Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać testament wzajemny?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 23.08.2020

Chcemy z mężem sporządzić wzajemne testamenty, żeby po śmierci jednego z nas drugi małżonek dysponował całością majątku, który stanowi w znaczącej części mieszkanie i skromne oszczędności. Mamy syna, ale chwielibyśmy, żeby żyjący małżonek decydował o wszystkim, czego wspólnie dorobiliśmy się. Nie wykluczamy syna jako tako. Jak napisać testament wzajemny? Czy mogłabym prosić o informacje jak taki testament napisać bez udziału notariusza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak napisać testament wzajemny?

Testament wzajemny własnoręczny

Jeżeli nie chcą Państwo sporządzić testamentu notarialnego, to kolejną możliwością jest sporządzenie testamentu własnoręcznego. Zgodnie bowiem z treścią art. 949 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

 

Testament własnoręczny cechują przede wszystkim: prostota formy, silna ochrona prywatności testatora co do treści jego rozrządzeń oraz brak kosztów związanych ze sporządzeniem tego testamentu.

 

Sporządzenie testamentu holograficznego polega na spisaniu treści ostatniej woli przez spadkodawcę. Prostota tej formy jest jednak pozorna, co niejednokrotnie prowadzi do skutecznego kwestionowania ważności lub skuteczności tak sporządzonych aktów ostatniej woli. Mimo lakonicznego brzmienia art. 949 zawiera bowiem pewne rygorystyczne wymagania, których testatorzy mogą nie być świadomi.

Jak skutecznie napisać testament wzajemny?

Po pierwsze, cały tekst testamentu musi zostać spisany własnoręcznie. Należy bowiem dodać, iż zdarzają się więc testamenty holograficzne będące wydrukami komputerowymi jedynie podpisanymi własnoręcznie przez spadkodawcę, których nie można uznać za ważnie sporządzone testamenty własnoręczne. Dlatego też, cały testament proszę sporządzić pismem odręcznym.

 

Po drugie, testament holograficzny musi być podpisany. Brak normatywnej jednoznacznej definicji podpisu w prawie polskim powoduje, że wymaganie to jest szczególnie „zdradliwe”. Dlatego proszę go podpisać imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny.

 

Po trzecie, niezbędne jest opatrzenie testamentu własnoręcznego datą jego sporządzenia. Wymaganie to, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, nie ma jednak charakteru bezwzględnego, jednak jest to bardzo istotne dla ewentualnych celów dowodowych.

 

Należy także podnieść, iż dla ważności testamentu własnoręcznego nie jest wymagane uczestnictwo osoby trzeciej, a więc świadków. Ważne jest jednak, aby spadkobiercy wiedzieli, iż taki testament został sporządzony.

 

Należy także dodać, iż sporządzenie niniejszego testamentu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli testament własnoręczny będzie posiadał powyższe przesłanki, a więc będzie sporządzony pismem odręcznym, podpisany, a także opatrzony w datę – będzie uznany za ważny.

 

Nie ma czegoś takiego jak wzór testamentu – proszę w prawym górnym rogu wskazać miejscowość i datę, zatytułować pismo jako testament, wskazać, iż to Pani jako spadkodawca (imię, nazwisko, adres zamieszkania i Pesel) wyraża swoją ostatnią wolę i na wypadek swojej śmierci oświadcza, iż do całości spadku powołuje Pani swojego męża (imię, nazwisko, adres, pesel). Na końcu proszę testament podpisać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus cztery =

»Podobne materiały

Majątek w testamencie dla jednej osoby a zachowek dla uprawnionych

Trzy tygodnie temu zmarł mój dziadek. Przed śmiercią sporządził testament, w którym cały majątek (budynek i grunty rolne) zapisał swojej córce, a mojej matce. Zainteresowane w sprawie są jeszcze prócz żyjącej babci i mnie dwie wnuczki (jedna niepełnoletnia) ze strony nieżyjącego już syna. Chcemy prz

 

Nieruchomość z kredytem wpisana w testamencie

Mamy z mężem rozdzielność majątkową od początku małżeństwa. Dla męża jest to drugi związek, z pierwszego ma syna, my mamy razem dwójkę dzieci. Mamy wspólny kredyt mieszkaniowy hipoteczny na naszą wspólną nieruchomość, w której udziały wpisane są 70% na mnie i 30% na męża. Teraz mąż chce kupić dodatk

 

Co zrobić aby gmina nie przejęła spadku?

W grudniu ubiegło roku zmarła siostra mojej babci, a kilka miesięcy później jej jedyny, niepełnosprawny syn. Zostawili po sobie nieruchomość w postaci gruntu i budynku. Siostrzeniec obiecywał wielokrotnie babci cały majątek po swojej śmierci, lecz nie zostawił testamentu. Czy ustną deklarację w spra

 

Jak zrealizować testament?

W 2012 r. wraz z żoną spisaliśmy u notariusza dwa testamenty. Nawzajem uczyniliśmy siebie jedynymi spadkobiercami w przypadku śmierci któregoś z nas. Żona zmarła miesiąc temu. Mam więc pytanie jak zrealizować testament? Czy w związku z tym muszę podjąć jakieś działania? Mam dwie córki i chciałbym, a

 

Nieruchomość z kredytem wpisana w testamencie

Mamy z mężem rozdzielność majątkową od początku małżeństwa. Dla męża jest to drugi związek, z pierwszego ma syna, my mamy razem dwójkę dzieci. Mamy wspólny kredyt mieszkaniowy hipoteczny na naszą wspólną nieruchomość, w której udziały wpisane są 70% na mnie i 30% na męża. Teraz mąż chce kupić dodatk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »