.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamówienia publiczne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 18 | Wyświetlono: wszystkie

Czy można wyłączyć z przetargu usługi księgowo-kadrowo-płacowe?

Czy w regulaminie zamówień publicznych do 30 tys. euro można umieścić zapis o wyłączeniu niektórych usług z konieczności przeprowadzania procedury (np. ofertowej, polegającej na kierowaniu zapytania do 3 oferentów) w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty? Chodzi konkretnie o...

Monopol na przetargi budowlane w gminie

W mojej gminie na wszelkie zlecenia do 30 tys. euro na usługi budowlane pracę dostaje tylko jedna i ta sama firma. Nieważne, czy to zlecenie za 5 tys. czy 40 tys. Ja ofertę na te usługi mam złożoną w gminie tak, ale żadnego odzewu brak. Czy jest to zgodne z prawem, co robią? Jak...

Tryb bezprzetargowy sprzedaży nieruchomości przez gminę

Czy istnieją konkretne przepisy uprawniające fundację jako organizację użyteczności publicznej do pierwszeństwa przed innymi oferentami przy przetargu na lokal użytkowy? Jak wygląda procedura zgłoszenia fundacji do przetargu, czy w takiej sytuacji lokal zostaje wycofany z przetargu...

Czy odrębne firmy małżonków można potraktować jako grupę kapitałową?

Czy małżeństwo, w którym mąż posiada firmę i żona posiada firmę, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych? Czy jeśli obie firmy małżonków wystartują do jednego przetargu, mogą zostać wykluczone z postępowania właśnie ze względu na...

Realizacja umowy o roboty budowlane

Realizuję umowę o roboty budowlane. W SIWZ i projekcie budowlanym zamawiający opisał minimalne parametry urządzenia, które spełniłem, dostarczając urządzenie o takich właśnie parametrach, ale w ofercie przez nas złożonej karta techniczna wskazywała parametry nieco wyższe od...

Przetarg i ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej

W przetargu występuje jako oferent spółka komandytowa, której wspólnikiem odpowiedzialnym jest spółka z o.o. Która spółka musi mieć ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej dla działalności gospodarczej, aby spełnić wymogi ustawy o...

Przetarg na warzywa i owoce

Brałem udział w przetargu na warzywa i owoce (dostawę), ponieważ prowadzę hurtownię tychże. W przetargu brał też udział rolnik, który wygrał. Wiem, że konkurent całą zimę dostarczał produkty kupowane na giełdzie – jako własne. Czy powinien...

Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej

W przetargu występuje jako oferent spółka komandytowa, której wspólnikiem odpowiedzialnym jest spółka z o.o. Która spółka musi mieć ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej dla działalności gospodarczej, aby spełnić wymogi ustawy...

Zabezpieczenie wykonania umowy

Bierzemy udział w przetargu – zamówienia publiczne. Inwestor wymaga zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy, a po wykonaniu zobowiązania w wysokości 30% z tych 10% kwoty na okres aż 10 lat. Ani bank, ani ubezpieczyciel nie dają...

Możliwość zmiany treści umowy

Moje pytanie dotyczy zmiany treści umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Podpisałem umowę na dostawę sprzętu AGD do pewnego uniwersytetu. Umowa jest na kwotę 220 tys. zł. Problem w tym, że w przeciągu paru miesięcy cena AGD wzrosła od 5 do 10%. W momencie...

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą złożyć oferty dwie różne spółki z o.o., których właścicielami są – zgodnie z wpisem w KRS – te same osoby? Zaznaczam, że mowa o właścicielach, a nie członkach zarządu. Czy...

Zatrzymanie wadium

Czy mogę zrezygnować z wygranego przetargu ogłoszonego przez urząd pewnego miasta? Czy zamawiający zatrzyma wadium ? Dodam, że skierowałem kilka pytań do zamawiającego odnośnie robót, lecz nie dostałem odpowiedzi. Pytania zostały zadane w ustawowym terminie....

Przetarg publiczny a dodatkowe zlecenie wynikające z SIWZ

Jestem wykonawcą robót, który wygrał przetarg publiczny. Czy inwestor może żądać ode mnie wycinki i wywozu drzew, uzasadniając swą decyzję zapisem w SIWZ? Wzmianka na ten temat jest tylko w SIWZ. W kosztorysie ofertowym nie ma obmiaru dotyczącego wycinki i wywozu drzew. Było to...

Przeprowadzenie przetargu pomimo błędu w informacji o jego dacie

Złożyłem ofertę na przetarg dotyczący usług budowlanych. Okazało się, że podana data przetargu zawierała błąd, jednak wszyscy zainteresowani zgodzili się na otwarcie ofert. Na jeden typ usług złożono dwie oferty, w związku z czym jeden z zainteresowanych stwierdził, że...

Ustawa o prawie zamówień publicznych a sumowanie usług dotyczących jednego budynku

Pracuję w urzędzie. Na polecenie przełożonych w ostatnim czasie składałem u różnych wykonawców zamówienia na roboty budowlane i konserwatorskie w jednym z budynków. Wartość zamówień jest niższa niż 14 000 euro, nie były one planowane w obecnym roku budżetowym. Czy...

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego – wniesienie protestu

Wzięliśmy udział w przetargu, który odbył się w formie zapytania o cenę, na dowóz dzieci do szkoły. Przegraliśmy, ale decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła, ponieważ skierowaliśmy zawiadomienie do urzędu gminy o poświadczeniu nieprawdy. Wynikło to z faktu, że przewoźnik,...

Czy firma z konsorcjum może być podwykonawcą w tym samym przetargu?

Postanowiliśmy jako firma wejść w spółkę z kilku przedsiębiorcami w celu wzięcia wspólnie udziału w przetargu, czyli chcemy założyć konsorcjum i taką ofertę złożyć. Jednocześnie zostaliśmy poproszeni o wzięcie w tym przetargu udziału jako podwykonawcy innych...

Konsekwencje niepodpisania umowy po zwycięskim przetargu

Zamawiający ogłosił przetarg, a po jego rozstrzygnięciu wybrał najkorzystniejszą ofertę. Ponieważ wykonawca nie podpisał umowy, przetarg został unieważniony. Czy wykonawca będzie mógł ponownie złożyć ofertę w nowo ogłoszonym przetargu? Czy unieważnienie przetargu z jego...

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

W artykule przedstawione zostały ustawowo wymagane dokumenty, których przedłożenia może żądać zamawiający do potwierdzenia spełnienia przez potencjalnego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl