.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo rodzinne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 2128 | Wyświetlono: 1-20

Żona chce rozwodu - jak utrzymać małżeństwo?

Spodziewam się pozwu rozwodowego żony. Nie chcę z nią wojować, ale zamierzam wnioskować o oddalenie pozwu, jeśli ona się na to zdecyduje. Kocham żonę i naszą rodzinę. Propozycja separacji nie została przyjęta przez małżonkę. Żona cierpi od lat na depresję, leczy się, ale...

Czy dług alimentacyjny może być egzekwowany od żony dłużnika?

Mój obecny mąż ma dzieci z poprzedniego małżeństwa i płaci na nie alimenty, ale nie w pełnej wysokości, to znaczy płaci do komornika, a dzieci dostają pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Komornika ma od 6 lat, a my jesteśmy małżeństwem dopiero od 2 lat i podpisaliśmy u...

Jak przyspieszyć sprawę o ubezwłasnowolnienie przy złym stanie zdrowia psychicznego osoby bliskiej

Przed 5 laty w londyńskim szpitalu zdiagnozowano u mojego syna schizofrenię paranoidalną. Wróciliśmy do Polski i pół roku syn się tutaj leczył. Potem był na rencie socjalnej. Jednak po dwóch latach zrezygnował z leków i ze świadczenia, aby zatrudnić się jako marynarz w...

Jak zwolnić dziecko z utrzymywania złego rodzica na starość?

Rozwiodłam się z pierwszym mężem 8 lat temu. Z tego małżeństwa mam 24-letnią córkę. Były mąż przez 16 lat nie dbał zarówno o mnie, jak i o nią, był po prostu złym rodzicem jak i mężem. Miał wiele kochanek, poniżał zarówno mnie, jak i nasze dziecko. Wielokrotnie mnie...

Czy mąż ma obowiązek informować żonę o uzyskiwanych dochodach?

Mąż prowadzi rodzinną działalność gospodarczą i ściśle ukrywa swoje wynagrodzenie oraz konta bankowe. Czy ma obowiązek informować mnie o uzyskiwanych dochodach? Do kont bankowych upoważnienie ma jego brat. Nie wiem nawet, czyj jest dom, w którym mieszkamy. Był kupiony przed...

Dysponowanie przez matkę majątkiem małoletniego dziecka odziedziczonym po ojcu

Pół roku temu zmarł mój mąż. Zostawił po sobie spadek: pieniądze oraz dom, który w formie darowizny przekazała mu matka. Spadek przypadł po połowie mnie i naszej 5-letniej córce. W związku z sytuacją gospodarczą odziedziczone pieniądze zamierzałam zainwestować, kupując...

Utrudnianie sprawowania opieki nad dzieckiem ojcu po rozwodzie

Po rozwodzie matka utrudnia sprawowanie opieki nad 2,5-letnim dzieckiem przez odmowę informacji o przebiegu leczenia, składanie bez zgody męża wniosku do przedszkola itp. Wyrok rozwodowy pozostawił dziecko przy matce, ale z zachowaniem pełni praw rodzicielskich obojga rodziców. Ustalił...

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Opieka nad córką przypada mi oraz byłemu mężowi, z tym że miejsce zamieszkania zostało zasądzone przy matce. Rozwód przebiegł w sposób pokojowy, wcześniej została napisana mediacja i były mąż zdeklarował kwotę alimentacyjną, jaką chciał płacić na córkę. Od wielu...

Jak uniemożliwić choremu synowi uzależnionemu od alkoholu i narkotyków zaciągania kredytów?

Syn jest chory na chorobę dwubiegunową, uzależniony od alkoholu i narkotyków. Zaciąga kredyty. Jak uniemożliwić mu możliwość zaciągania kredytów i zadłużania się? Pracuje zawodowo, jest pełnoletni.

Rozwód z powodu zdrady, zebranie dowodów

Chciałabym zasięgnąć porady w sprawie ewentualnego rozwodu. Mąż przyznał się do zdrady, a ponieważ przed laty wydarzyła się podobna sytuacja, którą wtedy mu wybaczyłam, tym razem poprosiłam, aby wyprowadził się z domu. Od czasu poprzedniej zdrady mąż nigdy nie podejmował ze...

Kontakt ojca po wielu latach milczenia w sprawie zakończenia alimentów na dziecko

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem winy męża, z tego małżeństwa mam dziecko. Były mąż nigdy dzieckiem się nie interesował, został pozbawiony praw rodzicielskich, alimenty płacił do listopada tego roku i poinformował, że złożył pozew do sądu i że alimenty zostały wstrzymane....

Ucieczka przed przemocą domową - ojciec domaga się kontaktów z dzieckiem

Wróciłam z zagranicy z małym dzieckiem, gdyż jego ojciec dopuszczał się wobec mnie przemocy domowej. Pomogli mi od niego uciec i wrócić do kraju ludzie z domu samotnej matki. Wczoraj on zapukał do moich drzwi i oznajmił, że chce się widywać z dzieckiem i do tego zabrać je na...

Jaka powinna być kwota alimentów za okres sprawy rozwodowej?

Niedawno zakończyła się moja kilkuletnia sprawa rozwodowa. 3 lata temu, zostało ustalone zabezpieczenie alimentów ma czas trwania procesu – 1500 zł. Sąd pierwszej instancji obniżył alimenty do 1200 zł – nie ma informacji o zmianie czegokolwiek wstecz. Sąd apelacyjny...

Przysposobienia dziecka w świetle prawa

Od 10 lat jestem w związku małżeńskim i wychowujemy razem moją 14-letnią córkę, na którą dostaję alimenty. Córka biologicznego ojca nie poznała. Ostatnio poprosiła nas, żeby mój mąż ją przysposobił, ponieważ, jak sama stwierdziła, to on jest jej ojcem. W związku z tym...

Eksmisja męża alkoholika przed rozwodem

Mój mąż jest alkoholikiem, oczekuję na sprawę rozwodową, a on mieszka w moim domu i nie chce się wyprowadzić. Jak mogę pozbyć się z domu męża–alkoholika? Czy mogę go eksmitować z domu przed rozwodem. Nie dokłada do utrzymania domu, nie dokłada do rachunków, a do tego...

Dopisanie męża do domu wybudowanego wspólnie na działce żony

Jestem właścicielką domu, który budowaliśmy na mojej działce, ale dom był budowany na kredyt razem z mężem. W tym roku kredyt zostanie spłacony z pieniędzy, które otrzymałam od rodziców w formie darowizny. W związku z powyższym mąż obawia się, że nie ma żadnych praw do...

Dziadkowie jako opiekunowie prawni wnuka

Sprawa dotyczy objęcia przez dziadków prawnej opieki nad wnukiem. Nasza córka urodziła syna półtora roku temu, Jest samotną matką, ojciec dziecka ma ograniczone prawa i ustalone widzenia 4 razy w miesiącu. W praktyce ojciec zabiera dziecko raz w miesiącu na kilka godzin, czasami...

Żądanie orzeczenia winy w sprawie rozwodowej

Żona złożyła pozew o rozwód bez orzekania o winie. Jednak mam dowody, że mnie zdradzała, i chcę rozwodu z orzeczeniem o winie. Czy w odpowiedzi na pozew, na którą mam 14 dni, muszę przytoczyć wszystkie fakty i dowody, jakie są mi znane, czy będę mógł to zrobić podczas...

Wspólna budowa domu z partnerką - jak się zabezpieczyć?

Sprawa dotyczy wspólnej budowy domu z partnerką i zabezpieczenie inwestycji. Razem z partnerką planujemy budowę domu wspólnymi środkami. Działka jest zapisana na moją partnerkę. Nie mamy ślubu, planujemy to, ale w przyszłości. Jeżeli weźmiemy ślub, to przysługiwać mi będzie...

Dziwne zachowanie osoby w podeszłym wieku - co zrobić?

Mam problem z mężem, jest on w podeszłym wieku, ma 83 lata, ja 71, staż małżeński 40 lat. Od 2 lat zaczął się dziwnie zachowywać, zaczął twierdzić, że trzeba mnie leczyć, bo mam demencję. Angażował do tego znajomych, którzy przez natarczywość męża odwrócili się od...

»Artykuły

Ilość: 32 | Wyświetlono: 1-20

Zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd jego majątkiem i jako takie wymaga uprzedniej zgody sądu rodzinnego. Zasada ta dotyczy również oświadczeń o odrzuceniu spadku składanych przez opiekunów prawnych dziecka...

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie o winie ma znaczenie w szczególności w zakresie...

Prawa i obowiązki małżonków

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje uzyskaniem przez małżonków względem siebie oraz osób trzecich i państwa pewnych praw i obowiązków . Określają je w szczególności przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania...

Przywrócenie terminu procesowego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przywróceniem terminu procesowego w postępowaniu cywilnym.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozstanie małżonków szczególnie po wielu latach pożycia rodzi wiele problemów. Trzeba układać sobie życie na nowo. Jednym z ważnych aspektów rozwodu (ale i nie tylko) jest konieczność podzielenia wspólnie zgromadzonych dóbr. Nie zawsze małżonkowie, czy byli małżonkowie,...

Sposoby przekazania majątku dzieciom

Artykuł w przystępny sposób omawia w zarysie podstawowe konstrukcje prawne mogące służyć przekazaniu majątku przez rodziców lub dziadków swoim dzieciom i wnukom.

Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie?

Wystąpiłeś do sądu z pozwem (z wnioskiem), zostałeś pozwany (jesteś uczestnikiem postępowania), a może dopiero nosisz się z zamiarem wszczęcia postępowania sądowego? Sprawdź wcześniej, ile będzie Cię to kosztować!

Źródła nieważności małżeństwa kościelnego

Artykuł omawia główne źródła nieważności małżeństwa kościelnego według Kodeksu prawa kanonicznego. Również małżeństwo kościelne można próbować podważyć!

Przedsiębiorstwo jednego małżonka a proces rozwodowy

Jan i Anna są małżeństwem. Obecnie toczy się między nimi proces o rozwód. W skład ich majątku wspólnego wchodzi m.in. kamienica, w której znajdują się lokale użytkowe A, B, C i D. Jest ona jednak wykorzystywana wyłącznie przez Annę, która prowadzi działalność gospodarczą...

Niedopuszczalność rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci

Autorka omawia, czym jest dobro małoletnich dzieci oraz kiedy sąd, powołując się na dobro dzieci, może nie orzec rozwodu.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Praktyczne rady dla wierzyciela

W artykule omówione zostały zasady odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości egzekucji należności przez wierzyciela od dłużnika i jego współmałżonka.

Dopuszczalność dowodu z podsłuchu i nagrań w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia praktyczne zagadnienia związane z możliwością przeprowadzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem dowodów z założonego podsłuchu, zapisów nagranych bez zgody zainteresowanego, rozmów telefonicznych czy uzyskanej bez zgody adresata (nadawcy) korespondencji...

Ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym

W artykule tym omówiono ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Artykuł porusza zagadnienia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania, a w szczególności konsekwencje upadłości przedsiębiorcy pozostającego w związku małżeńskim, zawiera też praktyczne wyjaśnienia dla wierzyciela.

Ojcostwo po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały zasady ustalania pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny po ostatnich zmianach.

Alimenty po ostatniej zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. po dniu 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały ostatnie zmiany przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r. w zakresie pochodzenia dziecka – macierzyństwo

W artykule tym omówiono regulacje dotyczące zaprzeczenia i ustalenia macierzyństwa, które wejdą w życie 13 czerwca 2009 r.

Dziecko nie chce wracać do matki - co zrobić?

Jan i Maria rozwiedli się. Mają jedno dziecko – małoletniego Damiana. Sąd powierzył sprawowanie władzy rodzicielskiej Marii, która mieszka z Damianem w Katowicach. Jednocześnie sąd nakazał, by jeden miesiąc w roku (lipiec), chłopiec spędzał z ojcem w Warszawie. Maria...

Rozwiązanie stosunku przysposobienia

W artykule tym zostały omówione przesłanki żądania rozwiązania przez sąd stosunku przysposobienia.

Zasada surogacji

Artykuł omawia zasadę surogacji, zgodnie z którą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego małżonka, stanowią majątek osobisty tego małżonka.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl