.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Śmierć współwłaściciela nieruchomości i ustalenie kręgu spadkobierców

• Data: 26-06-2024 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Chce ustanowić zarząd przymusowy nieruchomości, której jestem współwłaścicielem w 25%, ale nie jestem w stanie wskazać następców prawnych innych ujawnionych w KW współwłaścicieli nieruchomości – 2 zmarłe osoby. Osoba władająca nieruchomością ustnie podnosi, że jest spadkobiercą testamentarnym jednego z ujawnionych w KW współwłaścicieli. Co zrobić, by ustalić spadkobierców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Śmierć współwłaściciela nieruchomości i ustalenie kręgu spadkobierców

Postępowanie spadkowe

Niestety, jedyna droga to zainicjowanie postępowania spadkowego po zmarłych współwłaścicielach – tylko to pozwoli w sposób formalny ujawnić nowych współwłaściciele. Pozostałe drogi nie są prawnie skuteczne. Wskazuję, iż co do zasady spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy – jednak w sposób formalny spadek zostaje nabyty z momentem formalnego nabycia spadku – czy to przed sądem, czy też przed notariuszem. Bez tej czynności żaden organ ani sąd nie podejmie dalszych czynności – konieczne jest bowiem formalne ujawnienie spadkobierców po zmarłych współwłaścicielach.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego „sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ustalenie spadkobierców

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1).

 

Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a więc taty – właściwy w takim zakresie jest wydział cywilny.

 

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania. wiadomym jest, że nie będzie Pan posiadał takich odpisów – wtedy sąd je wydobędzie z odpowiedniego USC.

 

Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Jak więc wskazałam, od powyższych czynności powinien Pan podjąć działanie – proszę udać się do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego i tam złożyć wniosek. Jeżeli nie uda się zlokalizować spadkobierców – sąd zawiadomi ich przez ogłoszenie lub ustanowi kuratora – sprawa jest więc jak najbardziej do zakończenia, ale faktycznie będzie wymagała czasu i cierpliwości. Niestety nie ma innej drogi działania – jest to jedyna możliwość.

Przykłady

Spadkobierca testamentowy wątpliwy

Pan Jan Kowalski jest współwłaścicielem kamienicy w centrum miasta, posiadając 25% udziałów. Dwóch innych współwłaścicieli zmarło kilka lat temu. Osoba zamieszkująca jedną z nieruchomości twierdzi, że jest spadkobiercą testamentowym jednego z nich, jednak nie przedstawia żadnych formalnych dokumentów. Pan Jan staje przed problemem - chce ustanowić zarząd przymusowy nieruchomości, ale nie może formalnie wskazać spadkobierców pozostałych 75% udziałów. Aby to zrobić, musi zainicjować postępowanie spadkowe, co wiąże się z czasochłonnymi i kosztownymi procedurami sądowymi.

 

Zaginiony testament i trudności z uzyskaniem dokumentów

Pani Anna Nowak odziedziczyła część domu po zmarłej ciotce, która była współwłaścicielem nieruchomości z jeszcze dwoma osobami, także już zmarłymi. Pani Anna chce sprzedać swoją część, ale napotyka na problem – nie ma dostępu do dokumentów potwierdzających dziedziczenie pozostałych współwłaścicieli. Jeden z sąsiadów twierdzi, że jego dziadek był spadkobiercą jednego z właścicieli, ale nie może znaleźć testamentu. Pani Anna musi złożyć wniosek o ustalenie spadkobierców w sądzie rejonowym, co jest niezbędne do formalnego potwierdzenia wszystkich współwłaścicieli i umożliwienia dalszych działań związanych z nieruchomością.

 

Formalne komplikacje w rodzinie

Pan Tomasz Zieliński jest jednym z pięciorga dzieci, które odziedziczyły po swoich rodzicach udział w działce na wsi. Rodzice Zielińskiego byli współwłaścicielami razem z dwoma innymi osobami, które zmarły bez wyraźnych spadkobierców. Pan Tomasz chce uporządkować sprawy własnościowe, ale nie jest w stanie ustalić, kto formalnie dziedziczy po zmarłych współwłaścicielach. Bez formalnego ustalenia spadkobierców, nie może sprzedać swojej części ani wprowadzić zmian w zarządzaniu nieruchomością. Musi złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, co wymaga czasu, wysiłku i opłat, ale jest niezbędne, aby w pełni uregulować sytuację prawną nieruchomości.

Podsumowanie

W artykule omówiono problematyczne kwestie związane z ustaleniem spadkobierców nieruchomości, które są niezbędne do podjęcia formalnych działań, takich jak ustanowienie zarządu przymusowego. Proces ten często wymaga zainicjowania postępowania spadkowego, co wiąże się z czasochłonnymi i kosztownymi procedurami sądowymi. Kluczowym krokiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, co umożliwia formalne potwierdzenie nowych współwłaścicieli.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby skutecznie rozwiązać problemy związane z ustaleniem spadkobierców i zarządzaniem nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, by uzyskać wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu