.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 100 | Wyświetlono: 1-20

Jakie warunki trzeba spełnić aby zasiedzieć nieruchomość?

Jakie należy spełnić warunki, aby wystąpić o prawo własności w drodze zasiedzenia nieruchomości? Chodzi o działkę rolną zabudowaną budynkiem gospodarczym, której właścicielem ujętym w księdze wieczystej jest mój nieżyjący dziadek. Nieruchomość do swojej śmierci...

Zasiedzenie części nieruchomości po dziadkach

Ponad 20 lat temu moi dziadkowie postanowili podzielić swój majątek pomiędzy dwoje dzieci. U notariusza został podpisany akt notarialny, jednak według ich relacji przed podpisaniem tego aktu została podpisana umowa, według której wujek zrzekał się swojej części spadku,...

Pozbycie się słupa z działki lub przesunięcie do granicy działki

Posiadam działkę, na której od ok. 1950 r. stoi po środku słup średniego napięcia (SN). Bardzo mi zależy na pozbyciu się tego słupa całkowicie lub odsunięciu go do granicy działki. Przy obecnej lokalizacji wartość nieruchomości jest właściwie żadna, bo nic się na niej nie...

Legalizacja kanalizacji przechodzącej przez działkę sąsiada

W 2011 roku nabyłem nieruchomość, która wcześniej stanowiła całość. Pierwotny właściciel zbudował sieć kanalizacyj z dwóch domów znajdujących się, jak już wspomniałem, na jednej działce. Po podziale część „mojej” sieci znajduje się na terenie sąsiada i z...

Jak uniknąć zasiedzenia działki?

Do działki, której jestem właścicielem, roszczą sobie prawo przez zasiedzenie inne osoby. Mają działkę graniczącą z moją i użytkowali ją za zgodą pierwotnego właściciela. Po jego śmierci spadkobiercy sprzedali mi nieruchomość, a ja z racji zamieszkania w dużej odległości...

Potwierdzenie szerokości drogi służebnej

Około 40 lat temu wyznaczono na końcu działki drogę służebną o szerokości ok. 2,5 m. Z biegiem czasu poszerzyła się samoistnie na skutek używania to ok. 5 m. Z sąsiadami jednak nie da się dogadać w tej kwestii. Gmina nie ustanowi tej drogi jako gminnej. Czy jest możliwe, by sąd...

Co z działką po rodzicach którzy byli właścicielami samoistnymi?

Moi nieżyjący już rodzice (ojciec zmarł w 1968 r., mama w 1988 r.) figurują w gminie jako samoistni posiadacze działki leśnej nieogrodzonej i niewpisanej do księgi wieczystej. Podatek za tę działkę opłacany był i jest nadal przez moich kuzynów pośredników, ponieważ mieszkamy z...

Co z nieruchomością po śmierci właściciela który nie miał spadkobierców?

Sytuacja patowa: właściciel nieruchomości zmarł 19 lat temu, nie pozostawiając spadkobierców, a wcześniej uregulował wszystkie prawa spadkowe na siebie. Nikt nie płaci podatku od nieruchomości. Po jakim czasie Skarb Państwa przejmie nieruchomość i jaki jest termin odwołania od...

Nabycie nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie

Moje pytania dotyczą możliwości nabycia nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie. Czy można nabyć jedynie udziału w spadku (a nie część) w postępowaniu innym niż o podział majątku (dział spadku)? Czy istnieje możliwość jedynie...

Zasiedzenie ziemi przez sąsiada

Jestem jedynym spadkobiercą ziemi, która należała do mojej babci (moja babcia, dziadek i ojciec nie żyją). Sprawdziłem w gminie, starostwie, w sądzie i księgach wieczystych, że wszędzie figuruje jako właścicielka moja babcia. Z tego, co wiem, sąsiad obrabiał tę ziemię i...

Zasiedzenie działek po dziadkach

Mój tata zmarł 10 lat temu. Pytaliśmy się w starostwie o spadek i nic nie było. Teraz mój kuzyn wystąpił o zasiedzenie działek po naszych dziadkach – w dobrej wierze, po 30 latach. To przecież także nasz majątek spadkowy… Czy nie było to zatajenie majątku? Czy...

Czy rozgraniczenie działki przerywa okres zasiedzenia?

Sprawa dotyczy zasiedzenia nieruchomości. Otóż, mieszkamy w domu ponad 30 lat (potwierdzone w piśmie z urzędu gminy). Nieruchomość prawnie należy do dalszej rodziny i to oni opłacają podatek od nieruchomości, my nic nie płacimy ani nie mamy żadnej umowy. Zarządzamy...

Zasiedzenie działki w dobrej wierze

Sprawa dotyczy zasiedzenia działki w dobrej wierze. Poniżej opiszę po kolei jak wygląda sytuacja. Zakupiłem działkę zabudowaną o pow. ponad 14 tys. m 2 w 1991 roku. Od 1989 dzierżawiłem budynek i teren o pow. 2,5 ha. W 1991 kupiłem część tego terenu , teren został...

Zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela

Sprawa dotyczy zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela. Moja mama rozwiodła się w 1987 r. Od tego czasu samoistnie zarządza nieruchomością, która od 1980 r. była własnością obojga rodziców. Ojciec wyjechał w 1982 r. do USA. W 1994 r. napisał...

Zasiedzenie użytkowanej nieruchomości

Moja mama wraz z rodzicami i rodzeństwem po akcji „Wisła” zamieszkała w części dworku, który został przydzielony również dla dwóch innych rodzin. W 1965 r. rodzice mamy kupili dom w tej samej miejscowości i wyprowadzili się, zostawiając swoją cześć domu oraz budynek...

Budynki postawione częściowo na gruncie sąsiada - zasiedzenie części działki

Moi rodzice są posiadaczami działki, na której od 40 lat stoi dom. Działka z uwagi na swoje ukształtowanie (jest wąska) została przez mojego ojca poszerzona o 4 m z części należącej do sąsiada. Tam też został postawiony płot oddzielający te dwie części. Wszystko odbyło...

Wydzierżawienie gospodarstwa rolnego a zasiedzenie

Rodzice posiadają nieruchomość (byłe gospodarstwo rolne obejmujące siedlisko wraz z sadem, łąką i gruntami ornymi) od ponad 30 lat. Kilka lat po zakupie zdecydowali się wydzierżawić grunty orne, łąkę i sad. Dzierżawa ma formę umowy ustnej i trwa do dziś. Właściciel płaci...

Nabycie gruntów od Lasów Państwowych

Jakie są możliwości nabycia gruntów od Lasów Państwowych ? Jedna z budowli w moim gospodarstwie (silos) w jednej piątej leży na terenie należącym do Lasów Państwowych. Silos ten został zbudowany ok. 1983 r. Czy jest możliwość korekty granic tak, aby w całości...

Zasiedzenie policyjnego mieszkania

Razem z żoną zajmujemy lokal mieszkalny należący do miasta, a pozostający w dyspozycji policji. Znajdujemy się w nim, ponieważ ojciec żony był policjantem. Gdy ona była jeszcze dzieckiem, rodzice się rozeszli, ale w lokalu pozostała ona i jej mama, która miała prawo...

Przejęcie działki przez zasiedzenie

Mam problem z pewną małą działką. Siostra mego teścia przepisała swoją część gospodarstwa na Skarb Państwa za rentę (w tym tę działkę). Ona nie żyje od 8 lat. Działka przylega bezpośrednio do mojego pola i domu, mamy na niej ogrodzenie i plac dojazdowy, zawsze uważaliśmy...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Ustalenie nabycia własności gospodarstw rolnych, które znajdowały się w posiadaniu rolników w dniu 4 listopada 1971 r.

Niniejszy artykuł omawia możliwości dochodzenia ustalenia nabycia własności gospodarstw rolnych, które znajdowały się w posiadaniu rolników w dniu 4 listopada 1971 r.

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

W artykule omówiono instytucję zasiedzenia ruchomości i nieruchomości.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton