.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 784 | Wyświetlono: 1-20

Wykonawca nie wykonał robót i porzucił pracę - odstąpienie od umowy i pozew o zapłatę

Miałam do wykończenia mieszkanie w stanie surowym. Wynajęty wykonawca prac wykończeniowych wziął pieniądze na materiał i zaliczkę na wykonanie tych prac. Mimo przypomnień nie przedłożył rachunków za materiał. Zaczął prace remontowe bez umowy, ciągle tłumacząc, że umowę...

Dzierżawa gminnej działki po śmierci dzierżawcy

Pytanie dotyczy poprawności działań gminy (wójta), które w moim przekonaniu mogą stanowić naruszenie prawa w zakresie mienia gminnego. Otóż pewna kobieta dzierżawiła od gminy działkę budowlaną. Nie wiedzieć dlaczego, po jej śmierci okazało się, że do tej dzierżawy został...

Jak zmusić poprzedniego właściciela domu do usunięcia rzeczy?

Sprzedawca domu nie wyniósł na czas wszystkich rzeczy i śmieci z nieruchomości. Nowy właściciel się wprowadził, spisał protokół, sprzedający zobowiązał się do zabrania pozostałości, na co miał miesiąc. Niestety nie wywiązał się z umowy. Co teraz można zrobić? Jak...

Wady techniczne mieszkania wykryte pół roku od zakupu - roszczenia wobec sprzedającego

Pół roku temu zakupiłem nieruchomość – suterenę 21 m 2 w miejscowości wypoczynkowej. Podczas oglądania mieszkania dostrzegłem pęknięcie w podłodze płytek łazienkowych i sprzedająca obniżyła cenę o kilka tysięcy złotych na naprawę tej podłogi. Poza tym...

Zapłata odstępnego za wycofanie się z umowy

Dostałem wezwanie do zapłaty tytułem odstępnego za wycofanie się z realizacji umowy. Kwota odstępnego to 22%, czyli około 5000 zł. Podczas podpisywania umowy konsultant nic nie wspominał o takim zapisie. Była wzmianka, że jeśli do 5 dni nie wpłacę około 50% zaliczki, to inwestor...

Nieprawidłowe wykonanie przydomowej oczyszczalni przez wykonawcę a odszkodowanie

Przeszło rok temu firma wykonała dla nas ekologiczną przydomową oczyszczalnię. Dysponujemy umową i całą dokumentację. Podczas zgłoszenia oczyszczalni do użytkowania okazało się, że wykonawca wykonał ją wadliwie – nie zachował bowiem odległości od studni sąsiada. Gmina...

Duża liczba napraw pojazdu na gwarancji

Mam problem z ciągnikiem siodłowym, który kupiłem 13 miesięcy temu. Pojazd nabyłem nowy w salonie, serwisuje/naprawiam w serwisie. Serwis nie potrafi poradzisz sobie z naprawą silnika, który nie ma mocy. Z serwisem tym mam podpisaną umowę serwisową na następne 3 lata, czyli mają...

Prawo do rodzinnego domu osoby zameldowanej i pracującej w gospodarstwie rolnym

Mieszkam i jestem zameldowana w domu matki od 32 lat. Robiłam również remont mieszkania. Mam poświadczenie, że ponad 12 lat pracowałam w gospodarstwie rolnym. Czy po tylu latach mam prawo do części rodzinnego domu, czy matka ma prawo wyrzucić mnie z dziećmi z domu?

Kosztowna naprawa miesiąc po zakupie samochodu - roszczenia wobec sprzedawcy

Niespełna dwa miesiące temu kupiłem samochód od przedsiębiorcy. Samochód był sprawny, przedsiębiorca niczego nie ukrywał, zapewniał, że rozrząd był wymieniony, tylko nie miał na to faktury – miał mi ją dostarczyć w późniejszym terminie. Pod maską jest naklejka, która...

Przepisanie nieruchomości i ruchomości do majątku osobistego małżonka

Jak przepisać majątek typu nieruchomość, a także ruchomości na małżonka w taki sposób, aby stanowił on odrębny majątek małżonka, ale jednocześnie strona, która obdarowała, była zabezpieczona jakimś prawem do tego majątku? Jakie zapisy zrobić w akcie notarialnym?...

Odszkodowanie od wykonawcy za źle wykonany remont po terminie

Zamówiłam firmę budowlaną, która miała zrobić remont i wykończenie łazienki. W sierpniu została podpisana umowa i dana zaliczka w kwocie 3500 zł. Prace miały rozpocząć się we wrześniu i trwać dwa tygodnie, ponieważ mąż pracuje za granicą i miał dwa tygodnie urlopu...

Firma remontowa nie wywiązała się z umowy, czy można naliczyć kary?

Sytuacja dotyczy wykończenia mieszkania przez firmę zajmującą się wykańczaniem mieszkań „pod klucz”. Firma nie tylko nie wywiązała się z terminu zakończenia prac, ale i z terminu usunięcia wad/zastrzeżeń spisanych na protokole odbioru. W umowie nie ma wpisanych kar...

Lokator zniszczył mieszkanie - jak odzyskać pieniądze za szkody?

Jestem właścicielem mieszkania które wynajmowałem lokatorowi na podstawie umowy okazjonalnej podpisanej u notariusza. Pobrałem kaucję 2 tys. złotych. Mieszkanie po obiorze na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego jest zdecydowanie w pogorszonym stanie, zepsute meble, brudne ściany,...

Remont domu teściów - jak się zabezpieczyć?

Teściowie posiadają dwa domy. Jeden z nich jest przeze mnie i mojego męża remontowany i mamy w nim zamieszkać. Koszt remontu wyniesie ok. 200 tys. Nie posiadamy żadnego prawa do tej nieruchomości. Czy mogę w jakikolwiek sposób się zabezpieczyć, żeby nie zostać tylko z...

Zwrot opłaty rezerwacyjnej na kupno mieszkania

Trzy miesiące podpisałem umowę na opłatę rezerwacyjną na kupno mieszkania . Zgodnie z nią do określonej daty mieliśmy podpisać akt notarialny, którego nie podpisaliśmy. W umowie zawarta była klauzula, że w razie niepodpisania aktu notarialnego lub rezygnacji opłata...

Wpłata zadatku na mieszkanie i wykrycie grzyba

Jestem w trakcie zakupu mieszkania. Wczoraj wpłaciłem spory zadatek, otrzymałem klucze i dostęp do mieszkania. Za 3 dni finalizujemy transakcję kupna-sprzedaży u notariusza. Mieszkanie jest świeżo po remoncie wykonanym przez firmę na zlecenie zbywcy. Dzisiaj, przy gruntowaniu ścian...

Niedotrzymanie warunków umowy o przeniesieniu udziałów w gospodarstwie rolnym

Problem dotyczy własności gospodarstwa rolnego. Sąd w postępowaniu spadkowym pominął porozumienia pomiędzy uczestnikami postępowania zawarte na piśmie w formie umowy cywilnej (nie notarialne!), że po otrzymaniu spadku swoje udziały darują nieodpłatnie jednemu uczestnikowi po...

Prawo dożywocia a nowy właściciel nieruchomości

Problem dotyczy dużej działki. W akcie notarialnym warunkowej umowy sprzedaży oraz w docelowym akcie notarialnym sprzedaży tej nieruchomości znajduje się zapis, że jej nabywca zobowiązuje się w ramach należnej część zapłaty wybudować drewniany pawilon dla sprzedającego z...

Wyłączenie rękojmi w umowie zakupu samochodu

Zakupiłem samochód podpisując, niekorzystną dla siebie umowę. Na umowie jest zapis, że nabywca „wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady na zasadach art. 558 1 K.c.”. Już na drugi dzień zaczęły się problemy z samochodem, które zakończą się...

Ustne wypowiedzenie umowy z siłownią

Pełnoletni syn chodził na siłownię w Katowicach. Wypowiedział umowę z siłownią ustnie i wyprowadził się do innego miasta. Tam mieszka i pracuje i chodzi na siłownię. Po półtora roku dostał pismo z sądu z nakazem zapłaty 1200 zł za siłownię. Nie dostał żadnej informacji,...

»Artykuły

Ilość: 34 | Wyświetlono: 1-20

Koronawirus jako przyczyna odstąpienia od umowy

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, wyjątkowej sytuacji. Jest to dla nas nowość, dlatego pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Niestety przepisy prawa są często skonstruowane w sposób ogólny i nie wszystkie sytuacje zostały przewidziane, tym bardziej, że nie było w ostatnich...

Koronawirus a kontrakty, kredyty, czynsz, anulowane wycieczki – co można zrobić?

Obecnie (14 marca 2020 r.) większość z nas jest jeszcze w ciężkim szoku, wciąż zastanawiając się, czy to rzeczywistość, czy science-fiction. Oto po 30 latach cieszenia się niczym niemal nieograniczoną (poza może stanem własnego portfela) wolnością, nagle w ciągu kilku dni...

Umowa w świetle przepisu art. 353 (1) K.c.

Zgodnie z art. 353 1 Kodeksu cywilnego strony mogą dowolnie kształtować treść i cel zawieranej umowy. Zasada ta może podlegać jednak pewnym ograniczeniom ze względu na naturę umowy, przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

Właściciel może zbyć należącą do niego ruchomość w zamian za zapłatę umówionej ceny. Do sprzedaży rzeczy ruchomej nie jest wymagane, co do zasady, zawarcie umowy w formie pisemnej. Wyjątki w tym zakresie występują w odniesieniu do umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Zwrot zadatku – niedostarczenie towaru

Zadatek to uregulowana w Kodeksie cywilnym instytucja prawna pełniąca funkcję odszkodowawczą, w przypadku niewywiązania się z umowy przez którąś ze stron. W zależności od charakteru w jakim strona występuje w umowie, może ona w pewnych przypadkach zadatek zatrzymać, lub...

Wypowiedzenie umowy najmu

Co do zasady, zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć najem , powołując się na postanowienia umowy lub też Kodeksu cywilnego. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje jednak najemcom lokali mieszkalnych.

Umowa o dzieło

Na mocy umowy o dzieło jedna ze stron umowy zobowiązuje się do osiągnięcia określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej, a następnie do przekazania go drugiej stronie za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

Umowa użytkowania lokalu

Umowa użytkowania lokalu to szczególny rodzaj umowy użyczenia rzeczy. Jest ona nieodpłatna, może zostać zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony, oraz wiąże się z obowiązkami zarówno po stronie użyczającego jak i biorącego do używania.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Częstą praktyką stosowaną przy sprzedaży mieszkań jest zawieranie przez strony umowy przedwstępnej , zanim dojdzie do zawarcia właściwej umowy sprzedaży. W zależności od formy i treści tej umowy może ona odnosić różne skutki.  

Zakup przez Internet od osoby prywatnej

Konsument dokonujący zakupów przez Internet jest szczególnie chroniony, jeśli nabywa towar od sprzedawcy będącego legalnie działającym przedsiębiorcą. Jednak oprócz umów sprzedaży zawieranych z udziałem profesjonalisty w obrocie, spotkać możemy się również z...

Warunek jako element treści czynności prawnej

Artykuł omawia możliwości zastosowania oraz przesłanki skuteczności zastrzegania warunku w umowie lub innej czynności prawnej.

Podstawowe sposoby zabezpieczenia wierzytelności

Artykuł omawia podstawowe formy zabezpieczenia wierzytelności w polskim prawie, w tym: zastaw zwykły i hipotekę oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel i poręczenie.

Użyczenie rzeczy

Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem umowy nieodpłatnego użyczenia rzeczy (ruchomej lub nieruchomości).

Prawo zatrzymania cudzej rzeczy

Artykuł omawia warunki zatrzymania cudzej rzeczy jako formy zabezpieczenia wierzytelności.

Zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza

Artykuł omawia warunki uzyskania zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza, należnych z tytułu dokonania czynności prawnej w formie aktu notarialnego.

Trusty w prawie polskim – powiernicze nabycie nieruchomości

Artykuł przedstawia instytucję powierniczego (fiducjarnego) zlecenia nabycia nieruchomości w prawie polskim w odniesieniu do konstrukcji trustu – instytucji obowiązującej w systemach anglosaskich.

Możliwości prawne odwołania darowizny

Artykuł omawia możliwości prawne odwołania darowizny.

Umowa przedwstępna

Artykuł omawia możliwości prawnego wykorzystania instytucji umowy przedwstępnej oraz skutki zawarcia tego typu umowy.

Wyzysk w prawie cywilnym

Artykuł omawia warunki konieczne dla uznania, że umowa została zawarta w warunkach wyzysku jednej ze stron oraz skutki tego stanu rzeczy.

Służebność drogi koniecznej

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z jedną z głównych postaci służebności – służebnością drogi koniecznej.

»Materiały

Ilość: 20 | Wyświetlono: wszystkie

Opłaty OC

Według prawa każdy obywatel będący właścicielem samochodu, którym jeździ po polskich drogach musi mieć ubezpieczenie OC. Opłaty OC są zróżnicowane oraz zależą od wielu czynników.

Odstąpienie od umowy kupna

Odstąpienie od umowy kupna jest możliwe w pewnych sytuacjach. Aby dowiedzieć się więcej o odstąpieniu od umowy kupna, poczytaj nasze porady lub zadaj pytanie prawnikowi.

Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia

Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia najczęściej uregulowany jest w zapisach tejże umowy. Czasami możliwy jest okres wypowiedzenia umow-zlecenia właściwie z dnia na dzień, jednak te kwestie lepiej wcześniej ustalić z pracodawcą. Poczytaj więcej o okresie wypowiedzenia umowy-zlecenia.

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący działkę rolną musi mieć świadomość, że na działce tego typu nie może wybudować domu, może ją jednak uprawiać (na różnych warunkach). Zakup nieruchomości zawsze jednak wymaga rozwagi.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży jest bardzo przydatnym typem umowy. Zatwierdzenie jej u notariusza da nam poczucie bezpieczeństwa. Warto zawrzeć umowę przedwstępną kupna-sprzedaży – zwłaszcza nieruchomości. Poczytaj o tym w naszym serwisie.

Jak wypowiedzieć umowę OC

Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę OC? Przeczytaj nasze porady, a w razie dalszych wątpliwości zadaj pytanie prawnikowi!

Jak wypowiedzieć umowę

Bardzo często zawieramy różnego typu umowy – najmu, kredytową, ubezpieczenia itd. Często jednak zdarza się, że z różnych przyczyn musimy lub chcemy wypowiedzieć umowę wcześniej. Dowiedz się, jak skutecznie i bezproblemowo wypowiedzieć umowę.

Wypowiedzenie umowy OC wzór

W niektórych sytuacjach właściciel samochodu jest zmuszony lub też chce wypowiedzieć ubezpieczycielowi umowę OC. Warto w takich sytuacjach znaleźć dobry wzór wypowiedzenia umowy OC. Pomożemy Ci w tym!

Wypowiedzenie umowy OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi opłacać każdy właściciel samochodu. W pewnych przypadkach jednak jest możliwe lub konieczne wypowiedzenie umowy OC - np. gdy sprzedamy nasz pojazd albo chcemy zmienić ubezpieczyciela.

umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników zatrudnianych na określonych zasadach, jednak ten typ umowy wiąże się także z innymi dziedzinami prawa. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych zawiera więc Kodeks cywilny. Dowiedz się więcej o umowie cywilnoprawnej lub...

Umowa darowizny auta

Jedną z popularnych form przeniesienia własności pomiędzy członkami rodziny jest umowa darowizny. W taki sposób można przekazać na przykład dziecku pieniądze czy samochód. Do przekazania nieruchomości konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego, a na przykład przy przekazaniu...

Darowizna od ojca

Czy darowizna od ojca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz jak należy ją udokumentować i w jaki sposób zgłosić w urzędzie skarbowym? Czy jeśli darowizną są środki pieniężne, należy spisać umowę darowizny? A może wystarczy opisanie przelewu tytułem...

Umowa darowizny wzór

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeśli umowa darowizny nie dotyczy nieruchomości, nie musi ona być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny wzór – jeśli darowizna dotyczy...

Darowizny w rodzinie

Najczęstszą formą przekazywania dóbr materialnych najbliższym są darowizny w rodzinie. Jeśli przekazujemy nieruchomość, darowizna musi zostać stwierdzona aktem notarialnym. Darowizny pieniędzy, cennych przedmiotów należy udokumentować spisaną umową darowizny. Jeśli chodzi o...

Umowa darowizny pieniędzy

Wśród członków najbliższej rodziny najczęstszą formą przekazania dóbr materialnych jest darowizna, gdyż osoby należące do I grupy podatkowej zwolnione są z podatku od spadków i darowizn. Należy pamiętać, że taka darowizna powinna być udokumentowana umową. Umowa darowizny...

Umowa darowizny pieniężnej

Nie ma obowiązku, aby umowa darowizny pieniężnej była sporządzana w formie aktu notarialnego, ale pod rygorem nieważności powinna mieć formę pisemną. Jednakże nawet jeśli umowa darowizny pieniężnej nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, będzie ważna, jeżeli spełnione...

Darowizna umowa

Darowizna – umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy (obdarowany) nie musi w żadnej formie płacić w zamian za darowiznę. Darowizna umowa –...

Darowizna dla rodziców

Darowizny objęte są w świetle prawa podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od tego podatku w przypadku darowizny między najbliższą rodziną. Tak więc darowizna dla dzieci w postaci środków pieniężnych czy też darowizna dla rodziców np....

Testament czy darowizna

W ciągu życia gromadzimy różne dobra, ale nie jesteśmy wieczni. Dlatego w pewnym momencie zastanawiamy się, jak je podzielić pomiędzy naszych najbliższych. Co będzie lepsze: testament czy darowizna jeszcze za życia? Nie ma najlepszego rozwiązania, trzeba zawsze dokładnie zastanowić...

Darowizna samochodu

Przeniesienie własności samochodu można przeprowadzić w drodze darowizny. Darowizna samochodu, nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeśli samochód zostanie faktycznie wydany obdarowanemu. Wymaga się jednak, aby umowę darowizny samochodu sporządzić w formie...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl