.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 164 | Wyświetlono: 1-20

Nie dostałam nagrody rocznej, co zrobić?

Pracowałam w gminnej bibliotece na stanowisku dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze od dwóch miesięcy. Mój przełożony, czyli wójt, za dwa lata rok nie wypłacił mi nagrody rocznej (pozostali kierownicy i pracownicy instytucji kultury działający na terenie gminy otrzymali). Nie...

Czy służba wojskowa zalicza się do nagrody jubileuszowej?

Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej (1988-1989) nigdzie nie pracowałem. Bezpośrednio po odbyciu tej służby przez 2,5 miesiąca także nie byłem nigdzie zatrudniony. Podjąłem pracę z początkiem 1990 r. Czy w moim przypadku zasadnicza służba wojskowa wlicza się do...

Ekwiwalent za urlop po długiej chorobie

Mam pytanie dotyczące ekwiwalentu za urlop po długiej chorobie. Moje zwolnienie lekarskie trwało 182 dni i zakończyło się w dniu 28 grudnia. W tym też dniu rozwiązałam umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Przysługiwało mi za 2021 rok 26 dni urlopu wypoczynkowego. Został mi...

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego po 45 latach pracy

Główny księgowy jest wynagradzany według ustawy kominowej. Czy ma prawo do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy i w jakiej wysokości?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela po zwolnieniu

Mam pytanie odnośnie odprawy emerytalnej dla nauczyciela po zwolnieniu. W jednej szkole podstawowej przepracowałam 35 lat, a łącznie 37 lat jako nauczyciel. Z dniem 31 sierpnia zostałam zwolniona z Karty Nauczyciela – brak godzin. Jednak ZUS emeryturę przyznał mi z dniem 17...

Obniżenie wynagrodzenia przez pracodawcę a dodatek wyrównawczy

Jestem w wieku przedemerytalnym, w firmie wprowadzono nowe zasady wynagradzania ogółu pracowników, które podpisałem na zasadzie porozumienia, powodując obniżenie wynagrodzenia. Po 5 miesiącach opublikowano modelową strukturę zatrudnienia bez zarządzenia wprowadzającego, w której...

Niższe wynagrodzenie po podjęciu pracy niż w ofercie o pracę

Wraz z nowym rokiem zacząłem szukać pracy i zgłosiłem się jeden z pobliskich firm. Po rozmowie wstępnej przesłano mi na e-maila bardzo dobrą ofertę + premie, benefity itd. W odpowiedzi na ofertę zadzwoniłem do kadr tej firmy, aby upewnić się co do wynagroszenia. Pani zajmująca...

Wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia

Na jakiej podstawie wypłaca się wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia? Mamy dwóch pracowników, którzy dostarczyli w trakcie zatrudnienia dokumenty świadczące o dłuższym stażu i pojawiły się wątpliwości, czy należy dodatek wypłacić, a jeśli tak, to w jakiej...

Pracodawca nie wypłacił części wynagrodzenia (prowizji od sprzedaży) - co zrobić?

Mam problem z byłym pracodawcą, który nie wypłacił mi części należnego wynagrodzenia – prowizji za miesiąc sierpień z tytuły umowy o pracę. Stosunek pracy trwał do końca sierpnia. Zgodnie z umową do końca września powinnam otrzymać prowizję miesięczną w wysokości...

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika. Pracownica wróciła z urlopu rodzicielskiego 6 października 2020. Obecnie jest na urlopie wypoczynkowym. 30 października 2017 rozpoczęła chorobowe związane z macierzyństwem, do 9 stycznia 2019 przebywała na...

Odprawa rentowa z zakładu pracy

Sprawa dotyczy odprawy rentowej z zakładu pracy. Mąż wykorzystał 182 dni zwolnienia z powodu choroby i złożył wniosek o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik wniosek odrzucił ze względu na stan zdrowia i polecił złożyć wniosek o przyznanie renty z powodu...

Jak domagać się zapłaty wynagrodzenia?

Była zatrudniona na umowę o pracę od kwietnia 2016 r. Od lutego 2017 r. byłam na zwolnieniu związanym z ciążą, od sierpnia 2017 r. na macierzyńskim oraz wychowawczym, natomiast tak się ułożyło, że zaszłam w drugą ciążę i od lipca 2018 r. byłam na zwolnieniu, a od stycznia...

Brak dodatku podczas pracy zdalnej w czasie pandemii

Pracuję w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. W związku z pandemią realizujemy zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zdalnie. Od marca nie mamy wypłacanego dodatku za trudne warunki pracy. Dyrektor nie poinformował nas, że przez czas zdalnej nauki nie będzie on wypłacany. Jakie...

Zaniżona kwota wynagrodzenia na umowie a zasiłek chorobowy

Pod koniec zeszłego roku, przez 3 miesiące, byłem zatrudniony na umowę na czas określony z zaniżoną kwotą wynagrodzenia na umowie. W tym okresie uległem wypadkowi przy pracy. Pracodawca nie przedłużył że mną umowy ani nie poczuwa się w obowiązku wypłacania mi...

Wypłata dodatku urlopowego dla pracowników

Zbliża się okres urlopowy i będziemy wypłacać pracownikom dodatki urlopowe (firma zatrudnia 11 osób). W zeszłym roku wypłacaliśmy ok. 900 zł. Słyszałem, że ta kwota może być niższa. Interesuje mnie, czy są jakieś widełki i czy trzeba było wcześniej powiadomić o tym...

Wynagrodzenie za pracę na cały etat mimo umowy na pół etatu

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w firmie (międzynarodowa korporacja) od 1 września na pół etatu. Od października miałam dostać umowę na pełen etat, trochę się to przedłużało, ale umowę na pełen etat dostałam od 1 listopada. W październiku jednak przepracowałam 160...

Obciążenie pracownika za wymianę towaru bez paragonu

Pracowałam w salonie jubilerskim. Podczas wymiany pierścionka przez klienta na większy (zakupiony był za mały) klient w chwili wymiany nie miał przy sobie paragonu, obiecał, że go doniesie, aczkolwiek jeszcze tego nie zrobił. Właścicielka salonu jubilerskiego wystawiła na mnie...

Wynagrodzenie za urlop jako średnia z trzech miesięcy

W mojej firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy za nadgodziny. Za nadgodziny (sobota,niedziela) dostajemy co miesiąc po stawce angażowej (w moim przypadku 20 zł brutto) + setki i pięćdziesiątki przechodzą do tzw. banku godzin. Bank godzin wypłacany jest nam po...

Wynagrodzenia za pracę w soboty

Jestem lekarzem zatrudnionym na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe. Umowa z NFZ-etem, którą realizuje zatrudniająca mnie przychodnia, wymaga również pracy w soboty (6 godzin). Pracodawca zaproponował mi realizację...

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Mamy problem z wyliczeniem kwoty nagrody jubileuszowej. Otóż pracownik ma otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (100% wynagrodzenia). Do obliczenia kwoty nagrody bierzemy średnią z 3 ostatnich miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach otrzymywał dopłatę do minimalnego...

»Artykuły

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Wynagrodzenie według ustawy kominowej

Na mocy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej potocznie „ustawą kominową”, wynagrodzenie osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami z udziałem Skarbu Państwa nie może przekraczać określonego limitu.

Jawność wynagrodzenia

Informacje o wynagrodzeniu pracowników są co do zasady tajne. Jednak istnieją pewne kategorie zawodów czy pełnionych funkcji publicznych, w przypadku których tajność wynagrodzenia nie jest gwarantowana prawnie. Wprost przeciwnie, istnieją ustawy, które wprost nakazują...

Odprawa pośmiertna - komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.

Działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej a pozostawanie w stosunku pracy

Ochotnicza Straż Pożarna świadczy społecznie na terytorium Polski pomoc od blisko wieku. Dzięki swojej pracy jej członkowie wspierają działania zawodowych jednostek ratowniczych, których w skali kraju jest ciągle zbyt mało. Obecność OSP okazuje się szczególnie konieczna...

Podstawowe ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009

W sytuacji gdy po raz kolejny zbliża się termin złożenia rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (przypominam, że termin ten mija 30 kwietnia 2010 r. * ) pewnie wielu naszych Czytelników zastanawia się, jak może zmniejszyć wysokość swoich...

»Materiały

Ilość: 13 | Wyświetlono: wszystkie

Podstawa wynagrodzenia

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia za czas choroby pracownika? Więcej na temat podstawa wynagrodzenia czytaj w artykule.

Płaca za nadgodziny

Ile zapłacić pracownikowi za nadgodziny? Więcej na temat płaca za nadgodziny czytaj w artykule.

Dieta delegacja krajowa

Pracownikom, których przedsiębiorca oddelegował do odbycia podróży służbowej, przysługują diety. Jeśli podróż służbowa krajowa trwała od 8 do 12 godzin pracownikowi przysługuje połowa diety, a jeżeli ponad 12 godzin to dieta w pełnej wysokości. Więcej na temat diet za...

Diety pracownicze

Pracodawca ma obowiązek zwrotu wydatków, które pracownik poniósł w trakcie odbycia podróży służbowej. Wysokość diet pracowniczych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w...

Kwota delegacji

Jaką kwotę delegacji ma wypłacić pracodawca pracownikowi tytułem delegacji służbowej? Więcej szczegółowych informacji na temat diet oraz kwot delegacji czytaj w artykule.

Okresy wypowiedzenia

W artykule omówiono problematykę okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Obliczanie wypłaty

W artykule opisano jak obliczyć wartość otrzymywanej przez pracownika wypłaty netto, czyli po potrąceniu podatków i składek emerytalnych.

Naliczanie wynagrodzenia

Kwestia naliczania wynagrodzenia nasuwa wiele pytań i wątpliwości nie tylko u pracownika ale również u pracodawcy. Przyczyną tego stanu jest to, że naliczanie wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowane w przepisach prawa pracy. Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie, czytaj w artykule.

Obliczanie wynagrodzenia

Kwestie dotyczące obliczania wynagrodzenia interesują zarówno pracodawców jak i pracowników. Jak samodzielnie i prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule.

Oblicz wynagrodzenie

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? To pytanie interesuje zarówno pracodawców jak i pracowników. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki, dzięki którym samodzielnie obliczysz swoje wynagrodzenie.

Kodeks pracy odprawa

Odprawa to świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w określonych sytuacjach, wynikających zarówno z Kodeksu Pracy, jak i z innych ustaw. O szczegółach regulacji odpraw w Kodeksie pracy czytaj w artykule.

Obliczenie pensji

Jak obliczyć wartość netto pensji pracownika oraz wysokość należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracownika oraz pracodawcę? Czytaj dalej w artykule.

Obliczenie wynagrodzenia

Obliczenie miesięcznego wynagrodzenie pracownika może być skomplikowane. Artykuł zawiera podstawowe wskazówki dotyczące obliczenia wynagrodzenia pracowników.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl