Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo zbiorcze za zakończone okresy pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.08.2015

Siedem lat temu podjęłam pracę w jednej firmie, w której pracuję do dziś. Pierwsza umowa była zawarta na czas określony, następne dwie też. Później miałam 2 dni przerwy i podpisano ze mną umowę na czas nieokreślony 3 lata temu. Nie otrzymałam świadectwa pracy za okresy umów na czas określony. Obecnie potrzebuję otrzymać to świadectwo. Czy pracodawca może wystawić mi takie zbiorcze świadectwo? Jak rozwiązać tę sprawę? Jakie daty powinny być na świadectwie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 97 ustawy Kodeks pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

 

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

 

Obowiązujące od dnia 21 marca 2011r. (Dz. U. Nr 36, poz. 181) skomplikowane zmiany art. 97 mają na celu ograniczenie obowiązku wydania przez pracodawcę świadectwa pracy przy zachowaniu ochrony indywidualnych interesów pracownika.

 

Utrzymana została zasada, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo bez jego wniosku (z urzędu) w związku z ustaniem stosunku pracy. Wprowadzone od niej wyjątki dotyczą tylko umów terminowych, czyli umowy na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy. Oznacza to, że zawarcie umowy na czas nieokreślony po ustaniu umowy terminowej zawsze rodzi obowiązek wydania świadectwa dotyczącego tej umowy terminowej (ewentualnie, również poprzedzających ją) i odwrotnie – zawarcie umowy terminowej po umowie na czas nieokreślony rodzi ten obowiązek w odniesieniu do umowy na czas nieokreślony.

 

Wprowadzone w art. 97 KP ułatwienie dla pracodawcy polega na tym, że w miejsce obowiązku wydania z urzędu świadectwa pracy po ustaniu każdego terminowego stosunku pracy wprowadzony został obowiązek wydania z urzędu jednego świadectwa pracy obejmującego wszystkie zakończone stosunki pracy, które powstały na podstawie umów terminowych zawartych w okresie 2 lat. Nie ma wymogu, aby kolejna umowa obowiązywała bezpośrednio po ustaniu poprzedniej, wystarczy między nimi taka więź, aby był zachowany warunek „pozostawania w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy”. Obowiązek wydania świadectwa powstaje wówczas po ustaniu ostatniej z tych umów, zawartej nie później niż z upływem 2 lat, licząc od dnia zawarcia pierwszej umowy terminowej.

 

Przepisy o braku konieczności wydawania świadectw pracy wcześniej niż po 24 miesiącach trwania umów terminowych obowiązują dopiero od 2011 roku. Wcześniej pracodawca miał obowiązek – mimo ciągłości zatrudnienia – wydawać świadectwo pracy po zakończeniu każdej umowy.

 

W obecnej sytuacji pracodawca na Pani wniosek powinien wystawić świadectwo pracy obejmujące wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Musi to zrobić z bieżącą datą, gdyż nie ma możliwości wystawienia świadectwa pracy wstecz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VIII =

»Podobne materiały

Miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę pracowników budowlanych

Mam pytanie o miejsce wykonywania pracy. Zatrudniam pracowników elektromonterów, którzy w umowach o pracę jako miejsce wykonywania pracy mają wpisaną główną siedzibę firmy (ich praca de facto wiąże się z ciągłymi zmianami miejsc pracy). Obecnie pracownicy dojeżdżają do jednego miejsca, ale jest to i

 

Zawarcie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Mam umowę o pracę na czas określony do dnia 15.10.2010 r., a przebywam na zwolnieniu lekarskim do dnia 20.10.2010 r. Czy mogę zawrzeć nową umowę z pracodawcą od dnia 16.10.2010 r., w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy taka umowa może zostać zakwestionowana i na jakiej podstawie?

 

Konsekwencje przestępstwa popełnionego przez pracownika w miejscu pracy

Pracownica, którą zatrudniałem od pewnego czasu w sklepie, dopuszczała się czynów niezgodnych z prawem (co zarejestrowała zainstalowana kamera) – kradła artykuły i sprzedawała własny towar. Czy mogę ją tylko zwolnić dyscyplinarnie i wypłacić wynagrodzenie za przepracowany miesiąc (domaga się t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »