.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 117 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 22.02.2024

Termin odpowiedzi na pismo pracownika

Spory pomiędzy pracodawcami a pracownikami, lub byłymi pracownikami, dotyczące roszczeń finansowych nie należą do rzadkości. Kluczowym aspektem zarządzania takimi sytuacjami jest znajomość prawnych ram odpowiedzi na pisma pracowników. Przedmiotem niniejszego artykułu...

Opublikowane: 14.12.2023

Wyjazd z miejsca zamieszkania podczas zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie ma na celu zapewnienie pracownikowi warunków do szybkiego powrotu do zdrowia. Czy jednak podczas chorobowego można opuścić miejsce zamieszkania i wyjechać do innego miasta? Bazując na pytaniu, jakie zadała nam pani Regina, przyjrzymy się regulacjom...

Opublikowane: 22.11.2023

Członkostwo w związku zawodowym po zwolnieniu z pracy

Pytanie dotyczy osoby, która jest przewodniczącym komitetu założycielskiego związku zawodowego powstałego u pewnego pracodawcy. Czy po dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę ta osoba może być nadal przewodniczącym związku lub jego członkiem? Czy przepisy określają taką...

Opublikowane: 24.10.2023

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

Zdrowie pracowników oraz przestrzeganie przepisów dotyczących medycyny pracy stają się coraz bardziej istotne. W sytuacjach, gdzie pracownik zmienia pracodawcę w trakcie okresu zwolnienia lekarskiego, pojawiają się pytania dotyczące obowiązku przeprowadzenia badań...

Opublikowane: 22.10.2023

Działanie bez upoważnienia i poświadczenie nieprawdy w dokumentach pracowniczych, co za to grozi?

Pracuję w firmie swojego ojca. Księgową i kadrową jest moja mama, ale nie pracuje na żadnej umowie. Rodzice są w trakcie rozwodu, trwa ostry konflikt. Mama od pond 2 miesięcy wpisuje mi w grafiku „brak” ze swoim podpisem, co nie jest prawdą. Ja w pracy jestem codziennie....

Opublikowane: 01.10.2023

Praca niepełnoletniego dziecka bez zgody rodzica

Mój siedemnastoletni syn opuszcza szkołę i pracuje fizycznie bez mojej zgody. Obawiam się o jego bezpieczeństwo. Dodam też, że mamy już nadzór kuratora, bo młodszy syn w czasie edukacji zdalnej nie spełniał obowiązku szkolnego. Ogólnie pomoc z zewnątrz działa bardzo systemowo,...

Opublikowane: 06.08.2023

Pracowniczka banku wzięła pożyczkę, czy musi tłumaczyć się przed dyrektorem?

Jestem pracowniczką banku na stanowisku doradca-kasjer. W grudniu wzięłam pożyczkę gotówkową w oddziale banku, umowa pożyczki została podpisana przez dyrektora oddziału (korzyści punktowych, premiowych nie miałam). W lutym 2023 r. pożyczka została spłacona wraz z odsetkami za...

Opublikowane: 15.06.2023

Forma zatrudnienia psychologa i logopedy w przedszkolu

Czy psychologa oraz logopedę w przedszkolu niepublicznym trzeba zatrudnić na podstawie umowy o pracę? Czy zamiast tego ww. specjaliści mogą wystawiać fakturę za wykonane usługi lub pracować w ramach umowy-zlecenia?

Opublikowane: 29.05.2023

Zmiana wójta a stanowisko skarbnika gminy

Pracownik urzędu gminy (księgowa) zostaje powołana na stanowisko skarbnika gminy w tym samym urzędzie. Zmienia się wójt i rada po wyborach samorządowych. Nowa rada i wójt chcą zmienić skarbnika. Czy po odwołaniu skarbnika wójt ma obowiązek zatrudnić go z powrotem w urzędzie na...

Opublikowane: 22.05.2023

Rezygnacja z funkcji kierownika internatu przez nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Jestem nauczycielką i kierowniczką internatu w tej samej szkole (internat podlega szkole). Chciałabym zrezygnować ze stanowiska kierowniczego (brak porozumienia z dyrektorem szkoły). Czy mogę to zrobić w trakcie roku szkolnego, czy muszę czekać do jego zakończenia? Pracuję w szkole,...

Opublikowane: 16.05.2023

Zmiana właściciela firmy a umowy z pracownikami

Jako osoba cywilna prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniamy 6 osób na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chcę przekazać działalność gospodarczą (maszyny i urządzenia) synom (po 50%) w formie darowizny. Następnie synowie utworzą spółkę cywilną z innymi osobami. Czy...

Opublikowane: 27.03.2023

Przystąpienie asystenta sędziego do egzaminu sędziowskiego

Mój kuzyn pracuje na stanowisku asystenta sędziego. Ma już ponad pięcioletni staż pracy na tym stanowisku. Został zatrudniony jeszcze przed zmianami wprowadzonymi w 2017 r. dotyczącymi możliwości przystępowania asystentów sędziego do egzaminu sędziowskiego ze stażu pracy. Dodam...

Opublikowane: 26.03.2023

Odmowa wypłaty odprawy pośmiertnej przez ubezpieczyciela po samobójstwie pracownika

Podpisałam polisę ubezpieczeniową – grupowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Z własnych środków opłacam tę polisę. Niestety, jeden z moich pracowników popełnił samobójstwo. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia z tytułu śmierci, ponieważ do...

Opublikowane: 05.01.2023

Wezwanie do zapłaty składek przez lekarza weterynarii do izby weterynaryjnej

Jestem lekarzem weterynarii. Izba weterynaryjna odezwała się do mnie z wezwaniem do zapłaty składek za niecałe 6 lat. Według mojej wiedzy, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6a oraz 18, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza...

Opublikowane: 26.09.2022

Pracodawca nie chce zaliczyć stażu pracy z powodu braku świadectwa pracy - co zrobić?

Pracodawca nie chce zaliczyć 5 lat stażu pracy, bo nie dostarczyłem świadectwa pracy. Biuro, w którym pracowałem, zostało w latach transformacji zlikwidowane i w międzyczasie archiwa biura w powodzi zostały zniszczone. Jedynym dowodem mojego zatrudnienia są księgi finansowe, w...

Opublikowane: 20.09.2022

Ciąża w czasie umowy na okres próbny

Jestem w ciąży, w 8. tygodniu. Obecnie pracuję na umowę o pracę na czas określony, na okres próbny. Kiedy powinnam powiadomić pracodawcę o ciąży i jakie prawa mi przysługują przy umowie o pracę na okres próbny? 

Opublikowane: 05.08.2022

Wykorzystanie wizerunku pracownika na stronie internetowej

Od pewnego czasu pracodawca namawiał pracowników do ustawiania własnego zdjęcia na stronie internetowej. Ja nie wyraziłem zgody na używanie mojego wizerunku i nie miałem ustawionego zdjęcia. Dzisiaj bez mojej wiedzy i zgody zdjęcie zostało zmienione na twarz obcej mi osoby oraz...

Opublikowane: 22.07.2022

Umowa o pracę na czas określony a ciąża i zasiłek chorobowy

Moja umowa o pracę na czas określony została przedłużona już 3 razy, kończy mi się za 2 tygodnie i 2 dni. Niedawno zaszłam w ciążę, ale nie potwierdziłam jeszcze ciąży u ginekologa. Jeśli teraz poinformuję przełożonego o ciąży, to czy istnieje możliwość, że przedłuży...

Opublikowane: 12.07.2022

Niepełnosprawność pracownika i problem z zakresem obowiązków pozostałych zatrudnionych

Pracuję w jako sprzątaczka, oprócz mnie zatrudnione są jeszcze dwie sprzątaczki, w tym jedna z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z racji tego przysługuje jej dodatkowy urlop oraz nie może robić pewnych rzeczy, np. myć okien na wysokości, dźwigać ciężkich rzeczy itp....

Opublikowane: 30.06.2022

Druga ciąża w trakcie urlopu wychowawczego i powrót do pracy

Od dwóch lat jestem na urlopie wychowawczym. Przed urlopem byłam na urlopie macierzyńskim i na zwolnieniu z powodu pierwszej ciąży dłużej niż 30 dni. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Chciałam zawiesić urlop wychowawczy, wrócić do pracy i następnie przejść na zwolnienie...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Test kognitywny w procesie rekrutacyjnym – dlaczego warto go wykonywać?

Testy kognitywne stanowią coraz częstszy element procesów rekrutacyjnych. Pozwalają na określenie realnych zdolności poznawczych oraz intelektualnych danego kandydata. Dzięki temu pracodawca zdobywa obiektywne, pozbawione jakichkolwiek uprzedzeń informacje, zgodne z międzynarodowymi...

Tytuł magistra na pieczątce

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej . Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu