.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 112 | Wyświetlono: 1-20

Kiedy przedawniają się niezapłacone składki ZUS z działalności?

Prowadziłam działalność gospodarczą, w latach 2009-2011 nie opłacałam składek ZUS i powstało zadłużenie. Czy przedawnienie takiego zadłużenia nastąpiło po pięciu latach? Proszę o informacje kiedy przedawniają się niezapłacone składki ZUS z działalności? Jeśli się nie...

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat a przedawnienie

Przez 10 laty zaciągnęłam nie dla siebie kredyt w wysokości 30 tys. zł. Była to pomoc dla rodziny. Okazało się, że rodzina kredytu nie spłacała, uiścili tylko 3 raty. Nie mieszkam w Polsce, ale chciałabym wrócić do kraju pod koniec tego roku. Czy ten kredyt jest już...

Bardzo stary dług, dlaczego nie doszło do przedawnienia?

Mam bardzo stary dług i egzekucję komorniczą na podstawie klauzuli wykonalności wystawionej w listopadzie 2010 r. Pierwszym komornikiem był komornik z kancelarii w mieście X i zawiadomił o wszczęciu egzekucji w piśmie z listopada 2014 r. Miesiąc później zawiadomił mnie pisemnie,...

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?

Jak oprotestować stare weksle?

W 2004 roku sąd gospodarczy ogłosił upadłość mojej i męża spółki cywilnej, upadłość została umorzona w 2006 roku. Kilka dni temu najemca lokalu, w którym mieliśmy ekspozycję w czasie prowadzenia działalności, przysłał nam wezwanie do zapłaty, z kopiami weksli, które...

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Firma windykacyjna wystąpiła do sądu o ponowne wydanie klauzuli wykonalności w zamian za „utracony” tytuł wykonawczy. Wyrok o zapłatę, którego dotyczy klauzula, pochodzi z 2003 roku. Komornik wszczął na tej podstawie egzekucję. Czy tytuł wykonawczy przedawnia...

Okres przedawnienia opłat na STOART

Jaki jest okres przedawnienia opłat na STOART?

Nieświadome przerwanie przedawnienia kredytu

Mam problem z windykacją. Oczywiście nieświadomy tego, iż mój dług za kredyt bankowy jest przedawniony, zacząłem spłacać firmie windykacyjnej w ratach, na które mnie stać i tym samym pewnie przerwałem bieg przedawnienia. Teraz windykator chce większych wpłat i straszy,...

Przedawnienie opłat za abonament RTV

Przez jak długi czas Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

Czy mogę uznać pismo za przedawnione i nic nie robić?

W 2007 roku otrzymałam rozliczenie kosztów ogrzewania za okres 2006–2007. Nie zgodziłam się z rozliczeniem, ponieważ w porównaniu z rokiem poprzednim ilość jednostek zużycia była znacznie niższa, a kwota dopłaty prawie identyczna, poprosiłam spółdzielnię o...

Anulowanie nakazu zapłaty

Mam problem z abonamentem RTV. Poczta polska przesłała mi wezwanie do zapłaty na sumę ok. 1700 zł. Od 2009 roku mieszkam za granicą. Nie otrzymałam pisma o nadaniu ID, choć poczta posiada jego kopię. Co mogę zrobić, by anulować ten nakaz zapłaty?

Dlaczego MZK tyle lat zwlekało?

Syn w 2001 r. dostał mandat za jazdę bez biletu. Nie zapłacił za ten mandat. Rok później dostał nakaz zapłaty – też go zignorował. Dziś odebrałam list od komornika z kolejnym wezwaniem do zapłaty. Czy to jest już przedawnione? Dlaczego MZK tyle lat zwlekało, by...

Dalsze problemy z powodu skradzionej 15 lat temu torebki

Ponad 15 lat temu została mi skradziona torebka z dokumentami. Wyjaśniłam sprawę na policji, jednak sprawa została umorzona, sprawcy nie znaleziono. Przez kolejne lata dostawałam różne rachunki, później upomnienia – wszystko tłumaczyłam, były to zakupy i kredyty...

Zaległe zobowiązania, które nadal rosną

Przed 8 laty wzięłam kredyt na działalność gospodarczą, niestety firma upadła – nie mając kasy, nie spłacałam. Po roku fundusz założył mi sprawę i otrzymał wyrok, przekazano go do komornika, który przez ponad 2 lata ściągał dług z mojej emerytury i dochodów żyranta....

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Kilka dni temu otrzymałem od komornika wezwanie do zapłaty i złożenia wyjaśnień (załączam kopię). Dotyczy ono kredytu z 2003 r. W 2004 r. został wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny. Windykacja komornicza była nieskuteczna i komornik umorzył postępowanie. Ostatnia korespondencja...

Pismo o przystąpieniu do windykacji

Otrzymałem pismo od komornika, że przystępuje do windykacji długu, który został zasądzony wyrokiem sądu rejonowego w 2004 roku z rygorem natychmiastowej wykonalności. Według mnie dług uległ przedawnieniu. Jak mam powstrzymać komornika od egzekucji i...

Pozew o przeterminowanie roszczenia z umów bankowych innych

Otrzymałem z sądu wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze pozwanego. Pozew złożony jest przez firmę windykacyjną. Zadłużenie dotyczy umowy z 2005 r. Na początku je spłacałem, później już nie dałem rady. Przez wiele lat pożyczkodawca (popularna firma) się nie...

Umorzenie przedawnionych odsetek

Muszę zwrócić się do banku z pismem o umorzenie odsetek (w związku z przedawnieniem kredytu) oraz pismem w sprawie zamknięcia rachunku bankowego i o wykreślenie z BIK. Jak te kwestie wyglądają od strony prawnej?

Roszczenie FGŚP wobec pracodawcy a przedawnienie

Byłem wspólnikiem w spółce jawnej. Spółka zakończyła prowadzenie działalności 12 lat temu. W 2005 r. otrzymałem decyzję z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o konieczności zwrotu kwoty, którą fundusz zwrócił pracownikom. Po jakim czasie takie zobowiązanie się...

Przedawnienie roszczeń z tytułu czesnego

W latach 2002-2005 uczęszczałam na studia. Zalegałam z opłatą za 5 i 6 semestr. Daty zapłaty za zaległe semestry to: 31.08.2004 i 31.01.2005 r. Drogą mailową zwróciłam się do uczelni z prośbą o zwrot moich dokumentów. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Czy w takiej sytuacji...

»Artykuły

Ilość: 4 | Wyświetlono: wszystkie

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Przerwanie biegu przedawnienia w prawie cywilnym

Artykuł omawia przesłanki oraz konsekwencje skutecznego przerwania biegu przedawnienia w prawie cywilnym .

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody

Artykuł porusza temat przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wyrządzonej szkody zarówno materialnej jak i szkody na osobie.

Terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczeń

Przedawnieniem jest ograniczenie możliwości dochodzenia roszczenia, jeżeli nie było ono realizowane przez czas w ustawie określony – szczegółowe informacje dotyczące tej instytucji oraz terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczeń znajdą Państwo w poniższym...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl