.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 377 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 22.05.2024

Emerytura po rencie - czy możesz dostać więcej?

Na rencie byłem od 9 lat, nie pracowałem. Wysokość renty obliczono z 10 lat poprzedzających przejście na to świadczenie. Po osiągnięciu wieku 65 lat (kilka miesięcy temu) z urzędu, jak sądzę, przekształcono rentę w emeryturę. Wydaje mi się, że na podstawie 20...

Opublikowane: 19.05.2024

Zawieszenie emerytury i powrót do pracy - jak zostanie wyliczone świadczenie?

Mam zawieszoną emeryturę. Pracuję dalej i chciałam się dowiedzieć, jak będzie obliczana moja emerytura w momencie przejścia na nią. Czy wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne + zdrowotna będą wchodzić w już naliczoną podstawę emerytury i czy będzie waloryzowana? Czy na...

Opublikowane: 06.05.2024

Wypowiedzenie umowy zlecenia na zwolnieniu lekarskim - co robić?

Pracuję na umowę-zlecenie od 4 lat. Jest to umowa zlecenie na czas nieokreślony, z opłacaną składką ZUS. Za tydzień przez 3 tygodnie będę przebywać na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie przy następnej wizycie może zostać przedłużone, ale nie musi (w zależności od stanu...

Opublikowane: 28.04.2024

Konsekwencje przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

Artykuł rzuca światło na istotną kwestię dla osób, które znajdują się w trakcie pobierania tego rodzaju wsparcia. Rehabilitacja, przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na okres wymagany do odzyskania zdolności do pracy, stanowi kluczowy element procesu...

Opublikowane: 17.04.2024

Ubezpieczenie w KRUS a praca za granicą

W obliczu globalizacji i rosnącej mobilności pracowników wielu Polaków podejmuje pracę za granicą, nie rezygnując przy tym z korzyści płynących z systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Artykuł ten porusza kwestię ubezpieczenia w Kasa...

Opublikowane: 12.04.2024

Renta rodzinna a ponowne wyjście za mąż

Pobieram rentę rodzinną z ZUS-u po zmarłym mężu. Rentę przyznano mi, gdy miałam 52 lata. Mieszkam za granicą i planuję wziąć tam ślub. Czy zawarcie kolejnego związku małżeńskiego pozbawi mnie prawa do renty rodzinnej?

Opublikowane: 06.04.2024

Bezrobotny bez prawa do zasiłku na zwolnieniu lekarskim

W obliczu długotrwałej choroby osoby zarejestrowane jako bezrobotne bez prawa do zasiłku mogą napotkać na wyzwania związane z utrzymaniem swojego statusu i ochroną zdrowotną. Artykuł skupia się na przykładowej sytuacji pani Elwiry przebywającej na zwolnieniu lekarskim...

Opublikowane: 27.03.2024

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia a odprawa

Czasem zdarza się, że w wyniku restrukturyzacji i zmiany sytuacji finansowej firmy pracownik zostaje zwolniony. W niniejszym artykule omówimy kwestie z tym związane. Przyjrzymy się bliżej sytuacji pani Oliwii, która zastanawia się, czy skorzystanie z...

Opublikowane: 26.03.2024

Nabycie praw do emerytury podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Niekiedy zdarza się, że nabycie prawa do emerytury następuje podczas korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Co zrobić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Heleny.

Opublikowane: 16.03.2024

Świadczenia po śmierci rodzica

Zmarła moja teściowa. Zasiłek pogrzebowy z ZUS wzięła siostra męża. Chciałabym zapytać, czy nam, mężowi i mnie, też się coś należy –  jakiś zasiłek albo odszkodowanie z PZU lub z ZUS. Jeśli tak, to w jakim terminie można składać podanie?

Opublikowane: 09.03.2024

Renta po rodzicach dla osoby niepełnosprawnej

Pobieram rentę socjalną, moi oboje rodzice już nie żyją. Tata przed śmiercią pobierał już emeryturę, mama pobierała rentę wdowią. Jestem osobą niepełnosprawną, mam znaczny stopień niepełnosprawności wydany na stałe i rentę socjalną na stałe. Czy mam prawo do pobierania...

Opublikowane: 25.02.2024

Druk Rp-7 a zlikwidowany zakład pracy

W obliczu likwidacji firmy wielu pracowników stoi przed wyzwaniem uzyskania ważnych dokumentów, takich jak druk RP-7 niezbędny do wyliczenia kapitału początkowego na potrzeby emerytury lub renty. W podobnej sytuacji znalazła się pani Joanna. Chce wystąpić...

Opublikowane: 19.02.2024

Czy na opiece na dziecko można wychodzić z domu?

Opieka nad chorym dzieckiem to nie tylko duże wyzwanie emocjonalne, ale również prawne. Rodzice lub opiekunowie, którzy korzystają ze zwolnienia w celu opieki nad chorym dzieckiem, często zastanawiają się, czy i w jakich okolicznościach mogą opuścić dom, nie ryzykując...

Opublikowane: 13.02.2024

Renta z powodu choroby psychicznej

Ubieganie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby psychicznej stanowi wyzwanie zarówno pod względem medycznym, jak i prawnym. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą napotkać trudności związane z procesem diagnozy i leczenia, które bezpośrednio...

Opublikowane: 08.02.2024

Czy rodzeństwo płaci za pobyt brata w DPS?

Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu pomocy społecznej (DPS) może wiązać się z licznymi dylematami, zarówno emocjonalnymi, jak i finansowymi. W przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji często powstają pytania dotyczące organizacji opieki oraz...

Opublikowane: 03.02.2024

Prawo drugiej żony do renty po zmarłym mężu

Od 14 lat jestem emerytem (byłem policjantem). 8 lat temu zmarła moja żona. Przeżyliśmy w związku 26 lat (mamy 5 dorosłych dzieci). Od 5 lat żyję w związku partnerskim z kobietą, z którą w bieżącym roku zawarłem związek małżeński. Czy po mojej śmierci druga żona może...

Opublikowane: 30.01.2024

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Dobrowolne ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stanowi istotną opcję dla osób związanych z sektorem rolniczym, które nie spełniają warunków obowiązkowego ubezpieczenia. W artykule omawiamy przypadek pani Jolanty, która przez wiele lat była...

Opublikowane: 30.01.2024

Druga ciąża na macierzyńskim a L4

Zajście w kolejną ciążę w trakcie urlopu macierzyńskiego stawia przed pracownicą szereg pytań dotyczących jej praw i możliwości przejścia na zwolnienie lekarskie. W tym artykule omówimy, jak kobieta w ciąży, która znajduje się na urlopie macierzyńskim, może...

Opublikowane: 22.01.2024

Jeden dzień przerwy w zwolnieniu lekarskim a zasiłek chorobowy

W artykule omawiamy ważne kwestie dotyczące ciągłości zwolnień lekarskich i ich wpływu na zasiłek chorobowy. To bardzo życiowe i popularne sytuację. Podobny przypadek spotkał pana Emila, któremu właśnie kończy się 28 dni zwolnienia lekarskiego. Na poniedziałek ma w...

Opublikowane: 18.01.2024

Czy można dopisać partnera do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS?

Rozważając kwestie ubezpieczenia zdrowotnego, często pojawia się pytanie, czy możliwe jest zgłoszenie do ubezpieczenia osoby, która nie jest naszym współmałżonkiem, ale partnerem życiowym. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą takie...

»Artykuły

Ilość: 4 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Oznacza to, że przysługuje mu w okresie zwolnienia chorobowego zasiłek, jednak powinien on powstrzymać się w tym czasie od wykonywania...

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu