.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czas pracy bibliotekarza w szkołach wyższych

Ustawa o szkolnictwie wyższym wprowadziła krótszy od kodeksowego wymiar czasu pracy dla pracowników biblioteki zatrudnionych na wyższych stanowiskach. Zgodnie z art. 110 pkt. 6 tejże ustawy pracownicy biblioteki zatrudnieni na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza mają obowiązkowy wymiar czasu pracy 36 godzin tygodniowo. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, podtrzymała te uprawnienia. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce daje uczelniom dowolność w tym względzie. Część bibliotek szkół wyższych zachowała te uprawnienia pracownicze, część wydłużyła czas pracy tym pracownikom do kodeksowych 40 h, dając np. rekompensaty finansowe. Czy dopuszczalna jest sytuacja, aby na jednej uczelni, w tej samej bibliotece, pracownicy na tych samych stanowiskach (kustosz) i bardzo podobnym zakresie obowiązków zostali zróżnicowani? Jednym zachowano 36 h pracy, innym wydłużono do 40 h. Jak to się ma do zasady równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminowania ze względu na płeć czy wiek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czas pracy bibliotekarza w szkołach wyższych

Czas pracy bibliotekarzy na uczelni

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że rzeczywiście – do czasu uchwalenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przepis wskazywał, że „obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo”.

 

Obecnie przepis ten zlikwidowano, co sprawiło, ze uczelnie same określają czas pracy bibliotekarzy.

Równe traktowanie pracowników, w tym bibliotekarzy

Zgodnie z art. 18 (3a) Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zasada równości nakazuje identyczne traktowanie wszystkich adresatów norm prawnych znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji prawnej bądź faktycznej. Wobec tego nie każde odmienne ukształtowanie uprawnień pracowniczych prowadzi do naruszenia równego traktowania i być może nawet dyskryminacji.

Różny czas pracy bibliotekarzy na tej samej uczelni

Pracodawca miał prawo zróżnicować normy czasu pracy, opierając się na przykład na stażu pracy pracowników, ich obowiązkach (podobne, to nie znaczy tożsame). Nie jest wiec generalnie zabronione (i niezgodne z prawem) różnicowanie sytuacji pracowników na takim samym stanowisku – wszystko zależy od uzasadnienia, dlaczego to rozróżnienie zastosowano.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu