.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka jawna

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 69 | Wyświetlono: 1-20

Wycofanie samochodu z majątku spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej (małżeństwo, każde po 50% udziałów) chcą wycofać samochód z majątku spółki jawnej. Jak powinni to zrobić, aby nie powstało żadne zobowiązanie podatkowe? Czy wycofanie w formie darowizny nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku od spadków i...

Wprowadzenie wspólników do firmy - przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, która generuje duże obroty i zyski. Chciałbym, wciągnąć członków rodziny do firmy, aby partycypowali w zyskach mojej firmy, tak jakby byli wspólnikami. Ponadto za kilka lat chciałbym sprzedać tę działalność. Czy muszę...

Zmiana wspólnika w spółce jawnej

Spółka jawna ma dwóch wspólników. Chcą od 1 stycznia 2021 r. dokonać zmiany wspólnika, tak aby spółka nie uległa rozwiązaniu i zachowała ciągłość. Czy jeden wspólnik może wyjść ze spółki 31 grudnia, a nowy wejść 1 stycznia? Czy spółka dalej będzie...

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i przekazanie udziałów

Wspólnik zgłosił zamiar wystąpienia ze spółki jawnej, a swoje udziały chce przekazać w drodze darowizny swojej wnuczce. Czy na umowie darowizny należy wskazać wartość udziałów? Jeżeli tak, to w jaki sposób wycenić udziały w spółce jawnej?

Zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz spółki jawnej przez jej wspólnika

Jest dwóch wspólników spółki jawnej. Obecnie sami prowadzą sprawy spółki, dzieląc się kompetencjami, ale jeden z nich, po trzydziestu latach pracy w spółce i z powodu podeszłego wieku chciałby się zwolnić z tego obowiązku. W jaki sposób ten wspólnik może przestać...

Wprowadzenie do spółki jawnej samochodu przez wspólnika

Wspólnik spółki jawnej zamierza wprowadzić do spółki prywatny samochód jako środek trwały na podstawie uchwały. Czy taka czynność powoduje zmianę kapitału spółki i, co za tym idzie, konieczność zgłoszenia w KRS zmiany w umowie spółki? Jakie są koszty takiego zgłoszenia?...

Licytacja nieruchomości spółki a podatek dochodowy

Jesteśmy spółką jawną dwuosobową w likwidacji. Zlicytowano naszą nieruchomość. Pani komornik wystawiła w naszym imieniu fakturę sprzedaży, od której powinniśmy zapłacić podatek dochodowy. Ponieważ nie mamy już pieniędzy, liczyliśmy, że z kwoty, która jest do podziału...

Wniesienie do spółki nieruchomości w celu podniesienia kapitału

Jeden ze wspólników chciałby wnieść do spółki jawnej nieruchomości niezabudowane w celu podniesienia kapitału: Jak wygląda sytuacja przy próbie „wyjęcia” tego wkładu ze spółki (podatkowo oraz z punktu widzenia KSH, jeśli chodzi o możliwość wycofania takiego...

Rozliczenie kosztów związanych z działalnością gospodarczą spółki

W spółce jawnej, przekształconej ze spółki cywilnej, jest dwóch wspólników – ojciec i syn. Spółka wykorzystuje pomieszczenia, które są własnością córki i siostry wspólników (wcześniej były własnością ojca). Na jakiej podstawie w spółce można rozliczć koszty,...

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej i wyjście ze spółki

Mój problem dotyczy spółki jawnej, którą prowadzę ze wspólnikiem od 2002 roku – jest to spółka dwuosobowa, gdzie każdy ze wspólników ma po 50% udziałów i w umowie jest zapis, że każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego (u nas...

Wkład do spółki jawnej pochodzący z majątku własnego

Jestem wspólnikiem w spółce jawnej. W czasie zakładania spółki wnieśliśmy razem ze wspólnikiem wkład własny w wysokości 20 tys. zł. Będąc we wspólnocie majątkowej z żoną dysponowałem wówczas majątkiem własnym i właśnie te pieniądze pochodzące z majątku własnego...

Przeznaczenie zysku spółki na zwiększenie kapitału

Wspólnicy spółki jawnej podjęli decyzję o przeznaczeniu zysku spółki z roku 2016 na zwiększenie kapitału spółki. Czy w związku z zaistniałą sytuacją musimy opłacić PCC, zmienić umowę spółki, czy jesteśmy jeszcze do czegoś zobligowani?

Problemy w spółce jawnej - odpowiedzialność cywilna za zobowiązania

Sprawa dotyczy odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki jawnej. Jestem wspólnikiem 2-osobowej spółki jawnej. Mój wspólnik odpowiadał za budowy, ja za handel. Miał miejsce wypadek na budowie, wspólnikowi wytoczono sprawę karną i uznano go winnym, będzie sprawa cywilna...

Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności

Wraz z bratem prowadziłam działalność w formie spółki jawnej (dwóch wspólników). Brat zmarł, a w umowie spółki nie było zapisu odnośnie jej trwania po śmierci któregokolwiek ze wspólników. W związku z tym mam pytanie: czy mogę nadal prowadzić działalność z jedynym...

Wniesienie aportem majątku do spółki

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna, a chce założyć spółkę jawną z synami i chcę swój majątek wnieść aportem do spółki. Jakie podatki będę musiał zapłacić?

Pełna księgowość w spółce jawnej

Spółka jawna posiada dwóch wspólników. Jeden z nich chce zbyć ogół praw i obowiązków na inną osobę, ale aby nie płacić podatku dochodowego na zasadach ogólnych, wspólnik zbywa udziały dla spółki z o.o., która po kilku dniach zbywa te udziały osobie fizycznej. Czy...

Podział spółki jawnej i wydzielenie nowej spółki

Prowadzę spółkę jawną o dwóch profilach działalności: jest to przedszkole niepubliczne oraz działalność handlowa (duży sklep spożywczy). Chciałbym z tej spółki wydzielić jeden profil działalności i założyć nową spółkę, w której wspólnikami będą te same osoby, ale...

Użyczenie samochodu firmowego małżonce wspólnika spółki jawnej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Posiadamy samochody zarejestrowane na firmę i zgłoszone do US jako użytkowane służbowo i prywatnie (50/50). Czy my, wspólnicy, za obopólną zgodą, możemy użyczać nieodpłatnie samochody firmowe naszym członkom...

Założenie spółki jawnej przez męża a zabezpieczenie majątku wspólnego

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na...

Ograniczenia reprezentacji spółki jawnej

Prowadzę wraz z córką spółkę jawną, w której mamy po 50% udziałów. Jako wspólnicy możemy samodzielnie reprezentować i prowadzić spółkę. Niestety przed kilkoma miesiącami doszło między nami do ostrej wymiany zdań, po której córka wyczyściła konto firmy. Po tym...

»Artykuły

Ilość: 6 | Wyświetlono: wszystkie

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki jawnej jest udzielenie jej pożyczki przez wspólników. Pożyczka taka może być oprocentowana lub nieoprocentowana. W każdym przypadku udzielenie pożyczki rodzi jednak obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dalsza działalność spółki jawnej po śmierci wspólnika

Co do zasady śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej skutkuje rozwiązaniem spółki. Jednakże możliwa jest jej dalsza działalność, jeżeli pozostali wspólnicy tak postanowią lub w przypadku, gdy dalsze trwanie spółki przewiduje umowa.

Firma spółki jawnej

Firma spółki jawnej, czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, powinna zawierać nazwisko lub nazwę co najmniej jednego ze wspólników, a także wskazanie formy prawnej, czyli oznaczenie „spółka jawna” lub jego skrót – „sp....

Charakter prawny spółki jawnej – ogólna charakterystyka

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, posiadająca na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych zdolność do czynności prawnych. Utworzenie spółki jawnej wymaga zawarcia pisemnej umowy oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Elementy obligatoryjne umowy spółki jawnej

Obowiązujące przepisy nie ustanawiają szczególnie wymagających warunków do skuteczności zawarcia umowy spółki jawnej. Powinna być ona jednak zawarta na piśmie i zawierać obligatoryjnie pewne elementy.

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania

Artykuł omawia kwestie zakresu i warunków odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania tej spółki .

»Materiały

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Odpowiedzialność w spółce

Każda forma działalności gospodarczej obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Z różnych powodów firma może popaść w zadłużenie. W przypadku małych firm za zobowiązania odpowiada wprost przedsiębiorca. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jeśli chodzi o odpowiedzialność w...

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna zawierać obligatoryjnie pewne stwierdzenia i przepisy. Możliwa jest oczywiście późniejsza zmiana umowy spółki jawnej, jednak po spełnieniu określonych warunków.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl