.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświata i szkolnictwo

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 171 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 19.03.2024

Czy jest obowiązek chodzenia do szkoły po ukończeniu 18 lat?

Osoby, które osiągnęły pełnoletność, często zastanawiają się, czy wciąż są zobowiązane do kontynuowania nauki i tym samym do chodzenia do szkoły. W niniejszym artykule omówimy tę kwestię. Przeanalizujemy przepisy Prawa oświatowego dotyczące obowiązku szkolnego....

Opublikowane: 15.03.2024

Odbiór dokumentów z uczelni po latach

Odzyskanie dokumentów z uczelni po latach może wydawać się skomplikowanym procesem, szczególnie gdy studia zostały przerwane, a uczelnia zmieniła siedzibę czy władze. Często spotykane trudności, takie jak brak dostępu do archiwum z danego okresu, mogą dodatkowo...

Opublikowane: 04.03.2024

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy, co zrobić?

Znęcanie się nad dzieckiem w szkole to poważny problem społeczny, który dotyka wiele dzieci i ich rodzin. Sytuacja, w której uczeń staje się ofiarą agresji ze strony kolegów z klasy, wymaga natychmiastowej reakcji oraz skoordynowanych działań ze strony...

Opublikowane: 15.01.2024

Czy uczelnia może odebrać tytuł magistra?

Dzisiejszy artykuł porusza ważną, ale drażliwą kwestię w kontekście edukacji wyższej – konsekwencje akademickiej nieuczciwości. Rozważania nad tym, czy uczelnia może odebrać tytuł magistra w przypadku udowodnienia plagiatu, otwierają dyskusję na temat etyki i...

Opublikowane: 07.11.2023

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela na 45 rocznicę pracy

Osiągnięcie 45 lat pracy w zawodzie nauczyciela to imponujący wyczyn, który budzi szacunek i może rodzić pytania o zasłużone gratyfikacje. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą obowiązujących przepisów Karty Nauczyciela w kontekście nagród jubileuszowych, aby...

Opublikowane: 25.07.2023

Uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Czy kończąc studia podyplomowe w wymiarze 390 godzin (trzy semestry), nabywam uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Opublikowane: 14.07.2023

Duplikat zagubionego świadectwa maturalnego

Zgubiłam świadectwo z liceum wraz z maturą. Złożyłam pismo do kuratorium oświaty o duplikat świadectw (dodam, że ta szkoła już nie istnieje). Odpowiedź jest taka, że nie ma możliwości wydania duplikatu ze względu brak dokumentów. Co można w tej sytuacji zrobić? Jaka jest...

Opublikowane: 15.05.2023

Ciąża i kolejne umowy na czas określony w szkole

W nowelizacji Karty Nauczyciela jest zapis, że trzecia umowa na czas określony powinna zostać zawarta na czas nieokreślony. Jest jednak warunek, że musi być zachowana ciągłość pracy z przerwą nie dłuższą niż trzy miesiące. Czy nie jest to przejaw dyskryminacji ze względu na...

Opublikowane: 24.10.2022

Powrót wicedyrektora na stanowisko nauczyciela a brakujące godziny

Jestem wicedyrektorem, chcę zrezygnować z pełnionej funkcji z początkiem nowego roku szkolnego i wrócić na etat nauczyciela. Mam 59 lat, kolejny rok szkolny będzie ostatnim rokiem mojej pracy, planuję przejście na emeryturę. W arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny jest...

Opublikowane: 13.10.2022

Powrót dyrektora szkoły na dawne stanowisko pracy - co z nauczycielem który od lat go zastępował?

Dyrektor szkoły rezygnuje ze swojego stanowiska i zamierza wrócić na swoje dawne stanowisko pracy – po 19 latach wraca do nauczania. Proponuje nauczycielowi, który został wtedy zatrudniony, przyjęcie godzin świetlicy w tej placówce lub pełny etat w innej szkole. Czy nauczyciel...

Opublikowane: 13.08.2022

Wynagrodzenie dla dyrektora niepublicznego przedszkola

Dyrektor niepublicznego przedszkola jest też jego właścicielem. Czy jest podstawa prawna, by wynagrodzenie dla dyrektora pokryć z dotacji wypłacanej dla przedszkoli niepublicznych?

Opublikowane: 02.04.2022

Zakup niepublicznego przedszkola - zmiana organu prowadzącego

Mam problem z przeprowadzeniem od strony formalnej przekazania pomiędzy dwoma osobami fizycznymi prawa do prowadzenia niepublicznego przedszkola. Prowadzę już inne takie placówki, a teraz pojawiła się okazja zakupu przedszkola niepublicznego prowadzonego przez inną osobę prywatną....

Opublikowane: 18.03.2022

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Chciałam zapytać, czy mam kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Mam ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna oraz studium specjalne...

Opublikowane: 14.03.2022

Powrót do pracy w szkole nauczyciela mianowanego bez aktu mianowania

Mój mąż uzyskał stopień nauczyciela mianowanego przed 1996 r. i od tego czasu aż do dnia dzisiejszego nie pracował jako nauczyciel. Obecnie chciałby wrócić do szkoły, w której uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego, jednak nie posiada aktu mianowania. Szkoła nie posiada go...

Opublikowane: 09.03.2022

Nauczyciel na urlopie bezpłatnym a uprawnienie do świadczeń z ZFŚS

Nauczyciel przebywa na 2,5-rocznym urlopie bezpłatnym. W podaniu o urlop bezpłatny nauczyciel napisał, że otrzymał rentę tytułem choroby zawodowej i dołączył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że jest czasowo niezdolny do pracy do 31.05.2023 r. Czy nauczyciel przebywający na...


Kara dla nauczyciela za obrażanie ucznia

Jestem nauczycielem kontraktowym ze stażem pracy 5-letnim. Kilka miesięcy temu dosyć poważnie obraziłam uczennicę szkoły poprzez napisanie kilku wiadomości do innej uczennicy tej szkoły. Po zajściu rodzice dziewczyny złożyli skargę do kuratorium, ja natomiast dobrowolnie...


Ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić tygodniowo w „zerówce” szkolnej?

Mój syn rozpoczął naukę jako sześciolatek w „zerówce” szkolnej. Ma aż 26 pełnych godzin w tygodniu, z czego dwukrotnie kończy zajęcia po 16.00. Jestem rodzicem, który może zapewnić dziecku opiekę w domu, stąd pytanie: ile godzin obowiązkowo musi dziecko spędzić...


Wymiar urlopu i okres wypowiedzenia nauczyciela przedszkola po osiągnięciu wieku emerytalnego

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego w placówce państwowej, nieferyjnej. W styczniu 2021 roku ukończyłam 60 lat. Planuję przejść na emeryturę po 20 września 2021 r. Będę wówczas miała przepracowane 39 lat i prawie jeden miesiąc jako nauczyciel zatrudniony na czas...


Brak otrzymania umowy na podstawie mianowania

Pracuję na stanowisku nauczyciela od 1997 r. W 2000 r. otrzymałam umowę na czas nieokreślony, lecz do tej pory nie jest to umowa na podstawie mianowania, mimo że jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w wiejskiej szkole, gdzie zdarzało się, że moje pensum wynosiło np. 15/18. Inni...


Czy nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem publicznym?

Czy nauczyciel akademicki jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Kodeksu karnego? Czy w każdym czasie, czy tylko w trakcie wykonywania swoich obowiązków? Może dotyczy to tylko określonych osób na uczelni, takich jak: rektor, prorektor, kanclerz, dziekan, prodziekan?...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu