.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak napisać testament wzajemny?

• Zaktualizowano: 22-11-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Testamenty wzajemne to ważne dokumenty, które umożliwiają małżonkom wzajemne ustalenie losów swojego majątku po śmierci. Każdy z małżonków musi sporządzić taki testament oddzielnie, aby był on ważny. Proces ten wymaga zrozumienia przepisów prawnych, by uniknąć błędów mogących wpłynąć na ważność ostatniej woli. W artykule na przykładzie sprawy państwa Wójcików przedstawiamy, jak należy prawidłowo sporządzić te ważne dokumenty, zwracając szczególną uwagę na aspekty prawne i praktyczne.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak napisać testament wzajemny?

Państwo Adam i Halina Wójcikowie, małżeństwo z wieloletnim stażem, zwrócili się do nas o poradę co do sporządzenia wzajemnych testamentów. Chcieli, aby po śmierci jednego z nich drugi małżonek dysponował całością majątku, który stanowiło w znaczącej części mieszkanie i oszczędności. Małżeństwo ma syna, ale chcieliby, żeby żyjący małżonek decydował o wszystkim, czego wspólnie się dorobili. Nie chodziło o wykluczenie jedynego dziecka, tylko „przesunięcie” jego dziedziczenia, aż oboje odejdą. Pytanie – jak napisać testamenty wzajemne? Czy można je sporządzić samodzielnie, bez udziału notariusza, a jeśli tak, jak to zrobić prawidłowo?

Testament wzajemny własnoręczny

Skoro Państwo Wójcikowie nie chcą sporządzić testamentów notarialnych, to kolejną możliwością jest sporządzenie testamentów własnoręcznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 949 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

Testament własnoręczny cechują przede wszystkim: prostota formy, silna ochrona prywatności testatora co do treści jego rozrządzeń oraz brak kosztów związanych z jego sporządzeniem.

 

Sporządzenie testamentu holograficznego polega na spisaniu treści ostatniej woli przez spadkodawcę. Prostota tej formy jest jednak pozorna, co niejednokrotnie prowadzi do skutecznego kwestionowania ważności lub skuteczności tak sporządzonych aktów ostatniej woli. Mimo lakonicznego brzmienia art. 949 zawiera bowiem pewne rygorystyczne wymagania, których testatorzy mogą nie być świadomi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak skutecznie napisać testament wzajemny?

Po pierwsze, cały tekst testamentu musi zostać spisany własnoręcznie. Należy bowiem dodać, iż zdarzają się testamenty holograficzne będące wydrukami komputerowymi jedynie podpisanymi własnoręcznie przez spadkodawcę, których nie można uznać za ważnie sporządzone testamenty własnoręczne. Dlatego też cały testament trzeba sporządzić pismem odręcznym.

 

Po drugie, testament holograficzny musi być podpisany. Brak normatywnej, jednoznacznej definicji podpisu w prawie polskim powoduje, że wymaganie to jest szczególnie „zdradliwe”. Dlatego zalecam podpisać testament imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny.

 

Po trzecie, niezbędne jest opatrzenie testamentu własnoręcznego datą jego sporządzenia. Wymaganie to, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, nie ma jednak charakteru bezwzględnego, jednak jest to bardzo istotne dla ewentualnych celów dowodowych.

 

Należy także podnieść, iż dla ważności testamentu własnoręcznego nie jest wymagane uczestnictwo osoby trzeciej, a więc świadków.

Ważne jest jednak, aby spadkobiercy wiedzieli, iż taki testament został sporządzony.

 

Należy także dodać, iż sporządzenie niniejszego testamentu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

Zatem jeżeli testament własnoręczny będzie posiadał powyższe przesłanki, a więc będzie sporządzony pismem odręcznym, podpisany, a także opatrzony w datę – będzie uznany za ważny.

 

Nie istniej coś takiego jak wzór testamentu, ale można kierować się ogólnie przyjętymi zasadami. Czyli na przykład w prawym górnym rogu wskazać miejscowość i datę, zatytułować pismo jako testament, wskazać, iż to na przykład pani Halina Wójcik jako spadkodawczyni wyraża swoją ostatnią wolę (podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel) i na wypadek swojej śmierci oświadcza, iż do całości spadku powołuje swojego męża (imię, nazwisko, adres, pesel). Na końcu testament należy czytelnie podpisać.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Małżeństwo w podeszłym wieku: Jan i Maria, małżeństwo od ponad 50 lat, postanowili sporządzić testamenty wzajemne. Mają dwoje dorosłych dzieci, ale chcą, aby po śmierci jednego z nich, drugi małżonek miał pełną kontrolę nad ich wspólnym domem i oszczędnościami. Napisane przez każde z małżonków testamenty wzajemne dają gwarancję, że ich życiowe osiągnięcia pozostaną w rękach partnera, który najlepiej zna ich wspólne życiowe plany i intencje.

 

Przedsiębiorcy bez dzieci: Ewa i Robert, para bezdzietnych przedsiębiorców, zdecydowali się na sporządzenie testamentów wzajemnych. Mają znaczy i niejednorodny majątek, w tym akcje, udziały w firmach i nieruchomości. Testamenty wzajemne zapewnią im możliwość płynność w prowadzeniu interesów na wypadek śmierci jednego z nich.

 

Małżeństwo z jednym dzieckiem: Katarzyna i Marek mają jedno dorosłe dziecko, które mieszka za granicą i ma własną rodzinę. Chcąc upewnić się, że po ich śmierci ich dziecko nie będzie musiało zmagać się z trudnymi decyzjami dotyczącymi rodzinnego majątku, postanowili sporządzić testamenty wzajemne. W ten sposób żyjący małżonek będzie mógł zająć się wszystkimi sprawami majątkowymi, a dziecko otrzyma spadek dopiero po śmierci drugiego z rodziców.

Podsumowanie

Testament wzajemny, sporządzony przez każde z małżonków, to skuteczna instytucja prawna, które pozwala małżonkom na wzajemne zabezpieczenie swoich praw do majątku po śmierci partnera. Przygotowanie takiego dokumentu we własnym zakresie wymaga dokładności i świadomości prawnej, ale jest możliwe i może przynieść znaczną korzyść w zabezpieczeniu przyszłości żyjącego małżonka. Jednak zrozumienie podstawowych zasad i wymogów prawnych jest kluczowe dla sporządzenia ważnego i skutecznego testamentu.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu testamentu? Skontaktuj się z nami – oferujemy kompleksowe porady prawne online oraz pomoc w redagowaniu wszelkich dokumentów, w tym testamentów, z pełnym dopasowaniem do Twoich indywidualnych potrzeb. Formularz kontaktowy znajdziesz pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu