.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej jako nauczyciel przedszkola. Czy jestem zobowiązana odbierać urlop tylko w dni ferii szkolnych, czy mogę również odbierać wolne dni w dni robocze? Poza tym czy należy mi się urlop w ilości 35 dni (placówka nieferyjna), czy tak jak innym nauczycielom zatrudnionym w mojej placówce, urlop należy mi się w dni ferii szkolnych (placówka feryjna)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się m.in. § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny. Stanowi on, że przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Wobec powyższego należy stwierdzić, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje przez cały rok szkolny (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców), i dlatego zatrudnionych w nim nauczycieli należy traktować jak nauczycieli placówki „nieferyjnej”, stosując do nich między innymi art. 64 ust. 3 KN.

Prawo do urlopu w szkole nieferyjnej

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych (a więc w przedszkolach) przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym.

 

Jeśli w przedszkolu obowiązuje plan urlopów, dyrektor może oczekiwać od nauczyciela wykorzystania urlopu w czasie wynikającym w planu. W przypadku, gdy w przedszkolu nie obowiązuje plan urlopów lub wewnętrzne regulacje, z których wynika, że nauczyciele są zobowiązani do wykorzystania urlopu np. w okresie przerwy w zajęciach, dyrektor nie może „zmusić” nauczycieli do wzięcia urlopu w wyznaczonym przez niego terminie. Urlop powinien być udzielany w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

 

Jeśli więc wewnętrzne regulacje wskazują, że Pani jako nauczyciel przedszkola funkcjonującego w szkole musi wykorzystać urlop w okresie ferii szkolnych – dyrektor może Pani nakazać korzystanie z urlopu w czasie ferii. Jeśli takich regulacji nie ma – wykorzystuje Pani urlop albo zgodnie z planem urlopów, albo w terminie ustalonym z pracodawcą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu