Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 25.07.2018

Zawarłam umowę przez telefon 13.03, przysłano mi na e-mail-a 24.03. W ciągu 14 dni mogę odstąpić od umowy. Od kiedy liczy się te 14 dni: od 13, czy od 24. Mam zamiar odstąpić od tej umowy – czy jest to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Fot. Fotolia

 

W braku informacji, o które prosiłam, zakładam, że do przedmiotowej umowy stosuje się ustawę o prawach konsumenta (nie dotyczy ona przedmiotów wyłączonych z działania ustawy), zakładam też, że zawarła Pani umowę jako konsument, nie przedsiębiorca. Co do pozostałych kwestii, o które pytałam, opiszę problem ogólnie, nie odnosząc się do Pani konkretnej sytuacji, bowiem jej nie poznałam.

 

Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

 

„Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy”.

 

Dla umowy zawieranej przy kontakcie telefonicznym ustawa przewiduje szczególne regulacje. Zgodnie z art. 20:

 

„1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy”.

 

Umowa, która została zainicjowana przez przedsiębiorcę w kontakcie telefonicznym, zostaje zatem skutecznie zawarta dopiero po potwierdzeniu przez konsumenta na papierze bądź innym trwałym nośniku (np. e-mailem) oświadczenia woli o zawarciu umowy. Terminem zawarcia umowy będzie zatem nie termin odbycia rozmowy telefonicznej i wyrażenia woli zawarcia umowy, ale dopiero termin złożenia przez konsumenta oświadczenia o potwierdzeniu treści proponowanej umowy, już po jej otrzymaniu na piśmie bądź innym trwałym nośniku.

 

Nie wiem, czy Pani złożyła już takie oświadczenie. Jeśli nie – termin 14 dniowy w ogóle nie rozpoczął swojego biegu. Jeśli tak – rozpoczął od momentu złożenia tego oświadczenia (czyli na pewno nie wcześniej niż od otrzymania e-maila od przedsiębiorcy). Ponieważ jeszcze ma Pani możliwość odstąpienia od umowy, nie pytam dodatkowo, czy została Pani o tym pouczona, i nie opisuję konsekwencji braku takiego pouczenia.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki