.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 180 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 09.04.2024

Kto dziedziczy po kuzynie który nie miał żony, dzieci ani rodzeństwa?

W przypadku śmierci osoby, która nie miała bliskich krewnych (małżonka, dzieci czy rodzeństwa), pojawia się pytanie, kto odziedziczy po niej majątek. W niniejszym artykule omówimy tę kwestię. Wskażemy, kto w takim przypadku – zgodnie z...

Opublikowane: 10.03.2024

Spadek po jednym z rodziców

Sprawa dotyczy spadku po jednym z rodziców. W styczniu zmarła moja mama, nie pozostawiając testamentu. Majątek rodziców należał do nich wspólnie (po 50%). Spadkobiercami są: mąż, syn oraz ja - córka. W rodzinie żyjemy w zgodzie i zrozumieniu. Majątek po mamie chcielibyśmy...

Opublikowane: 07.03.2024

Dom w zamian za opiekę - czy należy się zachowek?

Czy po śmierci rodziców, którzy za życia przekazali nieruchomość córce w zamian za opiekę, pozostałym dzieciom należy się zachowek? W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Magdaleny.

Opublikowane: 06.03.2024

Przekazanie udziału w spadku w formie darowizny

Zbycie udziału w spadku stanowi istotny aspekt postępowania spadkowego, który może rodzić liczne wątpliwości wśród spadkobierców. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie, czy i na jakich zasadach jeden ze spadkobierców może przekazać swój udział w spadku pozostałym...

Opublikowane: 29.12.2023

Sprawa spadkowa kawalerze, który nie miał dzieci

Zmarł mój brat, nie miał żony ani dzieci, był kawalerem. Rodzice żyją i był u nich zameldowany. Jak należy postąpić w sprawie spadku? Nie wiemy, jaki majątek miał brat i czy miał jakieś długi. Jak to można sprawdzić? Miał kilka kont w różnych bankach. Rodzice są...

Opublikowane: 28.12.2023

Jak sprawdzić co zmarły zostawił w spadku?

Zmarł mój ojciec, który porzucił mnie i mamę wiele lat temu. Zawarł związek małżeński z inną kobietą i z tego małżeństwa jest dwoje dorosłych dzieci. Na ten moment jedyne, co mam, to odpis aktu zgonu. Po jego śmierci miałem kontakt z dziećmi z drugiego małżeństwa, ale nie...

Opublikowane: 20.12.2023

Obawy związane z przepisaniem mieszkania, jak się zabezpieczyć?

Brat mojej mamy chciałby zapisać mi swoje mieszkanie. Nie wiem, czy ma to być testament, czy darowizna. Mówi, że źle się czuje i może umrzeć. Żona i syn wujka nie żyją. Ma troje wnucząt, z którymi nie utrzymuje kontaktu. Mam pewne obawy. Nie wiem, czy mieszkanie nie jest...

Opublikowane: 02.12.2023

Wymogi formalne odrzucenia spadku za granicą

Odrzucenie spadku za granicą może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli chce się to zrobić zgodnie z prawem polskim, przebywając poza granicami kraju. Artykuł skupia się na analizie możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu...

Opublikowane: 29.11.2023

Sprzedaż samochodu po zmarłym

Sprzedaż samochodu wchodzącego w skład spadku może być kwestią złożoną. W takich sytuacjach kluczowe staje się zrozumienie prawnych aspektów dziedziczenia i podziału majątku. Artykuł ten ma na celu wyjaśnienie, jak należy postępować w przypadku...

Opublikowane: 28.11.2023

Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego zmarłego

Podział środków z konta bankowego zmarłego może budzić wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, jak przebiega proces dziedziczenia środków zgromadzonych na koncie bankowym, jakie prawa...

Opublikowane: 25.11.2023

Dziedziczenie po śmierci męża który nie zostawił testamentu

W artykule poruszamy kwestię regulacji prawnych dotyczących dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku, który nie pozostawił testamentu. Omówimy, jak wygląda podział majątku między żonę i dzieci, zasady dotyczące wspólnego majątku małżonków, a także procedury...

Opublikowane: 10.11.2023

Pieniądze z OFE po śmierci męża

W obliczu straty bliskiej osoby, kwestie finansowe mogą wydawać się przytłaczające, zwłaszcza kiedy dotyczą środków zgromadzonych w OFE. Poruszamy temat, który dotyka praw i obowiązków wynikających z intercyzy małżeńskiej oraz dziedziczenia funduszy po zmarłym...

Opublikowane: 13.09.2023

Co zrobić, aby nieślubne dzieci nie dziedziczyły domu?

Rodzice są właścicielami domu mieszkalnego (akt własności wraz ze wpisem do księgi wieczystej). W ostatnim czasie okazało się, że ojciec ma dodatkowo dwoje dzieci z pozamałżeńskiego związku (prawdopodobnie będzie sprawa o ustalenie ojcostwa i alimentów). Czy można prawnie...

Opublikowane: 16.08.2023

Sprzedaż samochodu po śmierci żony

Chcę sprzedać samochód. Jest zarejestrowany na mnie i na żonę. Żona zmarła w zeszłym roku. Mam dwoje dzieci. Jak przeprowadzić taką transakcję?

Opublikowane: 03.08.2023

Zadłużenie nieruchomości przez współwłaściciela, co zrobić?

W 2012 roku zmarła moja babcia. W testamencie zapisała dom w dwóch równych częściach na mnie i moją siostrę (na chwilę obecną niepełnoletnią). Dodatkowo w testamencie jest zapisek, który mówi o tym, że moja matka ma mieć tam możliwość dożywotniego mieszkania. Niestety...

Opublikowane: 20.01.2023

Testament w związku partnerskim - przekazanie majątku na wyłączność

Sprawa dotyczy testamentu w związku partnerskim. Od wielu lat jestem związany z partnerką życiową. Zamierzam z różnych powodów podjąć działania dotyczące niektórych moich i wspólnych z partnerką składników majątkowych. Jestem kawalerem, a moja żyjąca rodzina to rodzona...

Opublikowane: 02.10.2022

Brak wiedzy o miejscu pobytu potencjalnych spadkobierców

Otrzymałem dwa lata temu pismo, że jestem spadkobiercą mieszkania wraz z długiem po mojej babci. Od tego czasu dokonuję wszystkich opłat za mieszkanie, jak również spłaciłem zaległości komornicze i urzędowe, ale nadal istnieje duży dług, bo babcia nie płaciła czynszu. Spłacam...

Opublikowane: 09.09.2022

Zgromadzenie dokumentów i ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej po pradziadku

Chciałbym wystąpić o spadek po moim pradziadku. Dotarłem w starostwie do dokumentów dużego obszaru leśnego, w których jako właściciele figurują jego spadkobiercy. Pradziadek miał 7 dzieci, w tym mojego dziadka. Niestety, nie mogę skompletować dokumentów i nie wiem, jak się za...

Opublikowane: 06.09.2022

Uregulowanie własność domu rodziców po śmierci mamy

Od 30 lat wraz z żoną mieszkam z rodzicami z domu jednorodzinnym z ogrodem na wsi. Dom jest własnością rodziców. Jakoś nie zadbaliśmy o nasze prawa w domu. W latach 2001–2004 rodzice mieli poważne problemy finansowe i wraz z żoną podjęliśmy decyzję o pomocy finansowej...

Opublikowane: 13.05.2022

Zrzeczenie się spadku po ojcu na mamę a późniejsze dziedziczenie

Jestem spadkobierca 1/8 części domu. Matka jest właścicielem połowy, a troje rodzeństwa i mama też właścicielami drugiej połowy. Tak wynika to z prawa. Mama chce zamienić się na mieszkanie z dopłatą. Dowiedziała się u pani notariusz, że mieszkanie, na które zamieni dom,...

»Artykuły

Ilość: 8 | Wyświetlono: wszystkie

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu...

Mieszkanie spółdzielcze w spadku

Możliwość dziedziczenia mieszkania w spółdzielni uzależniona jest od rodzaju mieszkania, jakie przysługiwało spadkodawcy. Nie zawsze takie mieszkanie można nabyć w spadku , nie oznacza to jednak, że spadkodawcy pozostają bez jakichkolwiek praw do...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu