.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1113 | Wyświetlono: 1-20

Świadczenia dla pracownicy na zwolnieniu powyżej 182 dni która zaszła w ciążę

Kobieta przebywa na L4 przez ostatnie pół roku do dnia dzisiejszego. Po pól roku L4 złożone dokumenty do ZUS-u o przyznanie 3 miesięcy świadczeń rehabilitacyjnych. Bez odpowiedzi do tej pory, sprawa w toku. Lekarz dalej wystawia L4. Kobieta następnie zachodzi w ciążę, będąc dalej...

Osiągnięcie wieku emerytalnego i dalsza praca za granicą

Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii. Prowadzę tutaj jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie). Osiągnąłem wiek emerytalny w Polsce i chciałbym pobierać polską emeryturę i kontynuować, pracę za granicą , aby osiągnąć wiek emerytalny w UK. Czy...

Sprzedaż gruntów podopiecznego DPS a opłaty pobyt

Jestem właścicielem gruntów ornych i jestem podopiecznym domu pomocy społecznej (DPS) ze względu na nieuleczalną, przewlekłą chorobę. Chciałbym sprzedać te grunty, jaki miałby to wpływ na opłatę za pobyt w DPS? Czy uzyskane pieniądze przeszłyby na DPS? Dodam, że DPS otrzymuje...

Umowa B2B z byłym pracodawcą - ulga na start i obniżony ZUS

Z obecnym pracodawcą rozwiązuję na mocy porozumienia stron umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Zakładam działalność jednoosobową i podpisuję umowę B2B z byłym pracodawcą – jest to jednak inny dział i zupełnie inne obowiązki. W zawiązku z tym mam kilka pytań:...

Prawo do emerytury rolniczej przy dzierżawie gruntów

Moja kuzynka przez 25 lat, do 2017 r. była ubezpieczona w KRUS z tytułu własności i pracy w gospodarstwie rolnym przez pewien czas. Część gruntów wchodziła do wspólności ustawowej małżeńskiej, a część stanowiła wyłączną własnością jej męża. W 1999 r. jej mąż zmarł....

Emerytura z KRUS i renta rodzinna po śmierci męża

Oboje z mężem pobieraliśmy emerytury z ZUS i KRUS, oboje mieliśmy pełny okres ubezpieczeniowy w KRUS, a z ZUS otrzymywaliśmy małe kwoty zgodnie z zapłaconymi składkami, oboje jesteśmy urodzeni po 1949 r. Mąż niedawno zmarł, czy po jego śmierci mogę pobierać swoją emeryturę z...

Świadczenia dla starszej osoby nie otrzymującej renty ani emerytury

Jestem kobietą, mam 75 lat, nie pobieram renty ani emerytury. Jedynym świadczeniem, które otrzymuję z urzędu miasta, jest zasiłek w wysokości nieco ponad 200 zł. Czy jestem uprawniona do ubiegania się o zasiłek 500+ Senior lub o inne świadczenia? Utrzymujemy się z emerytury męża,...

Rezygnacja z dofinansowania z urzędu pracy i przejście na KRUS

Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy. Złożyłam wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą i chce zrezygnować, ponieważ muszę długo czekać. Czy mogę zrezygnować? Chce przejść na ubezpieczenie w KRUS, czy to możliwe?

Wypłata składek KRUS żonie ubezpieczonego

Od 2013 roku byłem na KRUS-ie. W 2015 roku wyjechałem za granicę i tam założyłem działalność. Mimo to nadal opłacałem składki w KRUS-ie (jak się okazało – bezpodstawnie, o czym nie wiedziałem). Na nakazie płatniczym jestem z byłą żoną jako udział 1/1. Była już...

Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z KRUS

Moja mama osiąga w tym miesiącu wiek emerytalny i chce złożyć wniosek o emeryturę w KRUS-ie. Ma odpowiedni okres płacenia składek, żeby taką emeryturę uzyskać. Problem jest w złożeniu wniosku o emeryturę i dokumentach jakie są potrzebne do uzyskania emerytury. W placówce...

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego a zasiłek

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, ale obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i po nim zamierzam wystąpić do pracodawcy o 32-tygodniowy urlop wychowawczy. Czy zachowam prawo do zasiłku wychowawczego, jeśli w trakcie urlopu wychowawczego (po 20 tygodniu od urodzenia dziecka)...

Sprzedaż mieszkania mieszkańca DPS a zmiana opłaty za pobyt

Moja mama od 4 miesięcy przebywa w domu opieki (DPS). Z emerytury potrącają jej 70% środków na opłatę za pobyt w tym domu, a resztę, do pełnej odpłatności, pokrywam ja – jej jedyna córka. Mam podpisaną stosowną umowę z GOPS. Nie korzystamy z dofinansowania gminy. Mama jest...

Składki ZUS przy działalności a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Trzy tygodnie temu, po kilku latach pracy rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron z dotychczasową firmą, w której zarabiałam 5 tys. zł brutto. Teraz stoję przed wyborem, jaką opcję ubezpieczenia wybrać, mając w perspektywie zajście w ciążę za kilka lub...

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Złożono wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (ESUN) do ZUS-u. Załączono dokumentację medyczną oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z MOPR-u. Po stawieniu się na komisję lekarską w ZUS-ie lekarz orzecznik stwierdził...

Jak długo student może pobierać rentę rodzinną?

Będąc na jednych studiach II stopnia, które ukończyłam w czerwcu, rozpoczęłam następne studia 1,5-roczne II stopnia w marcu. Planowo drugie studia powinnam zakończyć w czerwcu następnego roku. W czerwcu ukończyłam również 25 rok życia. Pomimo dostarczeniu do ZUS zaświadczeń o...

Zwolnienie z opłat za DPS rodzica, który nie opiekował się dzieckiem

Moja mama została umieszczona w DPS ze względu na swój stan zdrowia spowodowany alkoholizmem. Nie zajmowała się mną, wychowywali mnie dziadkowie. Nie łożyła na moje wychowanie pieniędzy, a nawet okradała dziadków, świadomie zostawiając nas bez grosza. DPS żąda ode mnie...

Odwołanie od pozbawienia renty z tytułu niezdolności do pracy a rejestracja w urzędzie pracy i podjęcie zatrudnienia

Półtora roku temu ZUS pozbawił mnie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Odwołałem się od tej decyzji i sprawa toczy się przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przez ten czas pozostaję bez środków do życia, rodzinę musi utrzymywać żona. Rentę pobierałem...

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

Moi rodzice są cudzoziemcami, obywatelami Białorusi. Ja mam obywatelstwo polskie. Obecnie mieszkają ze mną w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu wydanej na trzy lata. Jedynym świadczeniem, jakie pobierają, jest ich emerytura z zagranicy bez żadnych dodatków. Mają 81 i 76 lat....

Jak załatwić sprawę starego zadłużenia w ZUS?

Mam stare zadłużenie w opłacaniu składek ZUS. Zależy mi na pilnym zwolnieniu z zajęcia konta prywatnego oraz firmowego oraz na umorzeniu składek, które według mnie są przedawnione. Resztę zaległości, po rozliczeniu konta, chciałby wpłacić jednorazowo. Dodam jeszcze, że od 2014...

Kurs prawa jazdy podczas zasiłku rehabilitacyjnego

Czy podczas przebywania na zasiłku rehabilitacyjnym można uczęszczać na kurs prawa jazdy?

»Artykuły

Ilość: 19 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Oznacza to, że przysługuje mu w okresie zwolnienia chorobowego zasiłek, jednak powinien on powstrzymać się w tym czasie od wykonywania...

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.

Ubezpieczenie ZUS a zatrudnienie współmałżonka

Zatrudniony przez przedsiębiorcę małżonek, jako osoba z nim współpracująca, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter ma natomiast co do zasady ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego...

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.

ZUS prowadzącego działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS, jakie musi opłacać przedsiębiorca uzależniona jest od kilku czynników, wśród których decydujące znaczenie ma okres, przez jaki prowadzi on działalność gospodarczą. O wysokości składek może w pewnym stopniu decydować również sam przedsiębiorca, w...

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu...

Ubezpieczenie społeczne rolników

Rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy podlegają odrębnemu niż inne grupy zawodowe ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie społeczne rolników jest w znacznej mierze dotowane z budżetu państwa, a jego realizacją zajmuje się również odrębna instytucja – Kasa Rolniczego...

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg...

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Artykuł omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby nabyć prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej

Artykuł objaśnia kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej osobie ubezpieczonej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej.

Zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Artykuł przedstawia zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej.

Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r.

Artykuł omawia sytuację mężczyzn ubiegających się o wcześniejszą emeryturę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r., w tym szanse jej uzyskania.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl