Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak oddalić pozew o rozwód?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 17.11.2008

Żona wniosła pozew o rozwód, ale ja nie chcę rozwodu. W pozwie żona prawdopodobnie opiera się na mojej zazdrości i – jak to nazwala – „mobbingu psychicznym”. Żona miała romans. Przyznaję się do szpiegostwa komputerowego, na podstawie którego mogę udowodnić jej zdradę. Mamy 17-letnią córkę, nie chcę rozbijać rodziny, wierząc, że czas pozwoli nam zrozumieć nasze błędy. Czy mogę wykorzystać w sprawie zapisy jej komputerowych rozmów na czacie? Czy mają one jakąś wartość dla sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak oddalić pozew o rozwód?

Na jakiej podstawie sąd orzeka rozwód?

Podstawą do orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Te cechy rozkładu pożycia małżeńskiego muszą wystąpić łącznie. Są to tzw. przesłanki pozytywne rozwodu.

 

Sąd wyda orzeczenie rozwodu, jeśli zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, a nie zaistniały przesłanki negatywne rozwodu.

 

Jeśli nie zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, więc nie można było mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, albo jeśli te przesłanki zaistniały, ale istniały również przesłanki negatywne rozwodu – to sąd oddali powództwo o rozwód.

Kiedy sąd może oddalić pozew o rozwód?

Aby sąd oddalił pozew żony o rozwód, musi Pan przed sądem wykazać, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub że mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego zaistniały przesłanki negatywne, które powodują, że sąd oddali pozew.

 

Przesłanki negatywne rozwodu określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 2 i 3. Zgodnie z tymi przepisami rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli któraś z powyższych przesłanek zaistnieje, to sąd oddali pozew o rozwód.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze.

 

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być:

  1. zawinione (np. groźba, nieetyczne postępowanie, alkoholizm, odmowa wzajemnej pomocy, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci lub do rodziny małżonka),
  2. niezawinione (np. długotrwała choroba utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
  3. lub takie, które mogą zależnie od okoliczności zostać uznane za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, różnica wieku, różnica światopoglądów).

Na jakiej podstawie sąd może oddalić pozew o rozwód jednego z małżonków?

Jeżeli w Pana przypadku nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, to może Pan na tej podstawie domagać się oddalenia powództwa o rozwód.

 

Niezależnie od powyższego może się Pan domagać oddalenia powództwa z tego względu, że:

  1. na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletniego dziecka,
  2. orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda żona winna rozkładu pożycia małżeńskiego, a Pan nie zgadza się na rozwód.

Dobro małoletniego dziecka a wniesienie pozwu o rozwód

Dobro dziecka nie jest definiowane przez przepisy prawa. Jako dobro dziecka można określić zespół świadczeń materialnych i duchowych, odnoszących się do majątku dziecka, dotyczących jego rozwoju fizycznego, jak i duchowego oraz mających za przedmiot w równej mierze intelekt dziecka, jak i jego wolę. Ponieważ córka ma 17 lat, a więc jest w miarę dojrzałą osobą, to trudno będzie żądać oddalenia pozwu rozwodowego na tej podstawie, że rozwód sprzeciwi się dobru małoletniego dziecka. Córka niebawem osiągnie pełnoletniość.

Kiedy zasady współżycia społecznego przemawiają przeciwko rozwodowi?

Może Pan żądać oddalenia rozwodu z tego powodu, iż jego orzeczenie sprzeciwiłoby się zasadom współżycia społecznego. Sąd Najwyższy w wytycznych rozwodowych stwierdził:

 

„Art. 56 § 2 ma na uwadze sytuacje szczególne, w których – mimo całkowitej i nieodwracalnej martwoty związku małżeńskiego oraz mimo braku innych przesłanek negatywnych – zasady współżycia społecznego przemawiają przeciwko rozwodowi. Sytuacje takie mogą zwłaszcza wchodzić w rachubę wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają na to, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania i złośliwego stosunku do współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny i obowiązków rodzinnych”.

 

Może Pan także żądać oddalenia pozwu o rozwód na tej podstawie, że rozwodu żąda żona, która jest winna rozkładu pożycia małżeńskiego. Może Pan opierać się na tym, iż przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (o ile nastąpił) jest zdrada, jakiej dopuściła się Pana żona. Może Pan wskazać, iż tzw. szpiegostwo komputerowe jest wynikiem zdrady Pana żony, a „mobbing psychiczny”, o którym wspomina Pana żona, to nie znęcanie się psychiczne, a efekt Pana walki o uratowanie małżeństwa.

Złożenie odpowiedzi na pozew o rozwd

Jeżeli doręczony zostanie Panu pozew o rozwód, będzie Pan mógł złożyć odpowiedź na pozew. Niezależnie od tego, czy sąd zobowiąże Pana do złożenia takiego pisma (może tak zrobić), warto przedstawić swoje stanowisko, odpowiadając na pozew. Może Pan wówczas ustosunkować się do zarzutów, jakie znajdą się w pozwie, oraz określić swoje żądania, np. o oddalenia powództwa. Powinien Pan uzasadnić te żądania i swoje twierdzenia. Odpowiadając na pozew, może Pan podnieść, że nadal Pan kocha żonę i nadal widzi Pan sens istnienia małżeństwa.

 

Może Pan wnosić o dopuszczenie do sprawy dowodów, np. wydruków komputerowych. Sądy w sprawach o rozwód z reguły przyjmują takie dowody (również nagrania czy zdjęcia), nawet uzyskane nie do końca w sposób zgodny z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus X =

»Podobne materiały

Outsourcing a wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację

Jestem zatrudniony na stanowisku managera w firmie X (umowa na czas nieokreślony). Od kilku lat pracuję z zespołem złożonym z jednego pracownika etatowego i 20 zatrudnionych przez firmę outsource. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że wkrótce dostanę wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację stan

 

Wycofanie pozwu o rozwód

Dwa miesiące temu złożyłam pozew o rozwód. Od tego czasu jednak mąż zmienił swoje postępowanie, więc chciałabym ratować małżeństwo. Rozprawa już ma wyznaczony termin. Czy mogę teraz cofnąć pozew? Zrozumiałam, że nadal kocham męża.

 

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania winy

Moja żona złożyła pozew rozwodowy bez orzekania o winie (z czym się zgadzam), jednak w uzasadnieniu przedstawiła wszystko w sposób bardzo jednostronny. Wygląda to tak, jakbym był winny. Żona przyznała mi rację i chciała zmienić treść uzasadnienia, ale okazało się, że jest to niemożliwe. Dowiedz

 

Czy muszę poinformować męża o złożeniu pozwu o rozwód?

Chciałabym złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Czy muszę poinformować o tym męża? Jakie warunki muszę spełnić, żeby pozew nie został odrzucony? Jakie dowody będą potrzebne?

 

Koszty intercyzy, koszty podziału majątku

Interesują mnie koszty zawarcia intercyzy w trakcie małżeństwa, m.in. czy od umowy małżeńskiej majątkowej jest opłata 1% od wartości majątku? Proszę mi również wyjaśnić, czy kwota wpisana w podziale majątku ma jakieś dalsze znaczenie np. czy jest ona brana pod uwagę przy sprzedaży, w rozliczeniu pod

 

Uciążliwy zapach z ubojni zwierząt a powództwo negatoryjne i powództwo o odszkodowanie

W bliskim sąsiedztwie naszej nieruchomości istnieje ubojnia zwierząt. Po uboju rozchodzi się na całą miejscowość uciążliwy zapach. Mogą to potwierdzić wszyscy mieszkańcy. Co możemy z tym zrobić? Czy możemy podać właścicieli ubojni do sądu? Jeśli tak, to o co ich pozwać?

 

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Zawarłam umowę przez telefon 13.03, przysłano mi na e-mail-a 24.03. W ciągu 14 dni mogę odstąpić od umowy. Od kiedy liczy się te 14 dni: od 13, czy od 24. Mam zamiar odstąpić od tej umowy – czy jest to możliwe?

 

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

W spadku po rodzicach został dom, w którym obecnie mieszkam. Mam trzech braci, ale z jednym z nich (jako spadkobiercą) nie ma kontaktu. Dwóch braci pozostałych chce się z zrzec swojej części. Co mam teraz zrobić?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »