Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz fotografowania na basenie

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 26.04.2019

Sprawa dotyczy zakazu fotografowania na basenie. W związku z licznymi sytuacjami związanymi z wykonywaniem zdjęć przez osoby przebywające na basenie innym osobom korzystającym z basenu, ratownikom oraz instruktorom nauki pływania zwracam się z pytaniem, czy czynność fotografowania (bez rozpowszechniania zdjęć) może być skutecznie ograniczona poprzez postanowienia regulaminowe obowiązujące na basenie (zakaz fotografowania na basenie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz fotografowania na basenie

Fot. Fotolia

Rozumiem doskonale podłoże problemu związanego z fotografowaniem i chęć jego regulaminowego załatwienia, ale obawiam się, że to nie będzie takie proste.

 

Parę lat temu zapadł głośny wyrok w sprawie klauzuli w regulaminach muzeów, zgodnie z którymi wprowadzano zakaz fotografowania, głównie eksponatów:

 

„Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje Muzeum Regionalnemu im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni stosowania przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: »Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty«.” (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 5 marca 2010 r., sygn. XVII Amc 1145/09).

 

Również w odniesieniu do sektora prywatnego zakazy fotografowania były przedmiotem zainteresowania między innymi ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14072.

 

Powyższe oznacza, że co do zasady wprowadzenie zakazu fotografowania do regulaminu korzystania z basenu może być uznane za klauzulę niedozwoloną, która i tak nie wiąże korzystających.

 

Odnośnie samego fotografowania, to rzeczywiście, obowiązkiem uzyskania zezwolenia zostało obwarowane samo rozpowszechnianie wizerunku, a nie wykonywanie wizerunku jako takie:

 

„Przepis wskazuje potrzebę uzyskania zezwolenia jedynie na akt rozpowszechnienia wizerunku. Pojęcie rozpowszechniania rozumie się jako publiczne udostępnienie wizerunku »w jakikolwiek sposób« (art. 6 ust. 1 pkt 3). Co do zasady, możliwość zapoznania się z wizerunkiem przez nieograniczoną z góry liczbę osób, nawet jeżeli od osób tych wymaga się spełnienia określonych kryteriów podmiotowych, przesądza o spełnieniu tej przesłanki (zob. szerzej uwagi do art. 6 ust. 1 pkt 3). Według utrwalającej się, choć nie pozbawionej zasadniczych kontrowersji linii orzeczniczej zamieszczenie linku (deep linku) do materiału zamieszczonego na innej stronie internetowej stanowi jego rozpowszechnienie (zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., I ACa 564/04, LEX nr 142138; zob. też wyrok SA w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r., V ACa 524/13, orzeczenia.katowice.sa.gov.pl). W przypadku zmiany właściciela portretu określonej osoby nie dojdzie już jednak do publicznego udostępnienia wizerunku (T. Grzeszak (w:) System Prawa Prywatnego, t. 13, 2013, s. 689). Bezskuteczne byłoby natomiast powołanie się na art. 81 w przypadku obrony przed samym ustaleniem (utrwaleniem) wizerunku (inaczej: P. Ślęzak (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 568). W takiej sytuacji możliwe jest jedynie powołanie się na naruszenie przysługujących osobie portretowanej dóbr osobistych, w szczególności prawa do prywatności, co w praktyce będzie także wyrażać się oprotestowaniem uwieczniania podobizny. W szczególnych, jednoznacznie nagannych sytuacjach korzystanie z cudzego wizerunku może podlegać także surowym sankcjom karnym (zob. np. art. 191a k.k.)” (D. Flisak, Komentarz do art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, WKP 2018).

 

Utrwalenie wizerunku przez osoby trzecie może zatem co najwyżej naruszać dobra osobiste osób przebywających na basenie – zgodnie z art. 23 K.c. i art. 24 K.c.:

 

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

 

Oczywiście, naruszenia bądź nienaruszenia dóbr osobistych to również jest kwestia do dyskusji. Jednakże ja bym rozstrzygnęła problem na okrętkę – wydaje mi się dopuszczalne wskazanie w treści regulaminu, że osoby korzystające z pływalni nie mogą dopuszczać się żadnych czynów naruszających prawo, np. w postaci naruszania dóbr osobistych innej osoby (bez precyzowania, że chodzi o fotografowanie). Wtedy można by nieformalnie doprecyzowywać, bez pisania tego w regulaminie, że obsługa basenu uważa fotografowanie innych osób za naruszenie dóbr osobistych i działanie zakazane w regulaminie. Innego sposobu nie widzę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus pięć =

»Podobne materiały

Do kogo należą rośliny posadzone na działce stanowiącej współwłasność?

Jestem współwłaścicielem działki. Od wielu lat sadzę na niej rośliny, drzewa i krzewy – na połowie przeze mnie użytkowanej, zgodnie z uzgodnieniami ustnymi. Nowy współwłaściciel od dłuższego czasu bez mojej zgody wycina i usuwa te rośliny (ignorując zakaz sądu). Do kogo one więc należą? Co mog

 

Oczywista omyłka pisarska i jej sprostowanie

W księdze wieczystej zapisano błędnie moje nazwisko: zamiast „ó” jest „u”. Czy muszę złożyć wniosek o zmianę wpisu, opłacić go i czekać 3 miesiące?

 

Odpowiedź na pismo z kancelarii adwokackiej

Założyłam sprawę w sądzie okręgowym. Dwa dni temu odebrałam list polecony z kancelarii adwokata reprezentującego pozwanego. Czy powinnam odpowiedzieć na to pismo do sądu? W jakim terminie?

 

Naruszenie posiadania

Budynek mieszkalny ma dwie współwłaścicielki – jedną z nich jestem ja. Miesiąc temu ta druga współwłaścicielka wymieniła zamek w drzwiach od strychu i skutecznie unika przekazania mi klucza. Czy to jest naruszenie posiadania? Chciałabym jednak dostać się na ten strych. Pomyślałam, że można wył

 

Odcięcie prądu za nielegalny pobór

Przed dwoma laty zmarł mój mąż, a przed rokiem elektrownia wykryła u nas 1 fazę na lewo, o czym nie miałam pojęcia. Dostałam karę za nielegalny pobór ponad 6000 zł – zapożyczyłam się i od razu wpłaciłam połowę. Drugą połowę oddaję bardzo powoli, bo zostałam sama z małym dzieckiem i jestem obec

 

Rozprawa sądowa a wykupione wczasy

Odmówiłem przyjęcia mandatu nałożonego przez policję i wniosłem sprzeciw od wyroku nakazowego. Dzisiaj dostałem wezwanie do sądu w charakterze obwinionego, ale w dniu, w którym jest rozprawa, mam wykupione wczasy za granicą. Co mam zrobić, bo wyjeżdżam za 5 dni, a rozprawa jest za 10 dni? Czy wykupi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »