.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez pracownika

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 44 | Wyświetlono: 1-20

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy z powodu dyżurów na telefon

Mam problem z pracodawcą. Jestem też ojcem 2 bliźniaków poniżej 4 lat. Przy urodzeniu składałem oświadczenie o braku możliwości pracy w nadgodzinach. Od kilku miesięcy w 2 osoby prowadziliśmy wsparcie techniczne w czasie pracy oraz poza nią. Wypadało po równo: połowa miesiąca...

Przejście na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne po urlopie dla poratowania zdrowia

W dniu 25.11 kończy mi się urlop dla poratowania zdrowia. Mam możliwość przejścia na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – jedyną przeszkodą jest trwający stosunek pracy. Chciałbym rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 26.11. Proszę o informację...

Rozwiązanie umowy po otrzymaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Po zakończonym zasiłku rehabilitacyjnym uzyskałem rentę czasową do końca listopada z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Zakład pracy zaproponował mi ze względu na przejście na rentę rozwiązanie umowy o pracę za...

Mobbing jako powód wypowiedzenia umowy o pracę

Moje pytanie dotyczy sposobu wypowiedzenie umowy o pracę. Powodem jest mobbing, który doprowadził do pogorszenia mojego stanu zdrowia – obecnie przebywam na zwolnieniu, mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Nie wiem, czy po takim długim czasie chorowania mogę podać za powód...

Różne okresy wypowiedzenia w umowie o pracę i warunkach zatrudnienia

Chciałabym odejść z pracy, ale nie wiem jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje – miesiąc czy trzy miesiące. Podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony na 3/4 etatu. W tej umowie została zamieszczona informacja o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Jednocześnie...

Odrzucenie przez pracodawcę wypowiedzenia za porozumieniem stron

Pracuję w firmie ponad 6 miesięcy. W dniu 31.05 roku złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził na to zgody, o czym poinformował mnie przez dyrektora handlowego. Następnie odpisał mi na e-maila, że nie wyraża zgody na zaproponowaną datę rozwiązania...

Odejście z pracy, w której nie miałam podpisanej umowy

Od roku pracuję w agencji bankowej. Dostałam na początku umowę na czas próbny, na miesiąc. Potem miałam dostać umowę na rok, ale przełożony ciągle nie miał czasu mi jej dać. Niedawno dostałam inną propozycję pracy i chcę tam pójść. Zgłosiłam to przełożonemu,...

Okres wypowiedzenia dla kierownika zatrudnionego na podstawie powołania

Jestem dyrektorem jednostki służby zdrowia powołanym na stanowisko w ramach konkursu. Chcę odejść ze stanowiska, w związku z tym dokładnie 11 tygodni temu złożyłem rezygnację ze stanowiska z jednoczesną prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Ze względu na brak...

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jestem pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony od nieco ponad roku. Znalazłam nową pracę, którą mam rozpocząć za 3 tygodnie. Złożyłam wypowiedzenie na mocy porozumienia stron dnia 8.02 roku i jako proponowany termin zakończenia współpracy zaproponowałam 27.02....

Nowa praca w okresie wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięczym okresem wypowiedzenia. Złożyłam wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 31 marca. Do 25 stycznia wykorzystuję urlop zaległy, a potem wykorzystam kilka dni z urlopu za ten rok. Od 6 lutego mam zostać zwolniona ze świadczenia pracy...

Rezygnacja z podpisania umowy o pracę

Zawarłam z potencjalnie przyszłym pracodawcą umowę przedwstępną w formie pisemnej. Umowa obowiązuje obie strony – mnie jako pracownika do podjęcia pracy, a pracodawcę do zatrudnienia. Umowa zawiera: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu...

Rezygnacja z nowej pracy przed jej podjęciem

Jestem specjalistą w wąskiej dziedzinie. Dostałam bardzo atrakcyjną ofertę pracy, będąc zatrudnioną w innej firmie. Przystałam na warunki i podpisałam umowę o pracę na okres próbny (3 miesiące) ze sporym wyprzedzeniem, bo na niecałe 2 miesiące przed rozpoczęciem pracy w nowej...

Zatrudnienie u tego samego pracodawcy a długość okresu wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas określony na nowym stanowisku pracy. Umowę podpisałem pół roku temu i obowiązuje jeszcze przez 6 miesięcy. W umowie zawarto klauzulę o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Byłem już wcześniej zatrudniony u tego pracodawcy, miałem 2 umowy na 16...

Porzucenie pracy jako opcja rozwiązania umowy

Zatrudniłam się 1 września jako nauczycie w szkole na pełen etat na okres 1 roku. To moje pierwsze zatrudnienie w szkole publicznej (nie złożyłam jeszcze nawet dokumentów dotyczących stażu). Moja sytuacja rodzinna zmieniła się i w związku z przeprowadzką chciałam złożyć...

Brak kontaktu z pracodawcą - co zrobić?

Od roku jestem zatrudniona w pewnej firmie. Od stycznia nie mam kontaktu z pracodawcą - właściciel firmy 'zniknął' - brak jakiegokolwiek kontaktu. Nie otrzymuję wynagrodzenia (złożyłam już o to pozew). Biuro, w którym pracowałam, jest do wynajęcia. Nie zostałam zwolniona. Nie...

Dofinansowanie stanowiska pracy z urzędu pracy a wypowiedzenie

Mój pracodawca dostał na dofinansowanie mojego stanowiska pracy z urzędu pracy określoną ilość pieniędzy. Warunki pracy się nie zgadzają. Pracuję po 300 kilka godzin w miesiącu. Chciałem złożyć wypowiedzenie, ale na umowie nie ma zapisu o możliwości jej wypowiedzenia. Z...

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Od kilku lat pracuję w pewnej firmie na etacie, mam umowę na czas nieokreślony. Obecnie jestem na urlopie wypoczynkowym. Byłam dziś na wizycie u lekarza psychiatry, który dał mi zwolnienie lekarskie ze względu na silną depresję – rozpoczyna się z datą...

Rozwiązanie umowy podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Czy podczas trwania urlopu na poratowanie zdrowia mogę rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym?

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Mam umowę o pracę na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia. Co zrobić?

Przesunięcie pracownika na inne stanowisko po powrocie z L4

Po powrocie z dłuższego L4 zostałam jako pracownik przesunięta na inne stanowisko, a na moje szef przyjął inną osobę. Wcześniej miałam obiecane, że wrócę na moje stanowisko. Zdenerwowałam się i złożyłam wypowiedzenie z krótszym okresem wypowiedzenia. Pracodawca zapowiadał,...

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Zapisy o zakazie konkurencji w umowie o pracę

W artykule omówione zostały możliwości, jakimi dysponuje pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek łamania zakazu konkurencji przez pracownika oraz kwestia odszkodowania dla pracownika zobowiązanego do przestrzegania umowy o zakazie konkurencji.

»Materiały

Ilość: 17 | Wyświetlono: wszystkie

Podanie o zwolnienie z pracy

Nie każdy pracownika wie jak najkorzystniej zwolnić się z pracy, jakie ma prawa oraz obowiązki przy zwolnieniu oraz jak prawidłowo napisać podanie o zwolnienie z pracy? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Jak rozwiązać umowę o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę oraz prawidłowo napisać stosowne podanie. Te pytania nurtują wielu pracowników. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w artykule.

Zerwanie umowy-zlecenia

Zerwanie umowy-zlecenia może wiązać się dla pracownika (lub pracodawcy) z różnymi konsekwencjami. Wiele zależy od zapisów w umowie-zleceniu, która określa m.in. warunki złożenia wypowiedzenia.

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę

Nie wiesz jak prawidłowo zwolnić się z pracy? Masz problem z napisaniem podania o rozwiązanie umowy o pracę? Na ten temat więcej czytaj w artykule.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz zawartą na czas nieokreślony. Scharakteryzowano pojęcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz wyjaśniono kwestię jaki termin obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy. O szczegółach czytaj w...

Jaki jest okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia uzależniony jest m.in. od długości trwania zatrudnienia w danym zakładzie pracy, do którego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia pracownika. Więcej na temat długości okresu wypowiedzenia czytaj w artykule.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia

Kiedy zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien złożyć wypowiedzenie oraz kiedy pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia? Więcej na ten temat znajdziesz w artykule.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Jak prawidłowo napisać stosowne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika albo pracodawcę - czytaj w artykule.

Kiedy złożyć wypowiedzenie

Kiedy pracownik powinien złożyć wypowiedzenie oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika zgodnie Kodeksu pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Okres wypowiedzenia z pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika polega na złożeniu pisemnego wypowiedzenia w ściśle określonym prawem terminie. Jaki termin obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy, czytaj w artykule.

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę określone w kodeksie pracy uzależnione są od rodzaju umowy i czasu jej trwania. Okresy te mogą być uzależnione również od długości zatrudnienia, od długości okresu próbnego lub od celu zawarcia umowy. O tym jak liczyć okres wypowiedzenia czytaj w...

Okres wypowiedzenia umowy

Zgodnie z Kodeksem Pracy umowę o pracę rozwiązuje się między innymi przez stosowne oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Obecnie wypowiedzenie umowy o pracę jest powszechną formą rozwiązania stosunku pracy. O wypowiedzeniu oraz obliczaniu okresu...

Podanie o rozwiązanie umowy

Chcesz zwolnić się z pracy i masz problem z napisaniem podania o rozwiązanie umowy? O tym jak prawidłowo napisać wniosek o rozwiązanie umowy o pracę czytaj w artykule.

Jak napisać wypowiedzenie o pracę

Wypowiedzenie o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Niniejszy artykuł wyjaśnia jak napisać stosowne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika albo pracodawcę.

Okres wypowiedzenia pracy

Okres wypowiedzenia stosunku pracy jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę albo pracownika o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy między stronami. Więcej na temat okresu wypowiedzenia stosunku...

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy między pracodawcą a pracownikiem. O tym jak ustalić okres wypowiedzenia, czytaj w artykule.

Jak napisać wypowiedzenie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Niniejszy artykuł prezentuje jak napisać stosowne wypowiedzenie umowy przez pracownika albo pracodawcę.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl