.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo rodzinne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 2102 | Wyświetlono: 1-20

Podział majątku i podpisanie ugody - akt darowizny z obowiązkiem zapłaty

Rozwodzę się, mamy wspólny dom, intercyza była podpisana, gdy był w stanie surowym. Uzgodniliśmy z jeszcze żoną kwotę, jaką mam spłacić, termin (spłata na raty przez 3 lata). Problem tkwi w tym, że żona chce przepisać na mnie nieruchomość w momencie spłaty ostatniej raty, a...

Ugoda rodziców w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Mam za tydzień rozprawę w sądzie z byłym partnerem o uregulowanie kontaktów z naszym niespełna 2-letnim dzieckiem. Były partner w piśmie do sądu zażądał spotkań z dzieckiem 2 razy w tygodniu po 6 godz., co drugi weekend i we wszystkie święta. Twierdzi, że mu utrudniam kontakty,...

Szpital żąda od dzieci zapłaty za pobyt rodzica, który od wielu lat nie kontaktował się z rodziną

Po 18 latach bez kontaktu dostaliśmy informację, że ojciec jest w szpitalu. Nie ma ubezpieczenia, nie ma dokumentów. Szpital żąda opłaty za jego pobyt, prawdopodobnie zażądają także od nas sprawowania nad nim opieki. Czy da się uniknąć tych konsekwencji? To dla nas całkiem obcy...

Zmiana nazwiska dziecka którego ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich

Biologiczny ojciec dziecka został pozbawiony praw, chcemy, aby to mój mąż został prawnie jego ojcem. Chcę też formalnie zmienić nazwisko dziecka na to męża. Co należy po kolei zrobić?

Zakaz wydania paszportu osobie która jest chora psychicznie

Mój syna (45 lat) jest chory psychicznie na schizofrenię paranoidalną, padaczkę i jest po skomplikowanej operacji biodra. Byłam w konsulacie, gdyż chciałam dla niego wyrobić paszport tymczasowy na okres 12 miesięcy, lecz konsul odmówił wydania dokumentu, twierdząc, że wojewoda...

Jak się bronić w sprawie rozwodowej?

W 2004 r. rozstałem się z żoną. Mamy 11-letnią córkę, na którą płacę regularnie alimenty, wysyłam też dodatkowo pewne kwoty na wakacje i początek roku szkolnego. Na pozór byliśmy normalną rodziną, nie było miedzy nami wielkich kłótni czy rękoczynów, po prostu moje...

Pominięcie jednego rodzica zastępczego w wezwaniu na rozprawę

Jesteśmy z mężem od 4 lat rodziną zastępczą dla moich 2 siostrzenic. Matka biologiczna złożyła do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi, tak by mogła zabierać je do siebie. Dostałam wezwanie na sprawę, ale mąż nie był uwzględniony we wniosku, w związku z czym nie...

Zyski z akcji zakupionych przed ślubem a majątek wspólny małżonków

Wkrótce zamierzam się ożenić. Moja narzeczona jest Polką, ja również, ale mam także obywatelstwo duńskie. Małżeństwo zostanie zawarte w Polsce, ale mieszkać będziemy w Danii. Mam kilka pytań co do majątku, który do tej pory zgromadziłem. Posiadam 100 akcji różnych firm i...

Zaliczenie pieniędzy przekazanych przed narodzinami dziecka na poczet alimentów

Przed narodzeniem w tym roku mojego nieślubnego dziecka przekazałem matce dziecka 10 000 zł - potrzebowała pieniędzy na lekarzy, wyprawkę. Po urodzeniu dziecka uzgodniłem z matką wysokość alimentów 2000 zł miesięcznie. Czy mogę część przekazanych przed urodzeniem dziecka...

Oświadczenie rodzica o wglądzie w dokumentację medyczną dziecka

Mam pytanie odnośnie oświadczenia pacjenta (dotyczącego dzieci), jakie podpisywane jest w placówce medycznej. Z mojej wiedzy wynika, że dziecko po ukończeniu 18 roku życia może dopiero wtedy upoważnić jakąś inną osobę do wglądu w dokumentację medyczną, więc rodzic, chcąc...

Uregulowaniem ojcostwa dziecka urodzonego przed rozwodem

Mam problem z uregulowaniem sprawy ojcostwa i z kontaktami z dzieckiem. Była partnerka która jest mężatką urodziła moje dziecko przed upływem 300 dni od orzeczenia jej rozwodu i automatycznie jej były mąż został wpisany jako ojciec. Nie wiem, czy w ogóle wniosła do sądu o...

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie wraz z częściowym podziałem majątku

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie wraz z częściowym podziałem majątku – zawarte u notariusza. Mąż i żona nie mają rozwodu, ale dokonują podziału. Mąż ma spłacić żonę (kwota 320 000 PLN). Kwota ta ma być złożona na koncie depozytowym u notariusza....

Zakup nieruchomości bez wiedzy i zgody małżonka

Sprawa dotyczy zakupu nieruchomości bez wiedzy i zgody małżonka. Mąż kupił nieruchomość, działkę budowlaną bez mojej wiedzy i zgody. W akcie notarialnym widnieje zapis, że jest ona kupiona z majątku osobistego i też wchodzi w majątek osobisty. W akcie nie jest wspomniane, że...

Wykup mieszkania komunalnego po ślubie a podział majątku

Moje mieszkanie, zakupione jeszcze przed ślubem, zostało aktem notarialnym zamienione na mieszkanie komunalne o większym metrażu. Transakcja była korzystna dla obu stron: my dostaliśmy większe mieszkanie, natomiast lokatorka mieszkania komunalnego w wyniku tej zamiany stała się...

Spadek po rodzicach w małżeństwie

Sprawa dotyczy spadku po rodzicach w małżeństwie. Mamy z mężem dom. Dom ten otrzyma w spadku nasz jedyny syn. Syn jest w związku małżeńskim i ma współwłasność majątkową z żoną. Czy otrzymany przez syna w spadku dom po rodzicach, będzie tylko własnością syna, czy wejdzie...

Podział majątku zgromadzonego w czasie konkubinatu i w małżeństwie

Przed 27 laty, będąc w konkubinacie, kupiłam ze swoim partnerem mieszkanie. Jednak w akcie notarialnym jako właściciel figuruję tylko ja, mimo że wspólnie, po równo zbieraliśmy na to mieszkanie. Nie ma na to jednak żadnych faktur. W 2008 r. wzięliśmy ślub, a rok później...

Separacja i wymeldowanie męża

Chciałabym założyć sprawę o separację, ponieważ chciałabym w ten sposób w miarę szybko rozwiązać kwestie dotyczące mojego małżeństwa oraz wymeldować męża. Mąż nie przebywa w domu od roku. Jesteśmy małżeństwem od 2003 roku. Nie mamy dzieci, mamy rozdzielność...

Skutki zawarcia intercyzy

Niedługo wychodzę za mąż i ze strony narzeczonego pojawiła się propozycja zawarcia intercyzy . Uzasadnieniem jego propozycji jest dbanie o dobro rodziny i moje bezpieczeństwo finansowe. Ja pracuję na zwykłym etacie, zarabiam ok. 4 tys. zł netto, posiadam mieszkanie,...

Zawieszenie alimentów na dziecko przez zagraniczny sąd

Od kilku lat mieszkam z dzieckiem za granicą, w Danii, w Polsce mamy rodzinę, którą dość często odwiedzamy. Mój były mąż po rozwodzie miał zasądzone na dziecko alimenty w Polsce. Rok temu wystąpił do duńskiego Urzędu Prawa Rodzinnego o zawiedzeniu alimentów. Pomimo mojego...

Koszty utrzymania mamy która przekazała w mieszkanie w darowiźnie córce

Około 20 lat temu mama żony przepisała jednej swoje córce (mieszkającej za granicą) swój dom. Od jakiegoś czasu teściowa choruje i wymaga całodobowej opieki. Wynajęliśmy opiekunkę. Córka, która dostała w darowiźnie mieszkanie, chce, byśmy po równo płacili na utrzymanie...

»Artykuły

Ilość: 32 | Wyświetlono: 1-20

Zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd jego majątkiem i jako takie wymaga uprzedniej zgody sądu rodzinnego. Zasada ta dotyczy również oświadczeń o odrzuceniu spadku składanych przez opiekunów prawnych dziecka...

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie o winie ma znaczenie w szczególności w zakresie...

Prawa i obowiązki małżonków

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje uzyskaniem przez małżonków względem siebie oraz osób trzecich i państwa pewnych praw i obowiązków . Określają je w szczególności przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania...

Przywrócenie terminu procesowego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przywróceniem terminu procesowego w postępowaniu cywilnym.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozstanie małżonków szczególnie po wielu latach pożycia rodzi wiele problemów. Trzeba układać sobie życie na nowo. Jednym z ważnych aspektów rozwodu (ale i nie tylko) jest konieczność podzielenia wspólnie zgromadzonych dóbr. Nie zawsze małżonkowie, czy byli małżonkowie,...

Sposoby przekazania majątku dzieciom

Artykuł w przystępny sposób omawia w zarysie podstawowe konstrukcje prawne mogące służyć przekazaniu majątku przez rodziców lub dziadków swoim dzieciom i wnukom.

Ile kosztuje sprawa cywilna w sądzie?

Wystąpiłeś do sądu z pozwem (z wnioskiem), zostałeś pozwany (jesteś uczestnikiem postępowania), a może dopiero nosisz się z zamiarem wszczęcia postępowania sądowego? Sprawdź wcześniej, ile będzie Cię to kosztować!

Źródła nieważności małżeństwa kościelnego

Artykuł omawia główne źródła nieważności małżeństwa kościelnego według Kodeksu prawa kanonicznego. Również małżeństwo kościelne można próbować podważyć!

Przedsiębiorstwo jednego małżonka a proces rozwodowy

Jan i Anna są małżeństwem. Obecnie toczy się między nimi proces o rozwód. W skład ich majątku wspólnego wchodzi m.in. kamienica, w której znajdują się lokale użytkowe A, B, C i D. Jest ona jednak wykorzystywana wyłącznie przez Annę, która prowadzi działalność gospodarczą...

Niedopuszczalność rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci

Autorka omawia, czym jest dobro małoletnich dzieci oraz kiedy sąd, powołując się na dobro dzieci, może nie orzec rozwodu.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Praktyczne rady dla wierzyciela

W artykule omówione zostały zasady odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte zobowiązania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości egzekucji należności przez wierzyciela od dłużnika i jego współmałżonka.

Dopuszczalność dowodu z podsłuchu i nagrań w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia praktyczne zagadnienia związane z możliwością przeprowadzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem dowodów z założonego podsłuchu, zapisów nagranych bez zgody zainteresowanego, rozmów telefonicznych czy uzyskanej bez zgody adresata (nadawcy) korespondencji...

Ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym

W artykule tym omówiono ustroje majątkowe funkcjonujące w polskim obrocie prawnym.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Artykuł porusza zagadnienia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania, a w szczególności konsekwencje upadłości przedsiębiorcy pozostającego w związku małżeńskim, zawiera też praktyczne wyjaśnienia dla wierzyciela.

Ojcostwo po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały zasady ustalania pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny po ostatnich zmianach.

Alimenty po ostatniej zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. po dniu 13 czerwca 2009 r.

W artykule tym omówione zostały ostatnie zmiany przepisów dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r. w zakresie pochodzenia dziecka – macierzyństwo

W artykule tym omówiono regulacje dotyczące zaprzeczenia i ustalenia macierzyństwa, które wejdą w życie 13 czerwca 2009 r.

Dziecko nie chce wracać do matki - co zrobić?

Jan i Maria rozwiedli się. Mają jedno dziecko – małoletniego Damiana. Sąd powierzył sprawowanie władzy rodzicielskiej Marii, która mieszka z Damianem w Katowicach. Jednocześnie sąd nakazał, by jeden miesiąc w roku (lipiec), chłopiec spędzał z ojcem w Warszawie. Maria...

Rozwiązanie stosunku przysposobienia

W artykule tym zostały omówione przesłanki żądania rozwiązania przez sąd stosunku przysposobienia.

Zasada surogacji

Artykuł omawia zasadę surogacji, zgodnie z którą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego małżonka, stanowią majątek osobisty tego małżonka.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl