.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenia społeczne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 1098 | Wyświetlono: 1-20

Zwolnienie z opłat za DPS rodzica, który nie opiekował się dzieckiem

Moja mama została umieszczona w DPS ze względu na swój stan zdrowia spowodowany alkoholizmem. Nie zajmowała się mną, wychowywali mnie dziadkowie. Nie łożyła na moje wychowanie pieniędzy, a nawet okradała dziadków, świadomie zostawiając nas bez grosza. DPS żąda ode mnie...

Odwołanie od pozbawienia renty z tytułu niezdolności do pracy a rejestracja w urzędzie pracy i podjęcie zatrudnienia

Półtora roku temu ZUS pozbawił mnie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Odwołałem się od tej decyzji i sprawa toczy się przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Przez ten czas pozostaję bez środków do życia, rodzinę musi utrzymywać żona. Rentę pobierałem...

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

Moi rodzice są cudzoziemcami, obywatelami Białorusi. Ja mam obywatelstwo polskie. Obecnie mieszkają ze mną w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu wydanej na trzy lata. Jedynym świadczeniem, jakie pobierają, jest ich emerytura z zagranicy bez żadnych dodatków. Mają 81 i 76 lat....

Jak załatwić sprawę starego zadłużenia w ZUS?

Mam stare zadłużenie w opłacaniu składek ZUS. Zależy mi na pilnym zwolnieniu z zajęcia konta prywatnego oraz firmowego oraz na umorzeniu składek, które według mnie są przedawnione. Resztę zaległości, po rozliczeniu konta, chciałby wpłacić jednorazowo. Dodam jeszcze, że od 2014...

Kurs prawa jazdy podczas zasiłku rehabilitacyjnego

Czy podczas przebywania na zasiłku rehabilitacyjnym można uczęszczać na kurs prawa jazdy?

Emerytura polska i renta wdowia z Niemiec

Czy mogę pobierać emeryturę w Polsce i wdowia rentę z Niemiec po mężu?

Zakup i dzierżawa działek rolnych a KRUS

Prowadzę działalność gospodarczą w ramach spółki s.c., płacąc składki ZUS od 1991 r. W 2000 roku zakupiłem na wiosce siedlisko i wydzierżawiłem dodatkowo 1,2 h łąk. Od dwóch lat zaczęły przychodzić do mnie e-maile przypominające o konieczności zapłaty składki KRUS. Czy...

Posiadanie ziemi rolnej a ubezpieczenie zdrowotne

Studia ukończyłem 27.06. Posiadałem rentę rodzinną z ZUS-u, do której prawo straciłem w dniu ukończenia studiów, gdyż przysługiwała ona do momentu ukończenia nauki. W związku z tym przestało mi też przysługiwać ubezpieczenie zdrowotne, które było związane z tą rentą....

Skierowanie do pracy z urzędu pracy w dniu złożenia wniosku o dotację

Syn zarejestrował się w urzędzie pracy. Z zawodu jest mechanikiem samochodowym i w tym zawodzie pracował. Przez miesiąc nie otrzymał żadnej propozycji pracy. Postanowił więc otworzyć działalność – warsztat samochodowy i złożył wniosek o dotację na rozpoczęcie...

Wezwanie wnuka do zapłaty za pobyt w DPS dziadka

Jestem po rozwodzie 7 lat. Przed rozwodem mieliśmy rozdzielność majątkową. Sama wychowuję syna – studenta, który studiuje dziennie i nie pracuje. Mój były teść znalazł się w DPS-ie, a były mąż nie chce za niego płacić. Opieka społeczna wezwała wnuka (czyli mojego...

Opłacenie składki KRUS wstecz

Córka ma skończone 20 lat, ukończyła technikum. Chciała rozpocząć działalność agroturystyczną. Ja jestem rolniczką od 2005 roku, otrzymuję dotację do 3 ha gospodarstwa rolnego. Nie kwalifikuję się do dotacji na rozpoczęcie działalności agroturystycznej, bo nie mam roku w...

Alimenty i opłaty za opiekę nad rodzicami którzy ulegli wypadkowi

Problem dotyczy obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców – emerytów KRUS. 20 lat temu, przechodząc na emeryturę rolniczą, rodzice przekazali siostrze gospodarstwo za opiekę nad nimi oraz niepełnosprawnym bratem (czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe; brat ma obecne 45...

Wezwanie ZUS do zapłaty zaległych składek - zawieszenie działalności z datą wsteczną

Od 2019 r. do chwili obecnej prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam zaległości w płaceniu składek ZUS. Nie płacę od maja 2020 r. Zapłaciłam składkę za styczeń, natomiast składki za luty, marzec i kwiecień zostały mi anulowane ze względu na „ulgę...

Oczekiwanie na przyznanie świadczenia kompensacyjnego a rozpoczęcie działalności gospodarczej

Z ostatnim dniem wakacji* zakończyłam pracę w szkole w celu przejścia na świadczenie kompensacyjne. Złożyłam stosowne dokumenty do ZUS. Kończy się wrzesień, a ja nie otrzymałam decyzji z ZUS w sprawie przyznania świadczenia. Czy mogę, nie czekając dłużej na decyzję ZUS,...

Działalność gospodarcza w Polsce a przeprowadzka za granicę (do USA)

Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (płacę podatki i składki ZUS w Polsce), ale świadczącą usługi polskim i węgierskim podmiotom na Węgrzech. Praktycznie cały swój czas, poza odwiedzinami u rodziny w Polsce, spędzam między Węgrami...

Zarzut nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych przez małżonkę rolnika

Od 2016 r. jesteśmy małżeństwem, przed ślubem otrzymałem w formie darowizny 10 ha ziemi rolnej od rodziców. Żona w 2020 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych, a teraz urząd pracy domaga się zwrotu zasiłku, twierdząc, że żona jest rolnikiem od czasu, jak wyszła...

Zatrudnienie córki jako opiekunki

Od 4 lat opiekuję się moją 92-letnią mamą, która absolutnie nie jest samodzielna. Mama mieszka oddzielnie w tym samym mieście i prowadzi swoje gospodarstwo domowe, ale wszystkim zajmuję się ja. Ja jestem na emeryturze. Czy mama może mnie zatrudnić jako opiekunkę do osoby starszej...

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu nauki przez inwalidę

Chciałbym się dowiedzieć, czy po zakończeniu nauki (5 lipca skończyłem studia magisterskie) przysługuje mi jeszcze ubezpieczenie zdrowotne – miesiąc czy 4 miesiące od ukończenia studiów? Jak można nabyć ubezpieczenie zdrowotne? Jestem chory i posiadam drugą grupę...

Rejestracja działalności gospodarczej przez pełnoletniego ucznia

Jestem pełnoletni, cały czas jestem uczniem szkoły średniej (liceum), i chciałbym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w celu legalnego prowadzenia e-Commercu, dokładnie dropshippingu. Jeśli jestem aktualnie ubezpieczany przez mojego ojca w KRUS-ie, jako członek rodziny...

Ubezpieczenie w ZUS-ie lub KRUS-ie a emerytura

Mam pytanie w imieniu mojej mamy (59 lat), która zastanawia się nad formą ubezpieczenia w KRUS-ie i ZUS-ie. Dorastała w gospodarstwie rolniczym, kilka lat przepracowała, opłacając składki w ZUS-ie, a następnie zmieniła się jej sytuacja zawodowa i opłacała składni w KRUS-ie. W tym...

»Artykuły

Ilość: 19 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie chorobowe członka zarządu

Członek zarządu, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Oznacza to, że przysługuje mu w okresie zwolnienia chorobowego zasiłek, jednak powinien on powstrzymać się w tym czasie od wykonywania...

Emeryt a działalność gospodarcza

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.

Ubezpieczenie ZUS a zatrudnienie współmałżonka

Zatrudniony przez przedsiębiorcę małżonek, jako osoba z nim współpracująca, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter ma natomiast co do zasady ubezpieczenie chorobowe.

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego...

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy udzielaną osobom, które z uwagi na niskie dochody gospodarstwa domowego, nie są w stanie same pokrywać kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do urzędu gminy lub miasta.

ZUS prowadzącego działalność gospodarczą

Wysokość składek ZUS, jakie musi opłacać przedsiębiorca uzależniona jest od kilku czynników, wśród których decydujące znaczenie ma okres, przez jaki prowadzi on działalność gospodarczą. O wysokości składek może w pewnym stopniu decydować również sam przedsiębiorca, w...

Wysokość dotacji dla bezrobotnych na działalność

Obowiązujące przepisy ustalają maksymalną wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznawanych z Funduszu Pracy. Jednak środki na podjęcie działalności mogą zostać przyznane także w niższej kwocie. Wszystko zależy od kosztorysu...

Ubezpieczenie społeczne rolników

Rolnicy oraz pracujący z nimi domownicy podlegają odrębnemu niż inne grupy zawodowe ubezpieczeniu społecznemu. Ubezpieczenie społeczne rolników jest w znacznej mierze dotowane z budżetu państwa, a jego realizacją zajmuje się również odrębna instytucja – Kasa Rolniczego...

Bezrobotny a dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez starostów powiatowych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy są jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Jednak aby liczyć na otrzymanie takiej dotacji, trzeba spełnić szereg...

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego, oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Artykuł omawia warunki, jakie trzeba spełnić, aby nabyć prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej

Artykuł objaśnia kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej osobie ubezpieczonej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej.

Zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Artykuł przedstawia zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej.

Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r.

Artykuł omawia sytuację mężczyzn ubiegających się o wcześniejszą emeryturę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2007 r., w tym szanse jej uzyskania.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl