.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 105 | Wyświetlono: 1-20

Zasiedzenie dzierżawionej nieruchomości gminnej

Czy dzierżawa nieruchomości przez 75 lat za symboliczną złotówkę może być przedmiotem zasiedzenia? Chodzi o nieruchomość obecnie gminną. Akt prawny, który tego typu dzierżawę umożliwiał, chodzi o uchwałę nr 80 Rady Ministrów z 6 kwietnia 1974 r., przestał obowiązywać na...

Uzyskanie własności gruntu rolnego przez zasiedzenie

Chciałabym uzyskać prawo do nieruchomości – gruntu rolnego poprzez zasiedzenie, który za życia uprawiał oraz opłacał mój tata. Chodzi o działkę, która figuruje na zmarłego stryjka taty, który przed śmiercią przepisał mu tę nieruchomość umową ustną. Niestety, tata...

Uregulowanie własności domu którego właściciele nie żyją

Chciałabym uzyskać informacje w sprawie przepisania domu. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to proste, ale może będzie jakaś szansa. Jest to dom jednorodzinny, należał do moich teściów. Teść zmarł w 1983 r .Teściowa zmarła w 2006 r. Żaden z teściów nie zostawił...

Zasiedzenie gruntu pod domkiem letniskowym

Zwracam się z prośba o pomoc w znalezieniu przepisów, na które mogę się powołać w sprawie przejęcia - zasiedzenia na własność gruntów znajdujących się pod domkiem letniskowych na terenie Lasów Państwowych. Domek był wybudowany w latach 70. W latach 90. domek był sprzedany...

Zasiedzenie pasa działki przy granicy

Ponad 20 lat temu kupiliśmy dom z działką. Granica przebiega 30 cm od fundamentu garażu, a płot jest postawiony w linii z fundamentem garażu. Czy straciłem prawa do tego pasa działki przy granicy przez zasiedzenie sąsiada?

Jakie warunki trzeba spełnić aby zasiedzieć nieruchomość?

Jakie należy spełnić warunki, aby wystąpić o prawo własności w drodze zasiedzenia nieruchomości? Chodzi o działkę rolną zabudowaną budynkiem gospodarczym, której właścicielem ujętym w księdze wieczystej jest mój nieżyjący dziadek. Nieruchomość do swojej śmierci...

Zasiedzenie części nieruchomości po dziadkach

Ponad 20 lat temu moi dziadkowie postanowili podzielić swój majątek pomiędzy dwoje dzieci. U notariusza został podpisany akt notarialny, jednak według ich relacji przed podpisaniem tego aktu została podpisana umowa, według której wujek zrzekał się swojej części spadku,...

Pozbycie się słupa z działki lub przesunięcie do granicy działki

Posiadam działkę, na której od ok. 1950 r. stoi po środku słup średniego napięcia (SN). Bardzo mi zależy na pozbyciu się tego słupa całkowicie lub odsunięciu go do granicy działki. Przy obecnej lokalizacji wartość nieruchomości jest właściwie żadna, bo nic się na niej nie...

Legalizacja kanalizacji przechodzącej przez działkę sąsiada

W 2011 roku nabyłem nieruchomość, która wcześniej stanowiła całość. Pierwotny właściciel zbudował sieć kanalizacyj z dwóch domów znajdujących się, jak już wspomniałem, na jednej działce. Po podziale część „mojej” sieci znajduje się na terenie sąsiada i z...

Jak uniknąć zasiedzenia działki?

Do działki, której jestem właścicielem, roszczą sobie prawo przez zasiedzenie inne osoby. Mają działkę graniczącą z moją i użytkowali ją za zgodą pierwotnego właściciela. Po jego śmierci spadkobiercy sprzedali mi nieruchomość, a ja z racji zamieszkania w dużej odległości...

Potwierdzenie szerokości drogi służebnej

Około 40 lat temu wyznaczono na końcu działki drogę służebną o szerokości ok. 2,5 m. Z biegiem czasu poszerzyła się samoistnie na skutek używania to ok. 5 m. Z sąsiadami jednak nie da się dogadać w tej kwestii. Gmina nie ustanowi tej drogi jako gminnej. Czy jest możliwe, by sąd...

Co z działką po rodzicach którzy byli właścicielami samoistnymi?

Moi nieżyjący już rodzice (ojciec zmarł w 1968 r., mama w 1988 r.) figurują w gminie jako samoistni posiadacze działki leśnej nieogrodzonej i niewpisanej do księgi wieczystej. Podatek za tę działkę opłacany był i jest nadal przez moich kuzynów pośredników, ponieważ mieszkamy z...

Co z nieruchomością po śmierci właściciela który nie miał spadkobierców?

Sytuacja patowa: właściciel nieruchomości zmarł 19 lat temu, nie pozostawiając spadkobierców, a wcześniej uregulował wszystkie prawa spadkowe na siebie. Nikt nie płaci podatku od nieruchomości. Po jakim czasie Skarb Państwa przejmie nieruchomość i jaki jest termin odwołania od...

Nabycie nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie

Moje pytania dotyczą możliwości nabycia nieruchomości w ramach postępowania spadkowego albo poprzez zasiedzenie. Czy można nabyć jedynie udziału w spadku (a nie część) w postępowaniu innym niż o podział majątku (dział spadku)? Czy istnieje możliwość jedynie...

Zasiedzenie ziemi przez sąsiada

Jestem jedynym spadkobiercą ziemi, która należała do mojej babci (moja babcia, dziadek i ojciec nie żyją). Sprawdziłem w gminie, starostwie, w sądzie i księgach wieczystych, że wszędzie figuruje jako właścicielka moja babcia. Z tego, co wiem, sąsiad obrabiał tę ziemię i...

Zasiedzenie działek po dziadkach

Mój tata zmarł 10 lat temu. Pytaliśmy się w starostwie o spadek i nic nie było. Teraz mój kuzyn wystąpił o zasiedzenie działek po naszych dziadkach – w dobrej wierze, po 30 latach. To przecież także nasz majątek spadkowy… Czy nie było to zatajenie majątku? Czy...

Czy rozgraniczenie działki przerywa okres zasiedzenia?

Sprawa dotyczy zasiedzenia nieruchomości. Otóż, mieszkamy w domu ponad 30 lat (potwierdzone w piśmie z urzędu gminy). Nieruchomość prawnie należy do dalszej rodziny i to oni opłacają podatek od nieruchomości, my nic nie płacimy ani nie mamy żadnej umowy. Zarządzamy...

Zasiedzenie działki w dobrej wierze

Sprawa dotyczy zasiedzenia działki w dobrej wierze. Poniżej opiszę po kolei jak wygląda sytuacja. Zakupiłem działkę zabudowaną o pow. ponad 14 tys. m 2 w 1991 roku. Od 1989 dzierżawiłem budynek i teren o pow. 2,5 ha. W 1991 kupiłem część tego terenu , teren został...

Zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela

Sprawa dotyczy zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela. Moja mama rozwiodła się w 1987 r. Od tego czasu samoistnie zarządza nieruchomością, która od 1980 r. była własnością obojga rodziców. Ojciec wyjechał w 1982 r. do USA. W 1994 r. napisał...

Zasiedzenie użytkowanej nieruchomości

Moja mama wraz z rodzicami i rodzeństwem po akcji „Wisła” zamieszkała w części dworku, który został przydzielony również dla dwóch innych rodzin. W 1965 r. rodzice mamy kupili dom w tej samej miejscowości i wyprowadzili się, zostawiając swoją cześć domu oraz budynek...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Ustalenie nabycia własności gospodarstw rolnych, które znajdowały się w posiadaniu rolników w dniu 4 listopada 1971 r.

Niniejszy artykuł omawia możliwości dochodzenia ustalenia nabycia własności gospodarstw rolnych, które znajdowały się w posiadaniu rolników w dniu 4 listopada 1971 r.

Zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

W artykule omówiono instytucję zasiedzenia ruchomości i nieruchomości.

»Materiały

Ilość: 6 | Wyświetlono: wszystkie

stwierdzenie zasiedzenia

Stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznacza nabycie prawa własności. Aby jednak doszło do stwierdzenia zasiedzenia, posiadacz samoistny od wielu lat musi opiekować się (czyli m.in. płacić podatki) daną nieruchomością. Warto sprwadzić, czy mamy szansę na stwierdzenie zasiedzenia.

wniosek o zasiedzenie

Czasami zdarza się, że jesteśmy już od wielu lat samoistnym posiadaczem danej nieruchomości. Jeśli spełniamy przesłanki do nabycia prawa własności, należy złożyć odpowiedni wniosek o zasiedzenie. Podpowiadamy, co taki wniosek powinien zawierać i gdzie go należy złożyć....

własność przez zasiedzenie

Zasiedzenie to jeden ze sposobów na uzyskanie prawa własności danej nieruchomości. Własność przez zasiedzenie możemy jednak osiągnąć tylko, jeśli spełniamy pewne wymogi (m.in. od wielu lat władamy nieruchomością). Warto więc wiedzieć, w jakich okolicznościach można nabyć...

zasiedzenie drogi

Zasiedzenie drogi jest swoistym sposobem nabycia prawa własności danej drogi (najczęściej dojazdowej lub przebiegającej wzdłuż granicy działki). Podobnie jak w przypadku zasiedzenia innych nieruchomości, tak i przy zasiedzeniu drogi należy spełnić określone przesłanki. Dowiedz się...

nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów stania się właścicielem danej nieruchomości. Aby jednak do tego doszło, przyszły właściciel musi m.in. opłacać należne podatki i opiekować się nieruchomością. Należy więc poznać warunki nabycia nieruchomości przez zasiedzenie i zastanowić...

Zasiedzenie gruntu

Zasiedzenie gruntu jest drogą do objęcia prawa własności zasiedzianej nieruchomości. Należy jednak spełnić pewne warunki, by w świetle prawa uznano, że doszło do zasiedzenia gruntu. Dowiedz się więcej na temat zasiedzenia, zorientuj się, czy masz szansę zostać właścicielem...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl