.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Okresy ubezpieczenia chorobowego, którym ubezpieczony podlegał na podstawie np. rozwiązanej umowy o pracę, mogą być zaliczone do nowego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest w takim przypadku, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa.30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa1 (zwanej dalej „ustawą”) ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 

 1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
 2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

 

Przez ubezpieczonego należy rozumieć – zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy w związku z art. 4 pkt 1 w zw. z art. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych2 – osobę fizyczną podlegającą ubezpieczeniu w razie choroby i macierzyństwa (zwanemu również „ubezpieczeniem chorobowym”).

Kiedy prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego?

Zgodnie z art. 4 ust. 3 bez okresu wyczekiwania, a więc od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje jedynie:

 

 1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Okres wyczekiwania może jednak zostać skrócony, lub nawet można go uniknąć, poprzez zaliczenie do okresów obecnego ubezpieczenia chorobowego poprzednich okresów ubezpieczenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osób odbywających służbę zastępczą. Ubezpieczeniu chorobowemu można podlegać również dobrowolnie. Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym mogą złożyć:

 

 1. osoby wykonujące pracę nakładczą;
 2. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym3 stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące;
 3. osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
 4. osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 5. duchowni.

Przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia chorobowego

Do okresu ubezpieczenia chorobowego może zostać zaliczony okres poprzedniego ubezpieczenia, niezależnie od tego czy było to ubezpieczenie dobrowolne czy obowiązkowe. Warunkiem jest tutaj, aby pomiędzy okresami ubezpieczenia chorobowego nie zaistniała dłuższa niż 30-dniowa przerwa. Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy będzie przysługiwał np. osobie, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez okres 6 miesięcy, a następnie w terminie 30 dni od rozwiązania umowy o pracę rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej i złożyła wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

 

Dłuższa niż 30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie zawsze skutkuje tym, że prawo do zasiłku chorobowego uzależnione jest od zachowania okresu wyczekiwania. Jeżeli przerwa między okresami ubezpieczenia spowodowana była urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, poprzednie okresy ubezpieczenia wlicza się do okresu obecnego ubezpieczenia, niezależnie od tego jak długa była przerwa między nimi.

 

 

 

 

________________________

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 minus 5 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu