.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczanie jako matka samotnie wychowująca dziecko a wzięcie ślubu

• Autor: Aleksander Słysz

Mam 8-letnie dziecko. Jestem w związku małżeńskim od dwóch lat. Mój mąż nie jest ojcem dziecka. Mieszkamy razem, niemniej jednak mąż nie ingeruje w wychowanie mojego syna, nie łoży na niego, nie ponosimy wspólnych kosztów na wyżywienie. Do tej pory rozliczałam się jako matka samotnie wychowująca dziecko. Otrzymuję alimenty od ojca dziecka, który nie interesuje się dzieckiem poza przelewami alimentów. Jak powinnam się rozliczać po wzięciu ślubu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczanie jako matka samotnie wychowująca dziecko a wzięcie ślubu

Rozliczanie się samotnego rodzica wspólnie z dzieckiem

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci małoletnie, mogą być rozliczone, jak potocznie się to określa, wspólnie z dzieckiem.

 

Jak już stwierdzono w orzecznictwie, samotne wychowywanie dziecka to wychowywanie go bez udziału innej osoby (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 893/13). Uznaje się także, iż „warunkiem skorzystania z preferencji unormowanej w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. jest osobiste wychowywanie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, polegające na troszczeniu się o byt materialny dziecka i jego rozwój emocjonalny. Aby skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f., podatnik musi pozostawać nie tylko w określonym stanie cywilnym, lecz także faktycznie samotnie wychowywać dziecko” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 574/13).

Zawarcie związku małżeńskiego a możliwość rozliczenia się z dzieckiem jako samotny rodzic

 

Reasumując, nie spełnia Pani warunków dla rozliczenia z dzieckiem, gdyż nie tylko nie jest Pani osobą samotnie wychowującą dziecko w myśl ustawy, ale nie spełnia Pani kryteriów podmiotowych (jest Pani w związku małżeńskim).

 

Pamiętać należy, że ustawa „(…) nie wymaga, aby fakt samotnego wychowywania dziecka miał miejsce przez cały rok podatkowy, którego ma dotyczyć zeznanie podatkowe. Przepis stanowi bowiem o osobach wychowujących samotnie dzieci »w roku podatkowym«, a nie »przez rok podatkowy«. Wystarczające jest zatem, aby stan taki zaistniał w ciągu roku, a nie aby trwał przez cały rok” (A. Bartosiewicz, Preferencyjne rozliczenie roczne osób samotnie wychowujących dzieci, Publikacje Elektroniczne ABC). Tym samym przyjmuje się, że nowe małżeństwo pozbawi ulgi podatkowej dopiero w następnym roku, czyli za rok 2016 mogła się Pani rozliczyć w opisany sposób, a jeśli w 2016 zawarła Pani nowy związek małżeński, który trwa nadal, to w roku 2017, nie rozliczy się Pani już jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu