.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 605 | Wyświetlono: 1-20

Czy można sprzedać mieszkanie ze spadku bez zgody wszystkich spadkobierców?

Rok temu zmarł mój brat, który posiadał małe mieszkanie, niewiele warte. Odbyło się postępowanie sądowe, mieszkanie przyznano kilku spadkobiercom. Wszyscy poza niektórymi współwłaścicielami chcemy szybko sprzedać to mieszkanie. Nie mamy zgody dwóch osób (bratanków)...

Broń myśliwska w spadku

Po śmierci ojca pozostała należąca do niego broń myśliwska. Obecnie została przekazana do depozytu. Chcielibyśmy ją rozbroić, ale aby to zrobić, zostaliśmy poinformowani, że może to zrobić tylko właściciel, a więc potrzebna sprawa spadkowa. Czy można przeprowadzić sprawę...

Syn i matka zmarli tego samego dnia, kto dziedziczy?

Kilka lat temu zmarł mój mąż, nagle, w młodym wieku. Nie było testamentu. Tego samego dnia, kilka godzin po nim zmarła jego matka. Byliśmy bezdzietnym małżeństwem. Matka przepisała majątek na męża jeszcze przed naszym ślubem. Jego rodzeństwo zostało spłacone (odpisane...

Ojciec nie chce przeprowadzić sprawy spadkowej po matce - co zrobić?

Sprawa dotyczy podziału majątku po zmarłej mamie. Mama nie zostawiła testamentu, a tata stwierdził po jej śmierci, że nie da nam nic po niej, bo nie wniosła dużego wkładu do pomnażania majątku rodzinnego. Ojciec nie chce przeprowadzić sprawy spadkowej i twierdzi że nic nam się...

Dziedziczenie przez dzieci spadkobiercy który nie żyje

Moi dziadkowie mieli dwóch synów – jeden z nich nie żyje (mój tata, który miał dwie córki). Dziadkowie zapisali w testamencie temu drugiemu dziecku (czyli wujkowi) mieszkanie. Dziadek zmarł, babcia żyje. Czy mi i mojej siostrze, czyli dzieciom spadkobiercy coś się należy? Czy...

Zamiana mieszkań a spadek po śmierci ojca

Mój tata był właścicielem mieszkania w bloku, z tatą mieszkałam ją. Moja siostra z rodziną wykupiła małe mieszkanie w kamienicy. 20 lat temu zamieniliśmy się mieszkaniami, bo siostra z rodziną chciała mieć większe. Po śmierci taty przepisała mieszkanie w kamienicy notarialnie...

Co dalej po stwierdzeniu nabycia spadku?

Ojciec zmarł w marcu 2020. Brat złożył wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Rozpatrzono 10.02.2021, uprawomocniło się 18.02.2021, dostałem postanowienie sądu, każdy dostał po 1/4. Co dalej mam z tym zrobić? Czy mogę gdzieś sprawdzić, czy coś jeszcze pozostawił? Czy...

Rezygnacja ze spadku przez najbliższą rodzinę - kto dziedziczy?

Jest nieruchomość, którą zamieszkiwały i zarazem były właścicielami trzy ze sobą rodzinnie związane osoby. Powiązania rodzinne były dalszego pokrewieństwa. Udział w nieruchomości był ułamkowy, czyli nie była ustanowiona odrębność lokali ani podział gruntu. Babcia dawno...

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Proszę o pomoc w sprawie ogłoszonego postanowienia nabyciu spadku po zmarłej mamie w 2018 r. Mama była wdową, 4 dzieci dorosłych. Nie pozostawiła testamentu, ale z jednym z dzieci (synem) w roku 2010 zawarła umowę zrzeczenia się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Z treści tej...

Dziedziczenie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Sprawa dotyczy dziedziczenia działek rolnych przez osobę nie będącą rolnikiem. Posiadamy akt notarialny (2014 r.) poświadczenia dziedziczenia spadku gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,2 ha po rodzicach zmarłych w roku 1995 i 1998. Według naszego podziału w spadku pozostają dla mnie...

Śmierć za granicą - jak załatwić sprawy spadkowe w Polsce?

Ojciec zmarł poza granicami Polski - w Irlandii. Chcemy z rodzeństwem i matką (łącznie 6 osób) przyjąć w sądzie lub u notariusza spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wykazując spis tegoż inwentarza. Wiemy, że kiedyś ojciec miał dług, i chcemy zabezpieczyć swoją...

Dziedziczenie gruntów rolnych przy braku ksiąg wieczystych

Ojciec zmarł w 1966, mama w 2013. Rodzice nie zostawili testamentu. Pozostały po nich grunty rolne – 1 hektar i 15 arów. Chcielibyśmy z rodzeństwem przeprowadzić sprawę spadkową, niestety na nieruchomości rolne nie została ustanowiona księga wieczysta. Jak postąpić w tej...

Zabezpieczenie majątku przed dzieckiem spoza małżeństwa

Jestem w związku małżeńskim i mamy dwoje dzieci. Mój mąż ma dziecko spoza małżeństwa, córkę z czasów kawalerskich. W obecnej chwili jest to już osoba dorosła. Płacił alimenty do momentu, kiedy się uczyła. Nie mają żadnego kontaktu i nigdy nie mieli. Ostatni raz mój mąż...

Ponowne małżeństwo a dziedziczenie przez żonę i dzieci

Od 20 lat jestem w związku partnerskim z mężczyzną, który posiada jedno dziecko z małżeństwa zakończonego kilka lat przed naszą znajomością. Planujemy wstąpić w związek małżeński. Jak wygląda problem dziedziczenia przez córkę (osoba dorosła, zakończyła naukę) mojego...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po bezdzietnym rolniku

Dwa tygodnie temu zmarł mój brat który był rolnikiem. Był właścicielem 14-hektarowego gospodarstwa rolnego oraz domu i budynków gospodarczych, które dzierżawił sąsiadowi z uwagi na niepełnosprawność. Umowa dzierżawy została zawarta w 2017 r. na okres 10 lat. Brat był...

Wskazanie jednego spadkobiercy w testamencie - jak załatwić sprawę?

Spadek po babci jest w formie testamentu. Czy mimo wskazania jednego spadkobiercy będę musiała spłacać rodzeństwo i dzieci po zmarłej siostrze? Jak to wygląda i jak złożyć wniosek do sądu, jeśli nie mogę pobrać aktów urodzenia dzieci mojej zmarłej siostry, a ich opiekun prawny...

Co zrobić aby tylko matka odziedziczyła spadek po ojcu?

Zmarł mój ojciec. Matka wciąż żyje. W ich posiadaniu znajduje się 7-hektarowe gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami + sprzęt rolniczy (np. traktor) + samochód ojca. Ojciec posiadał również konto w banku, na które spływały dopłaty unijne dla rolników (prawdopodobnie on tylko...

Odrzucenie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie spadkowej

Moje pytanie dotyczy postanowienia sądu rejonowego dotyczącego spadku po zmarłej córce, które jest dla mnie niezrozumiałe i krzywdzące. Córka była panną bezdzietną, miała brata i rodziców (jesteśmy rozwiedzeni). Zmarła przed śmiercią sporządziła 2 listy pożegnalne w formie...

Czy mam prawo do spadku po rodzicu zastępczym?

Zmarły, wdowiec, nie miał własnych dzieci. Był moim rodzicem zastępczym, obecnie mam 34 lata. Zmarły w chwili śmierci miał żyjącą matkę i dwoje rodzeństwa, był też w związku partnerskim z pewną kobietą. Przyjmując, że nie pozostawił testamentu: kto dziedziczy majątek i w...

Dziedziczenie po mężu z nieletnimi dziećmi

Chciałabym poprosić o poradę dotyczącą dziedziczenia spadku. Mąż zmarł 2 miesiące temu, nie zostawił testamentu, mamy 2 dzieci (10 i 15 lat). Mamy 2 mieszkania, z czego jedno jest na kredyt (było ubezpieczenie kredytu i ubezpieczyciel już wypłacił należną kwotę bankowi),...

»Artykuły

Ilość: 27 | Wyświetlono: 1-20

Dziedziczenie testamentowe i z ustawy

W polskim prawie spadkowym istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia spadku – w drodze dziedziczenia testamentowego i ustawowego. Pierwszeństwo przed ustawą ma zawsze testament, dopiero w przypadku jego braku lub odrzucenia spadku przez wskazane w nim osoby, możemy mieć do...

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Podstawowym zadaniem kuratora spadku jest ustalenie tożsamości osób, które powołane są do spadku. Kurator ma jednak również obowiązek zarządzać majątkiem spadkowym i w tym celu posiada szereg uprawnień.

Chwila nabycia spadku

Jako chwilę nabycia spadku Kodeks cywilny wskazuje chwilę śmierci spadkodawcy. Można więc stwierdzić, że datą nabycia spadku jest data zgonu spadkodawcy. Jednakże gdy już po śmierci spadkodawcy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zostanie uznany za niegodnego...

Charakter prawny orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku

Postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to orzeczenie kończące postępowanie co do istoty sprawy. Wydawane jest ono w postępowaniu spadkowym, czyli w trybie nieprocesowym.

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

Ogólne zasady dziedziczenia

Kodeks cywilny ustanawia katalog ogólnych zasad dziedziczenia ustawowego, które stosuje się w przypadku braku osób uprawnionych do spadku z testamentu. Określają one w szczególności kolejność dziedziczenia przez krewnych spadkodawcy.

Zrzeczenie się spadku czy odrzucenie spadku?

Pojęcia zrzeczenia się spadku oraz odrzucenia spadku traktowane są w języku potocznym jako tożsame. W języku prawnym określają one jednak zupełnie odrębne instytucje, których zastosowanie przynosi odmienne skutki.

Zadania kuratora spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w przypadku, gdy spadek nie został objęty przez żadnego ze spadkobierców. Do zadań kuratora spadku należy przede wszystkim odnalezienie spadkobierców i poinformowanie ich o toczącym się postępowaniu spadkowym.

Czy dziedziczą dalsi krewni?

Możliwe jest w dziedziczeniu ustawowym nabycie spadku przez dalszych krewnych spadkodawcy, takich jak wujkowie spadkodawcy lub jego kuzyni, przy czym pierwszeństwo w spadkobraniu mają osoby o bliższym stopniu pokrewieństwa. Jeżeli natomiast spadkodawca w testamencie wskazał jako...

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu...

Elementy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje na podstawie wniosku złożonego przez uprawnioną do tego osobę. Wniosek taki powinien spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych oraz zawierać pewne elementy szczególne.

Dowód dziedziczenia nieruchomości

Dowodem spadkobrania może być postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak dokumenty te odnoszą się do spadku jako całości, bez wyszczególniania poszczególnych jego składników. W związku z tym, aby udowodnić dziedziczenie nieruchomości,...

Dowód bycia spadkobiercą

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobiercę z chwilą jego śmierci. Jednak pewnych czynności, takich jak np. dokonanie wpisu do księgi wieczystej czy zarejestrowanie samochodu wchodzącego w skład spadku, spadkobierca może dokonać...

Dziedziczenie po córce

Nabycie spadku po córce możliwe jest zarówno w drodze dziedziczenia testamentowego, jak i dziedziczenia z ustawy. Jednak przy dziedziczeniu ustawowym rodzice nie należą do grupy spadkobierców, która jest w pierwszej kolejności powołana do spadku.

Procedura złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdza co do zasady sąd, chociaż możliwe jest również uzyskanie potwierdzenia spadkobrania u notariusza na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Razem z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku można również złożyć wniosek o dział...

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma decydujące znaczenie dla ustalenia, czy osoba powołana do spadku spadek ten faktycznie uzyska i w jaki sposób. Niezłożenie oświadczenia w wymaganym terminie może skutkować nawet odziedziczeniem długów po...

Kurator spadku

Kurator spadku powoływany jest przez sąd w celu zarządu spadkiem, który nie został objęty przez żadnego spadkobiercę. Kurator spadku ma pewne uprawnienia związane z obowiązkiem zarządzania spadkiem, które wykonuje pod nadzorem sądu.

Niegodność dziedziczenia

Artykuł omawia kwestie związane z pozbawieniem spadkobiercy prawa do spadku w drodze uznania go niegodnym dziedziczenia .

Mieszkanie spółdzielcze w spadku

Możliwość dziedziczenia mieszkania w spółdzielni uzależniona jest od rodzaju mieszkania, jakie przysługiwało spadkodawcy. Nie zawsze takie mieszkanie można nabyć w spadku , nie oznacza to jednak, że spadkodawcy pozostają bez jakichkolwiek praw do...

Dziedziczenie oszczędności z konta bankowego

Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoby zmarłej podlegają dziedziczeniu , jednak nie w całości. O tym, jaka kwota z konta bankowego przypadnie spadkobiercom może w szczególności jeszcze za życia zdecydować spadkodawca.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem spadkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton