.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo rodzinne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 2068 | Wyświetlono: 1-20

Sprzedaż składników majątku wspólnego przed rozwodem - jak odzyskać połowę pieniędzy?

Jestem w trakcie rozwodu. Po rozpoczęciu procedury rozwodowej mąż „wyprowadził” nasz majątek w postaci samochodu osobowego i motocykla, tzn. sprzedał pojazdy bez mojej zgody (nadal je użytkując, ponieważ jest to fikcyjna sprzedaż). Prokuratura rejonowa umorzyła...

Gospodarstwo zapisane tylko na ojca, który ma kochankę, co należy się mamie?

Mój ojciec bardzo skrzywdził mamę i martwię się, co z nią dalej będzie. Są małżeństwem od 25 lat, a ojciec ma kochankę. Dom i gospodarstwo rolne rodzice dostali od rodziców mojego ojca. Wszystko zapisane jest tylko na niego. Mama i moje rodzeństwo mamy meldunek w domu, ale ja z...

Rozwód w kraju spoza Unii Europejskiej a uznanie wyroku rozwodowego w Polsce

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda uznanie rozwodu w Polsce. Chodzi o rozwód w Emiratach Arabskich. Czy rozwód wydany przez lokalny sąd zostanie uznany w Polsce? Jak przeprowadzić taką procedurę?

Związek przed rozwodem - jak uniknąć orzeczenia o winie?

Poznałem kobietę, która znajduje się nadal w związku, ale jej relacje z mężem ustały (więź duchowa i fizyczna ustała w roku 2015), a gospodarcza cztery lata temu, choć małżonek w weekendy przyjeżdża do domu, aby odwiedzić znajomych w okolicy. Ich wspólne dzieci są już...

Jak przed rozwodem uchronić dziecko przed kontaktami z kochankiem matki?

Piszę w sprawie mojego wnuka, który jest dzieckiem autystycznym, a więc wymaga szczególnej uwagi i spokojnego życia rodzinnego. Tak jednak od pewnego czasu nie jest, gdyż jego matka, moja synowa, dopuściła się zdrady małżeńskiej, co wyszło na jaw dzięki śledztwu detektywa....

Cofnięcie ubezwłasnowolnienia po poprawie stanu zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej

Jakie możliwości cofnięcia ubezwłasnowolnienia mają siostry osoby ubezwłasnowolnionej przez córkę i męża? Nasza siostra była nieprzytomna i przebywała w szpitalu. W tym czasie została ubezwłasnowolniona i następnie przewieziona do ośrodka opieki długoterminowej. W ośrodku...

Opieka naprzemienna nad dzieckiem a uchylenie alimentów

Jestem 4 lata po rozwodzie, płacę alimenty na córkę. Mam z nią bardzo dobry kontakt, ale od dłuższego czasu jest problem z podziałem opieki między mną a byłą małżonką. Otóż była żona bardzo dużo pracuje – ma dwa miejsca pracy, w pierwszym przepracowuje miesięcznie...

Ograniczenie praw do dziecka byłemu partnerowi

Trzy lata temu urodziłam córkę, razem z partnerem mieszkaliśmy u mnie i moim synem z pierwszego związku. Przez dwa lata mój były partner wyjeżdżał za granicę na ok. dwa miesiące. W Polsce był tylko na dwa tygodnie, z czego więcej czasu spędzał z kolegami niż z córką w domu....

Spłata kredytu hipotecznego za mieszkanie, które po podziale majątku przypadło byłej żonie

W styczniu 2020 r. uprawomocniło się postanowienie sądu rejonowego w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd przyznał mojej byłej żonie na wyłączną własność mieszkanie oraz podzielił zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki konsumpcyjne oraz kredyt hipoteczny. Ostatecznie...

Wykazanie darowizny wyłącznie na rzecz córki przy podziale majątku małżeńskiego

Otrzymałam od mamy część pieniędzy na zakup mieszkania i 10 lat temu zakupiłam mieszkanie wraz z mężem. Te pieniądze od mamy otrzymałam przelewem na konto i posiadam potwierdzenie przelewu, niestety z niewiedzy nie zgłosiłyśmy tej darowizny do urzędu skarbowego. Obecnie jestem po...

Utrudnianie przez męża najmu wspólnego lokalu handlowego - co zrobić?

Rodzice od kilku lat nie są razem. Matka potrzebuje pomocy finansowej, gdyż ma bardzo niską emeryturę i mieszka sama. Rodzice posiadają wspólną nieruchomość (lokal handlowy), który był zawsze wynajmowany. W tej chwili, mimo zgłaszających się chętnych, ojciec nie wyraża zgody na...

Zakup działki dla córki, co zrobić aby nie wchodziła do majątku wspólnego małżonków?

Za 3 miesiące moja córka wychodzi za mąż. W związku z tym w prezencie dla niej chcę kupić działkę budowlaną. Akt notarialny ma być sporządzony od razu na córkę jako nabywcę. Córka podpisała wstępną umowę zakupu, która miała być sfinalizowana jeszcze przed ślubem. Z...

Rozstanie z konkubentem a dom na kredyt

Mieszkam w domu wraz z konkubentem i naszą wspólną córką. Rozstajemy się, ale konkubent nie chce opuścić dobrowolnie domu. Dom jest na kredyt, który wzięłam na siebie, dom też jest w związku z tym moją własnością. Spłacamy kredyt wspólnie (tzn. konkubent przelewa mi co...

Wyprowadzka do partnerki i rozwód a przyznanie opieki nad dzieckiem

Jestem w trakcie rozwodu, wkrótce odbędzie się druga rozprawa. To ja złożyłem pozew rozwodowy, bo z żoną żyje się bardzo trudno, jest osobą toksyczną. Mamy 6-letnią córkę i bardzo chciałbym sprawować nad nią opiekę. Żona nie lubi spędzać z nią czasu, jest apodyktyczna,...

Zabezpieczenie większego udziału w nieruchomości na wypadek rozwodu

Będąc kawalerem zawarłem umowę deweloperską na mieszkanie na kredyt hipoteczny (zarówno umowa deweloperska, jak i kredytowa są wyłącznie na mnie). Między umową deweloperską a aktem przeniesienia własności wziąłem ślub ze wspólnością majątkową. Wkład własny na mieszkanie...

Filmik ze spotkania z kobietą jako dowód na sprawie rozwodowej

Żona pół roku temu wyprowadziła się ode mnie. Nie współżyliśmy ponad rok. Natomiast żona już we wrześniu pisała z innym mężczyzną i założyła pozew rozwodowy. Pisała też z innymi mężczyznami, założyła profil na portalu randkowym. Kilka dni temu żona bez mojej zgody...

Zniesienie współwłasności domu po rozpadzie konkubinatu

Po rozpadzie konkubinatu jesteśmy w trakcie postępowania sądowego o zniesienie współwłasności, którą stanowi dom jednorodzinny wybudowany na działce stanowiącej od początku naszą współwłasność. Przedłożone do sądu dokumenty dowodzą, że udział konkubentów w finansowaniu...

Rozwód po długotrwałej separacji bez udziału powoda

Piszę w imieniu mojego wieloletniego partnera, którym opiekuję się po przebytym przez niego udarze mózgu. On był prawnikiem, lecz teraz, niestety, utracił swoje możliwości intelektualne i sam nie potrafi zająć się swoją sprawą. Chciałby się rozwieść, ale uczestniczenie w...

Były mąż przywłaszczył działkę po rozwodzie - jak ją odzyskać?

Wspólnie z byłym mężem mamy działkę rekreacyjną nad jeziorem. Zakupiliśmy ją w trakcie trwania małżeństwa, nie mieliśmy rozdzielności majątkowej. Jesteśmy już 8 lat po rozwodzie i ta działka prawnie nie jest uregulowana. Polubownie nie da się tego z byłym mężem...

Jak zdyscyplinować ojca do kontaktów z dzieckiem?

Zawarłam z byłym partnerem ugodę przed sądem w sprawie jego kontaktów z naszym wspólnym dzieckiem. Były partner ma ustalone kontakty w 2 i 4 weekend miesiąca, zaczynając od godz. 17:00 w piątek i kończąc w niedzielę o godz. 17:00 – z obowiązkiem odbierania dziecka i...

»Artykuły

Ilość: 32 | Wyświetlono: 1-20

Zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd jego majątkiem i jako takie wymaga uprzedniej zgody sądu rodzinnego. Zasada ta dotyczy również oświadczeń o odrzuceniu spadku składanych przez opiekunów prawnych dziecka...

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie o winie ma znaczenie w szczególności w zakresie...

Prawa i obowiązki małżonków

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje uzyskaniem przez małżonków względem siebie oraz osób trzecich i państwa pewnych praw i obowiązków . Określają je w szczególności przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania...

Przywrócenie terminu procesowego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przywróceniem terminu procesowego w postępowaniu cywilnym.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozstanie małżonków szczególnie po wielu latach pożycia rodzi wiele problemów. Trzeba układać sobie życie na nowo. Jednym z ważnych aspektów rozwodu (ale i nie tylko) jest konieczność podzielenia wspólnie zgromadzonych dóbr. Nie zawsze małżonkowie, czy byli małżonkowie,...

Sposoby przekazania majątku dzieciom

Artykuł w przystępny sposób omawia w zarysie podstawowe konstrukcje prawne mogące służyć przekazaniu majątku przez rodziców lub dziadków swoim dzieciom i wnukom.

Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie?

Wystąpiłeś do sądu z pozwem (z wnioskiem), zostałeś pozwany (jesteś uczestnikiem postępowania), a może dopiero nosisz się z zamiarem wszczęcia postępowania sądowego? Sprawdź wcześniej, ile będzie Cię to kosztować!

Źródła nieważności małżeństwa kościelnego

Artykuł omawia główne źródła nieważności małżeństwa kościelnego według Kodeksu prawa kanonicznego. Również małżeństwo kościelne można próbować podważyć!

Przedsiębiorstwo jednego małżonka a proces rozwodowy

Jan i Anna są małżeństwem. Obecnie toczy się między nimi proces o rozwód. W skład ich majątku wspólnego wchodzi m.in. kamienica, w której znajdują się lokale użytkowe A, B, C i D. Jest ona jednak wykorzystywana wyłącznie przez Annę, która prowadzi działalność gospodarczą...

Niedopuszczalność rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci

Autorka omawia, czym jest dobro małoletnich dzieci oraz kiedy sąd, powołując się na dobro dzieci, może nie orzec rozwodu.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Praktyczne rady dla wierzyciela

W artykule omówione zostały zasady odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości egzekucji należności przez wierzyciela od dłużnika i jego współmałżonka.

Dopuszczalność dowodu z podsłuchu i nagrań w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia praktyczne zagadnienia związane z możliwością przeprowadzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem dowodów z założonego podsłuchu, zapisów nagranych bez zgody zainteresowanego, rozmów telefonicznych czy uzyskanej bez zgody adresata (nadawcy) korespondencji...

Ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym

W artykule tym omówiono ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Artykuł porusza zagadnienia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania, a w szczególności konsekwencje upadłości przedsiębiorcy pozostającego w związku małżeńskim, zawiera też praktyczne wyjaśnienia dla wierzyciela.

Ojcostwo po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały zasady ustalania pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny po ostatnich zmianach.

Alimenty po ostatniej zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. po dniu 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały ostatnie zmiany przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r. w zakresie pochodzenia dziecka – macierzyństwo

W artykule tym omówiono regulacje dotyczące zaprzeczenia i ustalenia macierzyństwa, które wejdą w życie 13 czerwca 2009 r.

Dziecko nie chce wracać do matki - co zrobić?

Jan i Maria rozwiedli się. Mają jedno dziecko – małoletniego Damiana. Sąd powierzył sprawowanie władzy rodzicielskiej Marii, która mieszka z Damianem w Katowicach. Jednocześnie sąd nakazał, by jeden miesiąc w roku (lipiec), chłopiec spędzał z ojcem w Warszawie. Maria...

Rozwiązanie stosunku przysposobienia

W artykule tym zostały omówione przesłanki żądania rozwiązania przez sąd stosunku przysposobienia.

Zasada surogacji

Artykuł omawia zasadę surogacji, zgodnie z którą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego małżonka, stanowią majątek osobisty tego małżonka.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton