.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę w związku z informacją o ciąży

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 18.03.2010

Ponad miesiąc temu złożyłam oświadczenie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Wczoraj jednak mój lekarz ginekolog stwierdził ciążę. Według jego zaświadczenia zaszłam w nią przed złożeniem wypowiedzenia. Czy mogę wycofać wypowiedzenie (nie rezygnowałabym z pracy, wiedząc, że jestem w ciąży)? Jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę podnieść, że przepisy Prawa pracy nie regulują możliwości wycofania oświadczenia woli pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem ze względu na zajście przez pracownicę w ciążę.

 

W przepisach prawa pracy (art. art. 177 § 1 Kodeksu pracy) jest wskazany jedynie zakaz wypowiadania pracownicy w ciąży umowy o pracę przez pracodawcę – „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Zakaz ten jest także szeroko omawiany w doktrynie oraz orzecznictwie. Interpretacja sądów rozszerza powyższy zakaz o powzięcie przez pracownicę informacji o ciąży po otrzymaniu wypowiedzenia.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt: I PKN 330/00) wskazuje: „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę”.

 

Wskazany wyrok nie dotyczy jednak przypadku, w którym oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem zostało wystosowane przez pracownika.

 

W związku z powyższym, jedyną możliwością skutecznego cofnięcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę jest powołanie się na cywilnoprawną instytucję błędu.

 

Błąd jest regulowany art. 84 Kodeksu cywilnego. Na mocy przywołanego artykułu, w związku z art. 300 Kodeksu pracy, składając oświadczenie o cofnięciu oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, powinna być Pani uprawniona do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli (tj. od rozwiązania umowy o pracę).

 

Możliwość zastosowania wskazanego przepisu w Pani sytuacji potwierdza Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 156/01).

 

Zgodnie z jego treścią błąd ten nie dotyczył rodzaju składanego oświadczenia woli (w takiej sytuacji nie mogłaby się Pani na błąd powołać), lecz dotyczył okoliczności faktycznych, w jakich oświadczenie woli Pani składała.

 

Ponadto, co również potwierdza Sąd Najwyższy, błąd tego typu spełnia również przesłankę istotności. Poprzez istotność błędu należy rozumieć sytuację, w której „gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści” (art. 84 § 2 Kodeksu cywilnego). Ponieważ, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu, praca kobiety w ciąży podlega wzmożonej ochronie, a trwałość zatrudnienia w okresie ciąży, urlopów macierzyńskiego i wychowawczego chroniona jest zakazem rozwiązania umowy o pracę oraz zmian wynikających z niej warunków pracy i płacy, błąd taki należy ocenić jako istotny.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego należy także przyjąć, że jeżeli pracownica będąca w ciąży, nie wiedząc o tym, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania stosunku pracy, może uchylić się od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć (co stanowi pewne odstępstwo od reguły wskazanej w art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Ze względu na kształtujący charakter oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, skutki uchylenia się od przedmiotowego oświadczenia będą następowały ex tunc, czyli od dnia, w którym oświadczenie woli zostało złożone. W razie uchylenia się przez Panią od przedmiotowego oświadczenia woli, oświadczenie woli o wypowiedzeniu powinno być więc traktowane jako niebyłe.

 

Uchylenie się od złożonego przez Panią oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, powołując się na błąd przy jego składaniu, jest możliwe.

 

Aby dokonać skutecznego uchylenia, powinna Pani złożyć pracodawcy oświadczenie o cofnięciu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem ze względu na błąd co do okoliczności faktycznych, w jakich Pani składała oświadczenie woli.

 

Podstawą prawną przedmiotowego oświadczenia jest art. 84 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300.

 

Aby podnieść rangę Pani oświadczenia, może się Pani powołać na wyżej wskazany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r., wprost wskazujący na możliwość zastosowania art. 84 Kodeksy cywilnego w sytuacjach analogicznych do tej, w której Pani pozostaje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl