.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zabezpieczeniami zdrowotnymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1078 | Wyświetlono: 1-20

Działalność zarobkowa osoby ubezpieczonej w KRUS

Mój tata ma status rolnika, ja jestem od prawie roku zarejestrowana i ubezpieczona w KRUS-ie jako członek rodziny, pracujący z nim na roli. Zależy mi na tym, żeby nie stracić tego statusu, ponieważ planuję za 2 lata założyć własną działalność z ubezpieczeniem w KRUS-ie. Jednak...

Renta socjalna a prowadzenie działalności gospodarczej

Chciałbym się trochę aktywizować zawodowo. Jestem na rencie socjalnej i do tej pory byłem przekonany, że pobierając rentę socjalną nie można prowadzić własnej firmy. Dzisiaj przeczytałem artykuł, który podaje odmienne informacje, i dlatego dla pewności prosiłbym o jednoznaczne...

Renta dla osoby chorującej na schizofrenię

Mój syn choruje na schizofrenię - miał diagnozę w 2013 r. Jednak już 3 lata wcześniej zaczął leczyć się u psychiatry, miał wtedy 23 lata. Czy mogę starać się o rentę socjalną dla niego, skoro choruje na schizofrenię od młodości, tj. zachorował przed 25. rokiem życia? Jakie...

Ciąża podczas długiego zwolnienia lekarskiego - co zrobić?

Jestem obecnie na długim zwolnieniu lekarskim już 5 miesiąc. Wczoraj byłam u ginekologa i się okazało, że jestem w ciąży. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Co mam zrobić w tej sytuacji, przedstawić kolejne zwolnienie lekarskie od ginekologa że jestem w ciąży, czy...

Emerytura a duży dług w ZUS-ie

Znajoma prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od kilkudziesięciu lat. Obecnie jest już w wieku emerytalnym, ale nie przeszła na emeryturę. Dowiedziałem się niedawno, że ma duży dług w ZUS, świadomie przez ostatnie 10 lat nie opłacała żadnych składek ZUS (nie ma...

Wyjazd do pracy do Norwegii rolnika zarejestrowanego w KRUS

Znajomy jest rolnikiem zarejestrowanym w KRUS-ie, od 7 lat płaci składki. Dwa lata temu wyjechał do pracy do Norwegii. Nie zgłaszał tego faktu i nadal płaci ubezpieczenie. Czy trzeba zawiesić KRUS lub z niego zrezygnować? Kolega martwi się, bo kila razy korzystał z pomocy lekarza w...

Nabycie prawa do emerytury a wypłata zasiłku stałego

Mam problem z wypłatą zasiłku stałego w związku z nabyciem prawa do emerytury. Jestem osobą samotnie gospodarującą, całkowicie niezdolną do pracy z powodu niepełnosprawności. Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 216 zł i zasiłek stały – 485 zł. Za 3...

Ile trzeba przepracować przed nowym zasiłkiem chorobowym?

Chorobę stawów leczyłam od września do listopada. W tym czasie po wizycie u ginekologa dowiedziałam się o raku jajników i zakończyłam leczenie stawów. Dostałam nowe zwolnienie. Ile muszę przepracować przed nowym zasiłkiem chorobowym?

Wypadek pracownika za granicą a ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą, firma zajmuje się budowaniem domów za granicą w UE. Problem polega na tym, że zatrudniłem pracownika 14.05, wyjazd za granicę był 15.05, rozpoczęcie pracy 16.04. Przed rozpoczęciem pracy pracownik, wysiadając z samochodu, poślizgnął się i...

Status bezrobotnego a przychód z firmy MLM

Straciłam pracę i planuję otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jako osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy chciałabym skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności. W międzyczasie myślę o współpracy z firmą typu MLM ( multi-level...

Wygaśnięcie umowy o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego a ponowna ciąża

12.11.2020 urodziłam syna, umowę miałam do 31.12.2020, jestem obecnie na urlopie macierzyńskim do 12.11.2021, który wypłaca mi ZUS. Okazało się, że obecnie jestem w ciąży. Co mam robić, jakie mam prawa? Czy dostarczyć zwolnienie chorobowe podczas urlopu macierzyńskiego do ZUS-u?

Doliczenie do zasiłku macierzyńskiego zarobków z umowy zlecenia i umowy o pracę

Od maja br. pracowałam na umowę-zlecenie, od której nie były pobierane żadne składki (miałam wówczas status studenta). Od września br. zmieniłam pracę, pracuję na umowie o pracę u innego pracodawcy i nie mam już statusu studenta. Obecnie jestem w ciąży i chciałabym upewnić...

Odmowa odszkodowania z KRUS-u za uszczerbek na zdrowiu

Moja sprawa dotyczący jednorazowego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z KRUS-u. KRUS odmówił świadczenia, stwierdzając, że zeznania złożone w dniu wypadku są sprzeczne z tymi u rejonowego biegłego. Osoba poszkodowana podała w zeznaniu szpitalnym pierwotnie, że wypadek, na...

Praca za granicą i firma w Polsce a składki ZUS

Mąż pracował za granicą (na Węgrzech) i tam też były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast w Polsce prowadził działalność gospodarczą i się rozliczał w polskim urzędzie skarbowym. Otrzymaliśmy z ZUS upomnienie o konieczności uregulowanie składek za 1,5...

Przedawnienie składek w ZUS - kiedy następuje?

Na moim koncie ZUS z tytułu prowadzonej przeze mnie działalność gospodarczą pojawiło się dosyć spore zadłużenie z tytułu składek z 2016 r. Jak dotąd ZUS nie przesłał żadnego pisma, że taki dług istnieje, ani nie prowadzi wobec mnie postępowania w celu uzyskania tej...

Dodatki i świadczenia dla osoby zajmującej się schorowaną teściową

Obecnie nie mogę podjąć pracy zarobkowej, ponieważ zajmuję się schorowaną teściową. Posiada ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej...

Nękanie i nachodzenie przez osobę chorą na Alzheimera - co zrobić?

Mam problem z pewną starszą osobą, która cierpi na chorobę Alzheimera i od ponad roku nęka mnie i moja rodzinę. Ta starsza pani jest krewną ludzi, którzy kiedyś mieszkali w moim domu, który kupiłem 10 lat temu. Starsza pani przychodzi, dzwoni do drzwi i opowiada różne historie,...

Przejście na zwolnienie lekarskie i upoważnienie małżonka do prowadzenia działalności

Jestem zatrudniona w firmie, ale również prowadzę działalność gospodarczą, aktualnie idę na zwolnienie lekarskie związane z ciążą. Działalność związana jest z kupnem i sprzedażą samochodów, czy mogę upoważnić męża do takich czynności, abym nie musiała zawieszać...

Opieka i zarządzanie finansami osoby niepełnosprawnej umysłowo przebywającej w DPS

Siostra mojego męża jest osobą niepełnosprawną – porażenie mózgowe od urodzenia, ma II grupę inwalidzką i w orzeczeniu wpisany głęboki debilizm, ale nie jest ubezwłasnowolniona. Skończyła 73 lata. Jesteśmy jej najbliższą rodziną, przez ostatnie 10 lat mieszkała z...

Przejście z renty na emeryturę i praca na cały etat a prawo do odprawy emerytalnej

Obecnie pracuję na całym etacie. Pracę podjęłam 4 lata po przyznaniu renty w 2009 r. Rok temu po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego automatycznie przyznano mi emeryturę w wysokości pobieranej renty. Świadczenie jest niższe w wyliczeniach od emerytury, gdyż renta wyliczana...

»Artykuły

Ilość: 19 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Oznacza to, że przysługuje mu w okresie zwolnienia chorobowego zasiłek, jednak powinien on powstrzymać się w tym czasie od wykonywania...

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.

Ubezpieczenie ZUS a zatrudnienie współmałżonka

Zatrudniony przez przedsiębiorcę małżonek, jako osoba z nim współpracująca, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter ma natomiast co do zasady ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego...

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.

ZUS prowadzącego działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS, jakie musi opłacać przedsiębiorca uzależniona jest od kilku czynników, wśród których decydujące znaczenie ma okres, przez jaki prowadzi on działalność gospodarczą. O wysokości składek może w pewnym stopniu decydować również sam przedsiębiorca, w...

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu...

Ubezpieczenie społeczne rolników

Rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy podlegają odrębnemu niż inne grupy zawodowe ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie społeczne rolników jest w znacznej mierze dotowane z budżetu państwa, a jego realizacją zajmuje się również odrębna instytucja – Kasa Rolniczego...

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg...

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Artykuł omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby nabyć prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej

Artykuł objaśnia kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej osobie ubezpieczonej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej.

Zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Artykuł przedstawia zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej.

Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r.

Artykuł omawia sytuację mężczyzn ubiegających się o wcześniejszą emeryturę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r., w tym szanse jej uzyskania.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zabezpieczeniami zdrowotnymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton