.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 63 | Wyświetlono: 1-20

Ochrona kobiety w ciąży - umowa na czas próbny, zatrudnienie we własnej firmie a zasiłek

Po wielu latach życia za granicą niedawno wróciłam na stałe do Polski. Postanowiłam trochę odpocząć i na spokojnie rozejrzeć się za pracą. Jeszcze będąc za granicą, wraz z dwoma wspólnikami założyliśmy spółkę z. o.o. w Polsce, której jestem prezesem. Póki co firma nie...

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

Mam pytania dotyczące bycia zatrudnionym jednocześnie na dwóch umowach o pracę na pełen etat. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz zwolnień lekarskich.

Uprawnienia pracownika - ojca małego dziecka do opieki, gdy matka jest bezrobotna

Jakie prawa ma pracujący na umowie o pracę młody tata w przypadku, gdy matka dziecka jest osobą bezrobotną? Dziecko ma 8 miesięcy. Mam na myśli m.in. urlop opiekuńczy, urlop ojcowski. Czy są inne tego typu urlopy? Czy w przypadku małżonki bezrobotnej mąż może złożyć...

Zmiana wniosku o urlop wypoczynkowy przez dział kadr

Czy zaakceptowany wniosek o urlop wypoczynkowy złożony w tym sam dniu przed rozpoczęciem pracy (razem z wnioskiem o zmianę planu urlopu w tym zakresie) może być zwykłym urlopem wypoczynkowym? Czy samowolnie dział kadr może zmienić tak wniosek o urlop wypoczynkowy na wniosek o urlop...

Co z zaległym urlopem z poprzedniej pracy?

Zmieniałem pracę za porozumieniem stron. Było to w styczniu. U poprzedniego pracodawcy nie wykorzystałem ani jednego dnia urlopu. Czy poprzedni pracodawca jest zobowiązany wypłacić mi ekwiwalent, czy należny urlop powinienem wykorzystać u nowego pracodawcy?

Upadłość firmy a urlop wychowawczy

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim (jeszcze tydzień), otrzymałam go w firmie, która właśnie ogłosiła upadłość. Podczas urlopu macierzyńskiego dorabiałam sobie w innej firmie na podstawie umowy-zlecenia. Chciałabym skorzystać z urlopu wychowawczego, tylko nie wiem, czy w...

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Złożyłem wypowiedzenie o prace zawartą na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem pracy przy stażu powyżej 3 lat obowiązują mnie 3 miesiące wypowiedzenia. Zostało mi jeszcze 26 dni urlopu do wykorzystania. Czy pracodawca ma obowiązek wysłać mnie na urlop wypoczynkowy, czy to jest...

Powrót nauczyciela do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Od 13.12.2019 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim (końcówka ciąży), następnie od 11.03.2020 r. do 28.07.20 r. miałam urlop macierzyński, a od 29.07.2020 r. do 09.03.2021 r. mam urlop rodzicielski. Jednak ze względu na pandemię oraz niefortunną datę powrotu z urlopu –...

Długość urlopu wychowawczego dla nauczyciela

Pracuję w 2 szkołach jako nauczyciel, chciałem wystąpić o urlop wychowawczy na syna do 31.08.2021 (zgodnie z Kartą Nauczyciela ). Syn kończy 5 lat w listopadzie 2020 r. Czy urlop może być udzielony na cały przyszły rok szkolny? Kiedy muszę złożyć wniosek do każdej szkoły i od...

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej jako nauczyciel przedszkola. Czy jestem zobowiązana odbierać urlop tylko w dni ferii szkolnych, czy mogę również odbierać wolne dni w dni robocze? Poza tym czy należy mi się urlop w ilości 35 dni (placówka nieferyjna), czy tak jak innym...

Ciągłe zwolnienia lekarskie pracownicy po ciąży

Pracownica urlop macierzyński skończyła 8 grudnia 2017 r. Bezpośrednio po nim przedłożyła zwolnienie lekarskie, które kontynuowała do 8 czerwca 2018 r. Następnie złożyła wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i okolicznościowy, jednak pod koniec lipca znów przesłała zwolnienie...

Zmiana pracodawcy a urlop wypoczynkowy

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 33-letnim stażem pracy. Pracuję w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. przebywam na urlopie zdrowotnym. Od 1 września mam być przeniesiona z urzędu do innej szkoły na stanowisko nauczyciela...

Zwolnienie z jednej godziny pracy

Pracuję w szkole, jestem nauczycielką. Zwróciłam się do dyrektora o zwolnienie mnie z jednej godziny na pogrzeb matki kolegi z pracy. Zaproponowałam, że moją klasą zajmie się koleżanka. W odpowiedzi usłyszałam, że nie ma zastępstw koleżeńskich i ewentualnie muszę napisać...

Zatrudnienie równoległe a wymiar urlopu

Pracownik zatrudniony na pełen etat w firmie X do końca kwietnia 2017r. Przysługujący wymiar urlopu 26 dni. Wykorzystał 9 dni urlopu wypoczynkowego za 2017 r. Jednocześnie ten sam pracownik podjął zatrudnienie od 1 marca 2017 r. na pełen etat w firmie Y. Okres zatrudnienia do 31...

Ile urlopu wypoczynkowego dla pracownika na 1/4 etatu?

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu na czas nieokreślony. W umowie wskazano, iż praca jest świadczona w 8- lub 12-godzinnych dniach pracy. Ile urlopu wypoczynkowego mi przysługuje? U obecnego pracodawcy pracuję od 10 miesięcy. Dodam, że nabyłam prawo do urlopu...

Zatrudnienie w przedszkolu na zastępstwo a urlop

Jestem zatrudniona w przedszkolu (jako dyplomowany nauczyciel) na umowie zastępstwo od 01.09.2013 „na czas nieobecności nauczyciela”. Dnia 6 czerwca po odbytym urlopie macierzyńskim i wybraniu zaległego urlopu powinna wrócić do pracy osoba zastępowana. Dowiedziałam się...

E-mail do pracodawcy z prośbą o udzielenie urlopu na żądanie

Wysłałam do pracodawcy e-maila z prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie w wymiarze 1 dnia. Nie otrzymałam odpowiedzi na tego e-maila. Jak należy traktować brak odpowiedzi ze strony przełożonego? Czy ten urlop został udzielony, czy nie, czy może być potraktowany jako...

Wniosek o urlop wypoczynkowy i wychowawczy a kolejna ciąża

Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję zaległy urlop wypoczynkowy. Jednocześnie z wnioskiem o urlop wypoczynkowy złożyłam wniosek o urlop wychowawczy, który będzie trwał od początku lipca przez 3 miesiące. Okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę anulować teraz urlop...

Urlop wychowawczy a zapisanie dziecka do przedszkola

Od 2010 r. jestem zatrudniona w jednej firmie i mam umowę na czas nieokreślony. Od 01.06.2016 r. przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 31.05. W sierpniu oddział firmy, w której pracowałam, został przeniesiony do innego miasta oddalonego o 50 km od poprzedniej...

Urlop okolicznościowy na obronę pracy licencjackiej

W momencie przyjęcia mnie do nowego miejsca pracy pracodawca słownie wysłał mnie na podniesienie kwalifikacji (studia). Niedawno nastąpiła zmiana pracodawcy, który oznajmił, że nie należy mi się urlop okolicznościowy. Zbliża się obrona mojej pracy licencjackiej. Czy będę miała...

»Artykuły

Ilość: 3 | Wyświetlono: wszystkie

Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika

Pracownikowi , podejmującemu pracę po raz pierwszy , również przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ma on jednak krótszy wymiar, a prawo do urlopu nabywane jest stopniowo, wraz z przepracowaniem kolejnych miesięcy.  

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika z funduszu socjalnego - czyli wczasy pod gruszą

„ Wczasy pod gruszą ” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku pracownika lub jego rodziny udzielanego z funduszu socjalnego. Jeżeli pracodawca nie prowadzi takiego funduszu, osobie zatrudnionej może przysługiwać natomiast świadczenie urlopowe.

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.

»Materiały

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Ilość urlopu

Nie wiesz jaka ilość urlopu Ci przysługuje? Jak prawidłowo obliczyć urlop? Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

Ile za urlop

Ile należy pracownikowi urlopu oraz jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule.

Ilość dni urlopu

Jak obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego? Jego wymiar jest zależny od Twojego okresu zatrudnienia. Więcej na temat czytaj w artykule.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy

Ile należy się urlopu oraz jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi? Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Wniosek o urlop bezpłatny

Zgodnie z Kodeksem pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Urlop zaległy

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległy urlop najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Więcej na temat urlopów zaległych oraz zasad ich udzielania czytaj w artykule.

Zaległy urlop wypoczynkowy

Niewykorzystanie zaległego urlopu bywa skutkiem zarówno zachowania pracodawcy, który z różnych przyczyn nie chce wysłać pracownika w określonym czasie na urlop, jak i pracownika, dla którego wskazany przez pracodawcę termin może nie być atrakcyjny na odbycie urlopu wypoczynkowego....

Dodatkowy urlop macierzyński

Zgodnie z Kodeksem Pracy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest okresem ochronnym dla pracownika. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje matce, która korzystała już z urlopu macierzyńskiego oraz ojcu wychowującemu dziecko, który korzystał z urlopu macierzyńskiego. Więcej na...

Odwołanie od wypowiedzenia

Każdy pracownik, który nie zgadza się ze złożonym mu przez pracodawcę wypowiedzeniem umowy o pracę, ma prawo odwołać się do Sądu pracy. Co trzeba wiedzieć przy odwołując się od wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w tym artykule.

Naliczanie urlopu

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Czytaj w artykule jak oblicza się długość urlopu i jakie są zasady jego udzielania.

Urlop macierzyński

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop macierzyński jest prawem pracownika i przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy. Jak długo trwa urlop macierzyński oraz komu przysługuje? O szczegółach czytaj w artykule.

Do kiedy wykorzystać zaległy urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jednakże pracownicy nie korzystają z urlopów z różnych powodów (ciężka sytuacja w firmie, dużo obowiązków itp.). Jak i do kiedy wykorzystać zaległy urlop? Czytaj w poniższym artykule.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl