.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kiedy przedawnia się dług kupiony przez firmę windykacyjną?

• Data: 15-11-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy dług kupiony przez firmę windykacyjną ulega przedawnieniu, zwłaszcza gdy po latach otrzymują wezwanie do zapłaty znacznie wyższej kwoty. Artykuł ten poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu. Omawia przepisy dotyczące terminów przedawnienia, a także podpowiada, jak postępować w sytuacji, gdy firma windykacyjna niespodziewanie żąda spłaty długu. Czytelnik znajdzie tutaj również praktyczne porady, jak odpowiedzieć na wezwanie firmy windykacyjnej i jaki wpływ ma sprzedaż długu na jego przedawnienie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kiedy przedawnia się dług kupiony przez firmę windykacyjną?

Pani Maria przesłała nam dokumenty dotyczące jej długu w firmie telekomunikacyjnej sprzed 12 lat na kwotę 700 zł. Właśnie bowiem otrzymała pismo od firmy windykacyjnej, która informowała, że kupiła jej dług, i że ma im wpłacić ponad 6000 zł, w przeciwnym razie oddadzą sprawę do e-sądu w Lublinie. Pani Maria zwróciła się do nas z prośbą o sprawdzenie, czy ten dług nie uległ jeszcze przedawnieniu i wskazówki, co powinna odpowiedzieć firmie windykacyjnej.

Czy roszczenie firmy telekomunikacyjnej uległo już przedawnieniu?

Co do zasady, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.Trzeba jednak nadmienić, że na przestrzeni lat przepisy te ulegały zmianie, wprowadzano też przepisy przejściowe, a więc w przypadku starych długów konieczna jest analiza dokumentów pod kątem stosowanych regulacji i zbadania, czy nie dochodziło do przerwania biegu przedawnienia.

 

W przypadku pani Marii analiza przedłożonych przez nią dokumentów wskazywała, że doszło do przedawnienia, o ile nie było do tej pory wyroku, a z zagrożenia e-sądem wynikać by mogło, że nie było wydane w tej sprawie żadne orzeczenie zasądzające od pani Marii ten dług i że go ona nie uznała na piśmie np. w formie jakiejś ugody. Zatem wiele przemawiało za tym, że roszczenie firmy telekomunikacyjnej uległo już przedawnieniu.

 

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III CZP 20/09, przesądzono, iż termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 K.c. Tak więc jest to okres 3-letni.

 

Wyjaśnić też należy, że sprzedaż długu firmie windykacyjnej nie ma żadnego wpływu na przedawnienie tego długu. Przelew wierzytelności na podstawie art. 509 K.c. nie pogarsza bowiem sytuacji dłużnika, któremu przysługują wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy (art. 513 § 1 K.c.). W szczególności, jak wskazał Sąd Najwyższy, dotyczy to również zarzutu przedawnienia, które nie ulega przerwaniu wskutek przejścia wierzytelności na inną osobę. Zmiana dotyczy bowiem strony podmiotowej, a nie treści wierzytelności nabytej przez osobę trzecią (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2003r., IV CKN 430/01).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwania firmy windykacyjnej do zapłaty przedawnionych należności

Pismo, które firma windykacyjna przesłała do pani Marii, to typowy „straszak”. Firmy te bardzo często wysyłają wezwania do zapłaty przedawnionych należności, licząc, że adresat się wystraszy, zadzwoni, oni poproszą o napisanie pisma o rozłożenia na raty lub anulowanie odsetek i w ten sposób zyskują uznanie długu na piśmie, a potem skierują sprawę do sądu, dlatego pod żadnym pozorem w sprawach takich jak pani Marii nie należy wysyłać do takiej firmy żadnych ugód czy próśb o anulowanie odsetek czy rozłożenie na raty. Najpierw warto skonsultować się z prawnikiem.

 

W myśl bowiem art. 117 § 2 K.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia i jako przykłady czynności równoznacznych ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia Sąd Najwyższy wskazał pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (inaczej wyrok SA w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., I ACa 693/05, Lex, nr 164623, którego teza brzmi: „Zrzeczenie się przedawnienia winno być wyraźne”).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak odpowiedzieć na wezwanie firmy windykacyjnej?

Zwrócę też uwagę na jeszcze jedną rzecz, z mojej praktyki wynika, że firmy takie bardzo często składają pozwy na przedawnione roszczenia w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym do e-sądu czyli Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (mają bowiem ku temu pewne powiedzmy proceduralno-finansowe powody). Często jest potem tak, że dłużnik przesyłki z e-sądu nie odbierze i nakaz zasądzający przedawnione roszczenie uprawomocni się, a dłużnik dowiaduje się o tym od komornika, gdy ten wszczyna egzekucję. Dlatego należy być czujnym i gdyby się tak stało (na co uczuliliśmy panią Marię), trzeba złożyć sprzeciw, a w nim podnieść tylko i wyłącznie zarzut przedawnienia i raz na zawsze pozbyć się tego problemu.

 

Pani Maria może wysłać do firmy windykacyjnej pismo o takie treści:

W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia ………. informuję, iż nie uznaję zadłużenia, o którym Państwo wspominacie w piśmie, co oznacza, iż go w żadnym wypadku nie ureguluję.

Na wypadek skierowania przeciwko mnie pozwu o zapłatę powołam się na zarzut przedawnienia co spowoduje obciążenia Państwa kosztami tego procesu”.

 

Jego otrzymanie pozwoli się firmie windykacyjne zorientować, że pani Maria jest świadoma swojej sytuacji, w tym istnienia i skuteczności zarzutu przedawnienia, a to powinno z kolei skłonić ich do zaprzestania wysyłania do niej tego typu korespondencji.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przedawnienie długu to kwestia, która dotyka wielu osób w różnych sytuacjach życiowych. Poniżej przedstawiamy trzy rzeczywiste przykłady, które pokazują, jak różnorodne mogą być okoliczności związane z przedawnieniem długów oraz jak ważna jest znajomość prawnych aspektów tej kwestii.

 

Przykład 1

Dług za telefon komórkowy. Jan Kowalski miał nieuregulowaną fakturę za telefon komórkowy sprzed 13 lat na kwotę 500 zł. W tym roku otrzymał wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła ten dług. Jan, znając przepisy o przedawnieniu, odmówił zapłaty, powołując się na upływ 3-letniego terminu przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

 

Przykład 2

Zaległy kredyt studencki. Agnieszka Nowak zaciągnęła kredyt studencki przed 25 laty. Po zakończeniu studiów miała trudności finansowe i nie spłacała kredytu. Przed rokiem została poinformowana przez firmę windykacyjną o długu i wezwana do jego spłaty. Agnieszka nie zdawała sobie sprawy, że dług ten mógł ulec przedawnieniu, i zaczęła spłacać zaległości. Dopiero znajomy prawnik wyjaśnił jej, że jest niemal pewne, iż jej dług uległ przedawnieniu i mogła uchylić się od jego płacenia. Teraz jednak było już za późno, na szczęście Agnieszka obecnie osiągała wysokie dochody, więc spłata nie była dla nie zbytnim problemem.

 

Przykład 3

Nieopłacone czynsze. Mariusz Wiśniewski wiele lat temu miał nieprzyjemny incydent z wynajętym mieszkaniem. Nie dało się w nim mieszkać, ale wynajmujący nie chciał rozwiązać umowy, więc pan Mariusz po prostu zniknął. Jakie było jego zdziwienie, kiedy po prawie 20 latach otrzymał list od firmy windykacyjnej o długu, który sporo urósł. Pan Mariusz był obecnie dobrze sytuowany i mógłby bez problemu go uregulować, ale wróciły złe wspomnienia. Udał się więc do prawnika, który poradził mu podnieść zarzut przedawnienia. Tak też uczynił pan Mariusz, na tym korespondencja z firmą windykacyjną się zakończyła.

 

Te trzy przypadki pokazują, jak ważne jest zrozumienie zasad przedawnienia długów. Niewiedza w tej materii może prowadzić do niepotrzebnego obciążenia finansowego, szczególnie gdy dług nabyła firma windykacyjna. Świadomość swoich praw i terminów przedawnienia może pomóc uniknąć takich sytuacji i skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Podsumowanie

Artykuł ten rzuca światło na ważną kwestię przedawnienia długów, zwłaszcza tych przejętych przez firmy windykacyjne. Wskazuje na konieczność zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi przedawniani wierzytelności, co może ochronić osoby zadłużone przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Przytoczone przykłady z życia wzięte pokazują, jak różne sytuacje mogą prowadzić do niepotrzebnego stresu i finansowych trudności, jeśli nie jest się świadomym swoich praw.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych z długami? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz dostępu do wzorów pism, które pomogą Ci efektywnie zarządzać Twoimi finansowymi obowiązkami. Formularz kontaktowy znajdziesz pod tekstem.

Akty prawne i przepisy:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800
3. Uchwala Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., sygn. akt III CZP 20/09
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2003r., sygn. akt IV CKN 430/01
5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., I ACa 693/05

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu