.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

• Opublikowano: 25-07-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy kończąc studia podyplomowe w wymiarze 390 godzin (trzy semestry), nabywam uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Na wstępie wskazuję, że aktualnym aktem prawnym regulującym kwestie związane z kwalifikacjami wymaganymi od nauczycieli jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (zwane dalej „rozporządzeniem”).

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach os?wiatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła:

 

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia sie?, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują tres?ci nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nauczanie przedmiotu w szkole ponadpodstawowej

Z opisu stanu faktycznego nie wynika, czy są to wyłącznie studia podyplomowe nadające przygotowanie pedagogiczne, czy też studia podyplomowe kierunkowe z zakresu danego przedmiotu, a ponadto jakie jest wykształcenie osoby pretendującej na stanowisko nauczyciela w szkole ponadpodstawowej. Niemniej jednak wskazuję, że do nauczania danego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej należy posiadać ukończone studia magisterskie z danego przedmiotu oraz przygotowanie pedagogiczne lub też studia magisterskie z innego przedmiotu, studia podyplomowe do nauczania danego przedmiotu oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Studia podyplomowe

Nadto wskazuję, że zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym: studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. Studia podyplomowe powinny być prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy. Ponadto program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

 

Zatem trzysemestralne studia podyplomowe, które są zgodne z przepisami ustawy, jak najbardziej spełniają wskazany warunek posiadania ukończonych studiów podyplomowych, które są wymagane w niektórych okolicznościach do nauczania danego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej.

 

Dopiero jeśli będą spełnione wszystkie przesłanki, tj. wykształcenie magisterskie, studia podyplomowe kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne, taka osoba ma prawo nauczać danego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + VI =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu