.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświata i szkolnictwo

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 219 | Wyświetlono: 1-20

Uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Czy kończąc studia podyplomowe w wymiarze 390 godzin (trzy semestry), nabywam uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Duplikat zagubionego świadectwa maturalnego

Zgubiłam świadectwo z liceum wraz z maturą. Złożyłam pismo do kuratorium oświaty o duplikat świadectw (dodam, że ta szkoła już nie istnieje). Odpowiedź jest taka, że nie ma możliwości wydania duplikatu ze względu brak dokumentów. Co można w tej sytuacji zrobić? Jaka jest...

Ciąża i kolejne umowy na czas określony w szkole

W nowelizacji Karty Nauczyciela jest zapis, że trzecia umowa na czas określony powinna zostać zawarta na czas nieokreślony. Jest jednak warunek, że musi być zachowana ciągłość pracy z przerwą nie dłuższą niż trzy miesiące. Czy nie jest to przejaw dyskryminacji ze względu na...

Powrót wicedyrektora na stanowisko nauczyciela a brakujące godziny

Jestem wicedyrektorem, chcę zrezygnować z pełnionej funkcji z początkiem nowego roku szkolnego i wrócić na etat nauczyciela. Mam 59 lat, kolejny rok szkolny będzie ostatnim rokiem mojej pracy, planuję przejście na emeryturę. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny jest...

Powrót dyrektora szkoły na dawne stanowisko pracy - co z nauczycielem który od lat go zastępował?

Dyrektor szkoły rezygnuje ze swojego stanowiska i zamierza wrócić na swoje dawne stanowisko pracy – po 19 latach wraca do nauczania. Proponuje nauczycielowi, który został wtedy zatrudniony, przyjęcie godzin świetlicy w tej placówce lub pełny etat w innej szkole. Czy nauczyciel...

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Jestem od pół roku dyrektorem szkoły. Powołałam wicedyrektora, któremu powierzenie dałam na 5 lat. W krótkim czasie okazało się, że nie zamierza ze mną współpracować, podważa moje decyzje, krytykuje mnie w obecności osób trzecich. Sytuacja jest nie do zniesienia. Z tych...

Wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola

Dyrektor niepublicznego przedszkola jest też jego właścicielem. Czy jest podstawa prawna, by wynagrodzenie dla dyrektora pokryć z dotacji wypłacanej dla przedszkoli niepublicznych?

Zakup niepublicznego przedszkola - zmiana organu prowadzącego

Mam problem z przeprowadzeniem od strony formalnej przekazania pomiędzy dwoma osobami fizycznymi prawa do prowadzenia niepublicznego przedszkola. Prowadzę już inne takie placówki, a teraz pojawiła się okazja zakupu przedszkola niepublicznego prowadzonego przez inną osobę prywatną....

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Chciałam zapytać, czy mam kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Mam ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna oraz studium specjalne...

Powrót do pracy w szkole nauczyciela mianowanego bez aktu mianowania

Mój mąż uzyskał stopień nauczyciela mianowanego przed 1996 r. i od tego czasu aż do dnia dzisiejszego nie pracował jako nauczyciel. Obecnie chciałby wrócić do szkoły, w której uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego, jednak nie posiada aktu mianowania. Szkoła nie posiada go...

Nauczyciel na urlopie bezpłatnym a uprawnienie do świadczeń z ZFŚS

Nauczyciel przebywa na 2,5-rocznym urlopie bezpłatnym. W podaniu o urlop bezpłatny nauczyciel napisał, że otrzymał rentę tytułem choroby zawodowej i dołączył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że jest czasowo niezdolny do pracy do 31.05.2023 r. Czy nauczyciel przebywający na...

Kara dla nauczyciela za obrażanie ucznia

Jestem nauczycielem kontraktowym ze stażem pracy 5-letnim. Kilka miesięcy temu dosyć poważnie obraziłam uczennicę szkoły poprzez napisanie kilku wiadomości do innej uczennicy tej szkoły. Po zajściu rodzice dziewczyny złożyli skargę do kuratorium, ja natomiast dobrowolnie...

Ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić tygodniowo w „zerówce” szkolnej?

Mój syn rozpoczął naukę jako sześciolatek w „zerówce” szkolnej. Ma aż 26 pełnych godzin w tygodniu, z czego dwukrotnie kończy zajęcia po 16.00. Jestem rodzicem, który może zapewnić dziecku opiekę w domu, stąd pytanie: ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić...

Wymiar urlopu i okres wypowiedzenia nauczyciela przedszkola po osiągnięciu wieku emerytalnego

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego w placówce państwowej, nieferyjnej. W styczniu 2021 roku ukończyłam 60 lat. Planuję przejść na emeryturę po 20 września 2021 r. Będę wówczas miała przepracowane 39 lat i prawie jeden miesiąc jako nauczyciel zatrudniony na czas...

Brak otrzymania umowy na podstawie mianowania

Pracuję na stanowisku nauczyciela od 1997 r. W 2000 r. otrzymałam umowę na czas nieokreślony, lecz do tej pory nie jest to umowa na podstawie mianowania, mimo że jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w wiejskiej szkole, gdzie zdarzało się, że moje pensum wynosiło np. 15/18. Inni...

Czy nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy nauczyciel akademicki jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Kodeksu karnego? Czy w każdym czasie, czy tylko w trakcie wykonywania swoich obowiązków? Może dotyczy to tylko określonych osób na uczelni, takich jak: rektor, prorektor, kanclerz, dziekan, prodziekan?...

Zatrudnienie instruktora sportu jako nauczyciela

Jestem po roku pracy w szkole na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej; posiadam przygotowanie pedagogiczne, tytuł instruktora sportu oraz świadectwo dojrzałości. Dowiedziałem się od pani dyrektor, że wydział edukacji jest przeciwny zatrudnieniu mnie w szkole sportowej...

Uchylenie zgody przez rektora na dodatkowe zatrudnienie na innej uczelni

Pół roku temu otrzymałem zgodę od rektora na pracę dodatkową na innej uczelni na okres dwóch lat. Teraz dostałem listem poleconym decyzję, że rektor zgodę uchyla bez podania przyczyn z dniem obowiązywania od 1 następnego miesiąca. Jak mogę w ciągu 3 tygodni sprostać temu...

Nieprzedłużenie umowy o pracę i zatrudnienie innej osoby na stanowisko

Przez cztery lata pracowałam jako nauczycielka. Umowę o pracę miałam przedłużaną z roku na rok. W lipcu urodziłam dziecko. Pani dyrektor mimo chęci mojego szybkiego powrotu do pracy nie przedłużyła mi umowy o pracę i zatrudniła inną osobę na moje miejsce. Czy zrobiła do...

Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela?

Nauczyciel 4 lata temu złożył podanie o urlop bezpłatny na okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza. Nie wskazał konkretnej daty zakończenia tego urlopu. W związku z nowymi wyborami prawdopodobnie znowu będzie pełnił tę samą funkcję. Ile może trwać urlop bezpłatny...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl