.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odrzucenie przez pracodawcę wypowiedzenia za porozumieniem stron

Pracuję w firmie ponad 6 miesięcy. W dniu 31.05 roku złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził na to zgody, o czym poinformował mnie przez dyrektora handlowego. Następnie odpisał mi na e-maila, że nie wyraża zgody na zaproponowaną datę rozwiązania umowy. W dniu 10.06 roku wysłałam kolejne pismo odnośnie rozwiązania umowy o pracę, licząc okres wypowiedzenia od dnia złożenia woli rozwiązania umowy o pracę z 31.05. Na to pismo nie uzyskałam pisemnej odpowiedzi. W rozmowie pracodawca poinformował mnie, że mam złożyć kolejne wypowiedzenie o pracę z trybem ustawowym do lipca, a właściciel, jak znajdzie za mnie zastępstwo, być może rozwiąże umowę wcześniej (kompromis właściciela). Co w tej sytuacji mam zrobić? Obowiązuje mnie 30-dniowy termin wypowiedzenia. Czy po tych 30 dniach mogę rozstać się z pracodawcą, zgodnie z terminem ustawowym rozwiązania umowy? Chcę rozstać się z obecnym pracodawcą 30.06 roku na podstawie złożonej woli rozstania z dnia 31.05 roku. Czy jestem zobowiązana do przekazania kontaktów do klientów nowemu pracownikowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odrzucenie przez pracodawcę wypowiedzenia za porozumieniem stron

Brak zgody na wypowiedzenie za porozumieniem stron

Na wstępie muszę wyraźnie zaznaczyć, że w świetle prawa brak zgody na zaproponowane przez pracownika porozumienie rozwiązujące umowę o pracę nie wywołuje skutków w postaci rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Nie jest skuteczne Pani oświadczenie woli z 10.06.2021 r. w zakresie, w jakim okres wypowiedzenia liczy Pani od 31.05.2021 r. Okres wypowiedzenia liczy się u Pani od dnia 10.06.2021 r. Jeśli jest Pani zatrudniona powyżej 6 miesięcy, to wynosi od miesiąc, zgodnie z art. 36 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks pracy. Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. A zatem w Pani przypadku liczymy miesiąc od 1 lipca 2021, czyli umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem lipca 2021 r. Pracodawca nie odpowiedział co prawda na Pani wypowiedzenie z dnia 10.06.2021 r., ale w rozmowie potwierdził, że je otrzymał.

Odrzucenie porozumienia a bieg okresu wypowiedzenia

Znamienne jest bowiem w Pani sytuacji to, że w przypadku, gdy pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie oznacza to niestety, że automatycznie zaczyna pracownikowi biec okres wypowiedzenia. Miałoby to miejsce tylko wówczas, gdyby jako pracownik w propozycji porozumienia rozwiązania umowy zastrzegła Pani, że w przypadku odmowy pracodawcy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to pismo należy traktować jak wypowiedzeniem umowy o pracę. W sytuacji braku takiego zastrzeżenia w piśmie z propozycją porozumienia rozwiązującego pracownik nadal jest zatrudniony, a okres wypowiedzenia absolutnie nie biegnie.

 

Dopiero zatem pismo z 10.06.2021 r. może być traktowane jako wypowiedzenie, ale nie z okresem, jaki Pani wskazała, lecz z ustawowym, tj. z końcem lipca 2021 r. Nie ma bowiem znaczenia, że podała Pani błędny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne. Wskazanie na wypowiedzeniu krótszego okresu wypowiedzenia niż ustawowy powoduje wyłącznie to, że następuje przesunięcie terminu rozwiązania umowy na właściwy, późniejszy, zgodny z Kodeksem pracy.

 

Pracodawca winien jednak poinformować co do zasady pracownika o błędzie lub pracownik pracodawcę, tworząc np. dodatkowe pismo uzupełniające, że „w piśmie z 10.06.2021 r. wskazałam błędny okres wypowiedzenia, niemniej winien mieć zastosowanie prawidłowy z Kodeksu pracy, czyli umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem lipca 2021 r.”

 

Wynika to z art. 36 Kodeksu pracy, który stanowi, że w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem wymaganego okresu.

Korekta błędu w wypowiedzeniu

W związku z powyższym sugeruję dokonanie korekty błędu w okresie wypowiedzenia w piśmie do pracodawcy („pismo uzupełniające do pisma z 10.06.2021 r.” – taki tytuł). Jest to o tyle istotne, o ile jeśli Pani tego nie uczyni, pracodawca może wskazywać, że w ogóle nie doszło do wypowiedzenia, kwestionować to, że je otrzymał (wyprzeć się rozmowy, w której potwierdził jego otrzymanie). Niemniej, nawet jeśli tak by było, to składając wypowiedzenie jeszcze dziś (najlepiej za pokwitowaniem) nadal obowiązuję Panią miesięczny okres wypowiedzenia i umowa rozwiąże się z końcem lipca 2021 r. Jeśli nie pismo uzupełniające, to ponowne wypowiedzenie z zastosowaniem kodeksowego okresu wypowiedzenia. Niestety, ale nie może Pani liczyć terminu wypowiedzenia od 31 maja 2021 r., skoro w porozumieniu nie skazała Pani, że brak zgody na jego zawarcie skutkuje uznaniem Pani pisma za wypowiedzenie i rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia (tylko wówczas umowa uległaby rozwiązaniu z końcem maja).

Przekazanie kontaktów po odejściu z pracy

Co do przekazania kontaktów klientów, z jakim Pani pracowała na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, to na żądanie pracodawcy winna Pani takie kontakty przekazać pracodawcy. Pracownik nie może bowiem odejść z klientami, ale winna je Pani przekazać pracodawcy (osobie przez niego upoważnionej na piśmie przez pracodawcę), najlepiej w formie jakiegoś protokołu zdawczo-odbiorczego, i nie pracownikowi, a pracodawcy – aby nie zarzucał Pani, że ujawnia Pani bez jego zgody tajemnicę przedsiębiorstwa innym pracownikom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu