.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 199 | Wyświetlono: 1-20

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

Mam pytania dotyczące bycia zatrudnionym jednocześnie na dwóch umowach o pracę na pełen etat. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz zwolnień lekarskich.

Sytuacja pracownicy w ciąży, której umowa o pracę wygasa po porodzie

Jestem w 3 miesiącu ciąży. Do stycznia mam podpisaną umowę o pracę. Poród jest wyznaczony na początek grudnia. Wiem, że pracodawca nie przedłuży ze mną umowy, więc w trakcie urlopu macierzyńskiego zostanę bez zatrudnienia Czy wobec tego ZUS będzie dalej wypłacał środki, czy...

Uprawnienia pracownika - ojca małego dziecka do opieki, gdy matka jest bezrobotna

Jakie prawa ma pracujący na umowie o pracę młody tata w przypadku, gdy matka dziecka jest osobą bezrobotną? Dziecko ma 8 miesięcy. Mam na myśli m.in. urlop opiekuńczy, urlop ojcowski. Czy są inne tego typu urlopy? Czy w przypadku małżonki bezrobotnej mąż może złożyć...

Zmiana wniosku o urlop wypoczynkowy przez dział kadr

Czy zaakceptowany wniosek o urlop wypoczynkowy złożony w tym sam dniu przed rozpoczęciem pracy (razem z wnioskiem o zmianę planu urlopu w tym zakresie) może być zwykłym urlopem wypoczynkowym? Czy samowolnie dział kadr może zmienić tak wniosek o urlop wypoczynkowy na wniosek o urlop...

Co z zaległym urlopem z poprzedniej pracy?

Zmieniałem pracę za porozumieniem stron. Było to w styczniu. U poprzedniego pracodawcy nie wykorzystałem ani jednego dnia urlopu. Czy poprzedni pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi ekwiwalent, czy należny urlop powinienem wykorzystać u nowego pracodawcy?

Upadłość firmy a urlop wychowawczy

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim (jeszcze tydzień), otrzymałam go w firmie, która właśnie ogłosiła upadłość. Podczas urlopu macierzyńskiego dorabiałam sobie w innej firmie na podstawie umowy-zlecenia. Chciałabym skorzystać z urlopu wychowawczego, tylko nie wiem, czy w...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Złożyłem wypowiedzenie o prace zawartą na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy przy stażu powyżej 3 lat obowiązują mnie 3 miesiące wypowiedzenia. Zostało mi jeszcze 26 dni urlopu do wykorzystania. Czy pracodawca ma obowiązek wysłać mnie na urlop wypoczynkowy, czy to jest...

Urlop macierzyński i rodzicielski dla kobiety pracującej na umowie o pracę i umowie-zleceniu

Posiadam 2 miejsca pracy: u jednego pracodawcy mam 1/8 etatu, z drugim łączy mnie umowa-zlecenie, od której opłacam składki chorobowe. Jestem zatrudniona w tej formie od maja 2020 r., a składki chorobowe opłacam od sierpnia 2020. Od początku marca br. przebywam na zwolnieniu...

Powrót nauczyciela do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Od 13.12.2019 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim (końcówka ciąży), następnie od 11.03.2020 r. do 28.07.20 r. miałam urlop macierzyński, a od 29.07.2020 r. do 09.03.2021 r. mam urlop rodzicielski. Jednak ze względu na pandemię oraz niefortunną datę powrotu z urlopu –...

Długość urlopu wychowawczego dla nauczyciela

Pracuję w 2 szkołach jako nauczyciel, chciałem wystąpić o urlop wychowawczy na syna do 31.08.2021 (zgodnie z Kartą Nauczyciela ). Syn kończy 5 lat w listopadzie 2020 r. Czy urlop może być udzielony na cały przyszły rok szkolny? Kiedy muszę złożyć wniosek do każdej szkoły i od...

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej jako nauczyciel przedszkola. Czy jestem zobowiązana odbierać urlop tylko w dni ferii szkolnych, czy mogę również odbierać wolne dni w dni robocze? Poza tym czy należy mi się urlop w ilości 35 dni (placówka nieferyjna), czy tak jak innym...

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. W dniu 20 czerwca kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego (26 tygodni) i bezpośrednio po tym urlopie chcę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jednocześnie od dnia 21 czerwca chcę zawnioskować o zmniejszenie...

Ile przysługuje urlopu uzupełniającego nauczycielowi po chorobie i urlopach macierzyńskim i rodzicielskim

Ile przysługuje urlopu uzupełniającego nauczycielce, która chorowała od 01.07.2017 do dnia urodzenia, tj.26.01.2018 r., i do 23.01.2019 korzysta z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego? Jest to szkoła feryjna.

Ciągłe zwolnienia lekarskie pracownicy po ciąży

Pracownica urlop macierzyński skończyła 8 grudnia 2017 r. Bezpośrednio po nim przedłożyła zwolnienie lekarskie, które kontynuowała do 8 czerwca 2018 r. Następnie złożyła wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i okolicznościowy, jednak pod koniec lipca znów przesłała zwolnienie...

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego

Złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy i wpisałem pracownika, który mógłby mnie zastąpić w danym dniu. Kierownik stwierdził, że nie skonsultowałem tego z nikim i odmówiono mi udzielenia urlopu wypoczynkowego, a zamiast tego wpisano urlop na żądanie. Czy pracodawca ma prawo tak...

Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie prawa do emerytury

Moje pytanie dotyczy urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela. Nauczyciel złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia dnia 16.08.2019 na okres od 01.09.2019 do 30.06.2020 r. Czy dyrektor może udzielić na cały okres urlopu, skoro po wejściu w życie ustawy o emeryturach, tj. 1...

Kiedy nauczycielka ma wrócić do pracy po macierzyńskim i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego?

Nauczycielka przebywała od 18.05.2018 r. na urlopie na zasadach urlopu macierzyńskiego 20 tygodni, wykorzystała też 6 tygodni dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Łącznie 52 tygodnie. Od 16.05.2019 r. nauczycielka przebywa na urlopie...

Zmiana pracodawcy a urlop wypoczynkowy

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 33-letnim stażem pracy. Pracuję w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. przebywam na urlopie zdrowotnym. Od 1 września mam być przeniesiona z urzędu do innej szkoły na stanowisko nauczyciela...

Korekta etatu nauczyciela a wpływ na wysokość urlopu

Jestem nauczycielem zatrudnionym w placówce nieferyjnej. W poprzednim roku szkolnym byłam zatrudniona na 20,5/25 etatu, tj. w przeliczeniu 0,82 etatu. Przysługiwało mi wtedy 29 dni urlopu. Jednakże w tym roku dokonano korekty wyżej wymienionego etatu na 20,5/24, tj. 0,854 etatu....

Urlop wypoczynkowy za okres urlopu zdrowotnego

Nauczyciel przedszkola od 01.02.2018 do 31.01.2019 r. jest na urlopie zdrowotnym. Czy należy się urlop wypoczynkowy za 2018 rok gdzie pracownik przebywał na urlopie zdrowotnym? Jest to placówka nieferyjna.

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z funduszu socjalnego - czyli wczasy pod gruszą

„ Wczasy pod gruszą ” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku pracownika lub jego rodziny udzielanego z funduszu socjalnego. Jeżeli pracodawca nie prowadzi takiego funduszu, osobie zatrudnionej może przysługiwać natomiast świadczenie urlopowe.

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.

»Materiały

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Ilość urlopu

Nie wiesz jaka ilość urlopu Ci przysługuje? Jak prawidłowo obliczyć urlop? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

Ile za urlop

Ile należy pracownikowi urlopu oraz jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule.

Ilość dni urlopu

Jak obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego? Jego wymiar jest zależny od Twojego okresu zatrudnienia. Więcej na temat czytaj w artykule.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy

Ile należy się urlopu oraz jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Wniosek o urlop bezpłatny

Zgodnie z Kodeksem pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Urlop zaległy

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległy urlop najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Więcej na temat urlopów zaległych oraz zasad ich udzielania czytaj w artykule.

Zaległy urlop wypoczynkowy

Niewykorzystanie zaległego urlopu bywa skutkiem zarówno zachowania pracodawcy, który z różnych przyczyn nie chce wysłać pracownika w określonym czasie na urlop, jak i pracownika, dla którego wskazany przez pracodawcę termin może nie być atrakcyjny na odbycie urlopu wypoczynkowego....

Dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie z Kodeksem Pracy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest okresem ochronnym dla pracownika. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje matce, która korzystała już z urlopu macierzyńskiego oraz ojcu wychowującemu dziecko, który korzystał z urlopu macierzyńskiego. Więcej na...

Odwołanie od wypowiedzenia

Każdy pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu przez pracodawcę wypowiedzeniem umowy o pracę, ma prawo odwołać się do Sądu pracy. Co trzeba wiedzieć przy odwołując się od wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w tym artykule.

Naliczanie urlopu

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Czytaj w artykule jak oblicza się długość urlopu i jakie są zasady jego udzielania.

Urlop macierzyński

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop macierzyński jest prawem pracownika i przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy. Jak długo trwa urlop macierzyński oraz komu przysługuje? O szczegółach czytaj w artykule.

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jednakże pracownicy nie korzystają z urlopów z różnych powodów (ciężka sytuacja w firmie, dużo obowiązków itp.). Jak i do kiedy wykorzystać zaległy urlop? Czytaj w poniższym artykule.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl