.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do powtórnej nagrody jubileuszowej dla pracownika wojskowa

Jestem pracownikiem wojska z 35-letnim stażem pracy. W 2011 r. otrzymałam nagrodę jubileuszową po 35 latach, wliczając w to 6 lat opieki nad trójką dzieci. W 2012 r. w związku z koniecznością uzyskania prawa do pobierania emerytury zwolniłam się na trzy dni i ponownie zawarłam nową umowę. W myśl nowych zasad naliczania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej straciłam prawo do wypłaty jubileuszówki po 40 latach. Czy w tym roku, kiedy zgodnie z nowymi zasadami nieuwzględniającymi opieki nad dziećmi, jako nowo przyjęty pracownik mam prawo do powtórnej nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do powtórnej nagrody jubileuszowej dla pracownika wojskowa

Fot. Fotolia

Zasady obliczania stażu pracy dla potrzeb ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej

Pani jako pracownik, który przeszedł na emeryturę, skorzystała z prawa do nagrody jubileuszowej według zasad, jakie obowiązywały w dniu nabycia do niej prawa. Co do zasady nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu przez pracownika (funkcjonariusza lub urzędnika) odpowiedniego stażu pracy.

 

Według zasad obliczania stażu pracy dla potrzeb ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej: okres 35 lat upłynął po raz pierwszy w roku 2011 oraz upłynie ponownie w roku 2017 po zmianie tych zasad. W przypadku pierwszych 35 lat otrzymała Pani nagrodę.

 

Nagroda jubileuszowa jest dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym określonym pracownikom. Wypłaca się ją niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, czyli po osiągnięciu przez osobę zatrudnioną wymaganych lat pracy. Zarówno prawo do niej, jak i jej wysokość zależą bowiem wyłącznie od stażu pracy. Zasady jego ustalania nie są jednak wszędzie jednakowe. Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy ta sama osoba nabywa teoretycznie prawo do nagrody jubileuszowej określonego stopnia dwa razy.

Możliwość wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej

Regulacja zatrudnienia pozwala na wcześniejszą jej wypłatę, gdy osobie odchodzącej na emeryturę lub rentę do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy. Wówczas nagroda wypłacana jest w dniu ustania stosunku pracy czy stosunku służbowego. Jeśli taka osoba w krótkim czasie po odejściu na emeryturę zdecyduje się na podjęcie pracy u pracodawcy, funkcjonującego pod rządami tej samej ustawy (przepisów), nie nabywa ona ponownie prawa do nagrody, z uwagi na to, że skorzystała już z prawa do niej.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie I PRN 62/96 „pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dacie wejścia w życie przepisów przewidujących korzystniejsze dla niego warunki jej nabycia , jeżeli ma w tym dniu wymagany staż pracy ustalony według nowych przepisów”.

Czy można powtórnie nabyć prawo do nagrody jubileuszowej?

W Pani przypadku trudno mówić o tym, że nowe zasady są dla Pani korzystniejsze. Co prawda można uznać, że okres stażu pracy obliczany według nowych zasad nie może upłynąć zanim zostały one wprowadzone i rozumieć w ten sposób, że w dniu wejścia w życie nowych uregulowań „mijają” okresy uprawniające do nabycia nagrody; a po tym dniu mijają okresy uprawniające do nabycia nagrody, choćby w razie ich wyliczenia w myśl starych zasad nagroda była już wypłacona.

 

Reasumując – nie nabywa Pani prawa do nagrody za 35 lat pracy według nowych zasad, bowiem już otrzymała Pan nagrodę za owe 35 lat. A prawa do nagrody jubileuszowej nie nabywa się dwa razy.

 

Należałoby zwrócić uwagę, czy w regulacji zmieniającej nie ma zapisów na ten temat. Np: „osoby, które nabyły prawo do nagrody na za staż pracy wg poprzednich zasad (np. za30 lat), nabywają prawo do nagrody za taki sam staż pracy (za 30 lat) wg zmienionych zasad”.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl