.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 209 | Wyświetlono: 1-20

Co zrobić, aby nieślubne dzieci nie dziedziczyły domu?

Rodzice są właścicielami domu mieszkalnego (akt własności wraz ze wpisem do księgi wieczystej). W ostatnim czasie okazało się, że ojciec ma dodatkowo dwoje dzieci z pozamałżeńskiego związku (prawdopodobnie będzie sprawa o ustalenie ojcostwa i alimentów). Czy można prawnie...

Sprzedaż samochodu po śmierci żony

Chcę sprzedać samochód. Jest zarejestrowany na mnie i na żonę. Żona zmarła w zeszłym roku. Mam dwoje dzieci. Jak przeprowadzić taką transakcję?

Zadłużenie nieruchomości przez współwłaściciela, co zrobić?

W 2012 roku zmarła moja babcia. W testamencie zapisała dom w dwóch równych częściach na mnie i moją siostrę (na chwilę obecną niepełnoletnią). Dodatkowo w testamencie jest zapisek, który mówi o tym, że moja matka ma mieć tam możliwość dożywotniego mieszkania. Niestety...

Testament w związku partnerskim - przekazanie majątku na wyłączność

Sprawa dotyczy testamentu w związku partnerskim. Od wielu lat jestem związany z partnerką życiową. Zamierzam z różnych powodów podjąć działania dotyczące niektórych moich i wspólnych z partnerką składników majątkowych. Jestem kawalerem, a moja żyjąca rodzina to rodzona...

Była żona brata nie chce opuścić domu po rozwodzie i żąda spłaty, co zrobić?

Brat był rozwiedziony i musiał spłacić żonę z majątku dorobkowego. Ale była żona z synem i jego rodziną mieszkała i nadal mieszka w tym domu. Brat spłacił byłą żonę w 2/3 należnej spłaty. W ramach umowy dożywocia brat zapisał na mnie tę nieruchomość zabudowaną. Ja nim...

Dziedziczenie po babci przez małoletnie wnuki

Trzy lata temu zmarła moja żona, osierociła troje małoletnich dzieci. Miesiąc temu umarła ich babcia. Teściowa rozwiodła się z teściem 4 lata temu. Według posiadanych informacji spadkobiercami po teściowej jest jej syn i wnuczęta, czyli moje dzieci. W skład spadku wchodzi...

Brak wiedzy o miejscu pobytu potencjalnych spadkobierców

Otrzymałem dwa lata temu pismo, że jestem spadkobiercą mieszkania wraz z długiem po mojej babci. Od tego czasu dokonuję wszystkich opłat za mieszkanie, jak również spłaciłem zaległości komornicze i urzędowe, ale nadal istnieje duży dług, bo babcia nie płaciła czynszu. Spłacam...

Zgromadzenie dokumentów i ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej po pradziadku

Chciałbym wystąpić o spadek po moim pradziadku. Dotarłem w starostwie do dokumentów dużego obszaru leśnego, w których jako właściciele figurują jego spadkobiercy. Pradziadek miał 7 dzieci, w tym mojego dziadka. Niestety, nie mogę skompletować dokumentów i nie wiem, jak się za...

Uregulowanie własność domu rodziców po śmierci mamy

Od 30 lat wraz z żoną mieszkam z rodzicami z domu jednorodzinnym z ogrodem na wsi. Dom jest własnością rodziców. Jakoś nie zadbaliśmy o nasze prawa w domu. W latach 2001–2004 rodzice mieli poważne problemy finansowe i wraz z żoną podjęliśmy decyzję o pomocy finansowej...

Pieniądze z OFE po śmierci męża

Dwa miesiące temu zmarł mi mój mąż. Okazało się teraz, że Fundusz OFE ma jego pieniądze i chce część wypłacić, a resztę przekazać transferem na moje konto według ich pism. Jednak mieliśmy intercyzę małżeńską, gdyż mąż miał syna z pierwszego małżeńska. Teraz jest...

Co zrobić z niechcianym spadkiem?

Moja mama otrzymała postanowienie sądu, że nabyła 1/4 mieszkania. W trakcie rozprawy zgłaszała, że nie chce żadnego spadku, ale pomimo tego otrzymała cześć niechcianego spadku. Mama ma 82 lata i nie chce niczego od swojej bratowej. Co może zrobić, aby jak najszybciej pozbyć się...

Kto dziedziczy po śmierci spadkobierców?

Kilka lat temu masę spadkową po zmarłych rodzicach sąd podzielił na sześć równych części, każdemu z dzieci po 1/6, niektórzy spadkobiercy już nie żyli w tym czasie. Dodam, że spośród wszystkich sześciu braci tylko trzech posiadało dzieci. Obecnie z braci pozostał tylko...

Zrzeczenie się spadku po ojcu na mamę a późniejsze dziedziczenie

Jestem spadkobierca 1/8 części domu. Matka jest właścicielem połowy, a troje rodzeństwa i mama też właścicielami drugiej połowy. Tak wynika to z prawa. Mama chce zamienić się na mieszkanie z dopłatą. Dowiedziała się u pani notariusz, że mieszkanie, na które zamieni dom,...

Spadek po bezdzietnej ciotce

Proszę o poradę dotyczącą ewentualnego spadku po bezdzietnej ciotce . Moja ciocia (ma 92 lata) jest od 20 lat wdową. Nie ma dzieci, a jej rodzeństwo nie żyje. Jestem jej siostrzenicą i jedyną osobą, która się nią interesuje i opiekuje. Wiem, że chciałaby,...

Spółka z o.o. z rodzicami - podział udziałów w przypadku śmierci wspólnika

Niedawno założyłam spółkę z o.o. wraz z rodzicami. Ja mam 70% udziałów, tata ma 20%, a mama 10%. Chcemy ustalić, co się stanie z naszymi udziałami po śmierci. Ja chcę przekazać swoje udziały narzeczonemu. Tata chce przekazać połowę swoich udziałów mamie, a drugą połowę...

Zawiadomienie z sądu o sprawie spadkowej po dalekim krewnym

Otrzymałem pismo, zawiadomienie z sądu o sprawie spadkowej. Początkowo je zignorowałem, ale teraz mnie tknęło, że może powinienem coś zrobić. Zmarły to mój daleki krewny, w sprawie spadkowej nie uczestniczyłem, a mimo to pismo otrzymałem. Ewentualnego spadku po zmarłym nie...

Wstrzymanie zapłaty czynszu za mieszkanie do zakończenia sprawy spadkowej

Jestem w trakcie trwania sprawy spadkowej. Odziedziczę mieszkanie po zmarłym wujku wraz z kilkoma innymi osobami. Czy istnieje możliwość wstrzymania zapłaty czynszu za mieszkanie do momentu uzyskania postanowienia sądowego? Jeżeli tak, czy unikniemy naliczenia odsetek od zaległego...

Stopniowe odrzucanie spadku przez rodzeństwo

Brat rozwodnik zmarł w 2016 r., jego syn i wnuk na wszelki wypadek odrzucili spadek w terminie. Dostałam wezwanie z sądu celem złożenia zapewnienia spadkowego przy udziale syna brata i mojej siostry (od wieku lat mieszka za granicą i na rozprawę już mi przysłała oświadczenie o...

Czy można sprzedać mieszkanie ze spadku bez zgody wszystkich spadkobierców?

Rok temu zmarł mój brat, który posiadał małe mieszkanie, niewiele warte. Odbyło się postępowanie sądowe, mieszkanie przyznano kilku spadkobiercom. Wszyscy poza niektórymi współwłaścicielami chcemy szybko sprzedać to mieszkanie. Nie mamy zgody dwóch osób (bratanków)...

Broń myśliwska w spadku

Po śmierci ojca pozostała należąca do niego broń myśliwska. Obecnie została przekazana do depozytu. Chcielibyśmy ją rozbroić, ale aby to zrobić, zostaliśmy poinformowani, że może to zrobić tylko właściciel, a więc potrzebna sprawa spadkowa. Czy można przeprowadzić sprawę...

»Artykuły

Ilość: 35 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Czy dziedziczą dalsi krewni?

Możliwe jest w dziedziczeniu ustawowym nabycie spadku przez dalszych krewnych spadkodawcy, takich jak wujkowie spadkodawcy lub jego kuzyni, przy czym pierwszeństwo w spadkobraniu mają osoby o bliższym stopniu pokrewieństwa. Jeżeli natomiast spadkodawca w testamencie wskazał jako...

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu...

Elementy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje na podstawie wniosku złożonego przez uprawnioną do tego osobę. Wniosek taki powinien spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych oraz zawierać pewne elementy szczególne.

Dowód dziedziczenia nieruchomości

Dowodem spadkobrania może być postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak dokumenty te odnoszą się do spadku jako całości, bez wyszczególniania poszczególnych jego składników. W związku z tym, aby udowodnić dziedziczenie nieruchomości,...

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Uznanie za niegodnego jest jednym ze sposobów pozbawienia spadkobiercy zdolności do dziedziczenia. Uznać za niegodnego może spadkobiercę wyłącznie sąd w przypadkach ściśle wskazanych w Kodeksie cywilnym.

Dowód bycia spadkobiercą

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobiercę z chwilą jego śmierci. Jednak pewnych czynności, takich jak np. dokonanie wpisu do księgi wieczystej czy zarejestrowanie samochodu wchodzącego w skład spadku, spadkobierca może dokonać...

Procedura złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdza co do zasady sąd, chociaż możliwe jest również uzyskanie potwierdzenia spadkobrania u notariusza na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Razem z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku można również złożyć wniosek o dział...

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma decydujące znaczenie dla ustalenia, czy osoba powołana do spadku spadek ten faktycznie uzyska i w jaki sposób. Niezłożenie oświadczenia w wymaganym terminie może skutkować nawet odziedziczeniem długów po...

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz konta w banku może bez konieczności sporządzania testamentu zadecydować, co stanie się z częścią pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Możliwość przekazania środków pieniężnych osobom najbliższym daje mu instytucja bankowej...

Kurator spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w celu zarządu spadkiem, który nie został objęty przez żadnego spadkobiercę. Kurator spadku ma pewne uprawnienia związane z obowiązkiem zarządzania spadkiem, które wykonuje pod nadzorem sądu.

Niegodność dziedziczenia

Artykuł omawia kwestie związane z pozbawieniem spadkobiercy prawa do spadku w drodze uznania go niegodnym dziedziczenia .

»Materiały

Ilość: 15 | Wyświetlono: wszystkie

Wniosek o spadek

Pierwszym krokiem do przejęcia spadku jest ustalenie, czy spadkodawca pozostawił testament. Od tego zależy bowiem dalszy tryb postępowania, a w tym treść wniosku o spadek kierowanego do sądu oraz to, kto będzie dziedziczył. Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, prawo do...

Dziedziczenie spadku

Według prawa polskiego dziedziczenie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie spadku może odbywać się wyłącznie na podstawie ustawy lub na mocy testamentu.

Spadki darowizny testamenty

Przepisy prawa regulują losy majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Podstawowym źródłem prawa regulującego spadki darowizny testamenty są przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego oraz w odpowiednim zakresie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Wiele wątpliwości rodzi dotąd dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niejednoznaczność przepisów. W wyroku z 31 stycznia 2001 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy dotyczące ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych tracą moc ze...

Darowizna w rodzinie

Darowizna w rodzinie to forma przekazania majątku lub jego części za życia darczyńcy. Często korzystają z tej możliwości członkowie najbliższej rodziny.Podatnicy, którzy są blisko spokrewnieni i przekazują sobie darowizny, skorzystają ze zwolnienia od podatku, jeśli spełnią...

Przepisy spadkowe

Przepisy spadkowe zawarte są w Kodeksie cywilnym. Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Przepisy spadkowe regulują dziedziczenie ustawowe jak i na podstawie testamentu.

Sprawy spadkowe

Jak załatwić sprawy spadkowe w sądzie? Często przecież kwestie dziedziczenia po zmarłym członku rodziny nie są jasne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli sprawy spadkowe np. po rodzicach nie są skomplikowane, czyli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, wszystkie...

Darowizna pieniężna

W przedmiotowej sprawie darowizna pieniężna na rzecz córki, będącej polskim obywatelem, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dziedziczenie przez najstarszego

Tradycyjnie w Polsce po ojcu gospodarstwo dziedziczył najstarszy syn. Dziedziczenie przez najstarszego syna nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach o dziedziczeniu.

Wniosek o nabycie spadku

Warto złożyć wniosek o nabycie spadku do sądu, mimo że nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania o nabycie spadku, a to z tego względu że tylko posiadając prawomocne orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku (akt notarialnego poświadczenia dziedziczenia), spadkobierca jest w stanie...

Prawo do nabycia spadku

Nie zawsze wiadomo, komu przysługuje prawo do nabycia spadku po zmarłym członku rodziny. Kwestie te reguluje Kodeks cywilny, w którym zostało uregulowane dziedziczenie na mocy testamentu jak i dziedziczenie ustawowe. Czasem trzeba głęboko zagłębić się w koligacje rodzinne, a nawet...

Postępowanie spadkowe

Kiedy wymagane jest postępowanie spadkowe w przypadku śmierci członka rodziny i jakie formy może ono przybrać.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl