.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1123 | Wyświetlono: 1-20

Nieopłacone przez pracodawcę składki ZUS, brak dokumentacji a wyliczenie emerytury

Zakład, w którym pracowałam 37 lat, nie odprowadził za mnie składek ZUS przez 1 rok – nie wiedziałam o tym. W tym roku przeszłam na emeryturę i dowiedziałam się o tym z dokumentów otrzymanych z ZUS. Dodatkowo przez kilka lat pracodawca nie wyszczególniał moich zarobków, nie...

Utrata renty z tytułu niezdolności do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego a wcześniejsza emerytura

Od 2010 r. byłem na rencie chorobowej po operacji serca*. Nie podjąłem żadnej pracy zawodowej. W listopadzie 2021 r. utraciłem prawo do renty plus 3 miesiące z powodu pandemii. Po odwołaniu się do sądu i kilku dodatkowych badaniach całkowicie odmówiono mi prawa do renty i nie uznano...

Czy można przejść na emeryturę KRUS i dalej prowadzić działalność rolniczą?

Mam 72 lata i prowadzę od 27 lat działalność – hodowlę drobiu. W ZUS byłam ubezpieczona jako funkcjonariusz służby mundurowej przez 14 lat. Czy mogę przejść na emeryturę w KRUS i dalej prowadzić swoją działalność rolniczą? Na jakich zasadach można to zrobić, aby nie...

Jaka umowa z muzykiem - umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

Jestem właścicielem i prowadzę zespół weselny, który gra tylko covery. Czy mogę zawierać z muzykami zespołu umowy o dzieło, czy jednak tylko umowy-zlecenia? Czy ZUS może podważać takie umowy o dzieło?

Urlopy macierzyńskie i wychowawcze a wyliczenie emerytury i kapitału początkowego

Jestem dyplomowaną nauczycielką. Miałam w 1986, w 1993 i 1995 urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Czy te lata są traktowane jako składkowe? Czy urlopy macierzyński i wychowawczy mają wpływ na kapitał początkowy i wysokość mojej emerytury?

Zaliczenie zasadniczej służby wojskowej do emerytury policyjnej

Przepracowałem w Policji 14 lat i 6 miesięcy. Odbyłem zasadniczą służbę wojskową w żandarmerii wojskowej w wymiarze 12 miesięcy (służba pełniona po 1 stycznia 1999 r.) Czy mogę otrzymać emeryturę przed uzyskaniem 15 lat wysługi w Policji? Chciałbym złożyć raport o...

Program Posiłek w domu i szkole - kryteria dochodowe dla obywateli Ukrainy

Mam pytanie dotyczące świadczeń z pomocy społecznej dla Ukraińców*. Czy dziecko uchodźcy z Ukrainy posiadające PESEL i uczęszczające do przedszkola może korzystać z dofinansowania wyżywienia i na jakich warunkach? Chodzi konkretnie o pomoc w ramach programu „Posiłek w domu...

Konsekwencje dla pracownika pracy na czarno

Mam pytanie odnośnie konsekwencji jakie mogą mi grozić za wykonywanie pracy bez podpisanej umowy o pracę, pracy na czarno. Zostałam wezwana na świadka w sprawie z powództwa koleżanki z pracy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych(ZUS). Problem polega na tym, że na umowie o...

Firma w USA i w Polsce a zasiłek macierzyński

Mieszkam w USA i prowadzę mały biznes. Planuję dodatkowo otworzyć firmę w Polsce i sprzedawać rękodzieło. Czy jeśli w przyszłości zajdę w ciąże, to będzie mi przysługiwał w Polsce zasiłek macierzyński i inne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka?

Świadczenie pielęgnacyjne a inwestowanie w waluty i kryptowaluty

Jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka, którym się opiekuję i pobieram z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne. Co za tym idzie – nie mogę podjąć żadnej innej pracy zarobkowej. A czy mogę inwestować w waluty, na przykład czy mogę kupić kryptowaluty? Czy inwestowanie w...

Świadczenia dla pracownicy na zwolnieniu powyżej 182 dni która zaszła w ciążę

Kobieta przebywa na L4 przez ostatnie pół roku do dnia dzisiejszego. Po pól roku L4 złożone dokumenty do ZUS-u o przyznanie 3 miesięcy świadczeń rehabilitacyjnych. Bez odpowiedzi do tej pory, sprawa w toku. Lekarz dalej wystawia L4. Kobieta następnie zachodzi w ciążę, będąc dalej...

Osiągnięcie wieku emerytalnego i dalsza praca za granicą

Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii. Prowadzę tutaj jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie). Osiągnąłem wiek emerytalny w Polsce i chciałbym pobierać polską emeryturę i kontynuować, pracę za granicą , aby osiągnąć wiek emerytalny w UK. Czy...

Sprzedaż gruntów podopiecznego DPS a opłaty pobyt

Jestem właścicielem gruntów ornych i jestem podopiecznym domu pomocy społecznej (DPS) ze względu na nieuleczalną, przewlekłą chorobę. Chciałbym sprzedać te grunty, jaki miałby to wpływ na opłatę za pobyt w DPS? Czy uzyskane pieniądze przeszłyby na DPS? Dodam, że DPS otrzymuje...

Umowa B2B z byłym pracodawcą - ulga na start i obniżony ZUS

Z obecnym pracodawcą rozwiązuję na mocy porozumienia stron umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Zakładam działalność jednoosobową i podpisuję umowę B2B z byłym pracodawcą – jest to jednak inny dział i zupełnie inne obowiązki. W zawiązku z tym mam kilka pytań:...

Prawo do emerytury rolniczej przy dzierżawie gruntów

Moja kuzynka przez 25 lat, do 2017 r. była ubezpieczona w KRUS z tytułu własności i pracy w gospodarstwie rolnym przez pewien czas. Część gruntów wchodziła do wspólności ustawowej małżeńskiej, a część stanowiła wyłączną własnością jej męża. W 1999 r. jej mąż zmarł....

Emerytura z KRUS i renta rodzinna po śmierci męża

Oboje z mężem pobieraliśmy emerytury z ZUS i KRUS, oboje mieliśmy pełny okres ubezpieczeniowy w KRUS, a z ZUS otrzymywaliśmy małe kwoty zgodnie z zapłaconymi składkami, oboje jesteśmy urodzeni po 1949 r. Mąż niedawno zmarł, czy po jego śmierci mogę pobierać swoją emeryturę z...

Świadczenia dla starszej osoby nie otrzymującej renty ani emerytury

Jestem kobietą, mam 75 lat, nie pobieram renty ani emerytury. Jedynym świadczeniem, które otrzymuję z urzędu miasta, jest zasiłek w wysokości nieco ponad 200 zł. Czy jestem uprawniona do ubiegania się o zasiłek 500+ Senior lub o inne świadczenia? Utrzymujemy się z emerytury męża,...

Rezygnacja z dofinansowania z urzędu pracy i przejście na KRUS

Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy. Złożyłam wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą i chce zrezygnować, ponieważ muszę długo czekać. Czy mogę zrezygnować? Chce przejść na ubezpieczenie w KRUS, czy to możliwe?

Wypłata składek KRUS żonie ubezpieczonego

Od 2013 roku byłem na KRUS-ie. W 2015 roku wyjechałem za granicę i tam założyłem działalność. Mimo to nadal opłacałem składki w KRUS-ie (jak się okazało – bezpodstawnie, o czym nie wiedziałem). Na nakazie płatniczym jestem z byłą żoną jako udział 1/1. Była już...

Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z KRUS

Moja mama osiąga w tym miesiącu wiek emerytalny i chce złożyć wniosek o emeryturę w KRUS-ie. Ma odpowiedni okres płacenia składek, żeby taką emeryturę uzyskać. Problem jest w złożeniu wniosku o emeryturę i dokumentach jakie są potrzebne do uzyskania emerytury. W placówce...

»Artykuły

Ilość: 19 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Oznacza to, że przysługuje mu w okresie zwolnienia chorobowego zasiłek, jednak powinien on powstrzymać się w tym czasie od wykonywania...

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.

Ubezpieczenie ZUS a zatrudnienie współmałżonka

Zatrudniony przez przedsiębiorcę małżonek, jako osoba z nim współpracująca, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter ma natomiast co do zasady ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego...

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.

ZUS prowadzącego działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS, jakie musi opłacać przedsiębiorca uzależniona jest od kilku czynników, wśród których decydujące znaczenie ma okres, przez jaki prowadzi on działalność gospodarczą. O wysokości składek może w pewnym stopniu decydować również sam przedsiębiorca, w...

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu...

Ubezpieczenie społeczne rolników

Rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy podlegają odrębnemu niż inne grupy zawodowe ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie społeczne rolników jest w znacznej mierze dotowane z budżetu państwa, a jego realizacją zajmuje się również odrębna instytucja – Kasa Rolniczego...

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg...

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Artykuł omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby nabyć prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej

Artykuł objaśnia kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej osobie ubezpieczonej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej.

Zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Artykuł przedstawia zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej.

Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r.

Artykuł omawia sytuację mężczyzn ubiegających się o wcześniejszą emeryturę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r., w tym szanse jej uzyskania.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl