.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1890 | Wyświetlono: 1-20

Pozwolenie na broń - czy odebrane prawo jazdy uzasadnia odmowę?

Zdałem test na pozwolenie na broń sportową. Niestety, po rozmowie z psychologiem wygląda na to, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nie otrzymam pozytywnego orzeczenia, a nawet jeśli – odwoła się od niego policja i nie otrzymam pozwolenia na broń. Powód to utrata przed 3, 4...

Zakup działki rolnej z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową

Chciałbym zakupić działkę rolnej o pow. 2900 m 2 , która ma przeznaczenie jako zabudowa zagrodowa. Nie jestem rolnikiem, czy dostanę pozwolenie na budowę domu na takiej działce?

Podniesienie pochyłości terenu przez sąsiada bez pozwolenia

Czy sąsiad miał prawo podnieść pochyłość terenu o 1 metr bez pozwolenia, przy mojej działce? Nie dotyczy to działki budowlanej. Jakie przepisy to regulują?

Czy przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane na potrzeby firmy można zaliczyć jako środek trwały?

W ramach jednoosobowej działalności inwestor wybudował przyłącze wodociągowe ze studnią wodociągową i hydrantem naziemnym do budynku biurowo-socjalnego firmy. Czy takie przyłącze można zaliczyć do środków trwałych firmy? To samo pytanie dotyczy przyłącza kanalizacyjnego. Oba...

Zakup działki siedliskowej zabudowanej a odrolnienie ziemi

Planuję zakup na terenie wsi siedliska, czyli działki rolnej o pow. 80 arów zabudowanej domem i budynkiem gospodarczym. Nie jestem rolnikiem, czy po zakupie takiego siedliska, zważywszy na to, że nie będzie to gospodarstwo rolne (mniej niż 1 ha) będzie na mnie ciążył obowiązek...

Woda spływająca na balkon z wyższego piętra - co zrobić?

Mieszkam na IV piętrze w budynku wielorodzinnym. Balkon po stronie, na którą wychodzi się z domu, jest niezadaszony. Natomiast na V piętrze znajduje się zadaszenie balkonu, z którego cała woda z opadów spływa na mój balkon. Mam pytania: Czy woda opadowa z wyższego piętra...

Ochrona nieruchomości przed wodą z pól a zarzut naruszenia stosunków wodnych

Chciałbym przeprowadzić niedużą inwestycję w zakresie stosunków wodnych i dlatego proszę o przedstawienie obowiązujących w tym względzie przepisów. Mój dom usytuowany jest na działce ulegającej poważnym zalaniom w czasie ulewnych deszczy. Woda zalewająca działkę spływa z...

Niezgłoszenie zbycia pojazdu w trakcie rejestracji czasowej

Dwa lata temu sprzedałem samochód, który był na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym. Z powodu pandemii nie zgłosiłem zbycia pojazdu w wydziale komunikacji. Dopiero niedawno zorientowałem się, że auto nadal na mnie figuruje, więc wysłałem do wydziału komunikacji umowę...

Zamiana ziemi rolnej klasy I na zabudowę siedliskową

Planuje zakupić działkę, w planie zagospodarowania jest to ziemia rolna I klasy. Docelowo będę starać się o zmianę planu zagospodarowania na zabudowę siedliskową, ponieważ jestem rolnikiem i w przyszłości chciałabym zbudować na działce dom. Początkowo działka byłaby jedynie...

Zwrot darowanej nieruchomości rolnej

W 2018 roku podarowałem żonie nieruchomości rolną o powierzchni 12 ha. Pod koniec roku zeszłego roku odwołałem tę darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności. Obecnie jesteśmy po rozwodzie i była żona zamierza mi oddać tę nieruchomość. Czy jest to możliwe? Nie mam nic...

Zatrzymanie prawa jazdy do wyjaśnienia a ponowne badania i egzamin

W 2014 roku na podstawie zgłoszenia lekarza podejrzewającego padaczkę starosta postanowił zatrzymać mi prawo jazdy. Niestety pismo w tej sprawie do mnie nie dotarło i zostało odebrane przez nieznaną mi osobę. Obecnie złożyłam odwołanie do SKO w sprawie wyznaczenia ponownie...

Przystąpienie do egzaminu sprawdzający w trakcie zakazu prowadzenia samochodu

Tydzień temu otrzymałem w terenie zabudowanym mandat za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Dopisano mi 10 punktów karnych i karę 500 zł. Niestety przekroczyłem tym samym ilość punktów karnych na koncie. Obecnie mam więc zakaz prowadzenia samochodu. Czy mogę w trakcie...

Odmowa budowy domku letniskowego na zgłoszenie z powodu szerokości drogi dojazdowej

Odmówiono nam budowy domku letniskowego na zgłoszenie, ponieważ droga dojazdowa do działki rekreacyjnej ma 4 m szerokości. Jeden przepis mówi o tym, że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej wynosi 4,5 m. Sąsiedzi wybudowali domki na zgłoszenie i nikt nie miał...

Warsztat samochodowy na działce rolnej

Posiadamy z żoną dom na działce rolnej w zabudowie zagrodowej. Żona jest rolnikiem, a ja prowadzę działalność gospodarczą, którą chciałbym rozszerzyć i wybudować warsztat samochodowy, gdzie będę naprawiał ciężarówki. Co mam zrobić, aby móc wybudować warsztat i...

Wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola

Dyrektor niepublicznego przedszkola jest też jego właścicielem. Czy jest podstawa prawna, by wynagrodzenie dla dyrektora pokryć z dotacji wypłacanej dla przedszkoli niepublicznych?

Zwolnienie najemcy lokalu z opłaty za śmieci

Chciałbym zapytać o opłatę odnośnie wywozu śmieci. Czy jeśli taka opłata naliczana przez wspólnotę, w której wynajmuję lokal użytkowy, ale w ogóle nie korzystam z śmietnika oraz nie wyrzucam śmieci, to jestem zobowiązany do opłaty za śmieci? Chciałbym zrezygnować z tej...

Sprzedaż części działki pod budowę marketu a ograniczenia budowy domów na sąsiednich działkach

Posiadam grunt orny kl. IV, z którego wcześniej wydzielone zostały 3 działki budowlane, na których obecnie znajdują się zamieszkałe budynki. Pozostała część w wielkości 1,5 ha nie ma przyznanych warunków zabudowy, nie ma również miejscowego planu zagospodarowania na ten obszar....

Wymiana prawa jazdy na polskie - czy potrzebne są badania lekarskie?

Mam angielskie prawo jazdy i wracam do Polski. Chcę wymienić na polskie, bo tu będę przebywał większość czasu. 4 lata temu miałem epizod schizofrenii. Czy przy zmianie prawa jazdy powinienem zgłosić komuś chorobę i zrobić badania lekarskie?

Przesunięcie miejsca postojowego na działce - jaka szerokość i odległość od granicy?

Sprawa dotyczy przepisów szerokości i odległości miejsca postojowego od granicy działki. W 2017 r. uzyskałem pozwolenie na budowę trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Dwa pierwsze już sprzedałem po wybudowaniu zgodnie z projektem. Teraz po wybudowaniu trzeciego...

Jak wstrzymać inwestycję planowaną przez dewelopera?

Sprawa dotyczy wstrzymania planowanej inwestycji przez dewelopera. Jestem właścicielem działki, która obecnie posiada zabudowę bliźniaczą, brak jest dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest długa, ale wąska. Od niedawna właścicielem...

»Artykuły

Ilość: 54 | Wyświetlono: 1-20

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Szacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy drogi – pozycja rzeczoznawcy majątkowego w zakresie interpretacji przepisów

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są – toczone od lat – spory w środowisku rzeczoznawców majątkowych w zakresie metodologii i interpretacji podstaw prawnych ustalania wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl