenia majątkowego. Od urodzenia mieszkam w mieszkaniu mojej mamy. Czy mam obowiązek zawrzeć tę informację w oświadczeniu majątkowych, podając, że korzystam z mieszkania na zasadzie użyczenia? Czy garaż blaszany,...

Wycięcie drzew na działce usługowo-mieszkalnej

Sprawa dotyczy wycięcia drzew na działce usługowo-mieszkalnej. W darowiźnie otrzymałem od ojca nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym (działka jest z przeznaczeniem usługowo-mieszkaniowym). W budynku tym prowadzę działalność gospodarczą oraz część budynku wynajmuję...

Kolizja z jeleniem - odszkodowanie za zniszczony samochód

W godzinach wieczornych jechałem samochodem drogą krajową z prędkością ok. 90 km/h i wybiegł mi nagle na drogę jeleń. Było to  poza terenem zabudowanym. Doszło do kolizji i mój samochód jest praktycznie do kasacji (maska pękła na pół, stłuczone szyby, wybite poduszki...

Zawiadomienie małżeństwa przez geodetę o ustaleniu granic - razem, czy osobno?

Jestem geodetą z 40-letnim stażem pracy. Ostatnio mam problem z osobami weryfikującymi moje prace w PODGiK pod względem prawnym. Dla czynności ustalenia granic zawiadamiam małżonków razem, jednym zawiadomieniem. Powoływałem się na tę okoliczność na kilka wyroków sądowych z...

Zalewanie przez sąsiada wodami opadowymi po podniesieniu terenu

Sąsiad podniósł poziom swojej działki o 60 cm i utworzył w kierunku mojej posesji spadek z kostki brukowej o pow. ok. 700 m 2 , ponadto również na grunt odprowadza deszczówkę z rynien dachowych (brak miejskiej kanalizacji deszczowej). To spowodowało, że moja działka...

Uchylenie decyzji wywłaszczeniowej przez spadkobiercę i wpisanie własności do księgi wieczystej

Jestem spadkobierczynią po wujku, który posiadał 2 ha ziemi, ale został z niej wywłaszczony. Właścicielem stała się pewna polska uczelnia. Wujek zmarł w 1996 r., po jego śmierci zajęłam się tą sprawą. Odwołałam się od wywłaszczenia do Ministerstwa Rolnictwa i przyjęło...

Jaka szerokość drogi dojazdowej przy budowie na zgłoszenie?

Jestem właścicielem działki określonej w MPZP jako działka przeznaczona do zabudowy letniskowej. Do działki jest wydzielona droga prywatna o szerokości 4,5 m, w której mam współudział. Starostwo twierdzi, że do wydania pozytywnej decyzji odnośnie budowy domu na zgłoszenie jest...

Konsekwencje za brak maseczki w miejscach publicznych

Chciałbym się dowiedzieć, jakie są konsekwencje prawne odnośnie braku noszenia maseczki i niezakrywania ust i nosa? Czy mogę zostać ukarany za brak maseczki, czy nie? Czy przyjąć mandat, czy kierować sprawę do sądu? Jeśli tak, to czy mam jakieś szanse na wygranie takiej sprawy?...

Odbiór techniczny nieruchomości od dewelopera

Odbiór techniczny segmentu o powierzchni użytkowej 140 m 2 . W umowie deweloperskiej istnieje zapis: „Czas przeznaczony na odbiór lokalu mieszkalnego nie może być dłuższy niż 1,5 godziny”. Zbliża się czas odbioru i pan, którego wynajęliśmy (polecany przez...

Zakup domu znajdującego się na działce rolnej

Jestem w trakcie kupna domu znajdującego się na działce rolnej (dom jest oddany do użytku). Działka (całość 0,18 ha) składa się z części „grunty rolne zabudowane” (Br-RIIIa) oraz ”grunty orne” (RIIIa). Nie jestem rolnikiem i kupuję prywatnie. Nie...

Podniesienie działki położonej na terenie zalewowym

Mam działkę na terenie zalewowym, gdzie jest szczególne zagrożenie powodzią. Jest to działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo rekreacji indywidualnej. Chce podnieść cały teren działki o kilkadziesiąt cm, w najniższym punkcie o 1 metr. Czy...

Problem ze sprzedażą domu wpisanego do ewidencji zabytków

Mam problem ze sprzedażą domu, który, jak się okazało, jest w ewidencji zabytków gminy. O wpisaniu domu do ewidencji dowiedziałem się od zainteresowanego kupnem domu, który jednak zrezygnował z transakcji po tej informacji. Wiem, że urząd gminy nie miał obowiązku informowania o...

Podział działki rolnej w celu zakupu - czy to zgodne z prawem?

Chce zakupić działkę o powierzchni 1,5 ha od rolnika, działka znajduje się na terenie administracyjnym miasta. Notariusz zasugerował, że jedyną możliwością jest podział na dwie mniejsze po 0,75 i zakup jednej przeze mnie i jednej przez moją mamę. Czy taki podział jest zgodny z...

Konieczność zamurowania okien w starym budynku

Chcemy zrobić nadbudowę istniejącego parterowego budynku. Projektant poinformował nas, że mamy zamurować okna od strony sąsiada w tej starej części budynku. Proszę o informację, czy rzeczywiście musimy to zrobić? Budynek jest z 1938 roku, kiedy przepisy były inne (na podstawie...

Kara dla nauczyciela za obrażanie ucznia

Jestem nauczycielem kontraktowym ze stażem pracy 5-letnim. Kilka miesięcy temu dosyć poważnie obraziłam uczennicę szkoły poprzez napisanie kilku wiadomości do innej uczennicy tej szkoły. Po zajściu rodzice dziewczyny złożyli skargę do kuratorium, ja natomiast dobrowolnie...

Brak odbioru budynku z powodu zmian w projekcie - jak zalegalizować budowę?

Nie dokonano odbioru budynku mieszkalnego. Zrobiono zmiany w projekcie, zakresie piwnic oraz wybudowano szambo. Z naszej winy więc doszło do braku odbioru budynku. Jak zalegalizować budowę, co możemy teraz zrobić?

Samowolne prace remontowe w lokalu zgłoszone do nadzoru budowlanego

Jestem właścicielem parterowej części domu (lokal inny niż mieszkalny) Lokal ma swoja księgę wieczystą. Zamurowałem jedną parę małych drzwi garażowych, a w miejsce wrót garażowych wstawiłem okno. W pomieszczeniach garażowych zrobiłem wylewkę mixokretem. Na wyżej opisane...

Wycinka drzew na gruntach rolnych w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby można było wyciąć drzewa na gruntach rolnych oznaczonych jako: Lz-RIVb, RIVb, Lz-IVa, Lz-RV Ti, PsV, Lz-PsV. Celem wycinki jest przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Chodzi o grunty o powierzchni ok. 15 ha. W...

Wezwanie do nadzoru budowlanego w sprawie za bliskiej odległości okien szczytowych od granicy

Mam wezwanie od nadzoru budowlanego odnośnie wyjaśnienia okien szczytowych. Okna były wstawiane w latach 90. i nie mają zachowanej odległości 4 m od granicy sąsiada. Sąsiad zgłosił to po 30 latach; do tej pory nie przeszkadzało mu to. Ja przejąłem dom w 2017 roku. Chciałbym się...

Zwiększenie opłaty za odbiór śmieci kilka lat wstecz na podstawie ilości zużytej wody

Powołując się na ustawę podatkową, gmina zweryfikowała u mnie wstecznie, bo do roku 2016, ilość zużytej wody i na tej podstawie zwiększyła mi opłaty za wywóz śmieci. Czy ma do tego prawo? Nie zostałem poinformowany, że taka „weryfikacja” trwa i że takie...

»Artykuły

Ilość: 54 | Wyświetlono: 1-20

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Szacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy drogi – pozycja rzeczoznawcy majątkowego w zakresie interpretacji przepisów

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są – toczone od lat – spory w środowisku rzeczoznawców majątkowych w zakresie metodologii i interpretacji podstaw prawnych ustalania wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton