.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utwardzenie powierzchni gruntu a samowola budowlana

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.05.2013 • Zaktualizowane: 18.10.2021

Kilka lat temu na swojej działce utwardziłem grunt za pomocą kostki brukowej bez zgłoszenia ani zezwolenia. Powierzchnia wyłożonej kostki nie przekracza wymaganego planem zagospodarowania przestrzennego stosunku zieleni do terenu zabudowanego. Niedawno zgłosiłem zamiar przystąpienia do utwardzenia gruntu, ale sąsiadka doniosła, że kostka już została położona. Co mi teraz grozi? Czy jest to samowola budowlana? W jaki sposób mogę zalegalizować kostkę bez jej rozbierania? Ile będzie wynosiła opłata legalizacyjna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utwardzenie powierzchni gruntu a samowola budowlana

Czy ułożenie kostki na działce budowlanej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Należałoby zacząć od stwierdzenia tego, czy Pana działka jest działką budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Biorąc pod uwagę, że jest to siedlisko – zapewne tak jest.

 

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

[…]

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych […]”.

 

Zgodnie z art. 30 tejże ustawy prace te podlegają zgłoszeniu, ale dotyczy to działki budowlanej.

Utwardzenie działki bez wymaganego zgłoszenia

Bezsporne w sprawie jest to, że utwardzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia i w tym zakresie stanowi przypadek samowoli budowlanej. Skutki takiej samowoli podlegają usunięciu w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, nie mają do nich zastosowania natomiast przepisy art. 48 (dotyczące budowy bez pozwolenia) oraz art. 49b (dotyczące budowy bez wymaganego zgłoszenia). Utwardzenie powierzchni gruntu nie jest bowiem budową, lecz stanowi przypadek innych robót budowlanych.

 

Art. 50 Prawa budowlanego stanowi dla organów nadzoru budowlanego podstawę do wstrzymania robót budowlanych innych niż budowa prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W postanowieniu tym organ może nałożyć obowiązek przedstawienia w określonym terminie inwentaryzacji wykonanych już robót, odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz.

Czy utwardzenie działki wymaga zgłoszenia?

Utwardzenie wymagało zgłoszenia. Są to roboty budowlane, nie zaś budowa. Nie jest to także budowla, którą jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Jeśli utwardzenie nie przekracza procentu powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z planem zagospodarowania, nie powinno być problemu z pozytywnym zakończeniem postępowania.

 

Do obiektów budowlanych wzniesionych bez zgłoszenia stosuje się niższe opłaty legalizacyjne niż do obiektów postawionych bez pozwolenia na budowę (maksymalnie 5000 zł – art. 49b ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego). Utwardzenie nie jest uznawane przez ustawę za obiekt budowlany i w związku z tym nie powinna być pobrana opłata legalizacyjna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl