.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.06.2020

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej jako nauczyciel przedszkola. Czy jestem zobowiązana odbierać urlop tylko w dni ferii szkolnych, czy mogę również odbierać wolne dni w dni robocze? Poza tym czy należy mi się urlop w ilości 35 dni (placówka nieferyjna), czy tak jak innym nauczycielom zatrudnionym w mojej placówce, urlop należy mi się w dni ferii szkolnych (placówka feryjna)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop dla pracownika przedszkola w szkole podstawowej

Nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się m.in. § 12 ust. 1 tego rozporządzenia, z tym że zadania i kompetencje dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny. Stanowi on, że przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Wobec powyższego należy stwierdzić, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje przez cały rok szkolny (z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora szkoły podstawowej i rady rodziców), i dlatego zatrudnionych w nim nauczycieli należy traktować jak nauczycieli placówki „nieferyjnej”, stosując do nich między innymi art. 64 ust. 3 KN.

Prawo do urlopu w szkole nieferyjnej

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych (a więc w przedszkolach) przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym.

 

Jeśli w przedszkolu obowiązuje plan urlopów, dyrektor może oczekiwać od nauczyciela wykorzystania urlopu w czasie wynikającym w planu. W przypadku, gdy w przedszkolu nie obowiązuje plan urlopów lub wewnętrzne regulacje, z których wynika, że nauczyciele są zobowiązani do wykorzystania urlopu np. w okresie przerwy w zajęciach, dyrektor nie może „zmusić” nauczycieli do wzięcia urlopu w wyznaczonym przez niego terminie. Urlop powinien być udzielany w terminie uzgodnionym z pracownikiem.

 

Jeśli więc wewnętrzne regulacje wskazują, że Pani jako nauczyciel przedszkola funkcjonującego w szkole musi wykorzystać urlop w okresie ferii szkolnych – dyrektor może Pani nakazać korzystanie z urlopu w czasie ferii. Jeśli takich regulacji nie ma – wykorzystuje Pani urlop albo zgodnie z planem urlopów, albo w terminie ustalonym z pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dziesięć =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl