Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 28.11.2017

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c): jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Ponieważ roszczenie przedsiębiorcy o zapłatę rachunku za gaz jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnienie tego roszczenia będzie wynosiło trzy lata od dnia wymagalności zapłaty. Termin wymagalności liczy się od terminu zapłaty ustalonego z drugą stroną (wskazanego na fakturze).

 

Jednakże, co istotne, zgodnie z art. 125 § 1 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Gdyby zatem gazownia złożyła pozew o zapłatę, a sąd zasądziłby wskazane roszczenie, przedawnienie wynosiłoby lat 10.

 

Drugą istotną kwestią jest to, że czynności wierzyciela i dłużnika mogą wpływać na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

 

Termin tego przedawnienia może ulegać zawieszeniu i przerwaniu np. poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego (A. Jedliński, Komentarz do art. 125 Kodeksu cywilnego, teza 5, LEX), przez uznanie roszczenia (np. umawianie się na rozłożenie zapłaty na raty).

 

Zgodnie z art. 123 K.c.:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (np. przez zawarcie ugody – przyp. aut.);

3) przez wszczęcie mediacji.”

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (jeśli podjęto czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone) – art. 124 K.c.

 

Gdyby zatem w tym konkretnym przypadku była np. prowadzona egzekucja przez komornika (nie firmę windykacyjną, ale komornika), dopiero od umorzenia postępowania egzekucyjnego należałoby liczyć termin przedawnienia roszczenia (chyba że postępowanie trwa, a roszczenie przedawniło się wcześniej – wtedy można by to podnosić w specjalnym powództwie tzw. opozycyjnym). Gdyby w sprawie był wydany wyrok lub nakaz zapłaty, termin przedawnienia wynosiłby lat 10, jeśli nie – lat trzy.

 

Odsetki zasądzone w wyroku za okres nie wstecz, ale na przyszłość, przedawniają się z upływem lat trzech. Jeśli przedawniło się roszczenie główne, wszystkie odsetki także są już przedawnione.

 

Podsumowując, jeśli gazownia nie podejmowała żadnych czynności przed sądem, Pan zaś nie uznawał roszczenia, termin przedawnienia wynosi 3 lata od terminu zapłaty. Jeśli te czynności nastąpiły, termin ten będzie liczył się inaczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 7 =

»Podobne materiały

Wniosek dziadków o ustanowienie kontaktów z wnukami wbrew woli rodziców

Moi rodzice złożyli do sądu wniosek o ustanowienie kontaktów z wnukami. Żądają zabierania dzieci do siebie co drugi weekend w miesiącu. Ja i mąż chcieliśmy ugody i zaproponowaliśmy spotkania raz w tygodniu na 3 godziny, ale na neutralnym gruncie, ponieważ od dawna jesteśmy w konflikcie z r

 

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Przedawnienie długu wobec banku

W 2000 r. zawarłam z bankiem umowę o kartę kredytową na kwotę 2500 zł. Nie wypełniłam obowiązku spłaty tego długu, dlatego kwota znacznie wzrosła, a bank oddał sprawę firmie windykacyjnej. Od 5 lat przebywam za granicą, a moi rodzice, którzy mieszkają w Polsce, otrzymują telefony i wezwania od firmy

 

Podwójna opłata za abonament RTV od małżonków

Mieszkam i pracuję w Warszawie, a moja żona mieszka i pracuje w Poznaniu. Prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe/wspólnie ponosimy wydatki? Czy każde z osobna powinno płacić abonament RTV? Taką informację uzyskałem w KRRiT. Jak ewentualnie uniknąć podwójnej opłaty abonamentu RTV?

 

Co grozi sprawcy rozboju?

Chciałbym się dowiedzieć, co grozi sprawcy rozboju i jakie kroki może podjąć, aby się bronić. Chodzi niestety o mojego brata, który grożąc nożem pewnemu mężczyźnie, zmusił go do oddania telefonu. Brat został złapany przez policję po tym, jak zaczął uciekać na widok radiowozu. Został zatrzymany na 3

 

Badania w WOMP po alkoholu

Mam zabrane prawo jazdy na 2 lata. Czas ten minie za ponad półtora roku. Odebrałem właśnie skierowanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP) na badania lekarskie i psychologiczne. W związku z tym mam pytania: Jaki jest termin ważności takich badań? Chodzi o to, czy nie będę ich musiał powta

 

Sąsiad nie uznaje granicy wytyczonej przez geodetę - co zrobić?

Posiadam działkę zalesioną. Jakiś czas temu zamówiłem usługę geodety, by wskazał mi granice działki. Chciałem wiedzieć, do którego miejsca mogę wycinać drzewa. Okazało się, że ok. 25 m mojej działki jest w posiadaniu sąsiada, i to od lat. Sąsiad jednak nie przyjmuje tego do wiadomości, nie uznaje gr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »