.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zadłużenie nieruchomości przez współwłaściciela, co zrobić?

• Opublikowano: 03-08-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

W 2012 roku zmarła moja babcia. W testamencie zapisała dom w dwóch równych częściach na mnie i moją siostrę (na chwilę obecną niepełnoletnią). Dodatkowo w testamencie jest zapisek, który mówi o tym, że moja matka ma mieć tam możliwość dożywotniego mieszkania. Niestety życie potoczyło się w ten sposób, że moje relacje z rodziną, w tym z mamą i ojczymem, który mieszkają w domu, który dostałam w spadku, bardzo się popsuły i na dzień dzisiejszy nie mamy ze sobą kontaktu. Kiedy jeszcze mieszkałam w tamtym domu, robili wszystko, aby mi uprzykrzyć życie, co poskutkowało moją wyprowadzką stamtąd. Teraz nie pozwalają mi tam przebywać, mieszkać, podejmować żadnych decyzji, używają mojej części domu jak swojej i nie mogę nic z tym zrobić. Nie mieszkam i nie ingeruje w tę nieruchomość od kilku ładnych lat. Niedawno okazało się, że dom jest zadłużony, ponieważ mama i ojczym nie opłacają podatków, wywozu nieczystości itp. Urząd wymaga opłat ode mnie jako współwłaścicielki (była sprawa sądowa po śmierci babci o podział, natomiast nie ma w dalszym ciągu aktu notarialnego). Chciałabym się dowiedzieć czy jest jakiś sposób, abym nie musiała tego płacić za nich, ponieważ wydaje mi się to co najmniej niesprawiedliwe. Ponadto – czy po takim czasie od śmierci spadkodawcy mam możliwość pozbycia się w jakiś sposób swojej części spadku, skoro i tak nie dają mi możliwości przebywania tam, mieszkania, a jedynie wymagają, abym płaciła zadłużenia? Czy mogę się tego w jakiś sposób zrzec? Przekazać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zadłużenie nieruchomości przez współwłaściciela, co zrobić?

Obowiązki współwłaściciela nieruchomości

Niestety Pani jako współwłaściciel ma obowiązek ponosić opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości – jeżeli jednak z niej Pani nie korzysta, a robią to rodzice, to po dokonaniu płatności posiada Pani roszczenie regresowe w stosunku do rodziców o zwrot dokonanych opłat. Jednak jeżeli dobrowolnie nie będą chcieli zwrócić płatności – pozostaje tylko droga sądowa.

 

Całkiem jednak osobno powinna Pani jak najszybciej zainicjować sprawę o dział spadku po babci ze wskazaniem roszczenia przyznania całości na rzecz siostry – albowiem to ona tam zamieszkuje z Pani obowiązkiem spłaty. Jeżeli siostra i rodzice nie mają finansowych możliwości Pani spłaty – dokonanie sprzedaży nieruchomości i podział środków zgodnie z posiadanym udziałem.

Dział spadku

Zgodnie bowiem z art. 211 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”. W chwili obecnej współwłaścicielami nieruchomości są osoby będące spadkobiercami po zmarłej, a więc Pani i siostra.

 

Zgodnie natomiast z art. 212:

 

„§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Dział może nastąpić poprzez przyznanie jednemu spadkobiercy całości z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych lub także sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji – co jest ostatecznością. Należy więc podnieść, iż wniosek o dział spadku powinien złożyć przynajmniej jeden ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia masy spadkowej, a więc nieruchomości.

 

We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, spadkobierców, wartość masy spadkowej i proponowany podział. Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem – wtedy jednak konieczna jest wspólna zgoda na dział spadku. Przed sądem nie ma takiej konieczności, bowiem sąd i tak dokona działu spadku – nawet gdy jedna ze stron nie będzie wyrażała na to zgody. Dlatego w mojej ocenie jest to dla Pani jedyne rozwiązanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu