.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 27 | Wyświetlono: 1-20

Sprzeciw pracownika do kary nagany

Nasz pracownik umyślnie uszkodził opony w samochodzie koleżanki z pracy (podłożył gwoździe pod przednią oponę). Pracownikowi udzieliliśmy nagany i rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron, nie chcieliśmy dawać mu dyscyplinarki, ponieważ pracował u nas prawie 20 lat....

Sprzedaż sklepu z transferem pracowników

Prowadzę firmę, która jest właścicielem kilku sklepów w centrach handlowych. Jeden lokal chcę sprzedać na zasadach cesji innemu podmiotowi wraz z pracownikami, czyli chodzi o zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabywca będzie w tym miejscu prowadził identyczną...

Możliwość anulowania udzielonej opieki nad dzieckiem

Pracownicy została udzielona opieka nad dzieckiem (z art. 188 Kodeksu pracy). Następnie pracownica zwróciła się z prośbą o anulowanie tej opieki w jednym dniu. Czy pracodawca może to zrobić? Na jakiej podstawie prawnej?

Obniżony wymiar czasu pracy pracownicy po macierzyńskim

Moje pytanie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy na podstawie art. 186 K.p. Do końca tego miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Złożyła już wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i jednocześnie o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia powrotu...

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?

Sposoby pracodawcy na pozbycie się pracownicy po macierzyńskim

Od 1 października mam wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim i 2 tygodniach wychowawczego. Koleżanka z pracy poinformowała mnie, że mój powrót nie pasuje szefowi. Podobno będą chcieli mnie zwolnić albo zmienić warunki na gorsze, tak bym sama chciała zrezygnować. Czy...

Zmiana stanowiska w okresie ciąży

Jestem w ciąży. Z powodu restrukturyzacji w firmie pracodawca chce zmienić mi stanowisko na niższe i przenieść mnie do innej jednostki. Czy może to zrobić? Czy przy wypowiedzeniu zmieniającym obowiązuje okres wypowiedzenia?

Świadectwo zbiorcze za zakończone okresy pracy

Siedem lat temu podjęłam pracę w jednej firmie, w której pracuję do dziś. Pierwsza umowa była zawarta na czas określony, następne dwie też. Później miałam 2 dni przerwy i podpisano ze mną umowę na czas nieokreślony 3 lata temu. Nie otrzymałam...

Obliczenie początku ciąży w prawie pracy

26 maja podpisałam z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę z następnym dniem. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Przewidywana data porodu to 23 lutego. Napisałam do pracodawcy pismo z prośbą o przywrócenie mnie do pracy, ale odpowiedział, że...

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?

Czas na wręczenie pisma o karze nagany

Za przewinienie w pracy dokonane 3 tygodnie temu dostałam naganę, z którą się zgadzam. Po 3 dniach od zdarzenia przełożony przeprowadził ze mną rozmowę o sytuacji i spisał notatkę. Wczoraj dostałam dopiero pismo o nałożeniu kary nagany. Czy to nie za późno? Czy mogę...

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie umowy o pracę

Za kilka tygodni nabywam prawo do emerytury. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi , który osiągnął wiek emerytalny ? Słowem – czy może mnie zmusić do odejścia? 

Śmierć pracodawcy a świadectwo pracy

Co zrobić, aby po śmierci pracodawcy uzyskać świadectwo pracy ? Przepracowałem w jego firmie piętnaście lat, a teraz nie mogę tego udokumentować. Podobno powinienem zwrócić się z prośbą do spadkobierców zmarłego szefa, ale z tego, co wiem,...

Rejestracja związku zawodowego

Czy związek zawodowy może reprezentować pracownika od momentu podjęcia uchwały o założeniu związku, czy od chwili rejestracji w KRS? Pracodawca twierdzi, że nie musi konsultować się ze związkiem w sprawie zwolnienia pracownika, ponieważ...

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

Zawarcie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Mam umowę o pracę na czas określony do dnia 15.10.2010 r., a przebywam na zwolnieniu lekarskim do dnia 20.10.2010 r. Czy mogę zawrzeć nową umowę z pracodawcą od dnia 16.10.2010 r., w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy taka umowa może zostać zakwestionowana i na jakiej...

Umowa-zlecenie dla sprzedawcy w sklepie

Czy jest możliwość zatrudnienia sprzedawcy w małym sklepie spożywczo-przemysłowym na umowę-zlecenie zgodnie z przepisami prawa?

Oskarżenie przełożonej o pomówienie

Zajmuję kierownicze stanowisko. Od dawna spotykałam się z niechęcią mojej przełożonej. Co dziwne, nie miałyśmy żadnych kontaktów zawodowych ani osobistych. Postanowiłam niedawno odejść z firmy, co przełożona skomentowała słowami: „Dobrze się dzieje, bo jest Pani...

Powrót do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym (trwającym 12 miesięcy) do 19 września. Co się stanie, jeśli nastąpi nawrót choroby i nie dam rady stawić się do pracy 20 września? Czy mogę być zwolniona? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Czy po powrocie do pracy będzie mi przysługiwał...

Niższa stawka zasadnicza od współpracowników - co zrobić?

Mam 15-letni staż pracy. Pracuję w 5-osobowym zespole w firmie państwowej w wydziale zamiejscowym, którym kieruje naczelnik. Moi współpracownicy mają taki sam zakres czynności, różni nas nieznacznie staż pracy – oni pracują nieco dłużej. Mimo to mam od nich zdecydowanie...

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Nowelizacja kodeksu pracy - najważniejsze informacje

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany w Kodeksie Pracy. Dwie nowelizacje wprowadzają sporo zmian i dotyczą zarówno pracy zdalnej, jak i propracowniczych rozwiązań, związanych z wdrożeniem unijnych dyrektyw. Mają one stanowić odpowiedź na aktualne trendy na rynku. Kodeks Pracy...

»Materiały

Ilość: 31 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Termin wypowiedzenia

Termin wypowiedzenia umowy o pracę określa Kodeks pracy. Termin wypowiedzenia jest zależny od czasu, jaki pracownik przepracował w danej firmie, a także ewentualnie od typu umowy. Dowiedz się więc, jaki termin wypowiedzenia obowiązuje w Twojej sytuacji – przeczytaj o tym w naszych...

Kodek pracy

Kodex, Kodek czy Kodeks pracy? O terminach i pojęciu Kodeksu pracy przeczytaj w artykule.

Kodex pracy

Kodex czy Kodeks pracy? O terminach i pojęciu Kodeksu czytaj w artykule.

Kodeks pracy chorobowe

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik młodociany ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za każdy dzień objęty zwolnieniem lekarskim. Więcej na temat chorobowego w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy zwolnienia

Kodeks pracy określa przesłanki, które muszą zostać spełnione przez pracownika, aby pracodawca mógł skutecznie zwolnić pracownika z pracy. Czytaj w artykule jak szybko i skutecznie zwolnić pracownika.

Kodeks pracy urlop wypoczynkowy

W Kodeksie pracy uregulowano Ile należy się urlopu oraz jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodeks pracy urlop

Kodeks pracy każdemu pracownikowi zapewnia prawo do urlopu. Przepisy Kodeksu Pracy regulują czas pracy, dni wolne od pracy oraz urlop wypoczynkowy. Więcej na temat urlopów w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Kodeks pracy ciąża

Kodeks pracy zapewnia szczególne prawa kobietom w ciąży, jak również w okresie bezpośrednio po ciąży. O prawach kobiet w ciąży zamieszczonych w Kodeksie pracy czytaj w artykule

Kodeks pracy okres wypowiedzenia

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę uregulowane są w Kodeksie pracy. Jaki okres obowiązuje na złożenie wypowiedzenia z pracy, jakie prawa mają pracodawca i pracownik w okresie wypowiedzenia umowy o pracę czytaj w artykule.

Kodeks pracy nadgodziny

Kodeks pracy przewiduje dodatek pieniężny lub odpoczynek dla pracowników za pracę w nadgodzinach. Więcej na temat rekompensaty za nadgodziny czytaj w artykule.

Prawa pracownika i pracodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikom oraz pracodawcom przysługuje szereg uprawnień oraz obowiązków. O prawach i obowiązkach o których powinien pamiętać każdy pracownik oraz pracodawca czytaj w artykule.

Kodeks pracy nadgodziny

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za nadgodziny przypadające w nocy, w niedziele i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy. O...

Kodeks pracy wypowiedzenie

Zgodnie z Kodeksem pracy każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny albo czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Więcej na ten temat czytaj w artykule.

Kodeks pracy urlop macierzyński

Zgodnie z przypisami Kodeksu pracy urlop macierzyński jest prawem każdego pracownika i przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu macierzyńskiego, a pracownik nie ma możliwości rezygnacji z urlopu macierzyńskiego. O...

Kodeks pracy zwolnienie lekarskie

Pracownik ma nie tylko prawo ale i obowiązek nie wykonywać swej pracy z powodu choroby na podstawie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (zwane powszechnie zwolnieniem lekarskim). Zwolnienia lekarskie są wydane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i...

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

W Kodeksie pracy zostały zawarte zasady dotyczące praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę aż do momentu jej rozwiązania. Nie każdy pracownik oraz pracodawca zna swoje prawa i obowiązki, które wiążą się z wykonywaną przez...

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy dotyczące zasad wykonywania pracy zostały zawarte w przepisach Kodeksu pracy oraz w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w danym zakładzie pracy. Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków jakie posiadają pracownicy i pracodawca...

Prawa i obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracodawcy są bardzo trudne do interpretacji tak więc nie każdy pracodawca zna swoje prawa i obowiązki zamieszczone w Kodeksie pracy. W artykule postarano się o wyjaśnienie najbardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących praw i obowiązków pracodawcy.

Obowiązki i prawa pracownika

W tym artykule znajdziesz profesjonalnie opracowane zagadnienia dotyczące praw i obowiązków pracownika. Dowiedz się więcej o swoich prawach oraz obowiązkach jako pracownika.

Najnowszy Kodeks pracy

Autor w artykule omawia najnowsze normatywne zmiany w Kodeksie pracy za 2011 rok. Więcej na ten temat przeczytaj w artykule.

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl