.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Mąż się wyprowadza, a syn chce iść z nim, czy mam prawo go zatrzymać?

• Opublikowano: 04-08-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mąż prawdopodobnie złożył pozew rozwodowy. Wyprowadza się, a problem polega na tym, że z naszym 15-letnim synem. Córka, lat 8 lat, zostaje ze mną. Czy mąż ma prawo zabrać mi syna? Czy powinnam gdzieś to zgłosić? Syn chce iść z tatą, tłumacząc to tym, że musi mu pomóc, bo tata wtedy nie będzie płacił alimentów i będzie miał 500+. Nie chcę, żeby syn wyprowadzał się z domu. Czy mam prawo go jakoś zatrzymać? Czy jak się wyprowadzą, mam oddać 500+ ojcu, czy czekać do rozprawy i decyzji sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mąż się wyprowadza, a syn chce iść z nim, czy mam prawo go zatrzymać?

Rozwód a piecza nad dzieckiem, ustalenie jego miejsca zamieszkania

Aktualnie z uwagi na to, że w Państwa sprawie nie zapadło żadne rozstrzygnięcie sądowe, prawa i obowiązki w zakresie małoletnich dzieci kształtują się u Państwa następująco. Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359) – władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, to kwestię tę reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) w art. 26, zgodnie z którym – miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (§1). Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (§ 2).

 

Z uwagi na sytuację, która wystąpiła w Pani rodzinie, może Pani złożyć wniosek do sądu o ustalenie w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz miejsca zamieszkania dziecka wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz ustaleniem jego miejsca zamieszkania ze wskazaniem, że jego miejsce zamieszkania to każdorazowe miejsce zamieszkania Pani. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia ma na celu uregulowanie sytuacji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie np. postępowania rozwodowego przeważnie trwa dość długi czas, natomiast należy ustalić kwestie związane ze sprawowaniem bieżącej pieczy nad małoletnimi dziećmi (zwłaszcza w przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami w tej kwestii) już na wstępnym etapie postępowania. Dlatego też wydaje się postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Jeśli mąż założył już sprawę o rozwód, to może Pani oczekiwać na doręczenie pozwu w sprawie i w odpowiedzi na pozew wystąpić ze stosownymi wnioskami wskazanymi wyżej. Natomiast w sytuacji gdy tego pozwu nie ma lub nie chce Pani czekać, może Pani złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania dzieci z wnioskiem o uregulowanie kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, sprawowania bieżącej pieczy oraz ich miejsca zamieszkania. Po otrzymaniu pozwu rozwodowego sprawa zawisła przed sądem rejonowym będzie musiała być przekazana do sądu okręgowego, który będzie rozpoznawał rozwód. Obowiązuje bowiem zasada, że w czasie trwania sprawy o rozwód sądem wyłącznie właściwym w zakresie wszystkich kwestii związanych z zakończeniem małżeństwa, władzą rodzicielską, alimentami, kontaktami z dziećmi, pieczą nad dziećmi jest sąd okręgowy, który rozpoznaje sprawę o rozwód.

 

Opinia OZSS w sprawach rodzinnych

W toku sprawy zasadne będzie złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów danego sądu na potwierdzenie następujących faktów: więzi emocjonalnych każdego z rodziców z dziećmi, dziecka z rodzicami, kompetencji wychowawczych każdego z rodziców, a także tego, które z rodziców daje lepszą gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej i bezpośredniej opieki nad dziećmi w zakresie zapewnienia nie tylko egzystencjonalnych (materialno-bytowych) potrzeb, ale również potrzeb psychicznych, stabilizacji emocjonalnej i poczucia bezpieczeństwa, mając na uwadze dobro dziecka, wiek i rozwój psychofizyczny, stan zdrowia, a także w jaki sposób winny być uregulowane kontakty tego z rodziców, z którym małoletnie dzieci nie przebywają na co dzień. Można również złożyć wniosek w trybie art. 576 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805) o wysłuchanie małoletniego dziecka przez sąd.

 

Świadczenie 500 plus dla rodzica, z którym mieszka dziecko

Jeżeli chodzi o kwestie związaną z tzw. 500 plus, reguluje je ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1577). Zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowej ustawy: „Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo

5) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

 

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2a przedmiotowej ustawy w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem jeśli syn zamieszkałby z ojcem, to do momentu ustanowienia opieki naprzemiennej (o ile będzie wniosek w tym przedmiocie) powinna Pani przekazać ojcu dziecka 500 plus.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VIII =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu