.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 735 | Wyświetlono: 1-20

Opóźnianie robót budowlanych przez wykonawcę - co zrobić?

Problem dotyczy notoryczne opóźnianie robót budowlanych przez wykonawcę. Dnia 25 maja podpisaliśmy umowę o roboty budowlane z firmą, zakończenie prac wg umowy jest na 26 lipca. Prawie całą należność została wpłacona. Prace wyburzeniowe poszły sprawnie i szybko, tak samo...

Hałas w nowym mieszkaniu - co zrobić?

Kupiłem od dewelopera nowe mieszkanie. Po wykończeniu mieszkania i wprowadzeniu się okazało się, że gdy sąsiad zza ściany uruchamia swój prysznic, w całym moim mieszkaniu jest taki hałas, że trudno to opisać. Pomiar telefonem hałasu przekroczył 60 dB. Dodam, że sąsiad lubi...

Żądanie spłaty pożyczki - co zrobić?

Czy muszę spłacić od razu znajomemu pożyczkę, której mi udzielił i spisaliśmy umowę(10 tys. zł, na rok, termin już minął). Kolega pożyczył mi pieniądze i spisaliśmy umowę dla formalności, teraz szantażuje mnie, i żąda spłaty pożyczki od razu bo są mu potrzebne...

Problemy z dokończeniem robót przez wykonawcę

Mam problem z wykonawcą robót dotyczących zabudowy kuchennej. Umowa na wykonanie mebli i ich montaż została podpisana 8.05 z terminem wykonania do 11.07. Część robót została wykonana, ale w dalszym ciągu korzystanie z kuchni jest niemożliwe. Wykonawca codziennie informuje mnie o...

Zmiana godziny wylotu i ceny wycieczki turystycznej a rezygnacja

Kupiłem wycieczkę turystyczną w biurze podróży za kwotę X dnia Y, a wylot ma być dnia Z o godzinie 11:45. Warto zauważyć, że nie minęło jeszcze 14 dni od zawiązania umowy. Wczoraj dostałem informację, że godzina lotu zmieniła się na godzinę 5:50, a cena wycieczki spadła o...

Zakup mieszkania z odroczonym terminem płatności

Chcę zakupić mieszkanie od znajomego z odroczonym terminem płatności, tzn. po podpisaniu aktu wpłacę 60% ceny, resztę w terminie 2 lat. Proszę o informację, jak formalnie to wygląda. Jak spiszemy akt u notariusza z odroczonym terminem płatności, to czy nieruchomość przechodzi na...

Udostępnienie działki w celu ocieplenia budynku sąsiada

W granicy mojej posesji na sąsiedniej działce znajduje się budynek, należący do gminy. Budynek ten ma być ocieplony łącznie z fundamentami. Zwrócono się do mnie jako sąsiada z prośbą o udostępnienie mojej działki (podwórka), gdyż remont jest niemożliwy bez skorzystania z...

Groźby wyrzucenia z domu przez matkę dorosłego dziecka

Mieszkam z matką w domu, który jest jej własnością. Jestem dorosły i jestem jej jedynym dzieckiem. Ja zajmuję piętro, a ona parter. Płacę minimum połowę rachunków lub więcej. Ostatnio nasze relacje pogorszyły się. Matka grozi mi, że wyrzuci mnie z domu. Jest to jednak mój dom...

Zła kwota na fakturze - jak odzyskać pieniądze?

Dziś sprzedałam samochód firmowy, który był w spółce z o.o., samochód został sprzedany na firmę. Niestety doszło do pomyłki z ceną, bo kto inny wystawiał fakturę, a kto inny ustalał z klientem telefonicznie cenę. To mąż ustalał kwotę, a ja wystawiłam fakturę, ale źle...

Czesne za żłobek w okresie pandemii

Właściciel żłobka, do którego uczęszcza moje dziecko, domaga się zapłaty pełnej kwoty tytułem opłaty czesnego, pomimo tego, że żłobek z powodu ograniczeń pandemicznych ma być zamknięty przez co najmniej 3 tygodnie. Dyrekcja powołuje się na zapis w umowie, który został...

Wycofanie się z kupna działki która miała być budowlana a jest działką rolną

Podpisałem z agentem nieruchomości umowę wstępną na zakup działki. Działka została przedstawiona jako działka budowlana – w umowie przedmiot sprzedaży przedstawiony ogółem jako „działka”. Wpłaciłem zadatek 7000 zł. Okazało się, że jest to działka rolna....

Przepisanie mieszkania za życia w celu uniknięcia sprawy spadkowej

Moja mama jest w ciężkim stanie po udarze. Jest właścicielką mieszkania, ja jestem jej jedyną córką i jedynym spadkobiercą. Mieszkam poza Polską. Chciałabym, by dokonała przepisania mieszkania na mnie jeszcze za życia, by uniknąć konieczności przeprowadzania spraw spadkowych po...

Podpisanie umowy z wodociągami z nowym najemcą mimo zaległości poprzedniego

Nasze przedsiębiorstwo wodociągowe podpisało umowę na dostarczenie wody z najemcą nieruchomości. Powstały zaległości, a właściciel nieruchomości wysłał nowego najemcę do podpisania nowej umowy. Kto ponosi odpowiedzialność za powstały dług oraz czy w ogóle jest możliwość...

Jak usunąć kabel energetyczny sąsiada z działki?

W nabyty tym przeze mnie gospodarstwie rolnym jest wykonane ziemne przyłącze elektroenergetyczne do działki sąsiedniej po drugiej stronie drogi gminnej. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że nigdy nie była wyrażona zgoda pisemna na umiejscowienie kabla w ziemi, nie istnieje...

Brak dostarczenia towaru mimo zapłaty

Miesiąc temu kupiłem towar za kwotę 970 zł. Otrzymałem fakturę pro forma i od razu zrobiłem przelew. Mimo zapłaty nadal towaru mi nie dostarczono, jestem ciągle zwodzony. Zażądałem zwrotu pieniędzy, ale nie dostałem odpowiedzi. Czuję się oszukany. Co mogę zrobić?

Sprzedaż mieszkania na kredyt bez założonej księgi wieczystej

Kupiłem mieszkanie na kredyt hipoteczny od dewelopera. Zostało już odebrane. Niestety na skutek zdarzeń losowych nie będę go jednak potrzebował i chciałbym je sprzedać. Złożony został wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis do hipoteki. Jednak te procedury w moim mieście...

Użyczenie prądu przez sąsiada - czy to legalne?

Mam działkę rekreacyjną, na której postawiłem domek holenderski. Nie ma na dziś możliwości, by podpisać umowę z zakładem energetycznym na dostawę energii. Jedyną możliwością na uzyskanie dostępu do energii elektrycznej jest użyczenie jej od sąsiada, który ma na swojej...

Rezygnacja z imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem - co mówią przepisy?

Mam pytania związane z planowaniem wypoczynku i, co się z tym wiąże, z usługami turystycznymi. Na wielu portalach internetowych oraz w ogólnie dostępnych warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych widzę wiele niejasności, sprawę komplikuje także zmiana ustawy o usługach...

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Na przestrzeni kilku miesięcy udzieliłam pożyczki, przelewając znajomej osobie łącznie 10 tys. zł z podpisami „pożyczka”. Osoba ta zwróciła mi tylko część środków. Jak mogę dochodzić zwrotu pożyczonych pieniędzy w całości?

Rozwiązanie umowy z operatorem komórkowym

Prowadzę jednoosobową firmę. Zdecydowałam się zerwać umowę z jednym z operatorów komórkowych na usługi Internetu. Aby uzyskać prędkość powyżej 20Mb/s, konieczne było podpisanie od razu dwóch umów (jedna na Internet, a druga na rozmowy). Za całość mam płacić 70...

»Artykuły

Ilość: 34 | Wyświetlono: 1-20

Koronawirus jako przyczyna odstąpienia od umowy

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, wyjątkowej sytuacji. Jest to dla nas nowość, dlatego pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Niestety przepisy prawa są często skonstruowane w sposób ogólny i nie wszystkie sytuacje zostały przewidziane, tym bardziej, że nie było w ostatnich...

Koronawirus a kontrakty, kredyty, czynsz, anulowane wycieczki – co można zrobić?

Obecnie (14 marca 2020 r.) większość z nas jest jeszcze w ciężkim szoku, wciąż zastanawiając się, czy to rzeczywistość, czy science-fiction. Oto po 30 latach cieszenia się niczym niemal nieograniczoną (poza może stanem własnego portfela) wolnością, nagle w ciągu kilku dni...

Umowa w świetle przepisu art. 353 (1) K.c.

Zgodnie z art. 353 1 Kodeksu cywilnego strony mogą dowolnie kształtować treść i cel zawieranej umowy. Zasada ta może podlegać jednak pewnym ograniczeniom ze względu na naturę umowy, przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

Właściciel może zbyć należącą do niego ruchomość w zamian za zapłatę umówionej ceny. Do sprzedaży rzeczy ruchomej nie jest wymagane, co do zasady, zawarcie umowy w formie pisemnej. Wyjątki w tym zakresie występują w odniesieniu do umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Zwrot zadatku – niedostarczenie towaru

Zadatek to uregulowana w Kodeksie cywilnym instytucja prawna pełniąca funkcję odszkodowawczą, w przypadku niewywiązania się z umowy przez którąś ze stron. W zależności od charakteru w jakim strona występuje w umowie, może ona w pewnych przypadkach zadatek zatrzymać, lub...

Wypowiedzenie umowy najmu

Co do zasady, zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć najem , powołując się na postanowienia umowy lub też Kodeksu cywilnego. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje jednak najemcom lokali mieszkalnych.

Umowa o dzieło

Na mocy umowy o dzieło jedna ze stron umowy zobowiązuje się do osiągnięcia określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej, a następnie do przekazania go drugiej stronie za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

Umowa użytkowania lokalu

Umowa użytkowania lokalu to szczególny rodzaj umowy użyczenia rzeczy. Jest ona nieodpłatna, może zostać zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony, oraz wiąże się z obowiązkami zarówno po stronie użyczającego jak i biorącego do używania.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Częstą praktyką stosowaną przy sprzedaży mieszkań jest zawieranie przez strony umowy przedwstępnej , zanim dojdzie do zawarcia właściwej umowy sprzedaży. W zależności od formy i treści tej umowy może ona odnosić różne skutki.  

Zakup przez Internet od osoby prywatnej

Konsument dokonujący zakupów przez Internet jest szczególnie chroniony, jeśli nabywa towar od sprzedawcy będącego legalnie działającym przedsiębiorcą. Jednak oprócz umów sprzedaży zawieranych z udziałem profesjonalisty w obrocie, spotkać możemy się również z...

Warunek jako element treści czynności prawnej

Artykuł omawia możliwości zastosowania oraz przesłanki skuteczności zastrzegania warunku w umowie lub innej czynności prawnej.

Podstawowe sposoby zabezpieczenia wierzytelności

Artykuł omawia podstawowe formy zabezpieczenia wierzytelności w polskim prawie, w tym: zastaw zwykły i hipotekę oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel i poręczenie.

Użyczenie rzeczy

Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem umowy nieodpłatnego użyczenia rzeczy (ruchomej lub nieruchomości).

Prawo zatrzymania cudzej rzeczy

Artykuł omawia warunki zatrzymania cudzej rzeczy jako formy zabezpieczenia wierzytelności.

Zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza

Artykuł omawia warunki uzyskania zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza, należnych z tytułu dokonania czynności prawnej w formie aktu notarialnego.

Trusty w prawie polskim – powiernicze nabycie nieruchomości

Artykuł przedstawia instytucję powierniczego (fiducjarnego) zlecenia nabycia nieruchomości w prawie polskim w odniesieniu do konstrukcji trustu – instytucji obowiązującej w systemach anglosaskich.

Możliwości prawne odwołania darowizny

Artykuł omawia możliwości prawne odwołania darowizny.

Umowa przedwstępna

Artykuł omawia możliwości prawnego wykorzystania instytucji umowy przedwstępnej oraz skutki zawarcia tego typu umowy.

Wyzysk w prawie cywilnym

Artykuł omawia warunki konieczne dla uznania, że umowa została zawarta w warunkach wyzysku jednej ze stron oraz skutki tego stanu rzeczy.

Służebność drogi koniecznej

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z jedną z głównych postaci służebności – służebnością drogi koniecznej.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton