Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utwardzenie powierzchni gruntu a samowola budowlana

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.05.2013

Kilka lat temu na swojej działce utwardziłem grunt za pomocą kostki brukowej bez zgłoszenia ani zezwolenia. Powierzchnia wyłożonej kostki nie przekracza wymaganego planem zagospodarowania przestrzennego stosunku zieleni do terenu zabudowanego. Niedawno zgłosiłem zamiar przystąpienia do utwardzenia gruntu, ale sąsiadka doniosła, że kostka już została położona. Co mi teraz grozi? Czy jest to samowola budowlana? W jaki sposób mogę zalegalizować kostkę bez jej rozbierania? Ile będzie wynosiła opłata legalizacyjna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należałoby zacząć od stwierdzenia tego, czy Pana działka jest działką budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Biorąc pod uwagę, że jest to siedlisko – zapewne tak jest.

 

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: „pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

[…]

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych […]”.

 

Zgodnie z art. 30 tejże ustawy prace te podlegają zgłoszeniu, ale dotyczy to działki budowlanej.

 

Bezsporne w sprawie jest to, że utwardzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia i w tym zakresie stanowi przypadek samowoli budowlanej. Skutki takiej samowoli podlegają usunięciu w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, nie mają do nich zastosowania natomiast przepisy art. 48 (dotyczące budowy bez pozwolenia) oraz art. 49b (dotyczące budowy bez wymaganego zgłoszenia). Utwardzenie powierzchni gruntu nie jest bowiem budową, lecz stanowi przypadek innych robót budowlanych.

 

Art. 50 Prawa budowlanego stanowi dla organów nadzoru budowlanego podstawę do wstrzymania robót budowlanych innych niż budowa prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W postanowieniu tym organ może nałożyć obowiązek przedstawienia w określonym terminie inwentaryzacji wykonanych już robót, odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz.

 

Utwardzenie wymagało zgłoszenia. Są to roboty budowlane, nie zaś budowa. Nie jest to także budowla, którą jest zgodnie z ustawą Prawo budowlane każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Jeśli utwardzenie nie przekracza procentu powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z planem zagospodarowania, nie powinno być problemu z pozytywnym zakończeniem postępowania.

 

Do obiektów budowlanych wzniesionych bez zgłoszenia stosuje się niższe opłaty legalizacyjne niż do obiektów postawionych bez pozwolenia na budowę (maksymalnie 5000 zł – art. 49b ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego). Utwardzenie nie jest uznawane przez ustawę za obiekt budowlany i w związku z tym nie powinna być pobrana opłata legalizacyjna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 10 =

»Podobne materiały

Dopuszczenie się samowoli budowlanej

Po włamaniu do mojego mieszkania w Krakowie zamontowałam kraty w loggii. Jestem właścicielką tego mieszkania. Po zamontowaniu krat poinformowałam o tym pisemnie wspólnotę mieszkaniową. Nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Dzisiaj dostałam od wspólnoty kopię pisma sąsiada mieszkającego nade mną, który to

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »