.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odprawa rentowa z zakładu pracy

Sprawa dotyczy odprawy rentowej z zakładu pracy. Mąż wykorzystał 182 dni zwolnienia z powodu choroby i złożył wniosek o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik wniosek odrzucił ze względu na stan zdrowia i polecił złożyć wniosek o przyznanie renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy. ZUS zawiadomił zakład pracy męża o odmowie zasiłku rehabilitacyjnego. Zakład pracy zerwał umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w związku z art. 53 § 1 pkt 1b). Zwolnienie lekarskie zakończyło się 5.03.2020, a od 6.03.2020 mąż otrzymał rentę. Czy w takim przypadku mężowi należy się wypłata odprawy rentowej z zakładu pracy? Jeżeli tak, to proszę o poradę, na jakiej podstawie mogę wystąpić o wypłatę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odprawa rentowa z zakładu pracy

Odprawa przy przejściu na rentę

Zgodnie z art. 921 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

Przejście na rentę niejedyną przyczyną rozwiązania umowy

W przepisie tym ustawodawca powiązał prawo do odprawy emerytalno-rentowej z ustaniem stosunku pracy. Jak jednak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 28.07.1999 r. (sygn. akt I PKN 174/99), przejście na emeryturę nie musi być jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Odprawa przysługuje bowiem z uwagi na fakt przejścia na emeryturę (rentę), niezależnie od przyczyn, które legły u podstaw rozwiązania stosunku pracy.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 8.12.1993 r. (sygn. akt I PRN 111/93) uznał, że przewidziany w przepisach regulujących prawo do odprawy związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej może mieć nie tylko charakter przyczynowy lub czasowy, ale także funkcjonalny. Ten ostatni związek występuje wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury lub renty inwalidzkiej, ale nabycie prawa do jednego z tych świadczeń i przyznanie świadczenia po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie umowy z pracownikiem

Pracodawca może po wyczerpaniu przez pracownika okresu zasiłkowego rozwiązać z nim umowę o pracę, bez wyczekiwania na wydanie przez organ rentowy formalnej decyzji o przyznaniu pracownikowi świadczenia. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że w każdej z tych sytuacji – mimo przejścia pracownika na rentę po rozwiązaniu stosunku pracy – zostaje zachowana łączność między zdarzeniem w postaci rozwiązania stosunku pracy a nabyciem przez pracownika uprawnień rentowych. Odprawa pieniężna z zakładu pracy.

 

Należy zatem uznać, że w przypadku, gdy umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu przed nabyciem przez pracownika uprawnień do renty, ale niezdolność pracownika do pracy, spowodowana chorobą stwierdzona w czasie zatrudnienia, doprowadziła do przyznania mu renty, pracownik po uzyskaniu decyzji o przyznaniu renty nabędzie prawo do odprawy rentowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu