.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo administracyjne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1923 | Wyświetlono: 1-20

Odmowa meldunku w budynku w którym prowadzi się działalność gospodarczą

Jako spółka cywilna (rodzice i syn) posiadamy własny budynek, w którym prowadzimy działalność gospodarczą od kilkudziesięciu lat. Kilka lat temu zdecydowaliśmy się (rodzice) zamieszkać na terenie zakładu, ze względów uciążliwy dojazd i ochronę przed kradzieżami. Nie...

Prywatny odcinek kanalizacji z przepompownią - jak rozliczać koszty energii?

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu. Dom podłączony jest do kanalizacji, której właścicielem jest osoba, od której kupiłam działkę. Do działania kanalizacji niezbędne jest zainstalowanie pompy ścieków. Właściciel kanalizacji jest gotowy ją zainstalować, dzieląc koszt...

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe - jak zostać zwolniony z obowiązku ćwiczeń?

Proszę o pomoc w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe. Jestem studentem, który z wojskiem nie miał do czynienia w żaden sposób prócz kwalifikacji nadającej kategorię „A” w 2016 roku. Nie zostałem w żaden sposób przeszkolony. Otrzymałem wezwanie na ćwiczenia...

Ustanowienie księgi wieczystej dla części nieruchomości

Proszę o informację, czy jest możliwe ustanowienie nowej księgi wieczystej dla 1/4 części nieruchomości wraz z gruntem? W nieruchomość wchodzi pomieszczenie mieszkalne z osobnym wejściem od ulicy i osobnym ogródkiem przydomowym. Ta część domu nie ma żadnych połączeń...

Konsekwencje odmowy dostępu do słupa na działce

Od pewnego czasu firma, która instaluje światłowody, nęka mnie w sprawie dostępu do słupa, który znajduje się na mojej działce. Chodzi o to, że wcześniej dałem pozwolenie innej, konkurencyjnej firmie na podwieszenie kabla, czego teraz żałuję. Podwieszono go bowiem w sposób,...

Przerwa w stażu na nauczyciela mianowanego

Chciałabym prosić o poradę prawną odnośnie przerwy w stażu na nauczyciela mianowanego. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2019 r. Przewidywana data zakończenia stażu to 31.05.2022 r. Na zwolnieniu ciągłym w ciąży byłam od 1.10.2021 r. do 25.02.2022 r....

Likwidacja żywopłotu a obowiązek postawienia ogrodzenia

Moja posesja położona jest w sąsiedztwie terenu kościoła. Obie posesje dzieli gminny rów. Mam pytanie odnośnie ogrodzenia terenu kościoła, jeśli w sąsiedztwie jest prywatna posesja. Teren od lat ok. 30 był odgrodzony, za porozumieniem sąsiedzkim, żywopłotem, który właśnie...

Ocena niedostateczna na półrocze a termin powiadomienia rodzica

Moja córka jest uczennicą II klasy liceum. Otrzymała ocenę niedostateczną na półrocze przy ocenach: 2+ (poprawione na 2+) i 1 z klasówki, co przy średniej nie daje oceny niedostatecznej. Muszę podkreślić, że wcześniej nie otrzymałam żadnej informacji, że jest zagrożona z tego...

Odbiór korespondencji przez przewodniczącego stowarzyszenia

Chciałam odebrać pismo z jednostki podległej urzędowi miasta zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pismo wcześniej zostało wysłane pocztą, ale nie zostało odebrane. Jestem przewodniczącym stowarzyszenia, do którego było skierowane pismo. Urzędnicy nie chcieli mi go jednak...

Odpowiedzialność za wypadek na rowerze elektrycznym ze zwiększoną mocą

Jak z punktu widzenia prawa wyglądałaby sytuacja w momencie wypadku na rowerze elektrycznym, ale przekraczającego dopuszczalną moc 250W (co zgodnie z prawem czyni taki rower bardziej motorowerem i nie zezwala teoretycznie na jazdę po drogach publicznych). Rower ze zwiększoną mocą...

Remont drogi bez wiedzy mieszkańców

10 lat temu zakupiłam dom za wsią, tuż pod lasem. Dom tuż przy drodze gruntowej prowadzącej do lasu. Droga zarządzana przez Lasy Państwowe. Fragment tej drogi przechodzi przez moją działkę, chociaż na mapach droga zaznaczona jest obok mojej działki. Nie przeszkadzało mi to i nie...

Śmierć właściciela działki a prawidłowe powiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek

Pytanie dotyczy procedury zawiadomienia strony o czynnościach ustalenia granic zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Geodeta wysłał zawiadomienie do właściciela i otrzymał zwrotne poświadczenie odbioru z informacją od listonosza, że adresat nie...

Jak zmienić kategorię wojskową z B na A?

Proszę o poradę, jak zmienić kategorię zdolności wojskowej z B na A ? Kategorię B przyznano na komisji wojskowej 6 miesięcy temu, teraz zwróciłem się do lekarzy prywatnych, przyszedłem badania i dostałem wyniki, że wszystko jest w porządku i nie mam dolegliwości...

Czy modernizacja linii energetycznej wymaga zgody właściciela działki?

Jestem użytkownikiem działki. Obecnie trwa zasiedzenie (z mojego wniosku) w sądzie przez moją zmarłą mamę, a w wyniku jej testamentu spadkobiercą. Działka nie posiada KW. Przez działkę przebiega od dawna linia energetyczna do pobliskiego budynku mieszkalnego – niskiego...

Aktywność zawodowa radnego gminy

Jestem radnym w jednej z gmin. Zawodowo pracuję w firmie A na pełen etat. A dodatkowo jestem zatrudniony w firmie B mojej żony na umowę-zlecenie (jednoosobowa działalność). Firma B mojej żony dostała zapytanie ofertowe i złożyła ofertę na wykonanie prac projektowych od firmy C,...

Czy należy się zachowek po sprzedaży gospodarstwa otrzymanego za emeryturę?

Moja mama ze swoim bratem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha. Mają współwłasność. Chcieliby przepisać na mnie jedną działkę o pow. 3,6 ha. Ja pracuje za granicą na etacie i w Polsce jestem przez tydzień raz w miesiącu. Ukończyłem szkołę rolniczą. Na tej działce...

Budynek w granicy, samowolna zmiana sposobu użytkowania, jak zareagować?

Odziedziczyłam dom i działkę po mamie. Sąsiad obok postawił w mojej granicy budynek – zdjął nawet część ogrodzenia. Mama, starsza kobieta, nie zgadzała się, ale się nią nie przejmował i wybudował pokoje na wynajem. W urzędzie ten budynek figuruje jako gospodarczy....

Podział zabudowanej działki i sprzedaż części

Posiadam działkę 16 ar zabudowanej domem i chciałbym sprzedać ten dom, ale tylko z częścią działki. Czy jest to możliwe? Czy podział można zrobić po sprzedaży? 

Jak zakwestionować oczekiwania gminy co do liczby miejsc parkingowych na małej działce?

Kupiłam zrujnowany budynek z początku XX wieku wpisany do ewidencji zabytków. Ochronie podlega bryła, elewacja i dach. Budynek stoi na działce o pow. 700 m 2 , a jego powierzchnia zabudowy to prawie połowa tej działki. Budynek miał pierwotnie funkcję mieszkaniową, po wojnie...

Stanowisko archeologiczne na prywatnej działce - co można zrobić?

Pięć lat temu w związku z aktualizacją prowadzoną przez urząd ochrony zabytków w moim mieście przybyła pani inspektor z policjantem z wiadomością, że na mojej prywatnej posesji jest stanowisko archeologiczne. Stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków w urzędzie w 1972...

»Artykuły

Ilość: 54 | Wyświetlono: 1-20

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Zrzeczenie się licencji na krajowy transport drogowy

Zrzeczenie się przez osobę uprawnioną jest jednym ze sposobów, w jaki wygasnąć może licencja na krajowy transport drogowy. W celu zrzeczenia się licencji należy złożyć do organu, który ją wydał, odpowiednie zawiadomienie oraz zwrócić licencję i jej wypisy.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec UOKiK

Obowiązki, jakie przedsiębiorca musi wypełniać względem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ściśle związane są z prowadzonym wobec niego postępowaniem administracyjnym lub kontrolnym. Przedsiębiorcy mają również obowiązek zgłaszania do UOKiK zamiaru koncentracji.

Licencja na transport drogowy

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia lub licencji. Przedsiębiorca, który chce je uzyskać, musi spełnić szereg wymogów ustawowych, w szczególności o charakterze finansowym.

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a co za tym idzie – obowiązkowi posiadania numeru REGON podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz, niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne...

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Informacja publiczna a spółki komunalne

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę...

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca...

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją...

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu...

Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole przedsiębiorców głównie w zakresie produkcji towarów, a także sprzedaży i świadczenia usług. Postępowania kontrolne prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że co do zasady przedsiębiorca...

Zakazane praktyki ograniczające konkurencję

Zawieranie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej, to praktyki uznawane przez prawo antymonopolowe za zakazane. Przykładem takiej praktyki jest zmowa cenowa.

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego może skutkować przymusowym jego wycofaniem z rynku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Poprzedzone jest to kontrolą przeprowadzaną przez organy wyspecjalizowane, w szczególności przez Inspekcje Handlową.

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania...

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej . Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania...

Szacowanie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na cele budowy drogi – pozycja rzeczoznawcy majątkowego w zakresie interpretacji przepisów

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są – toczone od lat – spory w środowisku rzeczoznawców majątkowych w zakresie metodologii i interpretacji podstaw prawnych ustalania wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości wywłaszczonej na...

Udzielenie informacji publicznej

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl