.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 118 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 27.02.2024

Spór pracowników z dyrekcją - ochrona przed zwolnieniem z pracy

Jestem pracownikiem dużej firmy. Wybrano mnie na drugą kadencję w wyborach na przedstawicieli pracowników. Kadencja trwa 4 lata. Nie mamy w firmie innej organizacji reprezentującej interesy pracownicze. Wybrano w sumie 7 osób spośród 20 kandydatów w głosowaniu, w którym...

Opublikowane: 22.02.2024

Termin odpowiedzi na pismo pracownika

Spory pomiędzy pracodawcami a pracownikami, lub byłymi pracownikami, dotyczące roszczeń finansowych nie należą do rzadkości. Kluczowym aspektem zarządzania takimi sytuacjami jest znajomość prawnych ram odpowiedzi na pisma pracowników. Przedmiotem niniejszego artykułu...

Opublikowane: 14.12.2023

Wyjazd z miejsca zamieszkania podczas zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie ma na celu zapewnienie pracownikowi warunków do szybkiego powrotu do zdrowia. Czy jednak podczas chorobowego można opuścić miejsce zamieszkania i wyjechać do innego miasta? Bazując na pytaniu, jakie zadała nam pani Regina, przyjrzymy się regulacjom...

Opublikowane: 22.11.2023

Członkostwo w związku zawodowym po zwolnieniu z pracy

Pytanie dotyczy osoby, która jest przewodniczącym komitetu założycielskiego związku zawodowego powstałego u pewnego pracodawcy. Czy po dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę ta osoba może być nadal przewodniczącym związku lub jego członkiem? Czy przepisy określają taką...

Opublikowane: 24.10.2023

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

Zdrowie pracowników oraz przestrzeganie przepisów dotyczących medycyny pracy stają się coraz bardziej istotne. W sytuacjach, gdzie pracownik zmienia pracodawcę w trakcie okresu zwolnienia lekarskiego, pojawiają się pytania dotyczące obowiązku przeprowadzenia badań...

Opublikowane: 22.10.2023

Działanie bez upoważnienia i poświadczenie nieprawdy w dokumentach pracowniczych, co za to grozi?

Pracuję w firmie swojego ojca. Księgową i kadrową jest moja mama, ale nie pracuje na żadnej umowie. Rodzice są w trakcie rozwodu, trwa ostry konflikt. Mama od pond 2 miesięcy wpisuje mi w grafiku „brak” ze swoim podpisem, co nie jest prawdą. Ja w pracy jestem codziennie....

Opublikowane: 01.10.2023

Praca niepełnoletniego dziecka bez zgody rodzica

Mój siedemnastoletni syn opuszcza szkołę i pracuje fizycznie bez mojej zgody. Obawiam się o jego bezpieczeństwo. Dodam też, że mamy już nadzór kuratora, bo młodszy syn w czasie edukacji zdalnej nie spełniał obowiązku szkolnego. Ogólnie pomoc z zewnątrz działa bardzo systemowo,...

Opublikowane: 06.08.2023

Pracowniczka banku wzięła pożyczkę, czy musi tłumaczyć się przed dyrektorem?

Jestem pracowniczką banku na stanowisku doradca-kasjer. W grudniu wzięłam pożyczkę gotówkową w oddziale banku, umowa pożyczki została podpisana przez dyrektora oddziału (korzyści punktowych, premiowych nie miałam). W lutym 2023 r. pożyczka została spłacona wraz z odsetkami za...

Opublikowane: 15.06.2023

Forma zatrudnienia psychologa i logopedy w przedszkolu

Czy psychologa oraz logopedę w przedszkolu niepublicznym trzeba zatrudnić na podstawie umowy o pracę? Czy zamiast tego ww. specjaliści mogą wystawiać fakturę za wykonane usługi lub pracować w ramach umowy-zlecenia?

Opublikowane: 29.05.2023

Zmiana wójta a stanowisko skarbnika gminy

Pracownik urzędu gminy (księgowa) zostaje powołana na stanowisko skarbnika gminy w tym samym urzędzie. Zmienia się wójt i rada po wyborach samorządowych. Nowa rada i wójt chcą zmienić skarbnika. Czy po odwołaniu skarbnika wójt ma obowiązek zatrudnić go z powrotem w urzędzie na...

Opublikowane: 22.05.2023

Rezygnacja z funkcji kierownika internatu przez nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Jestem nauczycielką i kierowniczką internatu w tej samej szkole (internat podlega szkole). Chciałabym zrezygnować ze stanowiska kierowniczego (brak porozumienia z dyrektorem szkoły). Czy mogę to zrobić w trakcie roku szkolnego, czy muszę czekać do jego zakończenia? Pracuję w szkole,...

Opublikowane: 16.05.2023

Zmiana właściciela firmy a umowy z pracownikami

Jako osoba cywilna prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniamy 6 osób na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chcę przekazać działalność gospodarczą (maszyny i urządzenia) synom (po 50%) w formie darowizny. Następnie synowie utworzą spółkę cywilną z innymi osobami. Czy...

Opublikowane: 27.03.2023

Przystąpienie asystenta sędziego do egzaminu sędziowskiego

Mój kuzyn pracuje na stanowisku asystenta sędziego. Ma już ponad pięcioletni staż pracy na tym stanowisku. Został zatrudniony jeszcze przed zmianami wprowadzonymi w 2017 r. dotyczącymi możliwości przystępowania asystentów sędziego do egzaminu sędziowskiego ze stażu pracy. Dodam...

Opublikowane: 26.03.2023

Odmowa wypłaty odprawy pośmiertnej przez ubezpieczyciela po samobójstwie pracownika

Podpisałam polisę ubezpieczeniową – grupowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Z własnych środków opłacam tę polisę. Niestety, jeden z moich pracowników popełnił samobójstwo. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia z tytułu śmierci, ponieważ do...

Opublikowane: 05.01.2023

Wezwanie do zapłaty składek przez lekarza weterynarii do izby weterynaryjnej

Jestem lekarzem weterynarii. Izba weterynaryjna odezwała się do mnie z wezwaniem do zapłaty składek za niecałe 6 lat. Według mojej wiedzy, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6a oraz 18, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza...

Opublikowane: 26.09.2022

Pracodawca nie chce zaliczyć stażu pracy z powodu braku świadectwa pracy - co zrobić?

Pracodawca nie chce zaliczyć 5 lat stażu pracy, bo nie dostarczyłem świadectwa pracy. Biuro, w którym pracowałem, zostało w latach transformacji zlikwidowane i w międzyczasie archiwa biura w powodzi zostały zniszczone. Jedynym dowodem mojego zatrudnienia są księgi finansowe, w...

Opublikowane: 20.09.2022

Ciąża w czasie umowy na okres próbny

Jestem w ciąży, w 8. tygodniu. Obecnie pracuję na umowę o pracę na czas określony, na okres próbny. Kiedy powinnam powiadomić pracodawcę o ciąży i jakie prawa mi przysługują przy umowie o pracę na okres próbny? 

Opublikowane: 05.08.2022

Wykorzystanie wizerunku pracownika na stronie internetowej

Od pewnego czasu pracodawca namawiał pracowników do ustawiania własnego zdjęcia na stronie internetowej. Ja nie wyraziłem zgody na używanie mojego wizerunku i nie miałem ustawionego zdjęcia. Dzisiaj bez mojej wiedzy i zgody zdjęcie zostało zmienione na twarz obcej mi osoby oraz...

Opublikowane: 22.07.2022

Umowa o pracę na czas określony a ciąża i zasiłek chorobowy

Moja umowa o pracę na czas określony została przedłużona już 3 razy, kończy mi się za 2 tygodnie i 2 dni. Niedawno zaszłam w ciążę, ale nie potwierdziłam jeszcze ciąży u ginekologa. Jeśli teraz poinformuję przełożonego o ciąży, to czy istnieje możliwość, że przedłuży...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: 1-1

Tytuł magistra na pieczątce

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej . Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu