.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

• Autor: Anna Sufin

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Fot. Fotolia

Przedawnienie roszczeń o świadczenia okresowe

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c): jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Ponieważ roszczenie przedsiębiorcy o zapłatę rachunku za gaz jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnienie tego roszczenia będzie wynosiło trzy lata od dnia wymagalności zapłaty. Termin wymagalności liczy się od terminu zapłaty ustalonego z drugą stroną (wskazanego na fakturze).

 

Jednakże, co istotne, zgodnie z art. 125 § 1 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Gdyby zatem gazownia złożyła pozew o zapłatę, a sąd zasądziłby wskazane roszczenie, przedawnienie wynosiłoby lat 10.

Przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Drugą istotną kwestią jest to, że czynności wierzyciela i dłużnika mogą wpływać na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

 

Termin tego przedawnienia może ulegać zawieszeniu i przerwaniu np. poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego (A. Jedliński, Komentarz do art. 125 Kodeksu cywilnego, teza 5, LEX), przez uznanie roszczenia (np. umawianie się na rozłożenie zapłaty na raty).

 

Zgodnie z art. 123 K.c.:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (np. przez zawarcie ugody – przyp. aut.);

3) przez wszczęcie mediacji.”

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (jeśli podjęto czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone) – art. 124 K.c.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?

Gdyby zatem w tym konkretnym przypadku była np. prowadzona egzekucja przez komornika (nie firmę windykacyjną, ale komornika), dopiero od umorzenia postępowania egzekucyjnego należałoby liczyć termin przedawnienia roszczenia (chyba że postępowanie trwa, a roszczenie przedawniło się wcześniej – wtedy można by to podnosić w specjalnym powództwie tzw. opozycyjnym). Gdyby w sprawie był wydany wyrok lub nakaz zapłaty, termin przedawnienia wynosiłby lat 10, jeśli nie – lat trzy.

 

Odsetki zasądzone w wyroku za okres nie wstecz, ale na przyszłość, przedawniają się z upływem lat trzech. Jeśli przedawniło się roszczenie główne, wszystkie odsetki także są już przedawnione.

 

Podsumowując, jeśli gazownia nie podejmowała żadnych czynności przed sądem, Pan zaś nie uznawał roszczenia, termin przedawnienia wynosi 3 lata od terminu zapłaty. Jeśli te czynności nastąpiły, termin ten będzie liczył się inaczej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Sufin
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu