.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie administracyjne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 20 | Wyświetlono: wszystkie

Opublikowane: 10.03.2023

Bezskuteczne odwołanie od opłaty adiacenckiej a naliczenie odsetek

Gmina ustaliła opłatę adiacencką. Odwołałem się do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję (maja), jednocześnie stwierdzając, że ta decyzja jest ostateczna i można odwołać się do WSA. Początkiem września na rozprawie zdalnej sąd oddalił moją skargę. Końcem...

Opublikowane: 08.03.2023

Skreślenie z listy studentów - odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy

W ubiegłym tygodniu syn dostał decyzję o skreśleniu z listy studentów. Był w szoku, bo według ocen, które miał wpisane w systemie, wszystko było zaliczone. Szybko wydrukował odwołanie od decyzji i zaniósł razem ze rzutem ekranu ocen do dziekanatu. Niestety, nie doczytał decyzji,...

Opublikowane: 04.06.2022

Nieprawidłowe ustalenie powierzchni działek przy modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Geodeta ze starostwa nieprawidłowo ustalił granice działek w ramach przeprowadzanej obecnie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Według ksiąg wieczystych moja działka ma pow. 21 arów, a sąsiednia (której właścicielką jest moja siostra) – 20 arów. Po jego pomiarach...


Żywopłot na pasie drogowym - nakaz usunięcia

10 lat temu zakupiliśmy z mężem dom jednorodzinny na rynku wtórnym. Zakupiona działka, narożna, granicząca z drogą, otoczona była starym, zaniedbanym żywopłotem, usytuowanym za płotem od strony ulicy na pasie drogowym. Krzaki mają ok. 40 lat. Dzięki naszym pracom pielęgnacyjnym...


Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować...


Jak zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB?

Chciałbym zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB. Jak do tego doprowadzić? Nieruchomości nie graniczą ze sobą, ale mam przesłanki, które w dość logiczny sposób spowodują, że mogę zostać stroną.


Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

Urząd wydał decyzję administracyjną jako organ nieodwoławczy. Była to decyzja pierwsza. Powołał się na art. 138 § 2 K.p.a. Przekazując moje odwołanie do wyższej instancji, napisał: „W zaskarżonej decyzji rzeczywiście omyłkowo przywołano niewłaściwy przepis prawa...


Śmierć uczestnika postępowania administracyjnego

W prowadzonej sprawie administracyjnej zawieszono postępowanie z uwagi na śmierć strony, oczekując na przedłożenie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Następcy prawni strony są znani, postępowanie spadkowe jednak...


Pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych i nakaz zwrotu wypłaconych świadczeń

Gdy przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych podjąłem krótką pracę na umowę-zlecenie, za co dostałem łącznie 170 zł. Nie zgłosiłem tego do PUP-u. Niestety starosta pozbawił mnie za to zasiłku i nakazał zwrot ok. 2700 zł. Mam bardzo trudną sytuację materialną i...


Pomyłka w decyzji administracyjnej, jak ją sprostować?

Została wydana decyzja administracyjna przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niestety w nagłówku decyzji wystąpił błąd polegający na podaniu niewłaściwej nazwy miejscowości – zamiast nazwy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...


Decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania

Organ prowadził postępowanie z urzędu, w trakcie postępowania zostało ono zawieszone z powodu art. 97.1 pkt 3) utratę przez stronę zdolności do czynności prawnych (strona była w szpitalu nieprzytomna). W czasie zawieszenia postępowania strona zmarła. Ponieważ postępowanie dotyczy...


Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Czy w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie pełnomocnik strony może być świadkiem?


Prawidłowy termin opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

31 maja przypada termin zapłaty drugiej raty za koncesję alkoholową. W tym roku była to sobota, wobec tego w poniedziałek (2 czerwca) wpłaciłam na konto gminy drugą ratę na koncesję. Urzędniczka stwierdziła, że termin przypadał więc na 30 maja; mogłam również dokonać...


Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

W mojej miejscowości przeprowadzana przez starostwo modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic działek? Po analizie wszystkich okoliczności tyczenia oraz straty w powierzchni gruntów, szerokości działek wyraźnie widzę, że...


Czyj jest rów melioracyjny, gdy jego położenie nie jest zgodne z mapami?

Przez moją działkę, tuż przy ścianie domu przebiega rów melioracyjny. Rów ten według map geodezyjnych i ewidencji gruntów powinien znajdować się na działce sąsiada. Złożyłem wniosek do gminy o przywrócenie stanu zgodnego z ewidencją, ale wójt przychyla się do wątpliwej...


Jak zmusić sąsiada do naprawy przepustu?

Na drodze prywatnej sąsiada był przepust drogowy z rurą w poprzek drogi o średnicy ok. 60 cm – biegnie tam rów wzdłuż kilku sąsiednich nieruchomości. Z czasem rura skorodowała i przepust się zerwał, a sąsiad – zamiast wymienić rurę – zasypał go gruzem. Podczas...


Czy spółka wodna dysponuje rowem na mojej posesji?

Przy pomiarach geodezyjnych mojej działki okazało się, że rów melioracyjny, który jest przed nią, a znajduje się przy drodze, należy do mnie, czyli jest na mojej ziemi. Postanowiłem go więc orurować i przysypać ziemią, żeby nie przeszkadzał. A tymczasem przed tygodniem...


Unieważnienie aktu własności ziemi

Po śmierci moich rodziców, w 1975 r., mój najstarszy brat – który mieszkał w ich gospodarstwie – na mocy ówcześnie obowiązujących przepisów otrzymał od naczelnika gminy akt własności ziemi. Od tego aktu można się było odwołać w okresie 7 dni. Nie otrzymałam...


Stwierdzenie ostateczności decyzji aktu własności

Chciałabym kupić pewną działkę, która ma trzech współwłaścicieli (każdy posiada po 1/3 własności). Problem polega na tym, że akt własności ziemi jednego z nich jest nieprawomocny (brakuje pieczęci o uprawomocnieniu). Urząd miasta nie chce stwierdzić ostateczności...


Odpis skargi kasacyjnej

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi? ...

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu ogródka piwnego przylegającego do lokalu nie wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dodatkowych formalności należy natomiast dopełnić, jeżeli ogródek piwny ma być zorganizowany okazjonalnie, poza stałym...

Odwołanie do SKO od decyzji organów samorządowych

Organami wyższego stopnia w stosunku do postępowań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są, z pewnymi wyjątkami, samorządowe kolegia odwoławcze . Do SKO możemy kierować w szczególności odwołania od decyzji wydawanych przez samorządy.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu