.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak zgodnie z prawem odzyskać własny lokal - wejść do środka i opróżnić z rzeczy użytkownika?

• Opublikowano: 25-07-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Przed 10 laty zięć wykonał remont części budynku gospodarczego za naszą zgodą i korzystał bezpłatnie z powstałego pomieszczenia, które służyło mu jako warsztat. W tym czasie córka i zięć mieszkali razem z nami, ale rok temu się wyprowadzili. Zięć zamknął pomieszczenie na kłódkę, pozostawiając wszystko, co tam trzymał. Czy możemy jako właściciele nieruchomości przejąć to pomieszczenie? Czy mogę w określonym dniu, o którym poinformuję zięcia, odciąć kłódkę, wejść do środka i spakować jego narzędzia i inne rzeczy, robiąc przy tym dokumentację fotograficzną? Jednocześnie chciałam zaznaczyć , iż cały materiał, który do remontu zięć wykorzystał, to nie były nowe materiały, a wręcz z odzysku. Podkreślam też, że z mojej strony nie chodzi o kłótnie z tym człowiekiem, choć on jest bardzo kłótliwy, po prostu potrzebujemy tego pomieszczenia do własnych potrzeb, a on uważa, że jest jego. Myślałam o rozwiązaniu tego sporu w taki sposób, że poproszę go pisemnie, aby „wycenił” swoją robociznę i nakłady sprzed lat, a ja wycenię korzystanie z naszej własności, i się ostatecznie rozliczymy. Czy można tak rozwiązać ten problem? Może trzeba to zrobić inaczej? Proszę o wyjaśnienia i wskazówki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak zgodnie z prawem odzyskać własny lokal - wejść do środka i opróżnić z rzeczy użytkownika?

Wezwanie do odbioru rzeczy i wejście do lokalu w obecności świadka

Rozumiem, że zięć pozostawił w Pani budynku gospodarczym swoje narzędzia i nie chce ich odebrać. W takim przypadku proszę skierować do niego pisemne wezwanie – konieczne wysłane listem poleconym – ze wskazaniem terminu odbioru rzeczy, np. wskazując, iż termin odbioru wyznacza Pani na dzień XX.XX.2023 r., na godzinę np. 17:00. Gdy zięć się nie stawi, proszę całą procedurę wejścia wraz ze świadkiem nagrywać i dla bezpieczeństwa sporządzić protokół zdawczy – co znajduje się w warsztacie i jakie przedmioty są z niego wynoszone – tak aby była Pani zabezpieczona.

 

Przedmioty proszę umieścić w innym miejscu i po braku dalszego odbioru, proszę wysłać do zięcia ostateczne wezwanie do odbioru rzeczy pod rygorem ich zniszczenia i naliczenia opłat za magazynowanie (bezumowne korzystanie).

 

Opróżnienie lokalu – zastępcze wykonanie zobowiązania przez wierzyciela

W przypadku dalszej odmowy zabrania przedmiotów zachodzi podstawa do zastosowania art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.”.

 

Istotą zastępczego wykonania jest podjęcie przez wierzyciela czynności zmierzających do wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią, tj. zaspokojenie interesu wierzyciela w wypadku, gdy dłużnik jest w zwłoce ze spełnieniem świadczenia. Zastępcze wykonanie zmierza do realizacji celu zobowiązania dłużnika przez samego wierzyciela i w związku z tym jest dokonywane na jego koszt (zob. wyr. SN z 7.6.2000 r., III CKN 441/00, Legalis). I chociaż wierzyciel nie ma obowiązku podejmować działań w celu zastępczego wykonania świadczenia, to jego bierność w tej kwestii może zostać – w przypadku zgłoszenia przez niego roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (albo ze zwłoki) – uznana za przyczynienie się do powstania tej szkody (zob. wyr. SA w Warszawie z 13.7.2017 r., I ACa 615/16, Legalis).

 

W takim przypadku sąd wyda Pani upoważnienie do usunięcia tych rzeczy na koszt zięcia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot nakładów, jak rozliczyć?

W zakresie natomiast zwrotu nakładów, to jeżeli zięć faktycznie poczynił nakłady na nieruchomość – czy to swoją pracą, czy też finansowo, to posiada roszczenie o ich zwrot. Swoje roszczenie może także dochodzić na drodze sądowej. Zgodnie z treścią art. 226 K.c.:

 

„§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

§ 2. Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotu nakładów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.”

 

Powyższy przepis przyznaje bezumownemu posiadaczowi samoistnemu, a więc zięciowi, prawo otrzymania zwrotu poczynionych przez siebie nakładów na rzecz będącą przedmiotem własności innej osoby, w postaci roszczenia o zwrot (zapłatę) równowartości tych nakładów. Roszczenie to jest roszczeniem obligacyjnym z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, do którego dochodzi w szczególnej sytuacji prawnorzeczowej bezumownego posiadania rzeczy należącej do innej osoby.

 

Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu zależy od charakteru nakładów oraz stanu dobrej lub złej wiary posiadacza samoistnego w czasie dokonywania nakładów. Punktem wyjścia dla rozliczeń jest kategoria nakładów koniecznych. W zależności od spełnienia poszczególnych przesłanek przewidzianych w art. 226 K.c., wartość tych nakładów podlega miarkowaniu przez sąd w celu ustalenia należnej wysokości świadczenia.

 

Podsumowując: proszę wystosować wezwanie do zięcia o zabranie rzeczy, jeśli tego nie uczyni, proszę nagrywać opróżnienie lokalu wraz z udziałem świadka i z protokołem. Własność nieruchomości jest Państwa, zięć może jedynie wystosować roszczenie o zwrot poczynionych na nie nakładów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu