.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo budowlane

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 280 | Wyświetlono: 1-20

Budowa domu dwulokalowego wspólnie z córką

Posiadam działkę, pełna własność (jestem wdową). Chciałabym wspólnie z córką (stan wolny) wznieść dom dwulokalowy, przy czym każda finansowałaby swoja część. Czy może lepiej wybudować dwa domy? Córce udostępniłabym część działki na cele budowlane.

Ciek wodny a linia brzegowa

Posiadam działkę, przy której płynie ciek wodny, po zmianie przepisów w 2016 roku prawa wodnego gmina nie wyznaczyła linii brzegowej, tylko zaznaczyła ciek wodny wraz z terenem przyległym jako jedno. Pojawił się problem, bo budynek może powstać 15 m od linii brzegowej, a to bardzo...

Droga dojazdowa blisko budynku a pozwolenie na budowę

Rodzice chcą przepisać mi i bratu działkę budowlaną o powierzchni ok. 70 arów – za ich domem. Droga dojazdowa przebiega niestety blisko ich domu. Ma szerokość 2,7 m. Czy możemy nie dostać pozwolenia na budowę z tego powodu? Do jest z lat 70. i nie ma możliwości go...

Niski komin sąsiada skierowany w stronę domu, co robić?

Sąsiad założył piec gazowy i firma, która mu go instalowała, wystawiła komin, który dmucha na nasze drzewka rosnące metr od granicy przy płocie. Komin jest zamocowany na ścianie budynku oddalonego od granicy ok. 1,5 m i bardzo nisko – na wysokości 2 m (zdjęcie). Po...

Niezgłoszenie dużego remontu do wspólnoty mieszkaniowej

Mieszkanie zostało zakupione przez spółkę zajmującą się obrotem nieruchomościami w celu przeprowadzenia remontu i odsprzedaży. Bez zgody wspólnoty zrobiliśmy duży remont mieszkania. Zostały wymienione grzejniki oraz wykuty został otwór w ścianie nośnej na kuchenną rurę...

Warunki uznania garażu za odrębną nieruchomość

Chciałbym się dowiedzieć, czy przepisy pozwalają, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach, na uznanie garażu trwale związanego z gruntem za odrębną nieruchomość. Urzędnicy z urzędu miasta stoją na stanowisku, że przy zabudowie jednorodzinnej garaż nie może być odrębną...

Tuje przy granicy działki

Budynek gospodarczy i garaż stoją w granicy działki z sąsiadem. Sąsiad posadził tuż przy nich tuje. Czy jest to zgodne z prawem? Czy powinien zachować większy dostęp? Boje się o ściany budynków, które po czasie zrobią się zielone. Proszę o informację czy sąsiad mógł...

Przepust pod drogą przy działce

W tym roku zakupiliśmy działkę z niezbyt dużym spadem w kierunku południowym. Działka była porośnięta samosiejkami i ogólnie zapuszczona. Od północy graniczy z drogą gminną. Jako że działka jest poniżej tej drogi, nie ma tam żadnego rowu melioracyjnego. Natomiast przy...

Tor samochodowy na sąsiedniej działce - co zrobić?

Sąsiad na działce rolnej o powierzchni 3 ha wybudował tor samochodowy i organizuje zawody samochodowe wrak race. Hałas tych zawodów nie pozwala nam normalnie żyć i jest bardzo uciążliwy. Gmina twierdzi, że nie może mu nic zrobić. Czy sąsiad miał prawo wybudować ten tor? Co mogę...

Wznowienie rozbudowy domu według nowego projektu po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

Przed 16 laty uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę parterowego domu jednorodzinnego. Rozbudowa obejmowała dobudowanie przybudówki oraz pomieszczeń mieszkalnych na piętrze. Inwestycję rozpoczęliśmy jeszcze tego samego roku, ale wkrótce musieliśmy ją przerwać z powodów finansowych....

Udostępnienie dostępu do drogi publicznej dla planowanej inwestycji

Jak rozwiązać problem mieszkańców pięciu domków jednorodzinnych (z lat 60.) stojących przy gminnej, ale wewnętrznej drodze (ciąg pieszo-jezdny o nieprzepisowej obecnie już szerokości ok. 4 m)? Owa ślepa droga kończy się na kolejnej działce budowlanej. Nowy inwestor, starając...

Budowa domu blisko granicy i konfliktowa sąsiadka

Kupiliśmy działkę budowlaną z prawomocnym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego ze ścianą okienną 1,5 m od granicy sąsiedniej działki. W czasie wytyczania obrysu przyszłego budynku przez ekipę budowlaną wyszło, że ogrodzenie sąsiadki wchodzi na naszą działkę około 40...

Nakaz rozbiórki obiektu - wiaty

Właścicielem parceli rolnej o pow. ok. 20 arów jest mój przyjaciel. Parcela ta jest rozdzielona ścieżką rowerową na dwie części. Każda z nich ma odrębny numer. Za zgodą przyjaciela w 2018 r. postawiłem na mniejszej parceli wiatę o wymiarach niepełne 35 m 2 . Dach wiaty...

Poddasze użytkowe bez projektu i pozwolenia

Dom, który odziedziczyłem po rodzicach, w części należy do mnie, a w drugiej części do kuzynki. Części kuzynki została rozbudowana i zmieniony kształt dachu (m.in. powstało poddasze do zamieszkania), na co był projekt i pozwolenie na budowę. W części mojej również został...

Przesunięcie hydrantu poza granicę działki

Zamierzam ogrodzić własną posesję przylegającą do asfaltowej drogi gminnej. W odległości około 60 cm od granicy działki z drogą na mojej działce stoi hydrant wodociągowy. Po wstępnych rozmowach zarządca drogi (kierownik rozwoju gospodarczego przy urzędzie gminy) i jednocześnie...

Zaświadczenie o samodzielności lokalu - jakie wymagania?

Sprawa dotyczy wymagań jakie muszą być spełnione aby wydano zaświadczenie o samodzielności lokalu. Planuję zakup nieruchomości – mieszkania. Dawne budynki przemysłowe są przekształcane na „mieszkaniówkę”. Wykonawca zobowiązał się do wykonania m.in. nowych...

Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na usługowy

Zakupiłem nieruchomość (połowę bliźniaka), którą chciałbym w całości przeznaczyć nad działalność (usługi reklamowe, działalność agencji reklamowych), tzn. zmienić sposób użytkowania budynku z mieszkaniowego na usługowy. Nasza działalność to działalność czysto...

Budowa domków na terenie pod infrastrukturę narciarską

Jestem na etapie zakupu działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży na terenie o symbolu USN1 – według planu są to tereny pod infrastrukturę narciarską. Mam w planach pobudować na tej działce domki na zgłoszenie do 35 m 2 , ewentualnie 70...

Budowa domu na działce RM przeznaczonej na zabudowę zagrodową przez nierolnika

Chcemy postawić nowy dom jednorodzinny na działce o oznaczeniu RM przeznaczonej na zabudowę zagrodową. Dom ma być mniejszy od tego, który już się znajduje na tej działce. Niestety nie jesteśmy rolnikami i nie posiadamy 1 ha ziemi, jedynie mamy wykształcenie rolnicze. Czy jest...

Nawiezienie ziemi na działkę przez sąsiada i podtapianie działki

Sąsiad ostatnio nawiózł ok. 20 ciężarówek ziemi, aby podnieść poziom swojej działki. Spływające wody podtapiają moje ogrodzenie i trawnik. Boję się, że przy większej ulewie podtopi się budynek znajdujący się nieopodal granicy działki. Rozmowa z sąsiadem nie przynosi...

»Artykuły

Ilość: 9 | Wyświetlono: wszystkie

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest w przypadku planowania inwestycji budowlanej na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o określenie warunków zabudowy należy co do zasady złożyć we właściwym urzędzie gminy...

Pozwolenie na budowę – dokumenty

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku do starosty powiatowego lub prezydenta miasta oraz dołączenia szeregu dokumentów. Dokumenty te muszą być oryginalne lub poświadczone przez notariusza.

Zalegalizowanie budowy

Budowa lub przebudowa domu bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie oznacza, że kategorycznie musimy dokonać rozbiórki budynku. Samowolę budowlaną można bowiem pod pewnymi warunkami zalegalizować .

Przeniesienie pozwolenia na budowę na osobę trzecią

Artykuł omawia warunki skutecznego przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot niż pierwotnie w niej został wskazany.

Pozwolenie na budowę na obszarach powodziowych

Artykuł omawia procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Prace budowlane w budynku będącym przedmiotem współwłasności

Artykuł omawia najczęściej wykonywane prace budowlane w istniejącym budynku z uwzględnieniem problemów, które pojawiają się, gdy budynek jest własnością kilku osób.

Oddanie budynku do użytkowania

Artykuł omawia dwa tryby oddania budynku do użytkowania: oddanie z obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu budowy i oddanie z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?

Artykuł omawia sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w odpowiednim organie oraz takie, kiedy inwestor zwolniony jest z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

W artykule omówiono prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego – inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

»Materiały

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Samowola budowlana przedawnienie

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Więcej na temat przedawnienie samowoli budowlanej czytaj w artykule.

Samowola budowlana kary

Organ nadzoru budowlanego może orzec o rozbiórce obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jeśli nie zachodzą przesłanki pozwalające na jego legalizację. Więcej na temat kary za samowolę budowlaną czytaj w artykule.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Starosta albo wojewoda odpowiednio do przepisów prawa budowlanego po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wydaje stosowne pozwolenie. Więcej na temat formalnych wymogów dotyczących napisania oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czytaj w artykule.

Pozwolenie na użytkowanie

pozwolenie na użytkowanie wydawane jest przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Jest to zwykle powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Inwestor musi się liczyć z kontrolą i dokładnym zbadaniem budowy, jeśli stara się o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl