.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo budowlane

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 195 | Wyświetlono: 1-20

Zgłoszenie budowy domków letniskowych na działce

Jestem właścicielką działki rolnej o wielkości 1200 m 2 , na której postawiłam domek holenderski. Planuję dodatkowo wybudować na niej domek drewniany do 70 m 2 (niezwiązany trwale z gruntem). W jaki sposób uregulować prawnie przedmiotowe obiekty na działce?...

Rura deszczowa przeszkodą w budowie domu

Przez moją działkę przebiega rura deszczowa o średnicy 600 mm na głębokości 4 metrów należąca do wodociągów miejskich. Chcę wybudować dom, zgodnie z planem posadowienia budynku ta rura wypadałaby centralnie pod jedną ze ścian szczytowych. Pierwszą propozycją...

Rozpoczęcie użytkowania budynku w trakcie zmiany sposobu użytkowania, jakie konsekwencje?

Jestem w trakcie zmiany sposobu użytkowania domu jednorodzinnego na szkołę. Jednak z konieczności musieliśmy przez pewien czas prowadzić w budynku zajęcia. Czy to przekreśla szanse na uzyskanie zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ust. 7 Pr. bud.)? Aktualnie posiadam następujące...

Odmowa wydania warunków zabudowy z powodu braku dostępu do gminnych kanalizacji i wodociągu

Chciałbym się odwołać od odmowy wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego. Działka, na której chcę się wybudować, nie ma dostępu do gminnych kanalizacji i wodociągu. Na szambo uzyskałem zezwolenie, ale problem wynikł z wodociągiem. Otóż pewien...

Odwołanie od odmownej decyzji o warunkach zabudowy do SKO

W imieniu teściowej złożyłem wniosek o warunki zabudowy na dom jednorodzinny na działce z klasę ziemi IV oraz III. Urzędnik poinformował, że WZ na zabudowę jednorodzinną raczej nie dostaniemy, argumentował to tym, że obok znajdują się zabudowania gospodarstw rolnych i poradził...

Budynek gospodarczy do 35 m2 na działce rolnej

Dostałam w darowiźnie działkę rolną klasy IVb. Nigdy nie było na niej żadnej zabudowy. Wiem, że mogę ją ogrodzić ogrodzeniem do 2,2 m bez zgłoszeń czy zezwoleń. Chciałabym jednak wiedzieć, czy mogę zgłosić i postawić na niej niewielki budynek gospodarczy...

Prywatny odcinek kanalizacji z przepompownią - jak rozliczać koszty energii?

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu. Dom podłączony jest do kanalizacji, której właścicielem jest osoba, od której kupiłam działkę. Do działania kanalizacji niezbędne jest zainstalowanie pompy ścieków. Właściciel kanalizacji jest gotowy ją zainstalować, dzieląc koszt...

Likwidacja żywopłotu a obowiązek postawienia ogrodzenia

Moja posesja położona jest w sąsiedztwie terenu kościoła. Obie posesje dzieli gminny rów. Mam pytanie odnośnie ogrodzenia terenu kościoła, jeśli w sąsiedztwie jest prywatna posesja. Teren od lat ok. 30 był odgrodzony, za porozumieniem sąsiedzkim, żywopłotem, który właśnie...

Śmierć właściciela działki a prawidłowe powiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek

Pytanie dotyczy procedury zawiadomienia strony o czynnościach ustalenia granic zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Geodeta wysłał zawiadomienie do właściciela i otrzymał zwrotne poświadczenie odbioru z informacją od listonosza, że...

Czy modernizacja linii energetycznej wymaga zgody właściciela działki?

Jestem użytkownikiem działki. Obecnie trwa zasiedzenie (z mojego wniosku) w sądzie przez moją zmarłą mamę, a w wyniku jej testamentu spadkobiercą. Działka nie posiada KW. Przez działkę przebiega od dawna linia energetyczna do pobliskiego budynku mieszkalnego – niskiego...

Budynek w granicy, samowolna zmiana sposobu użytkowania, jak zareagować?

Odziedziczyłam dom i działkę po mamie. Sąsiad obok postawił w mojej granicy budynek – zdjął nawet część ogrodzenia. Mama, starsza kobieta, nie zgadzała się, ale się nią nie przejmował i wybudował pokoje na wynajem. W urzędzie ten budynek figuruje jako gospodarczy....

Zakup działki rolnej z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową

Chciałbym zakupić działkę rolnej o pow. 2900 m 2 , która ma przeznaczenie jako zabudowa zagrodowa. Nie jestem rolnikiem, czy dostanę pozwolenie na budowę domu na takiej działce?

Podniesienie pochyłości terenu przez sąsiada bez pozwolenia

Czy sąsiad miał prawo podnieść pochyłość terenu o 1 metr bez pozwolenia, przy mojej działce? Nie dotyczy to działki budowlanej. Jakie przepisy to regulują?

Woda spływająca na balkon z wyższego piętra - co zrobić?

Mieszkam na IV piętrze w budynku wielorodzinnym. Balkon po stronie, na którą wychodzi się z domu, jest niezadaszony. Natomiast na V piętrze znajduje się zadaszenie balkonu, z którego cała woda z opadów spływa na mój balkon. Mam pytania: Czy woda opadowa z wyższego piętra...

Ochrona nieruchomości przed wodą z pól a zarzut naruszenia stosunków wodnych

Chciałbym przeprowadzić niedużą inwestycję w zakresie stosunków wodnych i dlatego proszę o przedstawienie obowiązujących w tym względzie przepisów. Mój dom usytuowany jest na działce ulegającej poważnym zalaniom w czasie ulewnych deszczy. Woda zalewająca działkę spływa z...

Odmowa budowy domku letniskowego na zgłoszenie z powodu szerokości drogi dojazdowej

Odmówiono nam budowy domku letniskowego na zgłoszenie, ponieważ droga dojazdowa do działki rekreacyjnej ma 4 m szerokości. Jeden przepis mówi o tym, że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej wynosi 4,5 m. Sąsiedzi wybudowali domki na zgłoszenie i nikt nie miał...

Sprzedaż części działki pod budowę marketu a ograniczenia budowy domów na sąsiednich działkach

Posiadam grunt orny kl. IV, z którego wcześniej wydzielone zostały 3 działki budowlane, na których obecnie znajdują się zamieszkałe budynki. Pozostała część w wielkości 1,5 ha nie ma przyznanych warunków zabudowy, nie ma również miejscowego planu zagospodarowania na ten obszar....

Przesunięcie miejsca postojowego na działce - jaka szerokość i odległość od granicy?

Sprawa dotyczy przepisów szerokości i odległości miejsca postojowego od granicy działki. W 2017 r. uzyskałem pozwolenie na budowę trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Dwa pierwsze już sprzedałem po wybudowaniu zgodnie z projektem. Teraz po wybudowaniu trzeciego...

Jak wstrzymać inwestycję planowaną przez dewelopera?

Sprawa dotyczy wstrzymania planowanej inwestycji przez dewelopera. Jestem właścicielem działki, która obecnie posiada zabudowę bliźniaczą, brak jest dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest długa, ale wąska. Od niedawna właścicielem...

Budowa domku letniskowego drewnianego na zgłoszenie

Potrzebuję porady w zakresie projektu domku letniskowego drewnianego i tego, czy mogę konkretny projekt domku zrealizować jako „domek na zgłoszenie” (tak jak sprzedaje go wykonawca domku), czy też muszę występować o regularne „pozwolenie na budowę” (mając na...

»Artykuły

Ilość: 11 | Wyświetlono: wszystkie

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Nowelizacja Prawa budowlanego - uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracuje nad nowelizacją Prawa budowlanego , która ma znacząco uprościć i skrócić proces budowlany. W pewnym zakresie ma zostać m.in. zniesiony obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę .

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest w większości przypadków od wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę . Wydawane jest ono w drodze decyzji administracyjnej, w szczególności przez starostę powiatowego.

Pozwolenie na budowę – dokumenty

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku do starosty powiatowego lub prezydenta miasta oraz dołączenia szeregu dokumentów. Dokumenty te muszą być oryginalne lub poświadczone przez notariusza.

Zalegalizowanie budowy

Budowa lub przebudowa domu bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie oznacza, że kategorycznie musimy dokonać rozbiórki budynku. Samowolę budowlaną można bowiem pod pewnymi warunkami zalegalizować .

Przeniesienie pozwolenia na budowę na osobę trzecią

Artykuł omawia warunki skutecznego przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot niż pierwotnie w niej został wskazany.

Pozwolenie na budowę na obszarach powodziowych

Artykuł omawia procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Prace budowlane w budynku będącym przedmiotem współwłasności

Artykuł omawia najczęściej wykonywane prace budowlane w istniejącym budynku z uwzględnieniem problemów, które pojawiają się, gdy budynek jest własnością kilku osób.

Oddanie budynku do użytkowania

Artykuł omawia dwa tryby oddania budynku do użytkowania: oddanie z obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu budowy i oddanie z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?

Artykuł omawia sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w odpowiednim organie oraz takie, kiedy inwestor zwolniony jest z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

W artykule omówiono prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

»Materiały

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Samowola budowlana przedawnienie

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Więcej na temat przedawnienie samowoli budowlanej czytaj w artykule.

Samowola budowlana kary

Organ nadzoru budowlanego może orzec o rozbiórce obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jeśli nie zachodzą przesłanki pozwalające na jego legalizację. Więcej na temat kary za samowolę budowlaną czytaj w artykule.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Starosta albo wojewoda odpowiednio do przepisów prawa budowlanego po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wydaje stosowne pozwolenie. Więcej na temat formalnych wymogów dotyczących napisania oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czytaj w artykule.

Pozwolenie na użytkowanie

pozwolenie na użytkowanie wydawane jest przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Jest to zwykle powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Inwestor musi się liczyć z kontrolą i dokładnym zbadaniem budowy, jeśli stara się o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl