.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Cesja kredytu na faktycznego kredytobiorcę

Mąż zaciągnął w banku kredyt na swoje nazwisko, ale przeznaczony dla naszego znajomego. On jednak, mimo wcześniejszych obietnic, płaci raty z opóźnieniami, a my mamy później nieprzyjemne telefony z banku. Obawiam się dalszej spłaty i problemów z tym związanych. Czy da się przepisać kredyt na znajomego? Ile by to kosztowało?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Cesja kredytu na faktycznego kredytobiorcę

Przeniesienie kredytu na osobę trzecią

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż udzielenie szczegółowej i jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie byłoby możliwe dopiero po zapoznaniu się ze wszelkimi dokumentami związanymi z przedmiotowym kredytem, w tym w szczególności z treścią samej umowy kredytu.

 

Wskazać jednakże można, że dokonanie takiego przeniesienia kredytu na osobę trzecią jest co do zasady dopuszczalne, a kwestia takiego przeniesienia (cesji) zadłużenia uregulowana została przepisami Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

I tak, zgodnie z treścią art. 519 § 1 K.c. „osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu)”.

 

Natomiast, stosownie do treści § 2, „przejęcie długu może nastąpić:

 

  1. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
  2. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

 

Z kolei art. 520 K.c. stanowi, że „każda ze stron, które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeniesienie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu na inną osobę

Zgodnie z art. 522 K.c. „umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, do przeniesienia zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych elementów – zawarcia przez Państwa z osobą, która w rzeczywistości korzysta z przedmiotowego kredytu, umowy o przejęciu długu oraz uzyskania na taką cesję zgody wierzyciela, czyli banku. W praktyce zaś w pierwszej kolejności powinno się uzyskać taką zgodę, a dopiero po jej otrzymaniu zawrzeć umowę przejęcia długu.

 

Co do zasady także przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują żadnej opłaty za dokonanie takiego przejęcia długu, jednakże raz jeszcze wskazać należy, że kwestia ta może być odmiennie uregulowana w umowie kredytu, na co zezwala obowiązująca w polskim prawie cywilnym zasada wolności umów, czyli swobodnego ich kształtowania w granicach prawa przez strony danej czynności prawnej.

 

W opisanej przez Panią sytuacji należałoby zatem najpierw zwrócić się do banku o udzielenie informacji odnośnie warunków przeniesienia zadłużenia na inną osobę, a także związanych z tym ewentualnych opłat czy formalności.

Cesja kredytu

Na koniec należy także podkreślić, że przeniesienia długu na osobę trzecia nie można dokonać bez zgody tej osoby, czyli nie mogą Państwo dokonać takiego przeniesienia w oparciu jedynie o poczynione ustalenia z samym bankiem. Nowy dłużnik musi bowiem na piśmie przyjąć na siebie to zobowiązanie pod rygorem nieważności takiej cesji.

 

Jeśli jest Pani zainteresowana dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Niestety, jeżeli to Państwo zaciągnęli kredyt i nie było między Państwem a osobą, która z kredytu tego korzysta, umowy przeniesienia tego zadłużenia (za zgodą banku), to właśnie Państwo pozostają dłużnikami banku i to właśnie względem Państwa bank ma prawo podejmować wszelkie działania zmierzające do uzyskania spłaty kredytu.

 

W zaistniałej sytuacji powinni Państwo przemyśleć kwestię wystąpienia względem osoby, na czyjej rzecz zaciągnęli Państwo kredyt, o zwrot użyczonej jej kwoty. Zaznaczyć jednakże należy, iż zgodnie z art. 720 § 2 K.c. „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”, co oznacza także, że dochodzenia zwrotu pożyczki przed sądem w zasadzie nie da się skutecznie przeprowadzić bez posiadania jakiegokolwiek dokumentu chociażby uprawdopodabniającego fakt udzielenia tej pożyczki (np. listu dłużnika, dowodu przekazania tej kwoty dłużnikowi itp.).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu