.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 61 | Wyświetlono: 1-20

Dwa stosunki pracy a nagroda jubileuszowa

Czy nagroda jubileuszowa należy się z jednego, czy z obu źródeł, jeśli w obu świadczę (lub świadczyłem) pracę? Pracowałem na 0,5 etatu w urzędzie miasta oraz jeszcze pracuję na cały etat na uczelni. Po skończeniu pracy w UM przedstawiłem świadectwo pracy na uczelni....

Nie dostałam nagrody rocznej, co zrobić?

Pracowałam w gminnej bibliotece na stanowisku dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze od dwóch miesięcy. Mój przełożony, czyli wójt, za dwa lata rok nie wypłacił mi nagrody rocznej (pozostali kierownicy i pracownicy instytucji kultury działający na terenie gminy otrzymali). Nie...

Ekwiwalent za urlop po długiej chorobie

Mam pytanie dotyczące ekwiwalentu za urlop po długiej chorobie. Moje zwolnienie lekarskie trwało 182 dni i zakończyło się w dniu 28 grudnia. W tym też dniu rozwiązałam umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Przysługiwało mi za 2021 rok 26 dni urlopu wypoczynkowego. Został mi...

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego po 45 latach pracy

Główny księgowy jest wynagradzany według ustawy kominowej. Czy ma prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy i w jakiej wysokości?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela po zwolnieniu

Mam pytanie odnośnie odprawy emerytalnej dla nauczyciela po zwolnieniu. W jednej szkole podstawowej przepracowałam 35 lat, a łącznie 37 lat jako nauczyciel. Z dniem 31 sierpnia zostałam zwolniona z Karty Nauczyciela – brak godzin. Jednak ZUS emeryturę przyznał mi z dniem 17...

Obniżenie wynagrodzenia przez pracodawcę a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, w firmie wprowadzono nowe zasady wynagradzania ogółu pracowników, które podpisałem na zasadzie porozumienia, powodując obniżenie wynagrodzenia. Po 5 miesiącach opublikowano modelową strukturę zatrudnienia bez zarządzenia wprowadzającego, w której...

Wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia

Na jakiej podstawie wypłaca się wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia? Mamy dwóch pracowników, którzy dostarczyli w trakcie zatrudnienia dokumenty świadczące o dłuższym stażu i pojawiły się wątpliwości, czy należy dodatek wypłacić, a jeśli tak, to w jakiej...

Pracodawca nie wypłacił części wynagrodzenia (prowizji od sprzedaży) - co zrobić?

Mam problem z byłym pracodawcą, który nie wypłacił mi części należnego wynagrodzenia – prowizji za miesiąc sierpień z tytuły umowy o pracę. Stosunek pracy trwał do końca sierpnia. Zgodnie z umową do końca września powinnam otrzymać prowizję miesięczną w wysokości...

Odprawa rentowa z zakładu pracy

Sprawa dotyczy odprawy rentowej z zakładu pracy. Mąż wykorzystał 182 dni zwolnienia z powodu choroby i złożył wniosek o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik wniosek odrzucił ze względu na stan zdrowia i polecił złożyć wniosek o przyznanie renty z powodu...

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii

Pracuję w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W związku z pandemią realizujemy zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zdalnie. Od marca nie mamy wypłacanego dodatku za trudne warunki pracy. Dyrektor nie poinformował nas, że przez czas zdalnej nauki nie będzie on wypłacany. Jakie...

Wynagrodzenie za pracę na cały etat mimo umowy na pół etatu

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w firmie (międzynarodowa korporacja) od 1 września na pół etatu. Od października miałam dostać umowę na pełen etat, trochę się to przedłużało, ale umowę na pełen etat dostałam od 1 listopada. W październiku jednak przepracowałam 160...

Wynagrodzenie za urlop jako średnia z trzech miesięcy

W mojej firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy za nadgodziny. Za nadgodziny (sobota,niedziela) dostajemy co miesiąc po stawce angażowej (w moim przypadku 20 zł brutto) + setki i pięćdziesiątki przechodzą do tzw. banku godzin. Bank godzin wypłacany jest nam po...

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Mamy problem z wyliczeniem kwoty nagrody jubileuszowej. Otóż pracownik ma otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (100% wynagrodzenia). Do obliczenia kwoty nagrody bierzemy średnią z 3 ostatnich miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach otrzymywał dopłatę do minimalnego...

Czy przysługuje nagroda jubileuszowa za łącznie 40 lat?

W 2012 r. przeszedłem na emeryturę po przepracowaniu 32 lat, 4 pełnych miesięcy w MSWiA (policja). Jeszcze w okresie tej pracy otrzymałem nagrodę jubileuszową za 35 lat (doliczano okres studiów). Od 2013 r. podjąłem pracę na umowę-zlecenie jako nauczyciel akademicki. W takim...

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - czy należy mi się odprawa?

W marcu tego roku wypowiedziałem umowę o pracę, będąc w przekonaniu, że mogę przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Okazało się, że brakło mi około 1 miesiąca (w tej chwili mam ukończone 60 lat). W związku z tym rozpocząłem starania o nauczycielskie...

Niewypłacanie zasiłku macierzyńskiego przez firmę - co zrobić?

Aktualnie jestem za zasiłku macierzyńskim, ten zasiłek wypłaca mi pracodawca. Jest to prywatna firma z zatrudnieniem ok. 60 osób. Zbliża się kolejny termin wypłacenia mojego zasiłku, a firma nie wypłaciła mi zasiłku macierzyńskiego za ubiegłe dwa miesiące. Co w takiej sytuacji...

Obciążenie pracownika kosztami za błąd

Pracodawca chce obciążyć pracownika kosztami za błąd. Ile może zabrać z wypłaty? Pracownik ma umowę na czas określony, do końca roku.

Pensja za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Do niedawna byłam na rocznym macierzyńskim. Po tym macierzyńskim przeszłam od razu na urlop wypoczynkowy. Na macierzyńskim otrzymywałam 80% pensji, a teraz będąc na urlopie wypoczynkowym cały pełny miesiąc, otrzymałam mniejszą pensję. Kadrowe powiedziały mi, że urlop został...

Wypłata dodatku do wynagrodzenia, czy potrzebny aneks do umowy?

Firma zatrudnia powyżej 20 pracowników, regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę dodatków za przydzielone pracownikowi dodatkowe obowiązki. Czy dla przyznania i wypłaty dodatku wystarczy pismo na przykład takiej treści: „Przyznaję Panu dodatek za … w wysokości...

Powrót na 3/4 etatu po macierzyńskim a wynagrodzenie

Chcę wrócić do pracy (jestem na urlopie wypoczynkowym po macierzyńskim) na 3/4 etatu z obawy przed zwolnieniem, na stanowisko kierownicze. Jak będzie liczone wynagrodzenie, czy to będzie 3/4 obecnego wynagrodzenia na tym stanowisku (skąd mam wiedzieć, ile to wynagrodzenie po...

»Artykuły

Ilość: 6 | Wyświetlono: wszystkie

Wynagrodzenie według ustawy kominowej

Na mocy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej potocznie „ustawą kominową”, wynagrodzenie osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami z udziałem Skarbu Państwa nie może przekraczać określonego limitu.

Jawność wynagrodzenia

Informacje o wynagrodzeniu pracowników są co do zasady tajne. Jednak istnieją pewne kategorie zawodów czy pełnionych funkcji publicznych, w przypadku których tajność wynagrodzenia nie jest gwarantowana prawnie. Wprost przeciwnie, istnieją ustawy, które wprost nakazują...

Płaca minimalna - ustalenie płacy i co oznacza dla pracownika?

Płaca minimalna to najmniejsze możliwe wynagrodzenie, jakie może być wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Sposób jej obliczania uregulowany jest ustawowo. Wysokość płacy minimalnej corocznie jest przedmiotem negocjacji pomiędzy...

Odprawa pośmiertna - komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.

Działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej a pozostawanie w stosunku pracy

Ochotnicza Straż Pożarna świadczy społecznie na terytorium Polski pomoc od blisko wieku. Dzięki swojej pracy jej członkowie wspierają działania zawodowych jednostek ratowniczych, których w skali kraju jest ciągle zbyt mało. Obecność OSP okazuje się szczególnie konieczna...

Podstawowe ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009

W sytuacji gdy po raz kolejny zbliża się termin złożenia rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (przypominam, że termin ten mija 30 kwietnia 2010 r. * ) pewnie wielu naszych Czytelników zastanawia się, jak może zmniejszyć wysokość swoich...

»Materiały

Ilość: 13 | Wyświetlono: wszystkie

Podstawa wynagrodzenia

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia za czas choroby pracownika? Więcej na temat podstawa wynagrodzenia czytaj w artykule.

Płaca za nadgodziny

Ile zapłacić pracownikowi za nadgodziny? Więcej na temat płaca za nadgodziny czytaj w artykule.

Dieta delegacja krajowa

Pracownikom, których przedsiębiorca oddelegował do odbycia podróży służbowej, przysługują diety. Jeśli podróż służbowa krajowa trwała od 8 do 12 godzin pracownikowi przysługuje połowa diety, a jeżeli ponad 12 godzin to dieta w pełnej wysokości. Więcej na temat diet za...

Diety pracownicze

Pracodawca ma obowiązek zwrotu wydatków, które pracownik poniósł w trakcie odbycia podróży służbowej. Wysokość diet pracowniczych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w...

Kwota delegacji

Jaką kwotę delegacji ma wypłacić pracodawca pracownikowi tytułem delegacji służbowej? Więcej szczegółowych informacji na temat diet oraz kwot delegacji czytaj w artykule.

Okresy wypowiedzenia

W artykule omówiono problematykę okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Obliczanie wypłaty

W artykule opisano jak obliczyć wartość otrzymywanej przez pracownika wypłaty netto, czyli po potrąceniu podatków i składek emerytalnych.

Naliczanie wynagrodzenia

Kwestia naliczania wynagrodzenia nasuwa wiele pytań i wątpliwości nie tylko u pracownika ale również u pracodawcy. Przyczyną tego stanu jest to, że naliczanie wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowane w przepisach prawa pracy. Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie, czytaj w artykule.

Obliczanie wynagrodzenia

Kwestie dotyczące obliczania wynagrodzenia interesują zarówno pracodawców jak i pracowników. Jak samodzielnie i prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule.

Oblicz wynagrodzenie

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? To pytanie interesuje zarówno pracodawców jak i pracowników. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki, dzięki którym samodzielnie obliczysz swoje wynagrodzenie.

Kodeks pracy odprawa

Odprawa to świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w określonych sytuacjach, wynikających zarówno z Kodeksu Pracy, jak i z innych ustaw. O szczegółach regulacji odpraw w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Obliczenie pensji

Jak obliczyć wartość netto pensji pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracownika oraz pracodawcę? Czytaj dalej w artykule.

Obliczenie wynagrodzenia

Obliczenie miesięcznego wynagrodzenie pracownika może być skomplikowane. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące obliczenia wynagrodzenia pracowników.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl