.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 563 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 03.06.2024

Ochrona przedemerytalna a pozorna likwidacja stanowiska: walka o przywrócenie do pracy

Od 1 lutego 2022 jestem w okresie ochronnym. 31 maja 2023 r. dostałam wypowiedzenie zmieniające ze wskazaniem likwidacji stanowiska, obniżeniem wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca i ekwiwalentem dokładania do, w którym jestem w ochronie. Faktycznie była to pozorna...

Opublikowane: 16.05.2024

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz

Na jakiej podstawie wypłaca się wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia? Mamy dwóch pracowników, którzy dostarczyli w trakcie zatrudnienia dokumenty świadczące o dłuższym stażu i pojawiły się wątpliwości, czy należy dodatek wypłacić, a jeśli tak, to w jakiej...

Opublikowane: 06.05.2024

Anulowanie opieki nad dzieckiem - co wolno pracownikowi, a co pracodawcy?

Pracownicy została udzielona opieka nad dzieckiem (z art. 188 Kodeksu pracy). Następnie pracownica zwróciła się z prośbą o anulowanie tej opieki w jednym dniu. Czy pracodawca może to zrobić? Na jakiej podstawie prawnej?

Opublikowane: 25.04.2024

Oddelegowanie pracowników do Niemiec - co warto wiedzieć?

Jestem właścicielką firmy w Polsce , ale większość zleceń (ok. 80%) wykonuję w Niemczech . Pracownicy, których zatrudniam na umowę-zlecenie, spędzają za granicą 20 dni miesięcznie (później wracają do kraju). Czy mogę wypłacać...

Opublikowane: 12.04.2024

Czy pracownik musi zaplanować cały urlop?

Pracuję w szpitalu. Pracodawca zobowiązuje nas do planowania na cały rok urlopu z góry. Czy to jest obowiązkowe i zgodne z prawem? Trudno mi określić, kiedy będę potrzebowała wolnego. Czy pracodawca słusznie twierdzi, że nie może dać urlopu wypoczynkowego 5 osobom z...

Opublikowane: 04.04.2024

Dofinansowanie do okularów dla nauczycieli

Nauczyciele, spędzając coraz więcej czasu przed komputerem, mogą zastanawiać się, czy przysługuje im zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy. Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia środków...

Opublikowane: 28.02.2024

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Od 15 lat jestem zatrudniona jako kucharka. W związku z gorszą sytuacją finansową firmy mam dodatkowe obowiązki, które nie są związane ze stanowiskiem widniejącym na umowie o pracę. Poza tym, gdy nie wyrobię ustawowych godzin, brakujące godziny odbierane mi są z urlopu. Od kilku...

Opublikowane: 28.02.2024

Zwrot sprzętu służbowego na zwolnieniu lekarskim

Pracownik po zakończeniu stosunku pracy powinien zwrócić służbowy sprzęt, który otrzymał. Co jednak w sytuacji, gdy osoba zatrudniona przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może dostarczyć go osobiście do siedziby firmy? W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Jako...

Opublikowane: 27.02.2024

Spór pracowników z dyrekcją - ochrona przed zwolnieniem z pracy

Jestem pracownikiem dużej firmy. Wybrano mnie na drugą kadencję w wyborach na przedstawicieli pracowników. Kadencja trwa 4 lata. Nie mamy w firmie innej organizacji reprezentującej interesy pracownicze. Wybrano w sumie 7 osób spośród 20 kandydatów w głosowaniu, w którym...

Opublikowane: 22.02.2024

Termin odpowiedzi na pismo pracownika

Spory pomiędzy pracodawcami a pracownikami, lub byłymi pracownikami, dotyczące roszczeń finansowych nie należą do rzadkości. Kluczowym aspektem zarządzania takimi sytuacjami jest znajomość prawnych ram odpowiedzi na pisma pracowników. Przedmiotem niniejszego artykułu...

Opublikowane: 19.02.2024

Czy pracodawca musi wiedzieć o drugiej pracy na zlecenie?

Współcześnie wiele osób pracuje w więcej niż jednym miejscu. Niekiedy jednak zdarza się, że pracodawca w umowie zaznacza, że pracownik nie może podejmować żadnej dodatkowej pracy zarobkowej. W niniejszym artykule omówimy przepisy związane z tą kwestią. Wyjaśnimy...

Opublikowane: 16.02.2024

Warunki powrotu do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Powrót do pracy po długotrwałej absencji z powodu choroby wiąże się z wieloma pytaniami i niepewnością co do zatrudnienia, zwłaszcza po korzystaniu ze świadczenia rehabilitacyjnego przez 12 miesięcy. Osoby wracające do pracy często zastanawiają się nad swoimi prawami...

Opublikowane: 15.02.2024

Zwolnienie dyscyplinarne a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy to wyjątkowo stresujące doświadczenie zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawnym. Gdy pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie, pojawia się wiele pytań dotyczących świadectwa pracy, rozliczeń finansowych i dalszych kroków prawnych....

Opublikowane: 10.02.2024

Czy soboty wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Dla pracowników duże znaczenie ma prawidłowe rozliczenie urlopu wypoczynkowego . Wątpliwości niekiedy budzi wliczanie dni weekendowych, takich jak sobota, do jego wymiaru. W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani...

Opublikowane: 25.01.2024

Wypadek w czasie pracy zdalnej

Mam pytanie dotyczące wypadku w czasie pracy zdalnej w domu. Pracownik trzymał rękę na futrynie drzwi, w tym momencie jego syn zamknął drzwi – nie wiedział, że tam stoi ojciec. W wyniku tego palec pracownika został przytrzaśnięty (lekko uszkodzony). Drzwi prowadziły do...

Opublikowane: 11.01.2024

Likwidacja stanowiska pracy a wpis w świadectwie pracy

W obliczu zmian ekonomicznych firmy nierzadko muszą podejmować trudne decyzje o likwidacji stanowisk pracy. Prezentowany artykuł oferuje praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak prawidłowo dokonać wpisu na świadectwie pracy w sytuacji, gdy likwidacja stanowiska następuje z...

Opublikowane: 22.12.2023

Wniosek o rentę po długim chorobowym

Pracownik wykorzystał 167 dni choroby i złożył wniosek o rentę. Lekarz nie wystawił mu kolejnego zwolnienia (na brakujące do 182 dni, bo powiedział mu, że jak złożył papiery w ZUS-ie, to już nie musi mieć zwolnienia lekarskiego). Nie mam od pracownika też informacji, że jest...

Opublikowane: 14.12.2023

Wyjazd z miejsca zamieszkania podczas zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie ma na celu zapewnienie pracownikowi warunków do szybkiego powrotu do zdrowia. Czy jednak podczas chorobowego można opuścić miejsce zamieszkania i wyjechać do innego miasta? Bazując na pytaniu, jakie zadała nam pani Regina, przyjrzymy się regulacjom...

»Artykuły

Ilość: 7 | Wyświetlono: 1-6

Ciężkie naruszenie obowiązków pracownika – co zaliczamy?

Zwolnienie z pracy na drodze tak zwanej dyscyplinarki to bezpośredni skutek naruszenia pracowniczych obowiązków. A te z kolei są określane w dokumencie, jakim jest kodeks pracy. Sprawdź, jakie przewinienia mogą zagrozić natychmiastową utratą pracy.

Czy pracownik może złożyć wniosek o zmianę godzin pracy?

Sytuacje życiowe często wymagają od pracowników większej elastyczności w dostosowaniu pracy zawodowej do obowiązków życia codziennego. W takich przypadkach pracownicy mogą składać wnioski o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, który pozwoli im lepiej pogodzić...

Nowelizacja kodeksu pracy - najważniejsze informacje

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany w Kodeksie Pracy. Dwie nowelizacje wprowadzają sporo zmian i dotyczą zarówno pracy zdalnej, jak i propracowniczych rozwiązań, związanych z wdrożeniem unijnych dyrektyw. Mają one stanowić odpowiedź na aktualne trendy na rynku. Kodeks Pracy...

Język zawarcia umowy w Polsce z obcokrajowcem

Umowa o pracę z obcokrajowcem może zostać zawarta w języku obcym, jeżeli pracownik władający tym językiem skieruje do pracodawcy wniosek o sporządzenie umowy w takiej wersji. Zasada ta dotyczy również innych dokumentów doręczanych pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy.

Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

„Podróż służbowa” i „jazda lokalna” nie są pojęciami tożsamymi. Ich rozróżnienie ma istotne znaczenie dla uprawnień pracownika i skorelowanych z nim obowiązków pracodawcy. Pojęcia te są istotne również dla obliczania należności podatkowych.

Tytuł magistra na pieczątce

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej . Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu