.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę

• Autor: Tomasz Ciasnocha

Mój brat chce mi przekazać gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę rolniczą. Jakie muszę spełnić warunki i co muszę zrobić, by do tego doszło? Dodam, że pracuję w szkole.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę

W podanej informacji nie precyzuje Pan, czy brat chce przekazać Panu gospodarstwo w związku z przejściem na emeryturę, czy chce uzyskać tzw. rentę strukturalną. W związku z powyższym moja odpowiedź będzie dotyczyła obu sytuacji.

 

Warunkiem uzyskania emerytury rolniczej, zgodnie z art. 19 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolnej.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając min gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewiduje warunków specjalnych dla nabywcy gospodarstwa rolnego. Może Pan więc przejąć gospodarstwo rolne brata w zamian za emeryturę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przyznanie prawa do renty strukturalnej

Sprawa wygląda inaczej w przypadku renty strukturalnej stanowiącej realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Aktem prawnym przyznającym uprawnienie do renty strukturalnej (nazywanej często emeryturą dla rolników przekazujących swoje gospodarstwo rolne) jest ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z aktem wykonawczym – Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z aktem wykonawczym – Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r.

 

W § 7 rozporządzenie precyzuje, jakie warunki musi spełniać osoba, której rolnik chce przekazach gospodarstwo rolne.

Jakie warunki musi spełnić osoba przejmująca gospodarstwo rolne?

Przejmujący gospodarstwo rolne nie może mieć ukończonego 50. roku życia oraz ustalonego prawa do renty lub emerytury. Ponadto musi posiadać kwalifikacje zawodowe:

 

  1. „wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
  2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Które okresy zalicza się do stażu pracy w rolnictwie?

„Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne:

 

  1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
  2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy, lub
  3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
  4. odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej”.

 

Jeżeli więc spełnia Pan któryś z wskazanych warunków, może Pan przejąć gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę, a praca w szkole nie jest żadną przeszkodą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu