.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 155 | Wyświetlono: 1-20

Odnalezienie testamentu i przeprowadzenie postępowania spadkowego

Kilka lat po śmierci męża znalazłam w domu jego testament własnoręczny, w którym wskazuje mnie jako swoją jedyną spadkobierczynię. Chciałabym mieć akt poświadczenia dziedziczenia lub jakiś inny dokument, który potwierdzałby moje prawo do całego majątku po zmarłym. Między...

Dziedziczenie wspólnie z alkoholikiem - jak zabezpieczyć się przed długami?

Babcia zmarła kilka lat temu. Dziadek jest coraz starszy i dlatego zamierza zawczasu uregulować sprawy dziedziczenia ich majątku w rodzinie. Chodzi głównie o dom dziadków i jego ewentualny podział między przyszłych spadkobierców. Dziadek i babcia mieli 5 dzieci, z czego jedno zmarło...

Zapis w testamencie pod warunkiem

Czy możliwy jest warunkowy zapis testamentowy? Chciałbym w testamencie przekazać mój dom córce (która nie mieszka ze mną), pod warunkiem że wprowadzi się dopiero do niego po śmierci mojej partnerki, mieszkającej obecnie ze mną w tym domu? Proszę o informacje czy można zawrzeć...

Testamenty małżonków na wypadek śmierci - jak się zabezpieczyć?

Mój mąż wymyślił sobie, że spiszemy jako małżonkowie testamenty na wypadek śmierci. Po śmierci jednego drugi dziedziczyłby wszystko i dysponował całością. Niby dobrze, ale mamy dwójkę dzieci, a w życiu różnie bywa. Chciałabym wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę przy...

Czy drugi mąż po śmierci żony ma prawo mieszkać w jej domu?

Niespełna rok temu poślubiłem panią, która była wdową i miała 2 dorosłe córki. Zamieszkałem u niej, czyli w domu, który wybudował nieżyjący od wielu lat jej pierwszy mąż. Zajmowaliśmy w tym domu jedno piętro, a jest ich trzy. Niestety, 6 miesięcy temu żona zmarła na...

Realizacja testamentu, gdy jeden ze spadkobierców zmarł

Niedawno zmarła moja babcia, miała dwoje dzieci – mojego tatę oraz córkę, dziadek zmarł dawno temu. Mój tata miał tylko mnie, a ciocia dwie córki. Babcia zostawiła testament, w którym zapisała swoje mieszkanie mnie i mojemu tacie oraz 3 działki leśne – po 1 dla...

Jak napisać testament, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali rodzinnego domu?

Moja babcia chciałaby sporządzić testament, a w nim zapisać swój dom mojej mamie oraz swojej drugiej córce i jej mężowi. Zależy jej jednak na tym, aby przyszli spadkobiercy nie sprzedali tego domu, aby pozostał w naszej rodzinie. Czy można takie zastrzeżenie zawrzeć w testamencie,...

Czy przy otwarciu testamentu obowiązkowa jest obecność spadkobierców?

Niedawno zmarła moja mama, która sporządziła przed śmiercią testament u notariusza, w którym przekazała w spadku mieszkanie mojemu bratu. Spadkobiercami jesteśmy tylko my: ja i brat. Nie mam co do jej ostatniej woli żadnych zastrzeżeń, ale mieszkam za granicą i nie mogę obecnie...

Nieprawdziwy powód wydziedziczenia w testamencie - jak dochodzić swoich praw?

Ojciec zmarł w wieku 80 lat, jego najbliższa rodzina to 3 córki – jestem jedną z nich. Tata mieszkał w swoim mieszkaniu, a opiekować miała się nim najstarsza córka, a tymczasem wyjeżdżała za granicę, a opiekę sprawowała druga siostra i ja, w miarę możności, bo też...

Jak uzyskać informacje o treści testamentu?

Zmarła moja mama, przed śmiercią sporządziła pismo notarialne na rzecz mojej kuzynki. Kuzynka oznajmiła, że jestem osobą niegodną majątku po matce i że zmarła sobie nie życzyła, abym cokolwiek otrzymała. Nie widziałam jednak tego dokumentu. Co powinnam zrobić, aby zapoznać...

Jak stać się właścicielem całego majątku po małżonku?

Moi rodzice zapisali w testamencie, że po śmierci jednego z nich cały majątek dziedziczy drugie. Testament nie został potwierdzony notarialnie. Co ma zrobić mój tata, aby po śmierci mamy stał się właścicielem całego majątku? Na czym będzie polegać otwarcie testamentu przez...

Testament osoby samotnej - przekazanie majątku instytucjom charytatywnym

Jestem osobą samotną. Chciałabym, aby mój majątek po mojej śmierci został anonimowo przekazany jednej lub kilku instytucjom charytatywnym. Zamierzam spisać testament, w którym wyznaczę dwóch pełnomocników do wykonania testamentu. Ich zadaniem będzie spieniężenie mojego majątku...

Darowizny wykonane po sporządzeniu testamentu a ważność testamentu

Spadkodawca przed planowaną operacją napisał testament, w którym swymi spadkobiercami uczynił czworo rodzeństwa. W testamencie ujęte zostały 4 nieruchomości, w tym jedna rolna, ruchomości oraz udział w przedsiębiorstwie. Proporcje podziału określił na: 2%, 3%, 15%, 80%. W...

Testament z zastrzeżeniem - podstawienie testamentowe

Jestem bezdzietną panną, mam tylko siostrę, która również nie ma dzieci i męża. Jako że jestem już w podeszłym wieku postanowiłam uregulować sprawy dziedziczenia po mnie, głównie chodzi o dom z ogrodem. W zawiązku z tym mam pytania: Czy mogę zapisać spadek w testamencie mojej...

Określenie podziału majątku w testamencie własnoręcznym

Zamierzam stworzyć testament spisany własnoręcznie długopisem. Masa spadkowa składa się z kilku składników: majątku prywatnego, udziałów w dwóch spółkach. Czy mogę testament podzielić na działy uwzględniające masę spadkową z nich wynikającą? Czy w testamencie może...

Dziedziczenie z testamentu - odłożenie załatwienia sprawy spadkowej na później

Dwa tygodnie temu zmarł mój dziadek, babcia żyje. Obydwoje napisali odrębnie testamenty, w których zapisami mi swoje wspólne mieszkanie. Czy teraz, po śmierci dziadka, powinnam w związku z treścią jego testamentu przeprowadzić jakieś oficjalne działania, czy dopóki babcia żyje,...

Dostarczenie do sądu sfałszowanego testamentu

Pan Marian i pani Maria odziedziczyli spadek po kuzynce. Marian w swej głupocie dostarczył do sądu testament wskazujący, że jest jedynym spadkobiercą. Sąd w swej mądrości poprosił biegłego o wydanie opinii. Biegły uznał, że testament jest sfałszowany. Wczoraj dotarła kopia...

Darowizna zamiast testamentu

15 lat temu moja mama sporządziła testament, w którym przepisała na mnie swój jedyny majątek, czyli mieszkanie. Jednak 3 lata temu udała się do notariusza i przepisała mi to mieszkanie w darowiźnie. Nie zostało to wykazane w księdze wieczystej. Czy darowizna jest ważniejsza od...

Jak prawidłowo napisać testament?

Mam pytanie dotyczące sporządzenia prawidłowo testamentu. Mama chciałaby sporządzić testament, ale nie wie, jak to prawidłowo zrobić, aby nie był podważony w sądzie lub ewentualnie był zaakceptowany przez notariusza. Mama chciałaby zapisać swój dom po połowie wnuczce i...

Nabycie spadku po mężu na podstawie testamentu

Niedawno zmarł mój mąż. Pozostali przy życiu członkowie rodziny to: jego matka oraz dwie siostry (z rodzinami) i ja. Mąż przed śmiercią sporządził testament. Proszę o podpowiedź, jakie kroki powinnam teraz podjąć, aby nabyć zapisany mi w testamencie spadek. W skład spadku...

»Artykuły

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Zapis i polecenie – różnice

Zarówno zapis jak i polecenie są rozrządzeniami testamentowymi innymi niż powołanie do spadku, które zastosować może spadkodawca. Istnieją między nimi jednak istotne różnice, dotyczące zarówno charakteru jak i skutku, jaki odnoszą.

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Przepisy prawa spadkowego obok powołania do dziedziczenia umożliwiają przeniesienie praw po osobie zmarłej również w postaci zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Te dwie instytucje prawne różnią się od siebie w sposób znaczący, w szczególności co do formy oraz co do...

Żądanie odpisu testamentu

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.

Koszt testamentu notarialnego

Testament, czyli rozrządzenie majątkiem dokonane przez spadkodawcę na wypadek śmierci, może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Tak sporządzony testament trudno jest podważyć w toku postępowania spadkowego, jednakże zachowanie formy aktu notarialnego wiąże się...

Błąd w nazwisku a nieważność testamentu

Błędne określenie nazwiska w testamencie, w szczególności błąd ortograficzny, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności testamentu. Osoba, której nazwisko zostało błędnie oznaczone w rozporządzeniu na wypadek śmierci, może zostać uznana przez sąd za spadkobiercę,...

Brak daty w testamencie własnoręcznym

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego brak daty w testamencie własnoręcznym nie pociąga za sobą jego nieważności, jeżeli nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Bezzasadne uchylanie się od obowiązku wydania testamentu

Każdy, kto znajduje się w posiadaniu testamentu, zobowiązany jest do złożenia go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Obowiązek ten wyłączony jest tylko w przypadku, gdy testament został złożony u notariusza. Za bezzasadne uchylanie się od obowiązku...

Choroba psychiczna a możliwość sporządzenia testamentu

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest nieważny. Stan taki może być związany w szczególności z chorobą psychiczną osoby sporządzającej testament.

Charakter prawny testamentu

Sporządzenie testamentu jest jedynym sposobem, w który można rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozporządzenie majątkiem tylko jednej osoby, która w chwili jego sporządzania musi być w pełni świadoma jego konsekwencji.

Polecenie testamentowe spadkodawcy

Artykuł omawia kwestię możliwości zawarcia przez spadkodawcę w testamencie polecenia skierowanego do spadkobiercy oraz skutki wprowadzenia takiego zapisu do testamentu.

Ogłoszenie testamentu

Artykuł omawia procedurę sądowego otwarcia i ogłoszenia testamentu .

Testament podróżny

Artykuł przedstawia możliwość sporządzenia testamentu w czasie podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym, zwanego testamentem podróżnym.

»Materiały

Ilość: 3 | Wyświetlono: wszystkie

Testament czy darowizna

W ciągu życia gromadzimy różne dobra, ale nie jesteśmy wieczni. Dlatego w pewnym momencie zastanawiamy się, jak je podzielić pomiędzy naszych najbliższych. Co będzie lepsze: testament czy darowizna jeszcze za życia? Nie ma najlepszego rozwiązania, trzeba zawsze dokładnie zastanowić...

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe to dziedziczenie na podstawie testamentu. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, czyli na podstawie ustawy.

Wydziedziczenie ze spadku

Na czym polega wydziedziczenie ze spadku? Warto zapoznać się z warunkami pozbawienia potencjalnego spadkobiercy wszelkich praw do należnego mu udziału w spadku.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl